† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2421|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Kêu gọi Của Đức Tin.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:33:40 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Kêu gọi Của Đức Tin.

Trong khi đang làm việc với tư cách một kỹ sư điện, tôi bắt đầu cảm biết nhu cầu phải được đào luyện thêm trong việc học Kinh Thánh. Tôi không biết điều gì sẽ đến sau khi được huấn luyện. Nhưng tôi cảm thấy được thúc giục để theo đuổi công việc đó. Vợ tôi, Marilyn và tôi biết chúng tôi không có tiền để chi trả học phí của việc học. Tôi nhớ đêm mà chúng tôi thảo luận vấn đề này. Làm thế nào chúng tôi có thể xoay sở? Chúng tôi có bốn con và có sự khác biệt lớn giữa lương của một kỹ sư với thu nhập của một sinh viên.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi bằng một lời hứa trong Mat Mt 6:33: "Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi sự ấy nữa." Khi xem xét lời hứa này, chúng tôi tin chắc Chúa sẽ chu cấp cho gia đình mình. Khi chúng tôi thật sự dâng trình, chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ anh rể tôi, anh hứa sẽ chu cấp cho chúng tôi trong suốt thời gian ở trường Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã rèn thử bước đi đức tin của chúng tôi. Trong ba năm ở trường Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã đáp ứng mọi nhu cầu tài chánh của chúng tôi.
Sự kêu gọi của Chúa đối với một người lãnh đạo để gia thêm đức tin của người ấy trong chức vụ là một trong những sự kêu gọi mạnh mẽ nhất mà người lãnh đạo sẽ đối diện. Những thách thức của đức tin hầu như luôn kéo người ấy vượt quá sự hiểu biết hiện có. Chúng không giới hạn cho những người có ân tứ đức tin thuộc linh. Những lời kêu gọi của đức tin nối kết trực tiếp với chức vụ hiệu quả. Lãnh đạo là người có khải tượng Chúa ban, và một trong những chức năng quan trọng của họ là phải cảm thúc những người đi theo bởi khải tượng và niềm trông cậy đó. Họ không thể làm thành chức phận này mà không có đức tin. Quá trình kêu gọi của đức tin liên quan đến những trường hợp trong chức vụ khi người lãnh đạo được Chúa kêu gọi để bước đi những bước bằng đức tin trong chức vụ và nhìn thấy Chúa ban thưởng cho các bước ấy với sự khẳng định của Ngài và sự thành công của chức vụ. Sự thành tín của Chúa gia thêm khả năng tin cậy Ngài trong chức vụ tương lai của người lãnh đạo.
Sự kêu gọi của đức tin bao gồm 3 yếu tố: (1) một sự mặc khải từ Chúa liên quan đến một kế hoạch nào đó trong tương lai, (2) một sự nhận biết nơi người lãnh đạo rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi người ấy hành động trên nền tảng của sự mặc khải ấy, và (3) tâm trí để khẳng quyết nhằm thực hiện những quyết định của người lãnh đạo đặt cơ sở ở trên sự xác quyết vững chắc ấy. Sự kêu gọi của đức tin có thể đến ngay lập tức hoặc có thể được ban cho qua thời gian.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-1-2021 04:04 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách