† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2354|Trả lời: 0

Đào Tạo - Người Lãnh Đạo Mới Nổi Lên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 09:01:01 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Người Lãnh Đạo Mới Nổi Lên

Một chức năng chính của tất cả tư cách lãnh đạo là sự chọn lọc để phát triển tư cách lãnh đạo. Tôi không có ý nói chọn ra những người trẻ rồi gởi họ vào trường Kinh Thánh hoặc Thần Học Viện, mà là quan sát những người Chúa muốn chọn lựa và tôi luyện, sau đó tìm những phương cách để tăng cường sự phát triển của họ. Nhận biết những dấu hiệu sớm sủa và các khái niệm về quá trình tôi luyện có thể hàm ý rằng bạn có thể khuyên bảo hiệu quả nhiều hơn và cố vấn cho những người lãnh đạo mới nổi lên nhiều hơn. Bạn có thể hướng họ đến sự đào luyện chính quy hoặc không chính quy mà bạn biết là có thể đưa họ tấn tới theo các khuôn mẫu phát triển. Trong mỗi chức vụ, Chúa đều phát triển những người lãnh đạo và những người đi theo. Là người lãnh đạo, chúng ta phải hợp tác với Chúa để nhận biết những chỗ trống về vai trò lãnh đạo và lấp đầy chúng bằng những người lãnh đạo mới nổi lên.
Phao lô lưu ý rằng trung tín là thành phần then chốt trong việc chọn lọc những người lãnh đạo mới nổi lên. Yếu tố này nằm ở trọng tâm các khuôn mẫu thử nghiệm ban đầu và khuôn mẫu chức vụ nền tảng. Đó là lý do vì sao thuận lợi của bạn chính là nhận ra các khuôn mẫu phát triển và chọn lựa ban đầu then chốt này: phương pháp thử nghiệm qua những sự kiện tiêu cực, thử nghiệm qua sự bành trướng- tích cực, khuôn mẫu chức vụ nền tảng, khuôn mẫu ân tứ giống nhau thu hút nhau, khuynh hướng theo khả năng. Các quá trình tôi luyện như là vấn đề về số phận, công tác chức vụ, lời mời gọi trong chức vụ, những kỹ năng của chức vụ, sự tiến bộ trong huấn luyện, và khám phá khả năng phải là những điều hết sức quen thuộc đối với bạn. Tất cả những vấn đề về sự chỉ dẫn, nhưng đặc biệt là mối tiếp xúc của Chúa và việc cố vấn, phải nằm trong bộ dụng cụ của bạn khi bạn tìm cách giúp đỡ những người lãnh đạo mới nổi lên tấn tới trên con đường phát triển.
Hãy nhìn những con người trong công tác chức vụ của bạn với đôi mắt chọn lọc tư cách lãnh đạo.5 Hãy luôn tự hỏi mình những câu như: "Người này đang ở đâu trong giai đoạn phát triển của người ấy?" "Tôi có thể làm gì để giúp người ấy nhìn thấy Chúa đang uốn nắn người ấy hướng đến tư cách lãnh đạo?" "Chúa có đang dùng tôi như một mối tiếp xúc thiên thượng trong tình huống này không?" "Liệu tôi có thể làm một người cố vấn hay huấn luyện cho người này không?" Hãy nhớ nguyên tắc chờ đợi của Goodwin : Người lãnh đạo có tiềm năng có khuynh hướng nổi lên đến mức kỳ vọng chân thành của người lãnh đạo mà người ấy tôn trọng .6 Phải bảo đảm bạn là một người lãnh đạo được tôn trọng. Phải bảo đảm bạn biết rõ những người đi theo mình đủ để phát hiện những người lãnh đạo mới nổi lên. Và phải bảo đảm bạn đã đưa ra những lời mời gọi khiến họ phải vươn tới nhưng là điều có thể với tới được. Lỗ hổng của tư cách lãnh đạo sẽ không bao giờ được giải quyết trừ khi tất cả những người lãnh đạo đều bắt đầu lưu tâm đến lời khuyên của Phao lô dành cho Timôthê (IITi 2Tm 2:2). Nghĩa là mỗi người phải có mối quan tâm tích cực trong việc phát triển những người lãnh đạo. Bạn đang huấn luyện những người lãnh đạo như thế nào cho chức vụ của mình? Những nỗ lực của bạn có đang giúp để lấp đầy chỗ trống về vai trò lãnh đạo không? Hay là bạn đang làm cho lỗ hổng ấy lớn thêm? Chúa đã dạy rằng: Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo mới nổi lên trong chức vụ của bạn. Vậy hãy làm điều gì cần thiết với họ khi Ngài nhậm lời.
Một chức năng quan trọng của tất cả vai trò lãnh đạo đó là chọn lọc những người lãnh đạo mới nổi lên. Người lãnh đạo phải không ngừng nhận biết quá trình đào luyện những lãnh đạo trẻ tuổi của Chúa và hợp tác trong quá trình đó .Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 07:14 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách