† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2521|Trả lời: 0

Đào Tạo - CHƯƠNG 4

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 09:08:59 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Ghi chú:
CHƯƠNG 4

1. Người cố vấn, người thầy, và người giám sát là những thuật ngữ chuyên môn trong lý luận về mô hình huấn luyện tư cách lãnh đạo. Người thầy là một người hiểu biết thành thạo gắn bó với một nguời thực tập và dạy dỗ truyền đạt sự am tường của mình cho người tập sự đó cho đến khi người đó có thể tái hiện được sự dạy dỗ ấy. Người giám sát là người coi sóc một người thực tập (là người đã được huấn luyện phần nào và bây giờ muốn thực hành) và gặp gỡ định kỳ để ôn lại những tăng trưởng của người tập sự. Người cố vấn là người tác động có thể có mối tiếp xúc thỉnh thoảng hoặc sâu sắc với một người lãnh đạo có tiềm năng. Ảnh hưởng của người cố vấn là thúc đẩy người lãnh đạo có tiềm năng tiến lên bằng nhiều phương tiện khác nhau.
2. Chính qua công tác mục vụ mà ân tứ sứ đồ chưa phát triển của Banaba được thử nghiệm. Chính bởi ân tứ sứ đồ này mà công việc ở tại Antiốt đã được đánh giá vì tính xác thực của nó. Banaba đã trải qua quá trình về lời của Phierơ liên quan đến câu chuyện của Cọtnây. Ông đã biết dân ngoại được Chúa chấp nhận. Bây giờ ông sẽ dùng sự hiểu biết mới mẻ đó để đánh giá xem những người ngoại ở Antiốt có đúng là những "Cơ đốc nhân thật" được Chúa tiếp nhận hay không. Chức năng sứ đồ với những công việc mới gồm đánh giá, sửa lỗi, thực hiện quyết định mang tính định hướng và xác lập tư cách lãnh đạo. Banaba đã dự phần tất cả các chức năng này. Công tác chức vụ sứ đồ này thích hợp vào khoảng giữa trên bảng biến thiên của công tác chức vụ.
3. Có một sự phục hồi trong việc giáo dục tiếp tục dành cho các nhà truyền giáo và những người hầu việc Chúa trong thời chúng ta. Việc huấn luyện đang khi phục vụ để đào luyện chính quy và những phần việc ngắn hơn để có sự huấn luyện không chính quy chắc chắn đã trở thành một phần phổ biến để những người hầu việc Chúa và các nhà truyền giáo biết mình không thể đến thời gian ngưng trệ. Sự tiến bộ trong huấn luyện và những kỹ năng mục vụ diễn ra tốt trong phần sau của quá trình trưởng thành của chức vụ. Đây là một điều lành mạnh. Ở Tại Trường Truyền Giáo Thế Giới chúng tôi đã phân loại huấn luyện thành phục vụ, tiền phục vụ, trong phục vụ, và gián đoạn trong phục vụ bằng cách dùng một tiêu chuẩn về thời gian / bối cảnh mục vụ. Về động cơ học tập, ý thức được tính xác đáng, áp dụng ngay những kỹ năng và hiểu biết học được, sự hiệu quả đáng kể nhất là sự gián đoạn trong khi phục vụ.
Các dấu hiệu ngăn trở trong thời gian ngưng trệ gồm có: (1) không có lòng nhiệt thành để chọn lọc tư cách lãnh đạo (một chức năng chính của tư cách lãnh đạo, nhận biết những người lãnh đạo mới nổi lên và giúp họ trong các chức năng huấn luyện ban đầu); (2) không có các dự án tăng trưởng cá nhân (các kỹ năng trong chức vụ và những sự tiến bộ trong huấn luyện tương đối không thường xuyên, nếu không nói là không có); (3) thiếu lòng quan tâm đến các phương diện hình thành căn bản (sự tiếp xúc với lời Chúa, cầu nguyện, và những thì giờ đặc biệt ở riêng với Chúa); (4) có khuynh hướng chọn "cách dễ nhất" trong các tình huống xung đột; (5) khía cạnh thứ tư của một người lãnh đạo - ảnh hưởng dân sự Chúa theo các mục tiêu của Chúa - không được phản ánh nơi người lãnh đạo. Một dấu hiệu quan trọng là việc thiếu đáng kể quá trình tôi luyện của Chúa để được phát triển, quá trình xử lý kỷ luật hoặc hạn chế ảnh hưởng của người lãnh đạo ngày càng gia tăng . Điều này nghĩa là các khía cạnh của sự đồng quy và các quá trình tôi luyện sự trưởng thành của đời sống chồng chéo lên giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ và chuyển người lãnh đạo sang giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống đã bị thiếu mot cách dễ nhận thấy hoặc không được người lãnh đạo nhận thấy. Ngăn trở của giai đoạn ngưng trệ sẽ được nói đến nhiều hơn ở chương tiếp theo, trong đó tôi nói đến cụm thách thức tìm cách để phá bỏ sự ngăn trở này.
5. Tôi mắc nợ Bob Edwards, một trong các sinh viên của tôi đã đề xuất tên gọi nhóm ân tứ trong một bài trình bày ngắn anh ta thực hiện cho lớp về sự xuất hiện của tư cách lãnh đạo vào mùa thu năm 1986. Lời định nghĩa và kết luận theo khuôn mẫu phát triển khả năng là suy nghĩ của chúng tôi, nhưng tên gọi và những ý tưởng quan trọng là của anh ấy.
6. Xin xem quyển Banaba, Encouraging Exhorter - A Study in Mentoring (Banaba, Người Khuyên Bảo Khích Lệ - Nghiên Cứu Về Công Tác Cố Vấn ) của Laura Raab và Bobby Clinton (Altadena, Calif: Barnabas Resources, 1986),
7. Đây là minh họa Nguyên Tắc Kỳ Vọng của Goodwin gợi ý rằng người lãnh đạo có triển vọng thường nổi lên đến mức kỳ vọng chân thành của người lãnh đạo vững vàng người ấy tôn quý. Đây là một nguyên tắc chọn lọc tư cách lãnh đạo rất tốt, đòi hỏi sự hiểu biết và gặt hái được những kết quả vượt trội. Xin xem chú thích 6 ở chương 9.




Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:12 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách