† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2114|Trả lời: 0

Đào Tạo - Hiểu Biết Thẩm Quyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:03:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Hiểu Biết Thẩm Quyền

Có nhiều ví dụ trong Kinh Thánh nói về những người lãnh đạo khám phá để có sự hiểu biết thẩm quyền: thầy đội trong LuLc 7:1-10; lời cầu xin của Giacơ và Giăng trong Mat Mt 20:20-28; các môn đồ trong LuLc 8:22-25, khi Chúa Jêsus làm yên lặng biển; những người Pharisi, thầy dạy luật, và các môn đồ trong 5:17-26, việc chữa lành người bại, Dan Ds 12:1-16, Miriam và Arôn trong câu chuyện ganh tị trước thẩm quyền của Môise.
Uy quyền của Chúa Jêsus là một chủ đề lập đi lập lại suốt các sách Phúc Âm và là mối quan tâm chính đối với người Do Thái. Chúa Jêsus đã bày tỏ uy quyền qua chức vụ dạy dỗ của Ngài bởi sự khôn ngoan, sự hiểu biết và lời tiên tri của Ngài. Ngài cũng bày tỏ uy quyền thuộc linh qua chức vụ chữa lành, qua rất nhiều phép lạ khác nhau liên quan đến sự tạo dựng thuộc thể, và qua quyền phép Ngài trong chiến trận thuộc linh. Lời tuyên bố của Ngài về uy quyền Đức Chúa Trời là đáng tin suốt chức vụ của Ngài.
Mục tiêu tối hậu trong việc phát triển thẩm quyền là nhằm giúp người lãnh đạo hiểu rằng thẩm quyền thuộc linh là nền tảng chủ yếu trong sự ảnh hưởng của tư cách lãnh đạo. Điều này không phủ nhận các hình thức thẩm quyền khác là chính đáng, nhưng đặt chúng trong tầm nhìn thích đáng. Sự chuyển tiếp từ giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ sang giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống được đặc trưng bởi sự tiến triển đáng kể hướng đến mục tiêu tối hậu này.2
Những hiểu biết về thẩm quyền ám chỉ đến những bài học tích cực và tiêu cực trong chức vụ, dạy về việc sử dụng thẩm quyền thuộc linh. Đây là những bài học về sự thuận phục thẩm quyền về các cơ cấu thẩm quyền, về tính xác thực của những nền tảng sức mạnh, về xung đột thẩm quyền, và về cách thi hành thẩm quyền.
Khi người lãnh đạo học tập các bài học này qua một quá trình tôi luyện để có những hiểu biết về thẩm quyền, sự phát triển của người ấy sẽ đi theo một khuôn mẫu điển hình, với các bước kế tiếp như sau: (1) các bài học tiêu cực về thẩm quyền, (2) tìm kiếm để hiểu biết về thẩm quyền hợp pháp, (3) khao khát để làm gương về thẩm quyền hợp pháp, (4) những hiểu biết về thẩm quyền thuộc linh, và (5) gia tăng việc sử dụng thẩm quyền thuộc linh như một nguồn sức mạnh. Điều này không toàn diện, nhưng mang tính gợi ý và giúp ích.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:48 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách