† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2444|Trả lời: 0

Đào Tạo - Công Việc Của Xác Thịt

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:17:07 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Công Việc Của Xác Thịt

Học biết sự chỉ dẫn không phải là bài học chớp nhoáng. Điều này diễn ra chậm chạp, nhờ kinh nghiệm nhiều quá trình tôi luyện qua một thời gian dài gồm nhiều giai đoạn. Một trong những quá trình thường lập đi lập lại trong người lãnh đạo mới nổi lên đó là công việc của xác thịt, cho chúng ta những bài học về những gì chớ có làm trong tương lai. Khi đã kinh nghiệm quá trình tôi luyện này nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần, sẽ dẫn đến một sự hiểu biết mà không thể học qua cách khác. Những người lãnh đạo mới nổi lên cần phải học biết để phân biệt giữa đức tin ngạo mạn và lời của Chúa theo tình huống mà trên đó đức tin có thể nương cậy.
Học biết phân biệt ý muốn Chúa có thể là một quá trình khó khăn trong những thời điểm căng thẳng. Nhận thức sau đó có thể có giá trị khi Chúa dạy chúng ta nhận biết sự chỉ dẫn và điều động của Ngài. Công việc của xác thịt có thể được thấy rõ ràng nhất trong những lúc chúng ta đoán chừng sự chỉ dẫn và đi trước Chúa. Điều này cũng xảy ra khi chúng ta có một phần sự chỉ dẫn của Chúa chứ chưa phải là một bức tranh trọn vẹn (biết điều đó nhưng không biết lúc nào hoặc làm như thế nào). Chúng ta thường ra sức giúp đỡ Chúa giải quyết các sự việc.5
Công việc xác thịt chỉ đến những trường hợp trong đời sống của người lãnh đạo khi mà sự chỉ dẫn được phỏng đoán và các quyết định được thực hiện quá hấp tấp hoặc không có sự hiểu biết đúng đắn sự lựa chọn của Chúa. Những quyết định như thế thường kéo theo sự điều khiển của con người, là điều đem lại những hậu quả rắc rối về sau ảnh hưởng đến chức vụ và đời sống một cách tiêu cực.
Sáng thế Ký 16 ký thuật một trường hợp công việc của xác thịt. Đức Chúa Trời đã hứa cùng Ápraham và Sara rằng họ sẽ có một con trai và họ sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc. Suốt hơn hai mươi năm, lời hứa này từ nơi Chúa vẫn chưa ứng nghiệm. Thế rồi Sara thực hiện một kế hoạch. Bà đưa con đòi Aicập của mình, là Aga, đến cùng Ápraham để sanh cho họ một đứa con. Aga mang thai và đã sinh ra Íchmaên. Tập tục này, dầu được văn hóa thời đó chấp nhận , không phải là kế hoạch của Chúa. Về sau, bằng chính phương cách của Ngài, Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa. Những hậu quả tiêu cực từ công việc của xác thịt này vẫn còn liên lụy đến chúng ta ngày nay.
Một công việc khác của xác thịt đã để lại những rắc rối tương tự đó là câu chuyện khi Giôsuê kết ước với dân Gabaôn (Giôsuê 9). Ông tưởng họ từ xa đến, nhưng họ cố tình lừa dối ông dầu sống cách đó không xa. Có lẽ Giôsuê lý luận: "Có hại gì nếu chúng ta ký một hòa ước với chúng? Chúng sống quá xa nên không thể là một mối đe dọa cho chúng ta." Câu 14 chỉ rõ nguyên nhân: "người Ysơraên... không cầu hỏi ĐỨC GIÊHÔVA." Dân Gabaôn đã ở giữa vòng các bộ tộc mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Ysơraên phải tiêu diệt.
Xem kỹ công việc xác thịt của Giôsuê, chúng ta thấy một số những bài học ông đã học được khi hồi tưởng lại. Những công việc hằng ngày đầy những điều không phải như ta tưởng. Cũng vậy, khi hăm hở đi theo Chúa, chúng ta có thể thấy những sự xao lãng xảy ra là điều bình thường. Chúng ta không thể đoán hiểu mọi tình huống nhưng phải đánh giá mỗi tình huống trong ánh sáng sự chỉ dẫn rõ ràng mình phải theo.
Êxêchia vua Giuđa đã chiêu đãi một số các sứ giả đến từ Babylôn và cho họ xem tất cả những của cải và những trang bị quân sự của ông (Êsai 39). Đây dường như là một việc tự nhiên, nhưng về sau Êsai đã quở trách Êxêchia (câu 5 - 8) với lời đến từ Đức Giêhôva lên án hành động dường như vô tội này. Lời tiên tri đã báo trước một thời kỳ tai họa trong tương lai. Những sự việc hàng ngày có thể dẫn đến các công việc của xác thịt nếu như chúng ta không tỉnh thức và phân định các hành động của mình. Những quyết định dường như nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày có thể ảnh hưởng đến những kết quả lớn. Lòng kiêu hãnh (muốn bày tỏ những thành công của mình, khoe khoang những sở hữu của chúng ta, v.v...) có thể dẫn đến những hành động xác thịt.
Suy gẫm về quá trình tôi luyện liên quan đến hành động xác thịt không phải là một sự thực hành bằng lối nghĩ tiêu cực. Đó là một thủ tục thông qua đó Chúa có thể mài dũa những kỹ năng phân biệt của chúng ta và làm vững mạnh khả năng nhận biết sự chỉ dẫn cuả Ngài. Khi chúng ta suy gẫm về những trường hợp chỉ dẫn, của chúng ta và của người khác, chúng ta phải tìm kiếm những bài học về cách Chúa chỉ dẫn, hầu cho trong tương lai chúng ta có thể phân biệt được sự chỉ dẫn của Ngài cách rõ ràng hơn.
Tôi xin tóm tắt những bài học mà cho đến nay tôi đã nhận biết qua công việc của xác thịt. Điều gì, khi nào, và cách nào là những phương diện quan trọng của sự chỉ dẫn. Biết chắc điều này mà không biết chắc những điều khác thường dẫn đến sự đoán chừng về những điều khác và dẫn đến hành động xác thịt. Đức tin đoán chừng cho rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài không truyền đạt và có thể dẫn đến hành động xác thịt. Trong những quyết định quan trọng, hành động mà không hỏi ý kiến Chúa thường dẫn đến hành động xác thịt. Không hành động hoặc lựa chọn phương cách của con người thay vì làm điều Chúa đã tỏ rõ, cũng là những hành động của xác thịt.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 24-1-2021 11:07 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách