† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2148|Trả lời: 0

Đào Tạo - Triết Lý Mục Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:36:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Triết Lý Mục Vụ

Những người lãnh đạo thường xuyên đeo đuổi chức vụ mà không có một triết lý chúc vụ rõ ràng. Do họ không học các bài học hoặc họ không nhận ra những bài học này và đưa mình hội nhập vào một hệ thống có thể nâng đỡ việc thực hiện quyết định của chức vụ tương lai. Người lãnh đạo dừng lại ở giai đoạn bình ổn hay có tiếp tục tiến vào giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống và giai đoạn Đồng Quy hay không là tùy thuộc vào cách người ấy xử lý vấn đề này.
Triết lý mục vụ liên quan đến những ý tưởng, các giá trị, và các nguyên tắc mà người lãnh đạo dùng như những chỉ dẫn cho việc thực hiện các quyết định, thi hành ảnh hưởng, hoặc để đánh giá chức vụ của mình. Một triết lý mục vụ hiệu quả phải phát triển trong giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ. Đây là một giai đoạn rất quan trọng và có thể gây ra một nan đề đáng kể, tôi sẽ quay lại vấn đề này và dành chương 8 để nói đến.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:20 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách