† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2022|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Khẳng Định Của Chúa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:19:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Khẳng Định Của Chúa

Có ít nhất ba lần trong chức vụ của Đức Chúa Jesus chúng ta quan sát thấy sự khẳng định của Đức Chúa Cha. Mat Mt 3:17 mô tả sự ngự xuống của Đức Thánh Linh trong hình dạng chim bồ câu và tiếng phán chấp thuận Chúa Jêsus. Một tiếng phán tương tự, là sự khẳng định của Chúa cũng xảy ra trên núi hóa hình (17:5). GiGa 12:27-28 ký thuật một lần nữa sự khẳng định của Chúa qua hình thức tiếng phán từ trời, vì cớ ích lợi của các môn đồ cũng như cho Chúa Jêsus.
Trong cuộc đời chức vụ, sẽ có những thời điểm mà người lãnh đạo cần những sự tái quả quyết từ nơi Chúa và chức vụ ấy là phù hợp và xứng đáng, và rằng đời sống của người ấy thật sự quan trọng đối với các mục tiêu của Đức Chúa Trời. Sự tái khẳng định này - thường cần thiết cho tấm lòng bề trong - sẽ truyền sức sống mới cho người lãnh đạo. Có khi, sự khẳng định này được ban cho từ bên ngoài như là sự xác nhận đối với những người đi theo,cho thấy người lãnh đạo ấy thật sự có thẩm quyền thuộc linh. Quá trình mô tả sự hài lòng đặc biệt từ nơi Chúa được gọi là sự khẳng định của Chúa. Điều này được liên kết chặt chẽ với thẩm quyền thuộc linh. Đó là vấn đề về sự chỉ dẫn, bởi vì không có sự rờ đụng đặc biệt này của Chúa nhiều người lãnh đạo sẽ có khuynh hướng bỏ cuộc. Nhưng với nó, sẽ có sức sống mới và một cảm nhận để cứ tiếp tục cho được đẹp lòng Chúa.
Sự khẳng định của Chúa là một loại kinh nghiệm đặc biệt qua đó Chúa ban cho người lãnh đạo lời tán thành, hầu cho người ấy có một cảm nhận được làm tươi mới về mục đích tốt nhất và lòng khao khát được tươi mới để tiếp tục hầu việc Chúa.
Vào thời điểm Chúa kêu gọi Ápraham (SaSt 12:1-3) và suốt hai mươi lăm năm kế tiếp, Ngài đã ban những lời khẳng định dành cho Ápraham theo định kỳ. Một kinh nghiệm quan trọng đó là một khải tượng mang tính biểu tượng đã làm tươi mới lại mục đích của Ápraham (Sáng thế Ký 15). Khải tượng này cũng tiết lộ một lẽ thật quan trọng về giao ước đơn phương được lập giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, có tầm quan trọng đời đời đối với dòng dõi của Ápraham.6
ISa1Sm 12:13-19 minh họa sự khẳng định của Chúa về chức vụ của Samuên với trọng tâm nằm ở bên ngoài. Lời cầu nguyện của Samuên xin mưa giữa mùa khô hạn đã được Chúa nhậm. Dân sự đã thấy rằng Samuên có thẩm quyền thuộc linh; Đức Chúa Trời ở cùng ông.
Những lời khẳng định của Chúa thường đến qua sự sắp xếp tối thượng về các tình huống, một tiếng phán từ trong lòng hoặc một sự mặc khải trực tiếp khác, một giấc chiêm bao, một khải tượng, một sự thăm viếng của thiên sứ, một lời tiên tri, một phép lạ, hoặc nhận biết sự ban phước của Chúa trên đời sống khi được nghiệm thử bởi lời chứng bên ngoài (Giôsép trong SaSt 39:2-3, 21-23). Chỉ dẫn để tiếp tục làm điều chúng ta đang làm có thể thường đến qua hình thức của sự khẳng định của Chúa. Người lãnh đạo cần phải nhận biết hình thức chỉ dẫn này và nhận biết có nhiều cách qua đó Chúa ban cho.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:45 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách