† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2065|Trả lời: 0

Đào Tạo - SỰ BIỆN BIỆT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:24:50 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

SỰ BIỆN BIỆT


Để phát triển người lãnh đạo đến chỗ trưởng thành, Đức Chúa Trời mở rộng tầm nhìn của người ấy về những động lực thuộc linh trong chức vụ. Người lãnh đạo phải học tập để nhận biết thực hữu linh (chiến trận thuộc linh) nằm đằng sau thực hữu thuộc thể, cũng như lệ thuộc vào quyền phép Đức Chúa Trời trong chức vụ. Cũng vậy, người lãnh đạo phải học tập để nhận biết tiếng phán của Chúa trong quá trình kêu gọi - đức tin, sự cầu nguyện và sự ảnh hưởng - và quá trình khẳng định - của Chúa và của chức vụ. Người ấy sẽ cần đến khả năng biện biệt này suốt đời.
Trọng tâm của giai đoạn biện biệt là mở rộng tầm nhìn của người lãnh đạo. Đức Chúa Trời phát triển sự biện biệt suốt cả giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ, nhưng nó đạt đến đỉnh điểm trong giai đoạn phụ của chức vụ sau. Chiến trận thuộc linh và sự tôi luyện về quyền phép là trọng tâm của quá trình biện biệt trong hiện thực linh. Sự bành trướng cá nhân đòi hỏi nhóm thách thức của các quá trình này - thách thức về đức tin, thách thức về sự cầu nguyện, và thách thức về ảnh hưởng - và danh phận đặc biệt, sự khẳng định của chức vụ.
Quá Trình Tôi Luyện Của Chiến Trận Thuộc Linh
Trong Đaniên 10, chúng ta thấy Đaniên được một thiên sứ an ủi. Ông đã kiêng ăn và cầu nguyện cho dân tộc Ysơraên trong ba tuần lễ. Thiên sứ giải thích rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Đaniên khi ông bắt đầu cầu nguyện, nhưng sự đáp lời bị chậm trễ bởi vì thiên sứ phải chiến đấu với các thế lực thuộc linh thống trị Batư. Lời giải thích của thiên sứ tiết lộ một hiện thực trong chiến trận thuộc linh không thấy được nằm đằng sau hiện trạng thuộc thể. Chức vụ cầu nguyện của Đaniên là một phần của chiến trận thuộc linh.
Quá trình tôi luyện liên quan đến chiến trận thuộc linh chỉ về những trường hợp trong chức vụ khi người lãnh đạo nhận biết xung đột trong chức vụ chủ yếu mang tính siêu nhiên về nguồn gốc và bản chất. Cách người ấy nương cậy quyền phép Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề khiến cho khả năng lãnh đạo của người ấy, đặc biệt là thẩm quyền thuộc linh, được minh chứng và bành trướng.
Quá trình tôi luyện này có diễn ra hay không thì người lãnh đạo vẫn sở hữu ân tứ thuộc linh về sự phân biệt các thần. Những người có ân tứ ấy tự nhiên sẽ thấy được hiện thực linh nhanh hơn và nhận ra chiến trận thuộc linh. Tuy nhiên tất cả những người lãnh đạo đều cần đến khả năng nhận biết hiện thực linh nói chung và chiến trận thuộc linh nói riêng. Một số những người lãnh đạo có khuynh hướng đi quá mấu, đổ cho mọi xung đột và nan đề là do chiến trận thuộc linh. Họ nhìn thấy những thế lực linh đằng sau mọi hiện thực của con người. Những người lãnh đạo khác lại mù lòa trước hiện thực linh và không nhìn thấy các thế lực linh đằng sau các hành động của con người. Kinh Thánh cho thấy một sự quân bình giữa hai thái cực này.
Loạt các sự kiện trong Mat Mt 16:13-23 cho thấy sự tinh vi của thực tại linh đằng sau những phản ứng dường như bình thường của con người. Chúa Jêsus đã hỏi các môn đồ: "Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống" (câu 15-16). Chúa Jêsus cho Phierơ biết ông được phước vì đã hiểu được lẽ thật này. Sau đó Chúa Jêsus báo trước việc Nài phải chịu khổ ở tại Giêrusalem. Phierơ đã phản ứng bằng cách đề xuất rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Chúa Jêsus đã quở trách Phierơ, phơi bày liên hệ tinh vi giữa thực tại linh và chiến trận thuộc linh bằng cách phán rằng: "Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời; song nghĩ đến việc người ta" (16:13).
Eph Ep 6:10-20 cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải tỉnh thức để phân biệt hiện thực linh đằng sau những vẻ bề ngoài của con người. 6:12 chép rằng: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết {loài người}, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Câu 18-20 cho thấy một trong những khí giới lợi hại nhất phải sử dụng trong chiến trận thuộc linh: sự cầu thay.
Việc học các Kinh Thánh này dẫn đến một nguyên tắc quan trọng liên quan đến chiến trận thuộc linh: Các tình thuống thuộc thể rất có thể do các tà linh gây ra, kiểm soát hoặc xúi giục .
Bạn có thể thấy rằng sự biện biệt là cần thiết trong chiến trận thuộc linh, và phải tránh nan đề chiến trận thuộc linh bao gồm hai mặt. Muốn giữ một sự quân bình năng động ở giữa hai thái cực đòi hỏi phải có ơn phân biệt. Người lãnh đạo phải chú ý hai sự thận trọng liên quan đến quá trình tôi luyện về chiến trận thuộc linh. Đừng đánh giá quá thấp và đừng đánh giá quá cao chiến trận thuộc linh đằng sau mỗi tình huống. Chúa sẽ ban cho sự biện biệt cần thiết khi người lãnh đạo chịu mở tai và lắng nghe.
Chỉ sự biện biệt thôi thì không đủ để xử lý chiến trận thuộc linh. Người lãnh đạo cũng cần có năng quyền. Quyền phép mở rộng sự biện biệt và chú vào những giải pháp dành cho chiến trận thuộc linh.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:16 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách