† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2347|Trả lời: 0

Đào Tạo - Người Cố Vấn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:06:34 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Người Cố Vấn

Đức Chúa Trời ban cho một số người khả năng và tấm lòng để thấy được tiềm năng lãnh đạo và có những hành động riêng tư và cá nhân để giúp người lãnh đạo có tiềm năng phát triển. Hành động này thường trở thành một hình thức chỉ dẫn có ý nghĩa đối với người lãnh đạo có tiềm năng. Cố vấn ám là quá trình người có thái độ phục vụ, ban cho, khích lệ, là người cố vấn, nhìn thấy tiềm năng lãnh đạo trong một con người vẫn còn đang phát triển, là người được bảo trợ, và có thể thúc đẩy hoặc ảnh hưởng một cách đáng kể đến người được bảo trợ trên bước đường nhận biết tiềm năng. Quá trình cố vấn chỉ đến quá trình và những kết quả do người cố vấn giúp cho người lãnh đạo có tiềm năng. Người cố vấn là một hình thức tiếp xúc đặc biệt của Chúa, có thể ban cho những sự trợ giúp hoặc chỉ dẫn lâu dài.
Banaba đã cố vấn cho Phao lô. Trong Cong Cv 11:25, Banaba đã ra khỏi chỗ mình để chiêu mộ Phao lô cho chức vụ ở tại Antiốt. Banaba đã nối kết ông vào trong hội thánh ấy và cùng gây dựng với ông. Banaba cũng đã cố vấn cho Giăng Mác, một tác giả của Tân Ước. Ngay cả khi Phao-lô từ bỏ Giăng Mác, Banaba vẫn đứng bên cạnh anh. Giăng Mác đã trở thành một người lãnh đạo có tài năng trong quyền hạn của mình. Chúng ta có khả năng không có sách Phúc Âm Mác nếu như Banaba đã không có thái độ tư vấn ấy.
Margaret Barber, một nhà truyền giáo người Anh, đã cố vấn cho Watchman Nee trong thời kỳ phát triển ban đầu của ông. Sự cố vấn của bà bao gồm giai đoạn tập sự và học đòi gương mẫu. Lời khuyên khôn ngoan của bà, sự hiểu biết về Kinh Thánh, và tinh thần thuận phục sâu nhiệm đã ảnh hưởng đến ông ở một giai đoạn dễ gây ảnh hưởng trong sự phát triển của ông. Phần nhiều những gì ông Nee hoàn thành trong chức vụ của ông đều có nguồn gốc nơi thời gian cố vấn của bà Margaret Barber.
Qua một số năm, tôi quan sát một số các sinh viên trong thời kỳ giữa nghiệp vụ đến từ Miến Điện là người đang học tập với chúng tôi ở tại Trường Truyền Giáo Thế Giới. Khi thăm dò lịch sử đời sống của họ và sự chỉ dẫn họ đến trường Fuller, tôi phát hiện rằng John Stott là người cố vấn của họ. ông đã tìm được phương cách để sai phái những người lãnh đạo mới nổi lên được huấn luyện thêm và những kinh nghiệm khác mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ.
Không phải ai cũng thích hợp để trở thành một người cố vấn. Cố vấn là những người có thể sẵn sàng thấy được tiềm năng nơi người khác. Họ có thể dung chịu những sai phạm, sự xấc xược, xúc phạm v.v... để nhìn thấy tiềm năng phát triển. Họ là những người uyển chuyển và nhịn nhục, nhận biết rằng cần phải có thời gian và kinh nghiệm cho một con người phát triển. Họ có khải tượng và năng lực để nhìn thấy con đường và đoán được các bước tiếp theo mà một người được bảo trợ cần cho sự phát triển. Và họ thường có sự pha trộn ân tứ bao gồm một hoặc nhiều ân tứ khích lệ thuộc linh: lòng thương xót, sự ban cho, sự khuyên bảo, đức tin, lời khôn ngoan.
Cố vấn là người giúp một người được bảo trợ bằng những phương cách hết sức thực tiễn: cho lời khuyên đúng lúc khuyến khích được người được bảo trợ; đánh liều thanh danh của chính mình để hỗ trợ cho một người được bảo trợ; bắt một cây cầu giữa người được bảo trợ và các nguồn phương tiện cần thiết; bằng cách làm gương và đặt để những kỳ vọng kêu gọi người được bảo trợ; bằng cách ban tặng những sách nhỏ, thư từ, sách vở hoặc những văn phẩm thông tin khác mở rộng tầm nhìn cho người được bảo trợ; bằng cách giúp đỡ tài chánh , đôi khi phải hy sinh, để đưa người được bảo trợ đi xa hơn trong chức vụ; bằng cách cùng gây dựng để gia tăng sự tín nhiệm, địa vị và thanh danh của người được bảo trợ; và bằng cách không giới hạn cho phép và thậm chí thăng tiến người được bảo trợ vượt hơn mức lãnh đạo của chính người cố vấn.
Người lãnh đạo mới nổi lên có được một người cố vấn khôn ngoan sớm sủa trong các bước đầu chức vụ là người may mắn. Sự chỉ dẫn của Chúa thông qua một người cố vấn có thể là sự thay đổi cả đời.2 Điều đó có thể tăng tốc quá trình phát triển và ấn định các khuôn mẫu bền vững cả đời.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:34 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách