† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2425|Trả lời: 0

Đào Tạo - Những Hiểu Biết Về Mối Quan hệ.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:04:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Những Hiểu Biết Về Mối Quan hệ.

Trong cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất với Phao lô, Banaba là một gương mẫu về một người học tập hiểu biết thẩm quyền và sự hiểu biết về mối quan hệ (xem Cong Cv 3:1-26). Banaba đã từng là người cố vấn của Phao lô kể từ chuyến đi đầu tiên của Phao lô lên Giêrusalem với tư cách một Cơ đốc nhân. Ông đã giới thiệu Phao lô với giới lãnh đạo của Hội Thánh Giêrusalem (9:27-29) và đã đưa Phao lô vào Hội Thánh Antiốt (11:25-26).
Trong thời gian chức vụ ở tại đảo Chíprơ, rõ ràng đối với Banaba, Phao lô đã thi hành thẩm quyền thuộc linh và thật sự trở thành người lãnh đạo. Chỗ của Phao lô vào thời điểm đó là phải vượt khỏi mối quan hệ cố vấn với Banaba. Từ 13:13 trở đi, ngoài ba ngoại lệ, lời ký thuật của Kinh Thánh luôn nhắc đến Phao lô và Banaba. Trước đó là Banaba và Phao lô. Phao lô đã lãnh đạo từ lúc đó.
Cần phải có ân điển và sự trưởng thành để một người như Banaba không những cho phép một sự chuyển đổi vai trò lãnh đạo như vậy mà còn để làm công việc rất thành công. Sự hiểu biết của Banaba về mối liên hệ là Phao lô đã không còn cần mối liên hệ cố vấn, người dưới quyền hoặc ngang hàng nữa; ông cần phải lãnh đạo. Phải là một người vĩ đại mới sẵn sàng để nhường bước và trở thành một người theo sau. Banaba đã nhận biết thẩm quyền thuộc linh, nhận ra người lãnh đạo có khả năng vượt trên khả năng của ông, và đã tiếp nhận những bước cần thiết để khuyến khích người lãnh đạo đó trong sự kêu gọi của người ấy. Banaba đã lấp đi nan đề về thẩm quyền, học tập để liên hệ với Phao lô cách khác, và vì vậy đã đi vào quyển sách ký thuật Cơ đốc như một con người để lại ảnh hưởng thật đáng kể cho lịch sử truyền giáo.
Một ví dụ tiêu cực về sự hiểu biết mối liên hệ đó là xung đột của Phao lô với Banaba về việc của Mác (15:36-39). Mác đã rời bỏ đoàn truyền giáo trong hành trình truyền giáo thứ nhất (khi vai trò lãnh đạo chuyển đổi từ Banaba sang Phao lô). Về sau khi Phao lô gợi ý với Banaba rằng họ sẽ quay về Thổ Nhĩ Kỳ để chăm sóc, Banaba muốn đem Mác đi cùng. Phao lô không đồng ý, bởi vì chưa học biết tầm quan trọng của sự nhẫn nại và tha thứ trong mối quan hệ cố vấn (lần này đối với Mác). Hai người đã chia tay. Sau đó, Phao lô đã nhận ra rằng sự nhịn nhục của Banaba đối với Mác đã đem lại ích lợi lớn. Trong CoCl 4:10, sự thay đổi thái độ của Phao lô được chứng tỏ qua việc ông khích lệ các tín hữu ở tại Côlôse hãy tiếp đón Mác.
Vấn đề thẩm quyền liên quan đến cách một người lãnh đạo sống hòa thuận với con người: cấp lãnh đạo, người ngang hàng, những người dưới quyền. Sự ảnh hưởng lệ thuộc vào các mối quan hệ với con người, vì vậy nhiều bài học phải học trong giai đoạn này sẽ tập trung vào mối quan hệ. Nhiều bài phải học qua những từng trải tiêu cực. Khả năng xây dựng các mối quan hệ và để Chúa dùng chúng để hoàn thành các mục đích của Ngài là một nghệ thuật và một kỹ năng. Quá trình tôi luyện để có những hiểu biết về mối quan hệ nhắm vào sự bành trướng khả năng lãnh đạo qua các mối quan hệ. Việc phát triển người lãnh đạo qua quá trình tôi luyện này rộng lớn hơn chứ không chỉ giúp người ấy lấp đi nan đề thẩm quyền. Nó cũng giúp ích trong việc nhận biết những tranh cãi về thẩm quyền.
Quá trình tôi luyện để có những hiểu biết về mối quan hệ là những trường hợp trong chức vụ mà người lãnh đạo học những bài học tích cực hoặc tiêu cực về việc liên hệ với những Cơ đốc nhân khác hoặc những người không tin Chúa trong các quyết định của chức vụ. Những gì học được để có những hiểu biết về mối quan hệ ảnh hưởng đáng kể đến tư cách lãnh đạo trong tương lai.
Viên đội trưởng trong Mat Mt 8:5-13 đã hiểu rõ về thẩm quyền hợp pháp: "Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên này rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! Thì nó làm" (câu 9). Ông đã chuyển sự hiểu biết của mình về thẩm quyền hợp pháp đời này sang lãnh vực thuộc linh khi biết Chúa Jêsus là Đấng có uy quyền thuộc linh. Ngoài ra, ông hiểu mối liên hệ của mình với Chúa Jêsus qua sự hiểu biết đó, và ông đã hành động theo đức tin. Ông nói "Xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành" (câu 8). Chúa Jêsus đã phán và tên đầy tớ đã được lành. Chúa Jêsus đã dành cho ông lời khen ngợi cao trọng nhất được ký thuật trong sách Phúc Âm: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Ysơraên có đức tin lớn dường ấy" (câu 10).
Nếu tôi hỏi bạn: "Sự hiểu biết quan trọng nhất về mối liên hệ mà bạn đã học được là gì?" bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn đã học được điều đó cách nào? Thông thường sự hiểu biết về mối quan hệ đến do kết quả của sự va chạm về thẩm quyền, một bài học về sự thuận phục, hoặc một sự khủng hoảng trong chức vụ. Những bài học đó về mối quan hệ, dầu học được một cách tiêu cực hay tích cực, đều là những điểm ngoặc trong sự phát triển của một người lãnh đạo.
Sự hiểu biết quan trọng nhất về mối quan hệ mà tôi đã học được đó là những người cấp dưới phải hết sức cẩn thận khi muốn sửa sai những người trên quyền mình. Người ta cần nhiều hơn là chỉ những vấn đề đúng khi muốn sửa sai một người lãnh đạo. Công bằng hoặc sai trái không phải là tất cả vấn đề. Đôi khi đúng trong những vấn đề nhất định cũng không quan trọng cho bằng giữ một mối quan hệ tốt. Tôi đã học được bài học này một cách đau đớn, nhưng vẫn lưu giữ bài học đó. Có hai kết quả của bài học này: Tôi học được rằng mình không được linh động lắm và cần phải để Chúa bắt đầu thay đổi tính cứng nhắc của mình, và học từ bỏ quyền là người đúng.
Quá trình tôi luyện để có sự hiểu biết về thẩm quyền và các mối quan hệ thường được kết hợp với nhau để đánh thức người lãnh đạo mới nổi lên trước vấn đề về thẩm quyền. Đôi khi vấn đề về thẩm quyền không thể được nhận hiểu bên ngoài xung đột, là quá trình tôi luyện thứ ba trong nhóm thuận phục.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách