† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2339|Trả lời: 0

Đào Tạo - Những Mối Tiếp Xúc Thiên Thượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:05:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Những Mối Tiếp Xúc Thiên Thượng

Vào thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời đem đúng điều cần thiết đến với đời sống của một người lãnh đạo đang phát triển để cảm thúc, giải tỏ lẽ thật, hoặc ban sự chỉ dẫn. Đó có thể là một quyển sách nhỏ kêu gọi hoặc giải thích một lẽ thật nào đó, một quyển sách cho ta những tầm nhìn mới, hoặc một con người sẽ được Chúa dùng cách ích lợi trong đời sống của người lãnh đạo ấy. Quá trình tôi luyện về mối tiếp xúc của Chúa chỉ đến phương cách lạ lùng Chúa đưa những con người quan trọng đến với đời sống của người lãnh đạo vào thời điểm thích hợp.
Mối tiếp xúc thiên thượng là một con người Chúa đem đến cho người lãnh đạo vào thời điểm quan trọng trong một giai đoạn phát triển để khẳng định tiềm năng lãnh đạo, để khuyến khích tiềm năng lãnh đạo, để ban sự chỉ dẫn về một vấn đề đặt biệt, để ban cho những hiểu biết mở rộng tầm nhìn của người lãnh đạo, để gọi mời người lãnh đạo hướng đến Chúa, hoặc để mở một cánh cửa cho cơ hội hầu việc.
Banaba là một mối tiếp xúc của Chúa dành cho Phao lô trong Cong Cv 9:27, vào thời điểm Phao lô không thể được những người lãnh đạo ở tại Hội Thánh Giêrusalem lắng nghe . Banaba đã mở cánh cửa bằng cách đứng lên thay mặt Phao lô giới thiệu ông với những người lãnh đạo ấy. Phierơ là một mối tiếp xúc của Chúa dành cho Cọt nây trong Công vụ 10. Chúa đã sai ông đến phán hầu cho Cọt nây và cả nhà người đều được cứu. Cọt nây đã nhận Phierơ là sứ thần của Chúa. Phao lô là một mối tiếp xúc của Chúa dành cho Timôthê, Bêrítsin, Aquila, và rất nhiều người khác. Việc ông tham dự vào đời sống họ đã ban sự chỉ dẫn đúng thời điểm, ảnh hưởng đến đời sống và sự nghiệp của họ.
Những mối tiếp xúc thiên thượng thường được đan dệt vào đời sống của những người lãnh đạo và sẽ tái xuất hiện vào những thời điểm quan trọng. Đôi khi là mối quan hệ giúp đỡ chung và người này giúp người kia cùng tiến. Điều này nhất định là trường hợp giữa Harold Dollar và tôi. Trong nhiều năm Chúa đã đưa đời sống của chúng tôi lại với nhau vào những thời điểm quan trọng và mỗi người trong chúng tôi đều có thể giúp đỡ nhau. Harold là công cụ trong quyết định của tôi để rời phòng thí nghiệm Bell Telephone và đến trường Kinh Thánh Colombia vào năm 1967. Vợ tôi và tôi đã mời Harold và Sharon xem xét việc gia nhập Hội truyền giáo West Indies năm 1972 và hầu việc Chúa tại Trinidad. Chúa đã dùng Harold để đưa tôi vào chương trình In-Service thuộc Trường truyền giáo Thế giới. Đó là sự khởi đầu cho việc huấn luyện giữa sự nghiệp của tôi, cuối cùng dẫn tôi đến học vị tiến sĩ và vị trí hiện nay tại Chủng viện Fuller.
Những người lãnh đạo, do khả năng ảnh hưởng của mình, cần nhận biết rằng mình thường là những mối nối của Chúa cho những người mình gặp gỡ. Họ phải đặc biệt nhạy bén đối với sự sử dụng của Thánh Linh như là những mối nối của Chúa và nhận biết các ảnh hưởng đặc biệt này. Đôi khi các mối nối thiên thượng không biết rằng Chúa đã dùng họ vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống của một người nào đó. Thường thì một câu nói hoặc một sứ điệp là điều then chốt vào thời điểm thích hợp. Những năm sau đó có thể tỏ rõ thời điểm nhất định nào đó người ấy đã được sử dụng một cách đặc biệt như là mối nối của Chúa. Nhận biết quá trình tôi luyện mối tiếp xúc của Chúa và nó hữu hiệu thế nào có thể là một bước quan trọng dấy lên trong khả năng ý thức được của một người lãnh đạo để phối hợp với Chúa trong việc sử dụng điều đó cho những người lãnh đạo mới nổi lên.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 06:40 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách