† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2415|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Kêu Gọi Về Ảnh Hưởng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:34:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Kêu Gọi Về Ảnh Hưởng

Lời kêu gọi để sai phái Banaba và Phao lô vào hành trình truyền giáo đầu tiên của họ không phải chỉ là một lời kêu gọi chung đối với Hội Thánh Antiốt. Đó cũng là một sự kêu gọi về ảnh hưởng dành cho cả Banaba lẫn Phao lô. Ảnh hưởng của họ được bành trướng để bao gồm các nhóm mục tiêu thuộc các nền văn hóa khác. Loại ảnh hưởng cơ bản này vẫn trực tiếp - từ người đến người.
Quá trình liên quan đến sự kêu gọi về ảnh hưởng là những trường hợp trong đó người lãnh đạo được Chúa thúc giục để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.8 Phạm vi ảnh hưởng là số lượng người mà người lãnh đạo sẽ khai trình với Chúa. Lời mời gọi về sự ảnh hưởng có thể đến qua sự gia tăng mức độ rộng lớn, mức độ mạnh mẽ hoặc phạm vi ảnh hưởng.
Lời kêu gọi để khích lệ Hội Thánh Têsalônica qua việc viết một bức thư là sự kêu gọi của ảnh hưởng gián tiếp dành cho Phao lô. Ông không ngừng bành trướng ảnh hưởng gián tiếp này suốt đời sống mình khi ông viết thư. Ảnh hưởng của ông lan khắp thế giới Cơ đốc đến với những người mà ông không trực tiếp quen biết, ngày nay chúng ta cũng được ảnh hưởng bởi các thư tín đó khi chúng ta đọc chúng.
Hiểu được phạm vi ảnh hưởng và sự kêu gọi của ảnh hưởng là một bước tiến bộ trong sự biện biệt. Nhưng xin hãy lưu ý điều này: người lãnh đạo không cố ý tìm cách bành truớng phạm vi ảnh hưởng của mình sao cho càng lớn càng tốt. Người lãnh đạo phải đáp ứng trước sự kêu gọi của Chúa để chấp nhận những phạm vi ảnh hưởng khác nhau hầu tìm được phạm vi thích đáng của Chúa dành cho mình.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:48 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách