† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2392|Trả lời: 0

Đào Tạo - Xung Đột Chức Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:22:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Xung Đột Chức Vụ

Trong Công vụ 6 các sứ đồ đã đối mặt với xung đột từ bên trong hội thánh giữa các tín hữu nói tiếng Hy lạp và những người nói tiếng Hy Bá. Xung đột liên quan đến sự phân phát lương thực cho những người đờn bà góa, là điều bắt nguồn nơi thẩm quyền và những vấn đề về mối quan hệ. Các sứ đồ đã giải quyết xung đột này với sự tán thành của mọi người.
Khi con người ảnh hưởng đến người khác, xung đột nổi lên là điều không thể tránh khỏi. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ, bởi vì nhiều quyết định người lãnh đạo thực hiện ảnh hưởng đến người khác. Những quyết định này thường được thực hiện mà không có sự nhận thức sau của kinh nghiệm quý báu.
Quá trình tôi luyện về các xung đột chung mô tả bất cứ sự xung đột nào được sử dụng để phát triển một người lãnh đạo trong đời sống thuộc linh hoặc chức vụ của người ấy. Xung đột là một công cụ hữu hiệu trong tay Chúa và có thể được dùng để dạy người lãnh đạo những bài học người ấy không học được bằng cách nào khác.
Quá trình tôi luyện liên quan đến những xung đột trong chức vụ là những xung đột trong chức vụ, qua đó người lãnh đạo học được những bài học hoặc tiêu cực hoặc tích cực về bản chất xung đột, những phương cách khả thi để giải quyết hoặc tránh xung đột, sáng tạo những phương cách để sử dụng xung đột, và xem xung đột như là một trong những phương tiện của Chúa để phát triển đời sống bề trong của người lãnh đạo. Sự quán triệt của người lãnh đạo về những bài học này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tư cách lãnh đạo của người ấy trong tương lai.
Xung đột có thể đến từ bên ngoài - nghĩa là từ những người chưa tin Chúa - và từ bên trong - từ những người tín hữu. Đôi khi xung đột từ bên trong lại là điều khó khăn nhất phải đối mặt bởi vì người lãnh đạo đòi hỏi cao hơn nơi người tin Chúa.
Xung đột trong chức vụ, cũng giống như xung đột chung, thử nghiệm sự trưởng thành cá nhân của người lãnh đạo. Con người thật của chúng ta được bộc lộ qua một khủng hoảng. Xử lý xung đột là quan trọng nhưng học cách giải quyết vấn đề không quan trọng nhiều bằng giá trị của nó trong việc bộc lộ tâm tánh. Con người của chúng ta như thế nào trong xung đột quan trọng hơn những gì chúng ta làm rất nhiều. Tôi luyện trong xung đột chức vụ ở giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ chính là tôi luyện tính ngay thẳng trong giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong.
Một trong những điều quan trọng nhất phải học tập từ quá trình tôi luyện do xung đột chức vụ, khi điều đó có liên quan đến cụm thuận phục, đó là nó là điều thường xuyên cần thiết.3 Nghĩa là những hiểu biết về thẩm quyền và về mối quan hệ - bắt nguồn nơi vấn đề thẩm quyền - có lẽ không bao giờ học được bên ngoài xung đột.
Trong việc xử lý xung đột, kết thúc thường là yếu kém. Sự kết thúc làm trọn một kinh nghiệm để đưa nó ra sau và nhận được những bài học từ nó cho tương lai. Người lãnh đạo có thể giải quyết xung đột chức vụ thành công, giải quyết một phần, hoặc không giải quyết, nhưng điều quan trọng là có được sự kết thúc trong các cuộc xung đột. Nếu không, sẽ khó để hiểu và học được những bài học cần thiết.
Một bài học quan trọng khác trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ đó là Chúa dùng xung đột vì những mục đích của Ngài trong chức vụ của người lãnh đạo cũng như trong đời sống cá nhân của người ấy. Khá là tồi tệ khi phải kinh qua xung đột; nhưng còn tồi tệ hơn khi kinh qua xung đột mà không được ích lợi gì từ đó.
Nguyên tắc thẩm quyền được rút ra từ những bài học này: Người lãnh đạo trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ phải học tập để thuận phục thẩm quyền để học biết cách sử dụng thẩm quyền một cách thích đáng . Quá trình học tập này đòi hỏi sự hiểu biết trong sự thuận phục, thừa nhận uy quyền của Chúa, và sẵn sàng để thuận phục.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:35 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách