† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2289|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Cô Lập

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:30:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Cô Lập

Trong các áp lực lớn về tài chánh xảy ra ở tại Trung Hoa vào Thế chiến II, Watchman Nee đã làm một điều không đặc trưng. Ông bắt đầu dành một phần thời gian của mình để đầu tư về thương mại, liên quan đến sản xuất và phân phối các nguồn cung cấp y dược tổng hợp. Em của ông là một nhà hóa học được đào luyện và đã cung cấp khả năng chuyên môn về kỹ thuật. Watchman đã cung cấp phương cách làm ăn. Ông huấn luyện "các đồ đệ" của mình (vào thời điểm đó khá ít người tham gia vào công tác truyền giáo và các hoạt động thành lập hội thánh) với tư cách là những đại diện bán hàng của công ty. Ngày nay họ được gọi là những nhân sự có nghiệp vụ kép.
Hiện nay có sự tranh cãi lý do vì sao ông Nee làm công việc này. Tiếng đồn cho rằng ông hợp tác với kẻ thù. Ông bị tố cáo là đã chán công tác hầu việc Chúa. Ông cũng bị buộc tội là đã tra tay vào cày mà còn ngó lại đằng sau. Ông bị coi như là đã vi phạm các nguyên tắc "đức tin" của mình, nghĩa là tin cậy Chúa chu cấp cho công việc mình. Ở đỉnh điểm của sự xung đột và tranh cãi này, những nhà lãnh đạo chính ở tại hội thánh mẹ, nơi ông Nee giảng dạy đã yêu cầu ông ngưng công việc giảng dạy tại hội thánh. Các tín đồ bị sốc trước hành động này và cho rằng có lẽ đã có những lý do quan trọng hơn những gì được đưa ra. Lời chứng của ông Nee đã bị hoen ố. Các trưởng lão đã không làm rõ vấn đề. Ông Nee cũng không.
Ông không cảm thấy thoát khỏi gánh nặng hậu thuẫn cho những nhân sự. Công ty ngày càng chiếm nhiều thì giờ của ông, và trở thành một công ty thành công. Trong thời gian này, số tiền dâng của ông Nee cho công việc của nước Chúa là chính yếu, nhưng ông đã bị gạt khỏi chức vụ. Ông không hề binh vực cho hành động của mình cũng không tìm cách để sửa đúng lại những lời đồn sai. Nhiều năm về sau, các trưởng lão đã đến gặp ông Nee để xin lỗi vì hành động của họ. Ông đã được phục chức. Nhưng trong những năm quá trình tôi luyện diễn ra, ông Nee đã chịu thử rèn sâu xa về tâm tánh.
Khi nghiên cứu về cuộc đời của Amy Carmichael cùng với sự phân tích của Reid và Van Delan về cuộc đời ấy, tôi thấy rằng quá trình tôi luyện liên quan đến sự cô độc là một yếu tố có ý nghĩa đã ảnh hưởng sâu đậm đến khả năng lãnh đạo của bà. Reid và Van Delan nhận ra một số hình thức cô độc khác nhau trong cuộc đời của bà, kể cả một trường hợp của sự cô độc do sự tự lựa chọn, một kinh nghiệm bị ép buộc bởi cộng đồng truyền giáo, và một kinh nghiệm xảy ra do tai nạn.
Sự cô độc do sự tự lựa chọn là sự đe dọa ít nhất trong tất cả những kinh nghiệm cô độc.3 Người ấy hiểu một sự kiểm soát nào đó trong tình huống ấy. Vào năm 1890, Robert Wilson đã mời Amy đến sống với ông ở tại Broughton - Grange là nông trại của ông. Thoạt đầu ông là một mối tiếp xúc của Chúa, sau đó ông là một nhà cố vấn đối với bà, và đã có một ảnh hưởng khá lớn trên sự hình thành đời sống tâm linh của bà. Lúc ấy, ông đã cao tuổi và chỉ còn một thời gian tương đối ngắn để sống.
Vào thời điểm đó, Amy đang khổ sở ở chức vụ đầu của mình, với các cô gái trong xưởng. Điều này đã giúp ích cho Amy khám phá các ân tứ sứ đồ, các ân tứ dạy dỗ, và ân tứ về lòng thương xót và sử dụng chúng trong những giai đoạn đầu phát triển chúng. Thoạt đầu, Amy ngần ngại vì những cảm giác của cô về việc phải rời bỏ chức vụ mình. Sau đó, cô chọn đến giúp đỡ Robert Wilson.
Trong ba năm, cô bị buộc phải yên lặng và "ngồi dưới chân" người khác, như Hudson Taylor, Theodore Monad, F. B. Meyer, C. A. Fox và chính Robert Wilson. Wilson có một mạng lưới mở rộng giữa vòng những người lãnh đạo Cơ đốc có ảnh hưởng ở các mức độ khu vực, quốc gia và quốc tế. Amy đã được tiếp cận với những người lãnh đạo này, nhìn thấy họ làm gương về tư cách lãnh đạo Cơ đốc, được nghe về lời làm chứng của họ, những gì họ đã học về Chúa và chức vụ. Reid và Van Delan đã nhận xét về những ảnh hưởng của quá trình cô độc này như sau:
Thời kỳ cách ly khỏi chức vụ đã chuẩn bị bà cho những kinh nghiệm nối tiếp khi do sức khỏe yếu Amy Carmichael đã bị "để lại một bên." Bà ngày càng yêu thích lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Là một người mê đọc sách, đời sống Amy cũng chịu ảnh hưởng bởi những sách của các học giả, các diễn giả, các nhà truyền giáo và những nhà thần học trong thời đó. bà cũng quen thuộc với những đường lối của Quaker thông qua ảnh hưởng của Robert Wilson. Những điều này đã ảnh hưởng sâu xa đến đời sống và chức vụ của bà. (Reid and Van Delan 1985:33).
Vai trò cố vấn của Robert Wilson, mối liên kết mạng với một nhóm người, và các tài liệu, sách vở trong thời gian cô lập này đã đem lại sự phấn khích dành cho sự tăng trưởng quan trọng, trong sự hình thành tâm linh lẫn chức vụ.
Năm 1895, Amy đến Bangalore, Ấn độ, với tư cách một nhà truyền giáo cùng với hiệp hội truyền giáo Zenana của Hội Thánh Anh Quốc. Công tác của bà là phục vụ dưới tư cách nhà truyền giáo cho các bệnh nhân và gia đình họ ở tại bệnh viện của hội truyền giáo. Năm đầu tiên thật cô độc đối với bà. Reid và Van Delan mô tả cảm nhận của sự cô độc: năm đầu tiên ở tại đó hết sức cô độc đối với bà, và khó khăn nhất khi Amy cảm thấy như "một con cá ra khỏi nước" (Houghton 1953:89) giữa vòng những nhà truyền giáo khác, là người mà gánh nặng và mối quan tâm của họ không giống của bà, nhưng đó cũng là một phần sự chuẩn bị bà cho sự nghiệp cả đời. (Reid và Van Delan 1985:8)
Năm đầu tiên này là một trong những năm cô độc với các nhà truyền giáo khác trong tinh thần và trong các mục tiêu chức vụ.4 Dầu thân thể ở đó, Amy vẫn bị cô lập về mặt tâm lý đối với cộng đồng các nhà truyền giáo mà bà đã được sai phái. Điều này tạo ra một sự cô đơn sâu xa buộc Amy phải đến với Chúa hoàn toàn - một thói quen đã nâng đỡ bà qua nhiều thời điểm cô đơn sẽ đến (kết quả của sự chết, sự thất vọng và sự yếu đuối thuộc thể). (Xem Reid and Van Delan 1985:39)
Năm 1931, Amy gặp tai nạn và bị gẫy chân, vỡ mắt cá. Bà bị giới hạn phần lớn thì giờ ở trong căn phòng của mình. Sự cô đơn này đã khiến Amy có một nơi thờ phượng yên tĩnh. Bà đã dành phần lớn thời gian trong sự cầu nguyện. Bà đã viết một số sách. Một tai nạn thứ nhì vào năm 1948 giới hạn bà trong phòng và hoàn toàn ở trên giường. Gần hai mươi năm Amy ở trong sự cô độc. Trong những năm đó, Chúa đã đem đến những lời yên ủi đầy dẫy các sách và thư của bà, an ủi những người đang ở trong đau đớn và hoạn nạn. Chúa cũng khuyến khích bà chia sẻ những bài học bà học được từ thì giờ cầu nguyện ngày càng quan trọng.
Một cách mà Chúa đẩy người lãnh đạo vào trong thời kỳ đánh giá suy gẫm và trong giai đoạn "con người" của khuôn mẫu phát triển hướng lên trên đòi hỏi sự cô độc. Đây là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để làm cho một người lãnh đạo đến chỗ trưởng thành. Nhiều lần trong đời sống mình, người lãnh đạo có thể được biệt riêng ra khỏi chức vụ công tác bình thường. Những nguyên nhân có thể bao gồm khủng hoảng, hành động kỷ luật, những hoàn cảnh Chúa đem đến (như chiến tranh, bắt bớ, hành động của chính phủ, bệnh tật), hoặc sự tự lựa chọn. Mục đích chính của quá trình tôi luyện này là để nhận biết rằng sự cô lập là công việc của Chúa và rằng đó là một sự kêu gọi để bước vào mối tương giao sâu nhiệm hơn và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.
Tôi định nghĩa các quá trình tôi luyện liên quan đến sự cô lập là những trường hợp người lãnh đạo bị cách ly khỏi sự dự phần bình thường, tuy nhiên trong bối cảnh đó, chức vụ vẫn diễn ra, thông thường là trong một khoảng thời gian kéo dài, và kinh nghiệm một phương diện nào đó của mối tương giao với Chúa cách mới và sâu nhiệm hơn. Sự cô lập thường được Chúa dùng để dạy những bài học quan trọng về tư cách lãnh đạo mà không thể học được trong khi kinh qua áp lực của bối cảnh chức vụ bình thường.
Biểu đồ 7-2 ở trang sau cho một số ví dụ về các hình thức cô độc khả thi có thể xảy ra trong giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống và cũng đưa ra những bài học kết quả khả thi.
HÌNH THỨC CÔ LẬP
BÀI HỌC HỌC ĐƯỢC
· Bệnh tật
· Sự lệ thuộc Chúa
· Hiểu biết về sự chữa lành siêu nhiên
· Tích cấp bách để hoàn thành công việc Chúa
· Làm sâu nhiệm đời sống bề trong thông qua sự cầu nguyện cầu thay
· Lao tù
· Sự lệ thuộc Chúa
· Gia tăng sử dụng các phương tiện về tâm trí, đặc biệt là trí nhớ
· Thuận phục ý muốn Chúa
· Ảnh hưởng gián tiếp thông qua việc làm gương và một đời sống cầu thay mở rộng
· Các xung đột về cá tính và những áp lực của tổ chức
· Thuận phục Chúa
· Thuận phục thẩm quyền thuộc linh
· Không minh chứng cho thẩm quyền thuộc linh của mình
· Coi trọng quan điểm của người khác
· Lệ thuộc vào Chúa
· Sự tự lựa chọn để được làm mới lại
· Tầm nhìn mới về chức vụ
· Nhen lại ý thức về số phận
· Quyền phép của sự cầu nguyện
· Những sự xác quyết bề trong đến từ Lời Chúa
· Sự chỉ dẫn thuộc linh
· Sự lựa chọn của bản thân về giáo dục, huấn luyện, hoặc chuyển đổi
· Cái nhìn mới về chức vụ
· Nhen lại ý thức về số phận
· Cởi mở với những ý tưởng mới và sự thay đổi
· Lệ thuộc vào Thân thể lớn rộng hơn của Đấng Christ
· Mở rộng tầm nhìn thông qua sự bộc lộ với người khác
Biểu đồ 7-2 Các Quá Trình Cô Lập - Các Hình Thức Và Kết Quả


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 24-1-2021 07:30 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách