† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2229|Trả lời: 0

Đào Tạo - Khủng Hoảng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:22:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Khủng Hoảng

Hai quá trình tiếp theo, khủng hoảng và xung đột, thường keó theo những kinh nghiệm tiêu cực.8 Thật khó để nhận biết công việc của Chúa thông qua các quá trình tôi luyện này. Chúa sẽ trau dồi tính nhạy bén đối với công việc của Ngài trong những kinh nghiệm này nếu người lãnh đạo cho phép điều đó và có tinh thần mềm mại.
Khủng hoảng đem đến những áp lực gia tăng do đe dọa mất mát (mạng sống, của cải, hoặc lối sống), xung đột, nhu cầu thay đổi hiểu được, sự khổ não bên trong, bệnh tật, sự bắt bớ, cần nhìn xem tâm tánh của Đức Chúa Trời được minh chứng, hoặc cần có được sự chỉ dẫn của Chúa hoặc sự can thiệp đặc biệt. Những tình huống loài người này thường được Chúa dùng để thử nghiệm người lãnh đạo và để dạy người ấy lệ thuộc vào Chúa. Khủng hoảng cũng dạy người lãnh đạo rằng Chúa là Đấng gặp gỡ người ấy trong mọi từng trải quan trọng của đời sống bằng một giải pháp hoàn toàn phù hợp cho người ấy.
Chính khả năng học biết các bài học tối thượng trong những sự kiện khủng hoảng làm cho quá trình tôi luyện này quan trọng đối với việc hiểu cách một người lãnh đạo nổi lên. Các bài học trong khủng hoảng sẽ chứng minh là hết sức quý báu về sau trong giai đoạn Đồng Quy. Quá trình tôi luyện về sự khủng hoảng là những tình huống áp lực căng thẳng đặc biệt trong đời sống được Chúa sử dụng để thử nghiệm và dạy sự lệ thuộc vào Chúa. Phao lô hiểu rõ ích lợi của loại tôi luyện này khi ông nói:
"Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp ." (IICo 2Cr 1:3-4, sự nhấn mạnh được thêm vào)
Về sau Phao lô đã viết về những trận đòn vọt, ném đá, bị bỏ mặc cho chết, bị chìm tàu, gặp nước lũ, cũng như những sự tấn công từ những kẻ cướp. Hãy xem IICo 2Cr 11:21-29 để có bản liệt kê và giải thích nhiều điều trong số những khủng hoảng này.
Giép thê, một trong các quan xét ban đầu là người lãnh đạo trong khủng hoảng. Trong Các Quan xét 10-11, quá trình tôi luyện liên quan đến khủng hoảng của ông bao gồm: xung đột gia đình và sự tẩy chay, bị buộc phải sống cô lập, sống sót trong một nhóm vũ trang không chính quy ở nước ngoài, sử dụng sức mạnh của chức vụ, một cuộc đối đầu về sức mạnh, một cuộc kiểm tra về tính ngay thẳng, và nội chiến. Những cuộc khủng hoảng trước giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong, như đã được thấy trong ví dụ của Giép thê, có thể phát triển tâm tánh bề trong, mạnh mẽ, độc lập và những gì có thể được sử dụng trong các tình huống lãnh đạo mạnh mẽ. Các khủng hoảng có thể đẩy một người đến gần Chúa hoặc kéo người ấy ra khỏi Ngài. Điều này thường xuyên xảy ra trong hai giai đoạn đầu. Những khủng hoảng trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ thường ảnh hưởng đến các giai đoạn quan hệ và sự biện biệt và thường đẩy người lãnh đạo đang phát triển tiến sâu hơn vào lòng của Chúa. Khủng hoảng thường xuyên là một quá trình tôi luyện làm trưởng thành đời sống.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:46 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách