† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2080|Trả lời: 0

Đào Tạo - Phản Ứng Nẩy Ngược Đối với Vai Trò Lãnh Đạo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:23:46 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Phản Ứng Nẩy Ngược Đối với Vai Trò Lãnh Đạo

Môise đã đối diện với những phản ứng dữ dội suốt chức vụ của ông. Người Ysơraên cần phải thuận phục Chúa. Họ đã tuân theo ý muốn của Ngài khi rời khỏi Aicập; tuy nhiên trong đồng vắng, các mục đích của Đức Chúa Trời không còn rõ ràng nữa. Nóng nực, mệt mỏi, khát nước, và nản lòng, dân sự đã lằm bằm nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ rằng Ngài vẫn chăm sóc họ bằng cách đáp ứng các nhu cầu của họ qua việc chu cấp thức ăn và nước uống, giải cứu họ khỏi sự bách hại, và ban cho họ sự chỉ dẫn trong cơn thử thách. Môise đã học tập để thuận phục Đức Chúa Trời qua những thử nghiệm này, và Chúa đã minh chứng Môise trong vai trò lãnh đạo của ông bằng cách tỏ mình thành tín.
Quá trình tôi luyện thứ tư trong nhóm thuận phục, phản ứng dữ dội đối với tư cách lãnh đạo, là một trường hợp đặc biệt của xung đột chức vụ. Người lãnh đạo trải qua phản ứng dữ dội đối với người lãnh đạo học tập qua xung đột với người khác để thuận phục Chúa một cách sâu xa hơn. Quá trình tôi luyện thứ tư này thường đòi hỏi sự chỉ dẫn biện biệt từ Chúa và sự thi hành điều đó trong chức vụ.
Quá trình tôi luyện liên quan đến phản ứng nẩy ngược đối với lãnh đạo là những phản ứng tiêu cực của những người đi theo, những người lãnh đạo khác trong nhóm, và những Cơ đốc nhân bên ngoài nhóm trước một đường lối hành động mà người lãnh đạo thực hiện một khi có những rắc rối phát sinh từ quyết định của người ấy.4 Thật ích lợi khi nhận ra khuôn mẫu thông thường sau đây:
1. Người lãnh đạo nhận được một khải tượng (sự chỉ dẫn) từ Chúa.
2. Những người đi theo được thuyết phục từ sự chỉ dẫn ấy.
3. Nhóm hành động theo hướng được cho.
4. Nhóm trải qua sự bắt bớ, những thời điểm khó khăn, hoặc những sự tấn công từ nơi Satan - chiến trận thuộc linh là điều phổ biến.
5. Có phản ứng nẩy ngược từ nhóm.
6. Người lãnh đạo được Chúa thúc giục tìm kiếm sự khẳng định bất chấp những hậu quả rắc rối do hành động này.
7. Đức Chúa Trời mặc khải chính mình Ngài thêm nữa: Ngài là Đấng nào, điều Ngài có ý định làm. Ngài làm rõ rằng Ngài sẽ giải cứu.
8. Chúa minh chứng chính mình Ngài và người lãnh đạo.
Biểu đồ 5-2 Tám Giai Đoạn Trong Chu Trình Phản Ứng Nẩy Ngược Đối Với Lãnh Đạo
Phản ứng nẩy ngược đối với lãnh đạo thử nghiệm sự kiên trì, sự giải tỏ khải tượng và đức tin của người lãnh đạo. Quá trình tôi luyện này phức tạp và thường kết hợp các phương diện của cả ba quá trình khác trong nhóm thuận phục. Bài học đầu tiên, học tập thuận phục Chúa, thường bị đánh mất bởi vì những nan đề khác về thẩm quyền, về các mối quan hệ và xung đột.
Đôi khi trong lúc phản ứng dữ dội, người ta thường quên đi tình huống đã từng có trước khi hành động này diễn ra. Họ có thể có một cái nhìn sai lệch về nó. Thường thì những hậu quả không nhìn thấy trước của hành động này kéo theo sự bắt bớ hoặc những thời điểm khó khăn thuộc hình thức nào đó. Mặc dầu những người đi theo lúc đầu có thể đã đồng ý về đường lối hành động, giờ đây họ lại đổ lỗi cho người lãnh đạo vì đã thực hiện. Thành công tối hậu của người lãnh đạo kéo theo những nan đề. Tất cả những người lãnh đạo cần phải biết điều đó và kiên trì trong những khó khăn đi kèm với chức vụ hiệu quả.
Đức Chúa Trời có thể có một số mục đích cho các hoạn nạn. Người lãnh đạo có thể dễ dàng đảm nhận một kế hoạch hành động và có lẽ cần phải được nhắc nhở ai là người chịu trách nhiệm tối hậu cho kế hoạch và sự thành công của nó. Đức Chúa Trời dùng những rắc rối nói chung để phát triển sự trưởng thành của đời sống bề trong. Phản ứng dữ dội đối với người lãnh đạo là một hình thức của thử nghiệm tính ngay thẳng qua đó động cơ thật sự của người lãnh đạo có thể được bộc lộ.
Những người đi theo cần nhận biết rằng sự thuận phục đối với thẩm quyền thuộc linh đòi hỏi việc vâng lời Chúa bằng cách trung thành với người lãnh đạo là người đi theo sự chỉ dẫn của Chúa. Lòng trung thành không được thử nghiệm cho đến khi khó khăn xảy đến. Chúa có thể dùng những thời điểm khó khăn để chuẩn bị cho sự giải cứu chỉ có thể đến từ Ngài. Sau đó Ngài có thể giải cứu, được sự vinh hiển, và đặt để những nền tảng cho công việc tương lai.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:57 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách