† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2271|Trả lời: 0

Đào Tạo - QUÁ TRÌNH CHỈ DẪN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:39:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

QUÁ TRÌNH CHỈ DẪN

Người lãnh đạo là người có năng lực Chúa ban và trách nhiệm Chúa giao để ảnh hưởng đến nhóm con dân Chúa theo các mục tiêu Chúa dành cho nhóm. Yếu tố trọng tâm của lời định nghĩa người lãnh đạo này là ảnh hưởng của người ấy hướng đến các mục tiêu của Chúa. Người lãnh đạo phải biết cách nhận được sự chỉ dẫn phối hợp cho các nhóm mình hướng dẫn. Họ làm công việc đó bằng cách nào? Khó khăn của chương này là chỉ ra sự hướng dẫn mà Chúa dùng trong việc phát triển người lãnh đạo về phương diện quan trọng này của tư cách lãnh đạo.
Khuôn mẫu chỉ dẫn cơ bản thật đơn giản. Người lãnh đạo trước hết phải học biết sự chỉ dẫn riêng cho đời sống chính mình. Sau khi học phân biệt sự chỉ dẫn của Chúa dành cho đời sống mình qua rất nhiều quyết định quan trọng, người ấy mới có thể chuyển sang chức năng lãnh đạo để xác định sự chỉ dẫn cho nhóm mà mình dẫn dắt. Có nhiều sách bàn đến việc hiểu biết sự chỉ dẫn của Chúa để thực hiện quyết định cá nhân.1 Tôi sẽ không lập lại tài liệu đó một cách không cần thiết. Tôi cho rằng người lãnh đạo ở trong mối tương giao với Chúa và học lắng nghe lời Ngài thông qua lời thành văn, mục vụ về lời của những người khác trong thân thể của Đấng Christ, những xác quyết bề trong từ Đức Thánh Linh, và những tình huống Chúa đem đến. Tôi cũng cho rằng phần lớn sự chỉ dẫn ấy sẽ đến qua bước đi vâng phục hằng ngày của người ấy với Chúa cách liên tục. Tôi muốn đi xa hơn những gì đã được dạy dỗ trong hầu hết các sách nói về sự chỉ dẫn. Có bảy quá trình tôi luyện quan trọng thường xuyên được Chúa sử dụng để gia tăng hiểu biết của người lãnh đạo đối với sự chỉ dẫn.
Phát triển liên quan đến sự chỉ dẫn thật phức tạp và tinh tế. Đức Chúa Trời phải dạy dỗ người lãnh đạo phân biệt sự chỉ dẫn, mà không làm cản trở tính chủ động cá nhân của người lãnh đạo ấy. Ngài làm điều này trong khi tạo sự cam kết để người ấy tuân theo sự chỉ dẫn của Ngài và dạy người ấy ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các quyết định. Đây không phải là bài học chớp nhoáng qua một đêm. Mà diễn ra chậm rãi qua nhiều quá trình tôi luyện suốt một giai đoạn mở rộng gồm các giai đoạn.
Năm 1964, Harold Dollar đã gặp tôi tại một hội thánh tôi đang dự nhóm. Ông là người Chúa sai đến. Lời mời gọi của ông dành cho tôi về việc môn đệ hóa đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, và ông đã đưa ra lời khuyên liên quan đến những bước kế tiếp mà tôi đã đảm nhận trong sự hầu việc Chúa. Ông ta là một mối nối của thiên thượng.
Tôi đã gần như hoàn tất chương trình tiến sĩ trong ngành truyền giáo học trong vào năm 1979, khi Chuck Kraft một người bạn khác, được Chúa dùng để khuyên tôi về một quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp. Không những Chuck đã cho lời khuyên, anh còn dọn đường cho giai đoạn phát triển kế tiếp của tôi.
Đặc biệt, đối với những người lãnh đạo trẻ tuổi mới xuất hiện, Chúa thường đem đến những người lãnh đạo có kinh nghiệm, khôn ngoan hơn để cho lời khuyên đúng lúc. Hai quá trình tôi luyện bắt nguồn từ quan điểm căn bản này: mối tiếp xúc của Chúa và người cố vấn. Chúng ta cần hiểu hai điều này từ một cái nhìn hai mặt. Chúng ta cần nhận biết những mối tiếp xúc thiên thượng và những người cố vấn trong cuộc đời mình, khi chúng ta đi qua những giai đoạn phát triển, nơi sự chỉ dẫn là điều cần thiết. Khi trưởng thành trong tư cách lãnh đạo, chúng ta cần nhận biết rằng Chúa sẽ dùng chúng ta như những mối tiếp xúc thánh và cố vấn cho người khác.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:54 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách