† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2081|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Khẳng Định Của Chức Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:35:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Khẳng Định Của Chức Vụ

IVua 1V 19:1-16 minh họa một quá trình khẳng định chức vụ. Tiên tri Êli ở giữa một cơn sầu não nặng nề. Chức vụ của ông đã thành công, nhưng nó đã để ông lại một mình và sợ hãi. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến giúp đỡ ông, và sau đó chính Ngài đã ban cho Êli một lời khẳng định. Bằng lời nhỏ nhẹ, Chúa đã phán với Êli và ban cho ông một công tác chức vụ và một tiên tri nhỏ tuổi hơn để dạy dỗ, là Êlisê. Rõ ràng, những người lãnh đạo mạnh mẽ cũng như những người yếu đuối đều cần sự khẳng định chức vụ.
Những người lãnh đạo có tiềm năng được huấn luyện cho chức vụ trọn thời gian thường nản lòng và rút lui khỏi chức vụ. Điều này cũng đúng với những người lãnh đạo không ở trong chức vụ trọn thời gian. Hiểu biết cách Chúa phát triển một người lãnh đạo là một yếu tố quan trọng để khắc phục sự ngăn trở này. Một liều thuốc giải độc thứ nhì đối với triệu chứng nản lòng và rút lui là sự khẳng định của chức vụ. Điều đó khích lệ người lãnh đạo và giúp người ấy ý thức được mục tiêu tốt nhất trong tư cách lãnh đạo được làm mới lại. Đó là cái vỗ vai của Chúa.
Khẳng định chức vụ là một hình thức đặc biệt của công tác chức vụ hoặc một kinh nghiệm qua đó Chúa bày tỏ sự tán thành dành cho người lãnh đạo, dẫn đến một ý thức mới mẻ về mục tiêu dành cho người lãnh đạo.
Sự khẳng định chức vụ bao gồm những điều như khải tượng, phép lạ, một sự thành công trong chức vụ, bày tỏ sự khen ngợi của con người, sự thỏa lòng, lời tri thức, lời khôn ngoan, lời tiên tri, sự thăng tiến, và sự bành trướng phạm vi ảnh hưởng. Khải tượng, các dấu lạ và sự thăng tiến là điều dễ thấy, nhưng sự tăng trưởng thực sự trong sự biện biệt đến khi người lãnh đạo có thể ý thức được sự tán thành của Chúa thông qua những sự khẳng định kém ngoạn mục hơn như những cách bày tỏ sự tán thưởng của loài người và sự thỏa mãn trong lòng.
Sự khẳng định chức vụ phục vụ như một sự khích lệ, nhưng nó cũng có thể phục vụ như một sự khẳng quyết về sự chỉ dẫn của Chúa. Sự khẳng quyết của Chúa thường đến khi người lãnh đạo tìm kiếm Chúa trong thời gian ở một mình. Những thời gian kiêng ăn có định ý và những ngày cầu nguyện biệt riêng với Chúa đem lại sự khẳng định cần thiết. Nhu cầu về sự khẳng định chức vụ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối mà là sự báo hiệu để nhắc nhở và làm tươi mới, là động cơ thúc giục người lãnh đạo hầu việc nhiều hơn.
Có nhiều trường hợp được ký thuật về sự khẳng định chức vụ trong cuộc đời Chúa Jêsus, bắt đầu bằng lời phán của Cha Ngài khi Ngài chịu báp têm: "Nầy là Con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường" (Mat Mt 3:17). Phúc Âm Giăng ghi lại một lời khẳng định chức vụ khác trong cuộc đời của Đấng Christ:
"Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.
Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: hỡi Laxarơ hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jesus phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để người đi." (GiGa 11:41-44).
Đức Chúa Trời thường dùng sự khẳng định của chức vụ không những để củng cố cho người lãnh đạo mà còn để xác chứng người lãnh đạo ấy ở trước mặt những người đi theo.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:42 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách