† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2310|Trả lời: 0

Đào Tạo - Quá Trình Kêu Gọi Của Sự Cầu Nguyện.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:32:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Quá Trình Kêu Gọi Của Sự Cầu Nguyện.

Một quá trình kêu gọi sự cầu nguyện kinh điển được ký thuật trong Sáng thế Ký 18 khi Ápraham cầu nguyện cho Sôđôm. Sau khi Chúa tiết lộ kế hoạch của Ngài cho Sara mang thai một con trai, Ngài báo cho Ápraham về sự đoán phạt mà Ngài định giáng trên Sôđôm. Ápraham nài xin Chúa hãy cứu thành phố này. Tương tự như vậy qua các thời đại Đức Chúa Trời mặc khải các kế hoạch của Ngài cho người lãnh đạo, kêu gọi người ấy cầu nguyện theo điều được mặc khải, qua đó lôi kéo người ấy dự phần kết quả.
Trọng tâm của người lãnh đạo là mối tương giao giữa Chúa và người ấy. Người lãnh đạo phải biết các mục đích của Chúa dành cho một nhóm người trước khi người ấy có thể truyền thông cho họ.
Trong tốc độ cuồng nhiệt của chức vụ, sự thông công quan trọng với Chúa qua sự cầu nguyện thường bị xao lãng. Cầu nguyện là một trong những vấn đề "con người" liên tục được Chúa nhấn mạnh trong giai đoạn "việc làm" này.
Kêu gọi cầu nguyện có thể được khuấy động bởi sức ép về các nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu của chức vụ nhưng bản chất của nó còn hơn cả sự đáp lời cho những nhu cầu ấy. Đó là sự nhắc nhở rằng cầu nguyện là một thói quen cần thiết của vai trò lãnh đạo nhằm tăng cường mối thông công với Chúa và giữ được khải tượng dành cho chức vụ.
Quá trình kêu gọi cầu nguyện chỉ đến những trường hợp khi Chúa nhắc nhở người lãnh đạo phải cầu nguyện để có chức vụ hiệu quả. Đáp ứng thích đáng của người lãnh đạo đối với lời kêu gọi này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tốt ảnh hưởng đến chức vụ về sau.
Samuên đã được nhắc nhở về tầm quan trọng này và vì vậy điều đó được dùng như một mẫu gốc dành cho những người lãnh đạo. Ông đã xức dầu cho một vị vua mới và đã đang chuẩn bị rời khỏi thời gian tại nhiệm. Tuy nhiên cam kết của ông để cầu nguyện cho chức vụ ấy vẫn còn. Chúng ta phải bắt chước sự đáp ứng của ông đối với lời kêu gọi cầu nguyện, khi ông nói rằng: "Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Chúa Trời mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay" (ISa1Sm 12:23).
Một nguyên tắc quan trọng có thể được rút ra từ câu Kinh Thánh này: Nếu Chúa kêu gọi bạn vào một chức vụ, Ngài kêu gọi bạn cầu nguyện cho chức vụ ấy .
Các nghiên cứu về sự phát triển tư cách lãnh đạo của nhiều người khổng lồ trong lịch sử truyền giáo (Hudson Taylor, Jonathan Goforth, và những người khác) đã chứng thực tầm quan trọng của nguyên tắc này.7 Ký thuật của Tân Ước không phải lúc nào cũng thuật lại những lời kêu gọi cầu nguyện của Chúa như thế nào, nhưng chúng ta có thể thừa nhận Ngài dạy điều đó bởi vì những người lãnh đạo này thường xuyên dành thì giờ để cầu nguyện cho các chức vụ của họ. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh Đấng Christ đã đáp ứng kêu gọi cầu nguyện trước những quyết định quan trọng hoặc những khủng hoảng trong chức vụ của Ngài. Thời gian cầu nguyện của Ngài cách xa khỏi các đoàn dân đông và ở một mình với Cha đã thêm sức mạnh cho Ngài và ban cho Ngài khải tượng của chức vụ tương lai.
Mục tiêu tối hậu của quá trình này là giúp cho người lãnh đạo nhìn thấy cầu nguyện không phải là một gánh nặng mà là một sự thư giãn, một đặc ân vui mừng được bước vào. Một mục tiêu trung gian là có được sự biện biệt để thấy sự kêu gọi của Chúa và sự chỉ dẫn của Ngài dành cho chức vụ.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 06:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách