† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2360|Trả lời: 0

Đào Tạo - Nắm Lấy Những Thách Thức

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:44:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Nắm Lấy Những Thách Thức Của Các Thời Kỳ Mà Họ Sống

Có ba yếu tố căn bản về tư cách lãnh đạo: người lãnh đạo, người đi theo, và tình huống. Người lãnh đạo phải học tập từ những thay đổi liên quan đến tư cách lãnh đạo. Chức vụ mới sẽ làm thay đổi những người đi theo. Ngay cả khi người đi theo vẫn đứng yên, thì nói một cách tương đối, tình huống hiện tại luôn thay đổi nhanh chóng. Sự thay đổi nơi người đi theo và tình huống kéo theo nó những tiềm năng học tập mới. Các bài học nổi lên. Những bài học về cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến nhiều giả định quan trọng đối với triết lý của người lãnh đạo. Những bài học này thường xuyên có những hàm ý của Kinh Thánh. Chúng được đặt nền tảng trên những thừa nhận trước kia đã học được từ Kinh Thánh nhưng bây giờ được chuyển đổi sang những tình huống mới. Thường thì chúng sẽ mới mẻ và sẽ buộc nhiều sự tìm tòi Kinh Thánh hơn nữa. Điều này dẫn tới khám phá mới về lẽ thật. Thỉnh thoảng tình huống mới này sẽ không được đề cập bởi sự mặc khải của Kinh Thánh và sẽ đòi hỏi sự khẳng quyết do Thánh Linh dẫn dắt bởi cá nhân hoặc qua một bộ phận nào đó trong thân thể Đấng Christ. Thách thức của các thời điểm buộc triết lý mục vụ phải là một thực thể năng động, thay đổi chứ không phải là một chỉ dẫn toàn hảo lúc nào cũng vậy với mọi thời đại.
Phù Hợp Với Các Ân Tứ Độc Đáo Của Người Lãnh Đạo Và Sự Phát Triển Cá Nhân
Triết lý mục vụ phải được xây dựng thích hợp với mỗi một người lãnh đạo. Các giá trị Kinh Thánh của một triết lý mục vụ có thể có rất nhiều điểm chung giữa vòng nhiều người lãnh đạo. Những người lãnh đạo có các tình huống chung sẽ tìm thấy những điểm chung rất nhiều trong các triết lý chức vụ của họ. Nhưng bộ phận nào trong triết lý chức vụ của người lãnh đạo lệ thuộc vào các ân tứ riêng của người ấy thì sẽ khác biệt rất nhiều so với những người lãnh đạo khác.
Khả năng là một tập hợp, bao gồm những khả năng tự nhiên, những kỹ năng thụ đắc được, và các ân tứ thuộc linh. Qua năm tháng, Đức Chúa Trời tinh luyện một người trong khuôn mẫu phát triển các khả năng. Điều này bao gồm việc thấy được các ưu điểm của các khả năng tự nhiên và cách chúng liên hệ với tính hiệu quả của chức vụ. Điều đó kéo theo sự nhận dạng và phát triển các ân tứ thuộc linh, cuối cùng nhận biết nhóm ân tứ và các vai trò củng cố tốt nhất cho nhóm ân tứ đó. Điều này cũng đòi hỏi việc bổ sung những kỹ năng củng cố những khả năng tự nhiên lẫn các ân tứ thuộc linh cần thiết trong các chức vụ có sẵn. Thật dễ để thấy rằng triết lý chức vụ sẽ thay đổi khi người lãnh đạo khám phá chân tính riêng của mình liên quan đến những khả năng.
Triết lý chức vụ phải năng động, bởi vì nó bao gồm những yếu tố năng động. Có một phần cốt lõi thay đổi tương đối ít. Nhưng có một phần ngoại biên lớn hơn, đòi hỏi sự phát triển liên tục của Chúa dành cho người lãnh đạo. Việc học tập này kéo theo những yếu tố năng động làm thay đổi sự tăng trưởng cá nhân của người lãnh đạo về lời nói, tư cách lãnh đạo, và việc khám phá liên tục các ân tứ.
Về thực chất, người ấy phát triển triết lý chức vụ bởi nhìn thấy những bài học về đời sống và áp dụng chúng vào chức vụ. Nhận biết các triết lý này nổi lên như thế nào có thể là một bước tiến tới sự công nhận, phát triển và sử dụng cách có chủ ý.
Khuôn Mẫu Tiến Triển
Triết lý chức vụ có thể là một đề tài phức tạp. Nó vẫn bổ ích khi sử dụng khuôn mẫu ba giai đoạn sau đây khi tôi nghiên cứu và đánh giá cách những người lãnh đạo khác nhau phát triển triết lý chức vụ.
Giai Đoạn I: Sự thẩm thấu - những người lãnh đạo học được triết lý hàm ẩn qua thử nghiệm.
Giai Đoạn II: Các bước của một em bé _ người lãnh đạo khám phá triết lý rõ ràng qua kinh nghiệm và sự suy gẫm.
Giai Đoạn III: Trưởng thành - những người lãnh đạo phát biểu và tuyên bố rõ ràng triết lý chức vụ của họ cho người khác cùng với sự suy gẫm hồi tưởng lại của chính mình.
Những người lãnh đạo trẻ hoạt động theo một triết lý hàm ẩn bắt nguồn từ nhóm hỗ trợ mà họ là một phần trong đó. Nếu bạn là một người lãnh đạo chỉ mới bắt đầu, và bạn bắt đầu chức vụ của mình ở một khu sinh viên dưới sự hỗ trợ của một tổ chức song song với hội thánh, thì triết lý chức vụ chủ đạo dầu biết hay không được biết, bạn tiếp thu khi hoàn thành những công tác chức vụ và những nhiệm vụ sắp được giao. Những bài học cá nhân, ảnh hưởng đến triết lý chức vụ, được học tập thông qua những trường hợp cấp bách. Cả sự hình thành chức vụ và tâm linh kéo theo trong các bài học này. Các bài học tích cực sẽ củng cố những điều được thừa nhận, là điều sau đó trở thành một phần của triết lý chức vụ. Các bài học tiêu cực sẽ tạo nên những khuôn mẫu tránh né. Chúng ta dùng những bài học này khi được giao công tác và nhiệm vụ mới.
Các quá trình tôi luyện kéo theo những sự kiện quan trọng đặc biệt khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta nhận ra rằng một trong những giả định của mình bị chất vấn hoặc dường như không hiệu quả. Chúng ta thắc mắc và đánh giá một số trong triết lý chức vụ hàm ẩn của mình. Một chức năng của khuôn mẫu đánh giá do suy nghĩ (đã được mô tả ở chương trước) kéo theo sự chất vấn ấy. Chúng ta thấy những sự bất nhất giữa "cái hiện có" và "cái đáng phải có" khi huấn luyện người khác. Chúng ta thường bị buộc phải nhìn thấy điều này, hoặc bởi suy nghĩ của chính mình khi hoạch định việc huấn luyện hoặc bởi những người chúng ta huấn luyện (là người không nhất thiết hoạt động theo cùng những giả định). Chúng ta khám phá một số những điều được thừa nhận của triết lý chức vụ mình. Điều này dẫn đến một sự hiểu biết tốt hơn cũng như sự sửa đổi triết lý chức vụ của chúng ta. Ở điểm này, triết lý chức vụ của chúng ta được đại diện bởi một số những điều được thừa nhận rõ ràng, mặc dầu đại đa số vẫn còn hàm ẩn.
Khi người lãnh đạo ý thức được nhu cầu trách nhiệm nhiều hơn, sẽ dẫn đến sự đánh giá chức vụ, điều này sau đó ép buộc quá trình nhận biết đâu là động cơ thúc đẩy và kiểm soát chức vụ. Các ý tưởng then chốt của sự chuyển đổi sơ bộ này là sự kiểm soát và trách nhiệm. Người lãnh đạo thấy rằng phương hướng dành cho chức vụ cần phải cụ thể và phải được kiểm soát nhiều hơn. Phương hướng trước đây dành cho chức vụ được điều chỉnh theo tình huống. Các sự kiện định hướng cho sự nổi lên của một triết lý chức vụ. Triết lý chức vụ ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Về cuối chức vụ, một triết lý nổi lên bởi nhìn lại khoảng thời gian cả đời. Động cơ cho điều này đòi hỏi việc chuyển giao cho những người khác điều đã học được. Điều này cần có cách trình bày cẩn thận.
Điều này dường như hết sức khó hiểu đối với bạn bây giờ. Hầu hết mọi người trong vị trí lãnh đạo đều không phải là những người đề ra các triết lý mà là những người hành động. Họ cần điều gì đó để giúp họ "làm chức vụ." Tôi xin nêu lên cho bạn những chỉ dẫn thực tiễn của tôi đối với việc phát triển một triết lý chức vụ. Hãy tận dụng tối đa những bài học bạn học được trong khi Chúa phát triển bạn. Các nguyên tắc là cột trụ của bất cứ chức vụ nào. Đối với chức vụ trực tiếp cụ thể nhất, bạn không cần phải quán triệt các ý tưởng theo hệ thống lý thuyết , chỉ cần một số các nguyên tắc bạn có thể áp dụng.
Những Chỉ Dẫn Để Triển Khai Một Triết Lý Mục Vụ .
1. Bắt đầu học tập để nhận biết các nguyên tắc.
2. Xếp các nguyên tắc vào các phạm trù giống nhau.
3. Tìm những phạm trù rõ rệt đang thiếu vắng.
Hầu hết mọi người có thể chỉ cần thực hiện bước 1. Hầu hết những người lãnh đạo tín hữu cần học tập chỉ để nhận biết các nguyên tắc và áp dụng chúng trực tiếp vào mục vụ của họ. Nhưng những người lãnh đạo trọn thời giờ là những người mà phạm vi ảnh hưởng của họ tiếp tục mở rộng và những người dự phần tư cách lãnh đạo tổ chức sẽ cần đến bước 2 và bước 3.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 09:20 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách