† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2029|Trả lời: 0

Đào Tạo - CÁC QUÁ TRÌNH TÔI LUYỆN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:20:43 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

CÁC QUÁ TRÌNH TÔI LUYỆN BAO GỒM NHIỀU GIAI ĐOẠN LINH TINH

Có những quá trình tôi luyện khác có thể xảy ra ở một số các giai đoạn phát triển khác nhau. Các quá trình tôi luyện pha tạp này diễn ra liên kết với các quá trình tôi luyện khác để làm trọn hoặc bổ sung sức mạnh của chúng. Tất cả những vấn đề linh tinh này được thảo luận ở đây thường diễn ra cùng với vấn đề chỉ dẫn để tăng cường sự chỉ dẫn, nhưng làm nhiều hơn quá trình chỉ dẫn. Chúng đem lại sự khuấy động để tăng trưởng đời sống bề trong và chức vụ hầu việc để dùng cho các nhóm đang được hướng dẫn. Hai vấn đề đầu, là những vấn đề về sách vở và lời nói, thường là những kinh nghiệm tích cực. Hai điều sau, những khủng hoảng và các quá trình xung đột, có liên quan với nhau và thường là những kinh nghiệm tiêu cực, mặc dầu các bài học tích cực phải được học từ đó.
Về Sách vở
Trong khi đọc tiểu sử của Jim Elliot, tôi để ý thể nào ông đã được ích lợi nhiều qua việc đọc những gì người khác đã viết. Một tác giả ảnh hưởng sâu đậm đến ông là Amy Carmichael, nhà truyền giáo cho Ấn độ suốt năm mươi lăm năm. Tôi bắt đầu đọc các tác phẩm của bà và thấy rằng tiểu sử của bà tiết lộ điều tương tự. Bà đã trích dẫn tên của nhiều người đã từng giúp đỡ bà. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự học tập có sức lan truyền này qua đời sống của những người khác. Nhiều nhà lãnh đạo quan trọng đã được người khác biết đến một cách rộng rãi và chúng ta được trợ giúp rất nhiều bởi kinh nghiệm của những người khác được ký thuật qua các tiểu sử và các sách vở khác.
Quá trình tôi luyện liên quan đến sách vở chỉ đến phương tiện Chúa dùng để dạy những người lãnh đạo các bài học dành cho chính đời sống họ thông qua những gì người khác viết lại. Khả năng học tập cho chính mình từ các bài học được tìm thấy qua đời sống của người khác là sự học hỏi có sức lan truyền. Tôi cảm tạ Chúa vì được xuất thân từ một gia đình việc đọc sách được chú trọng. Khi còn bé, mẹ tôi thường đọc Truyện tích Kinh Thánh của Egermeier vào mỗi buổi chiều khi chúng tôi ngủ dậy. Tôi còn nhớ rõ khi mẹ đưa tôi đến thư viện công cộng và giúp tôi có được chiếc thẻ thư viện đầu tiên. Tôi đã học biết để sớm yêu mến đọc sách, nhưng mãi về sau này tôi mới biết được giá trị của nó khi thấy Chúa đã phán với tôi qua phương tiện này. Chúa đã đại dụng phương tiện của sách vở trong đời sống của chính tôi.
Đầu năm 1964, tôi bắt đầu đọc tất cả những sách nói về Hội Truyền Giáo Lục Địa Trung Hoa. Nhiều trong số đó là các sách tiểu sử. Tôi không thể nói hết cho bạn thể nào Chúa đã sử dụng các sách ấy ích lợi ra sao trong đời sống tôi. Tôi đã thấy trong cuốn Hudson Taylor’s Spiritual Secret (Bí Quyết Thuộc Linh của Hudson Taylor ) một con người sẵn lòng làm theo lời của Chúa và tin cậy Ngài. Những lời kêu gọi của đức tin mà Hudson Taylor đối mặt đã chuẩn bị tôi để tiếp nhận những lời mời gọi đức tin cho chính mình. Tôi có thể chỉ ra hằng trăm những vấn đề trong sách vở qua đó Chúa đã phán với tôi. Hàng trăm các tiểu sử tôi đọc đã hình thành nền tảng nghiên cứu các khuôn mẫu về sự nổi lên của tư cách lãnh đạo.
Ý định của quá trình tôi luyện về mặt sách vở là học các bài học Chúa muốn dạy dỗ đời sống bề trong thông qua việc đọc và áp dụng vào đời sống và chức vụ. Nhiều người lãnh đạo cao cấp được biết đến vì đã đọc rất nhiều và vì khả năng áp dụng vào đời sống các bài học từ những gì họ đã đọc. Khả năng thực hiện điều này thường rút ngắn những năm tháng mà hẳn phải mất nếu học những bài học đó bằng kinh nghiệm cá nhân. Quá trình tôi luyện về mặt sách vở thật phù hợp để bổ sung hầu như cho bất cứ công tác phát triển nào thuộc Giai Đoạn II cho đến Giai Đoạn VI. Thông tin có sẵn trong các sách vở Cơ đốc bàn đến toàn bộ phạm vi của các công tác phát triển. Tiểu sử của những người lãnh đạo phải là một phần đều đặn trong chế độ đọc sách báo hằng ngày của người ấy.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:46 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách