† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2669|Trả lời: 0

Đào Tạo - Chức Vụ Ra Từ Con Người.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:25:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Chức Vụ Ra Từ Con Người.

Suốt cuộc đời người lãnh đạo, Chúa làm việc để làm sâu nhiệm tâm tánh cũng như để phát triển những kỹ năng của chức vụ. Trước đó, bàn đến sự chuyển tiếp để bước vào chức vụ, tôi đã chỉ ra cách Chúa hành động trên sự phát triển cơ bản của tâm tánh (chủ yếu là sự ngay thẳng) thông qua những thử nghiệm về sự ngay thẳng, về sự thuận phục, và những thử nghiệm về lời. Chúa đem lại sự trung tín thông qua những công tác chức vụ và những công việc được giao ban đầu. Nguyên tắc "nhỏ-lớn của LuLc 16:10" mô tả kết quả của sự trung tín. Ngay thẳng và trung thành là nền tảng đối với tư cách lãnh đạo. Nhưng chúng chỉ là bước đầu.
Chúa không ngừng làm việc với tâm tánh sau khi đã đưa ai đó vào vai trò lãnh đạo. Chúa tiếp tục uốn nắn tâm tánh thông qua chức vụ của người lãnh đạo. Sự phát triển này không nhắm vào sự thử nghiệm để bước vào chức vụ, nhưng vào mối quan hệ với Chúa. Các phẩm chất của tình yêu, lòng thương xót, sự cảm thương, ơn phân biệt, và những tâm tánh khác được làm cho sâu nhiệm. Những phẩm tánh này phân biệt giữa một người lãnh đạo thành công với một người lãnh đạo trưởng thành thành công. Điều này làm sâu nhiệm tâm tánh và sâu nhiệm mối tương giao của người lãnh đạo với Chúa tuôn tràn trong chính chức vụ. Một người lãnh đạo đã học được những bài học quan trọng về sự trưởng thành sẽ hầu việc Chúa với một mức độ thẩm quyền thuộc linh mới. Bạn có muốn loại mục vụ này không? Vậy bạn cần cởi mở đối với phương tiện của Chúa để phát triển bạn cho mục vụ ấy.
Chúa dùng một nhóm những quá trình tôi luyện để phát triển tâm tánh, đó là cụm trưởng thành.1 Chương này mô tả ba trong số các quá trình tôi luyện phổ biến nhất từ nhóm này - sự cô độc, xung đột và khủng hoảng - cùng với hai khuôn mẫu trưởng thành được tìm thấy trong nhiều đời sống.
Những bài học chính của chương này là:
· Chức vụ trưởng thành ra từ một tâm tánh trưởng thành.
· Tâm tánh trưởng thành có được qua sự sự đào luyện khó khăn.
· Nhiều người lãnh đạo kinh qua quá trình ấy mà không nhận biết những ích lợi của nó.
· Thẩm quyền thuộc linh không phải là mục tiêu mà là một sản phẩm phụ.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:39 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách