† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2121|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Chỉ Dẫn Và Các Quá Trình Nhân Bội Khác

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:38:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Các Bài Học Tiếp Tục:
Sự Chỉ Dẫn Và Các Quá Trình Nhân Bội Khác

Thách Thức/ Nan Đề : Đức Giêhôva đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. (XuXh 13:21).
Giọng Ken run run, và mắt anh nhòe đi: "Tôi không biết phải làm gì," anh nói trong lúc đề cập hoàn cảnh của anh với tôi. Hội truyền giáo mà anh đã từng hầu việc thuộc tổ chức Indian Ocean có sự thay đổi lớn về triết lý chủ trương. Những chức vụ như của anh, không trực tiếp liên quan đến việc mở mang hội thánh, sẽ bị đưa ra ngoài.
Những nhà truyền giáo dự phần các chức vụ không liên quan đến việc mở hội thánh có ba lựa chọn. Nếu chức vụ của họ có thể được một hội truyền giáo mở hội thánh khác sáp nhập thì họ có thể gia nhập với hội truyền giáo đó. Hoặc họ có thể được đào luyện lại và tái định cư trong một công tác chức vụ mở mang hội thánh sẽ được bắt đầu tại Châu Phi. Chọn lựa cuối cùng của họ là phải bỏ lãnh vực truyền giáo và trở về quê nhà để bước vào một chức vụ khác nào đó. Dầu là trường hợp nào, một số các nhà truyền giáo cũng sẽ mất công việc.
Ken đã đến thăm hai trong số những lãnh vực thành lập hội thánh mới ở tại châu Phi để xem liệu anh có thể thích hợp không. Anh chia sẻ với tôi hai lá thư anh đã nhận được từ những người lãnh đạo trong những lãnh vực ấy. Thành thật mà nói, đối với tôi không bức thư nào có vẻ hứa hẹn. Họ dường như đã không cân nhắc sự phối hợp ân tứ, số phận, và sự phát triển tư cách lãnh đạo của Ken cho tới thời điểm này của đời sống anh.
Ken đã dâng mình vào lãnh vực truyền giáo. Anh đang gần kề một quyết định làm thay đổi cả đời sống. Anh đã trên ba mươi lăm và nếu Chúa muốn thì còn ít nhất mười đến hai mươi năm nữa để hầu việc Chúa hiệu suất cao với tư cách là một nhà truyền giáo. Tôi có thể nói gì với anh bây giờ? Rõ ràng anh cần sự chỉ dẫn.
Sự chỉ dẫn là một nhu cầu liên tục trong đời sống của người lãnh đạo! Há không tuyệt vời nếu Chúa cung ứng một trụ mây cho Ken như Ngài đã làm cho dân Ysơraên trong Xuất Êdíptô Ký sao? Ra đi khi trụ mây đi; dừng lại khi trụ mây dừng lại; đi nơi nào trụ mây đi. Đức Chúa Trời thực sự có cung ứng sự chỉ dẫn, nhưng theo cách thách thức sự biện biệt, trách nhiệm cá nhân, và sự cam kết.
Sự chỉ dẫn là một trong những yếu tố quan trọng của vai trò lãnh đạo. Nhu cầu đối với sự chỉ dẫn diễn ra suốt đời người lãnh đạo, vì vậy những quá trình liên quan đến sự chỉ dẫn không chỉ giới hạn trong một giai đoạn, mà là những quá trình liên tục. Chúng xuất hiện trong từng giai đoạn phát triển. Có những quá trình khác cũng diễn ra suốt các giai đoạn phát triển. Bây giờ tôi sẽ đơn giản gọi chúng là quá trình pha tạp.
Chương này sẽ bàn đến hai loại quá trình tôi luyện xảy ra suốt toàn bộ các giai đoạn phát triển. Tôi sẽ bàn đến sáu quá trình chỉ dẫn và bốn quá trình pha tạp. Vấn đề chỉ dẫn tương đối không phổ biến, ngoại trừ trong trường hợp nghiên cứu về đời sống của người lãnh đạo. Tôi đã chọn bốn quá trình pha tạp: những vấn đề liên quan đến sách vở, lời nói, những khủng hoảng và những xung đột. Sự chỉ dẫn thường đến qua những hạn mục này, cũng như qua những gì tôi đã định nghĩa là liên quan đến sự chỉ dẫn. Tuy nhiên, bản chất của chúng là chung chung và thường xuyên xảy ra trong sự phát triển của người lãnh đạo.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:16 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách