† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2755|Trả lời: 0

Đào Tạo - Tôn Trọng Các Giá Trị Lãnh Đạo Của Kinh Thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:42:36 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Tôn Trọng Các Giá Trị Lãnh Đạo Của Kinh Thánh


Kinh Thánh là chiếc neo của vai trò lãnh đạo. Là người lãnh đạo Cơ đốc, trước mọi sự, tôi phải biết rằng vai trò lãnh đạo của mình rất khác. Mặc dầu có nhiều điểm chung so với vai trò lãnh đạo thế tục, phải có sự khác biệt này: Một người lãnh đạo Cơ đốc đặt cơ sở các giá trị, phương pháp, động cơ, và mục tiêu trên những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là tiêu chuẩn để đánh giá một người lãnh đạo Cơ đốc.
Kinh Thánh không nói trực tiếp mọi vấn đề về vai trò lãnh đạo - nếu Kinh Thánh đã phán thì được tự do. Kinh Thánh thường đưa ra những ý tưởng chung hoặc những ví dụ cụ thể qua đó người lãnh đạo phải được Thánh Linh dẫn dắt để dẫn đến những ứng dụng. Nhưng Kinh Thánh luôn luôn là dây dắt và thước đo để người lãnh đạo Cơ đốc tìm thấy sự chỉ dẫn nền tảng.
Trong các giai đoạn đầu, qua những thử nghiệm bằng lời cụ thể và quá trình tôi luyện về lời nói chung, Đức Chúa Trời sẽ ghi khắc các bài học và các nguyên tắc. Những nguyên tắc này về sau trở thành một phần triết lý mục vụ của người lãnh đạo. Khi năm tháng trôi đi, người lãnh đạo đã tăng trưởng bổ sung những điều được thừa nhận và những giá trị khác rút ra từ Kinh Thánh, để có một khung sườn, dầu chỉ ngụ ý, để chỉ dẫn người lãnh đạo.
Những điều được thừa nhận ấy sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với những người đi theo, các tiêu chuẩn cư xử đạo lý, những đường lối chỉ đạo để đánh giá chức vụ, các mục tiêu của đời sống, và rất nhiều những vấn đề khác. Phần lớn những điều được thừa nhận này sẽ được học tập sớm sủa trong chức vụ và thay đổi rất ít qua năm tháng. Qua sự trưởng thành, sự hiểu biết chức vụ và quá trình tôi luyện liên quan đến số phận, những nguyên tắc mới sẽ được bổ sung và những nguyên tắc cũ được làm rõ hay được sửa đổi chút đỉnh. Những kinh nghiệm trong đời sống cho thấy tầm nhìn mới mẻ về Kinh Thánh và buộc một người nhìn thấy những điều mà trước kia chưa quan sát được. Thậm chí yếu tố về một triết lý mục vụ theo Kinh Thánh cũng năng động và thay đổi qua năm tháng, mặc dầu không nhiều bằng sự tăng trưởng của tư cách lãnh đạo và sự phát triển ân tứ của người lãnh đạo.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 09:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách