† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2342|Trả lời: 0

Đào Tạo - Đạt Đến Mục Tiêu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:37:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Đạt Đến Mục Tiêu Của Giai Đoạn Trưởng Thành Chức Vụ.

Có ba khuôn mẫu dành cho việc hoàn thành giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ. Hai khuôn mẫu để người lãnh đạo trong giai đoạn chức vụ, và khuôn mẫu thứ ba tiếp tục dẫn người ấy vào giai đoạn tiếp theo: Trưởng Thành Đời Sống.
Những người lãnh đạo kết thúc sự phát triển của họ trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vu rơi vào hai thành phần sau: (1) những người bình ổn ở mức độ thành thạo nào đó trong chức vụ, và rồi tiếp tục tăng trưởng tương đối ít trong chức vụ hoặc trong sự phát triển thuộc linh; và (2), những người bị kỷ luật trong chức vụ, bị giới hạn trong chức vụ hoặc bị ra khỏi chức vụ.
Hai nhóm người lãnh đạo này thêm vào nhóm những người đã bỏ cuộc. Khuôn mẫu kết thúc thứ ba, là khuôn mẫu tiêu chuẩn của chức vụ biên, kéo theo sự suy nghĩ về ý nghĩa của chức vụ và sự tham gia của Chúa trong chức vụ đó cộng với một sự chuyển đổi quan trọng về triết lý liên quan đến nền tảng dành cho chức vụ. Sự chuyển đổi này đi từ sự thành thạo trong việc làm đến chỗ hiệu quả xuất phát từ con người , và là kết quả của sự suy gẫm của người lãnh đạo về sự tham gia của Chúa trong đời sống và chức vụ của người ấy.
Nói chung, những đường biên tượng trưng cho một thời gian suy gẫm về quá khứ, đánh giá hiện tại, và nhìn về những quyết định tương lai trong ánh sáng của sự suy gẫm này. Điều này đặc biệt đúng trong đường biên giữa giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ và giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống bởi vì đó là một sự phân chia tinh vi và chủ yếu mang tính tâm lý. Sự chuyển đổi này có thể diễn ra mà không có sự thay đổi của công tác chức vụ, vị trí, vai trò, hoặc những thay đổi thông thường khác kết hợp với một sự chuyển đổi biên quan trọng.
Trong sự chuyển đổi từ chức vụ việc làm sang chức vụ con người , thẩm quyền thuộc linh trở thành cơ sở sức mạnh nổi trội. Quá trình biên, là điều dẫn đến giai đoạn Trưởng Thành Của Đời Sống, có thể mất một số năm.
Tóm Tắt
Trong giai đoạn học biết về mối quan hệ, bốn quá trình chính (nhóm thuận phục) được sử dụng để phát triển một người lãnh đạo. Các quá trình này - hiểu biết về thẩm quyền, hiểu biết về mối quan hệ, sự xung đột trong chức vụ, và phản ứng dữ dội đối với tư cách lãnh đạo - được sử dụng để lấp đi nan đề ban đầu trong chức vụ, là nan đề về thẩm quyền. Trong phần này chúng ta đã xem xét hai gương mẫu: khuôn mẫu thẩm quyền năm giai đoạn và chu trình phản ứng dữ dội đối với tư cách lãnh đạo. Chúng ta đã nhận ra "mười quy định về thẩm quyền thuộc linh" và một nguyên tắc quan trọng về tư cách lãnh đạo liên quan đến thẩm quyền.
Chúng ta đã học biết rằng trong giai đoạn phát triển sự biện biệt người lãnh đạo học được sự biện biệt trong hai lãnh vực chính. Lãnh vực thứ nhất liên quan đến hiện thực linh và lãnh vực thứ nhì là sự bành trướng cá nhân. Sự biện biệt trong lãnh vực thực hữu thuộc linh học được qua quá trình chiến trận thuộc linh. Nan đề thứ hai (chiến trận thuộc linh) cho chúng ta biết rằng Chúa cũng dùng quyền phép để dạy những người lãnh đạo về chiến trận thuộc linh. Đó là quá trình tôi luyện liên quan đến quyền phép được ban tứ, quyền phép của sự cầu nguyện, sự đối đầu bằng quyền phép, và quá trình của quyền phép nối mạng.
Trong lãnh vực thứ nhì của sự biện biệt , là sự bành truớng cá nhân, chúng ta đối mặt với một nan đề thứ ba, sự cản trở do giai đoạn bình ổn. Người lãnh đạo cần nhận biết những sự kêu gọi của Chúa để tiếp tục phát triển. Chúa dùng một nhóm các quá trình - thách thức về sự cầu nguyện, thách thức của đức tin, và thách thức của sự ảnh hưởng - để dạy người lãnh đạo về nhu cầu đối với sự biện biệt cá nhân - hai nguyên tắc lãnh đạo - sự kêu gọi cầu nguyện và sự kêu gọi của đức tin - đã được nhận biết, là khuôn mẫu lời kêu gọi của đức tin. Và một quá trình tôi luyện cuối cùng, sự khẳng định cuả chức vụ, cũng đã được thảo luận.
Nan đề thức tư (triết lý mục vụ) là vấn đề cuối cùng trong chương này. Điều này quan trọng đối với người lãnh đạo để phát triển một triết lý mục vụ bao gồm các bài học người ấy đã học biết và sau đó cho người lãnh đạo ấy một nền tảng để thực hiện các quyết định trong tương lai.
Tôi đã kết thúc bằng một lời luận về những cách khác nhau mà giai đọan Trưởng Thành Chức Vụ có thể kết thúc. Cần phải thảo luận những cách kết thúc này bởi vì không có nhiều người lãnh đạo vượt qua được giai đoạn này. Việc bước vào giai đoạn kế tiếp tùy thuộc vào sự đánh giá thành công giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ.
Giai đoạn biện biệt quan trọng bởi vì nó bao gồm tất cả những giai đoạn khác trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ. Các quá trình và khuôn mẫu được mô tả, cũng như các nguyên tắc và các lời cảnh báo được cho phải cho thấy sự hiểu biết thuộc linh để nhận biết sự tham gia của Chúa trong những gì xảy đến hằng ngày trong đời sống và chức vụ. Điều này, sau đó dẫn đến sự trông đợi tin cậy về công việc tiếp tục của Ngài và sự thi hành ảnh hưởng cách mạnh dạn nơi người lãnh đạo.
CÒN BẠN THÌ THẾ NÀO ?
Khi tôi mô tả bốn chức năng chính qua đó Chúa hành động, có thể bạn nghĩ đến những trường hợp trong chức vụ của chính mình. Các câu hỏi sau đây được dự định để khích lệ bạn áp dụng một số những hiểu biết đó vào kinh nghiệm của mình.
1. Hãy xem xét lại năm bài học cơ bản mà quá trình tôi luyện liên quan đến sự hiểu biết về thẩm quyền đã dạy:
Sự thuận phục đối với thẩm quyền
Các cơ cấu thẩm quyền
Tính xác thực của các cơ sở sức mạnh làm nền tảng cho thẩm quyền
Xung đột thẩm quyền
Cách thực thi thẩm quyền
Điều nào trong năm điều trên được tìm thấy trong những ví dụ sau?
Viên đội trưởng trong LuLc 7:1-10
Gia cơ và Giăng trong Mat Mt 20:20-28
Những người bạn của người bại trong câu chuyện Chúa chữa lành ở LuLc 5:17-26
Miriam và Arôn trong Dan Ds 2:1-16
2. Hãy đưa ra một minh họa từ chính đời sống cuả bạn về quá trình hiểu biết thẩm quyền. Mô tả câu chuyện và nhận ra điều nào trong năm bài học quan trọng bạn đã học được. Hãy chia sẻ chi tiết với một người nào đó có kinh nghiệm trong chức vụ
3. Xin nhớ rằng, bốn giai đoạn phát triển chủ yếu trong giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ quan trọng không những đối với bạn để hiểu cách Chúa đang phát triển bạn với tư cách người lãnh đạo, mà còn giúp bạn chọn lọc và giúp những người lãnh đạo mới nổi lên trong chức vụ của bạn. Theo bạn điều nào trong bốn giai đoạn sau đây Chúa đang dẫn bạn đi qua vào thời điểm này? Chúa có ban cho bạn những hiểu biết cá nhân để bạn sử dụng với những người lãnh đạo mới nổi lên trong chức vụ của bạn không? Quyết định giai đoạn nào là quan trọng nhất cho cá nhân bạn và giai đoạn nào là bổ ích nhất cho bạn trong việc giúp những người lãnh đạo mới nổi lên trong chức vụ của bạn.
Giai đoạn đầu vào
Giai đoạn huấn luyện
Giai đoạn học biết mối quan hệ
Giai đoạn biện biệtTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 24-1-2021 06:46 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách