† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1953|Trả lời: 0

Đào Tạo - Quá Trình Trưởng Thành Đời Sống

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:24:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Các Bài Học Sâu Nhiệm:
Quá Trình Trưởng Thành Đời Sống

Thách Thức/ Nan Đề : Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa (Thi Tv 119:71).
Hỡi gió Bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió Nam, hãy thổi đến, hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra (Nha Dc 4:16).
Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp (IICo 2Cr 1:3-4).
Watchman Nee đã dâng mình trọn vẹn cho Chúa để được Ngài dùng trong sự hầu việc. Tuy nhiên ông đã bị chẩn đoán mắc lao. Ông ngày càng yếu hơn. Nghỉ khỏi chức vụ trong một khí hậu tốt hơn dường như chỉ là giải pháp tạm thời. Đó là điều tốt nhất ông có thể làm. Ông đã bị cô lập. Ông ở một mình với Chúa. Vì sao điều này lại xảy đến với ông?
Ông quyết định phải nhận được điều tốt nhất từ hoàn cảnh đó. Trong những tháng dài cô lập, ông suy nghĩ nghiêm túc về cách Chúa phát triển đời sống tâm linh trong người nhân sự Cơ đốc và đã viết một quyển sách chi tiết về những gì ông tìm được. Ông đã khám phá rằng một phần sự phát triển của đời sống tâm linh bao gồm những gì xảy đến khi người ấy đối mặt với sự cô độc. Ông đến chỗ nhìn thấy đây là một thời gian đặc biệt để có sự tăng trưởng sâu nhiệm bề trong, mà Chúa hoạch định cho ông. Ông đã được Chúa biệt riêng, và ông nhận ra điều đó. Watchman Nee đã được chữa lành (một hành động của đức tin bắt đầu sự chữa lành) khỏi bệnh lao và đã tiếp tục chức vụ. Kết thúc hẳn đã khác đi. Thật vậy suốt đời mình Watchman Nee đã đối mặt với những thời điểm cô độc nhiều lần do xung đột của chức vụ, bệnh tật, sự kỷ luật, và sự bắt bớ. Ông đã nhìn thấy bàn tay của Chúa uốn nắn ông thông qua những kinh nghiệm ấy. Thái độ này phải được những người lãnh đạo ngày nay học theo . Những người lãnh đạo đối mặt với các tình huống bất ngờ liên quan đến bệnh tật, khủng hoảng và xung đột. Ít người nhìn thấy các thời điểm này như là một phần trong sự đào luyện cần thiết cho chức vụ hiệu quả. Có thể bạn đang đối mặt với một thời điểm căng thẳng bất thường trong tư cách lãnh đạo của mình. Bạn sẽ nhận lãnh điều đang xảy đến cho bạn như thế nào? Bất cứ người lãnh đạo nào phải hiểu những thời điểm này ra sao? Chúng có được đánh giá như là sự phát triển tư cách lãnh đạo không? Tôi tin rằng những kinh nghiệm này được Chúa sử dụng để làm sâu nhiệm tâm tánh. Tiền đề này nhấn mạnh suy nghĩ của tôi và xuất phát từ quan sát lịch sử đời sống của nhiều nhà lãnh đạo.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 02:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách