† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2208|Trả lời: 0

Đào Tạo - Phá Vỡ Sự Ngăn Trở Của Thời Kỳ Yên vị

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:26:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Phá Vỡ Sự Ngăn Trở Của Thời Kỳ Yên vị

Lãnh vực quan trọng thứ nhì nơi người lãnh đạo cần sự biện biệt liên quan đến sự bành trướng chức vụ của người ấy. Trong lãnh vực này Chúa tập trung vào việc mở rộng sự biện biệt của người lãnh đạo liên quan đến khả năng lãnh đạo của chính người ấy. Việc nhận ra và đáp ứng trước sự chỉ dẫn của Chúa trong các quá trình tôi luyện liên quan đến thách thức của lời cầu nguyện, của đức tin, và của ảnh hưởng cho thấy sự phát triển đáng kể trong chức năng biện biệt. Những người lãnh đạo đã rơi vào chỗ bình ổn (yên vị) hiếm khi nào nhận ra hoặc đáp ứng đối với nhóm các thách thức này.
Tất cả những người lãnh đạo đều có khả năng ảnh hưởng. Chúa muốn phát triển khả năng ấy cả đời. Những người lãnh đạo đạt đến một thời điểm thuộc các giai đoạn về sau thuộc thời kỳ Trưởng Thành Chức Vụ thì thường sự phát triển của họ dường như bị khựng lại. Đây là ngăn trở của thời kỳ bình ổn. Người lãnh đạo có khuynh hướng ngưng phát triển một khi có được một số kỹ năng và kinh nghiệm chức vụ. Có thể họ thỏa lòng để tiếp tục công tác chức vụ và không nhận ra nhu cầu để phát triển thêm.
Khi một người lãnh đạo có tiềm năng đối với tư cách lãnh đạo, là điều chưa được triển khai hoặc sử dụng, Chúa sẽ kêu gọi người ấy bước các bước để phát triển và sử dụng năng lực ấy cho các mục tiêu của Ngài. Thường người lãnh đạo không nhận biết khả năng của mình cho đến khi Chúa đem sự chỉ dẫn đến thông qua những con người hoặc những sự kiện để khích lệ người ấy hướng đến sự phát triển. Chúng ta hãy xem xét những sự kêu gọi của Chúa.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:39 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách