† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2417|Trả lời: 0

Đào Tạo - CHƯƠNG 7

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 09:11:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Ghi chú:
CHƯƠNG 7

1. Cụm trưởng thành gồm những qứa trình tôi luyện sau đây: sự mặc khải về số phận, những gợi ý về lời, về sách vở, về bối cảnh, về sự chỉ dẫn, khủng hoảng trong đời sống, sự cô độc, và khám phá thẩm quyền thuộc linh. Tất cả những điều này hoạt động theo công tác phát triển chính của sự trưởng thành đời sống. Công tác này kéo theo việc đưa một người lãnh đạo đến chỗ phát triển thẩm quyền thuộc linh như là nền tảng chính của năng quyền. Thẩm quyền thuộc linh được đặt nền tảng trên một cơ sở quyền phép mang tính thử nghiệm. Có nghĩa là các nguồn phương tiện về quyền phép của một người lãnh đạo để có thẩm quyền thuộc linh chủ yếu tùy thuộc vào hiểu biết thực nghiệm của người ấy về Chúa. Không phải tất cả các quá trình tôi luyện này đều được mô tả trong sách này.
2. Xem chú thích 5, chương 2.
3. Các sinh viên giữa nghiệp vụ tại Trường Truyền Giáo Thế Giới thường ở trong quá trình cô độc. Họ thường giải thích sự cô độc là do lựa chọn của mình. Thời gian trở thành sự chuyển tiếp biên đối với một giai đoạn phát triển mới. Quá trình cô độc cho phép sự đánh giá chức vụ vừa qua và ban cho những sự hy vọng được làm tươi mới dành cho chức vụ tương lai.
4. Đây là một loại quá trình cô độc đặc biệt, sự cô lập về mặt tâm lý chủ yếu do một mô hình chức vụ khác biệt. Thân thể Carmichael vẫn ở đó với các nhà truyền giáo khác và bà có một công tác dành cho người truyền giáo; nhưng bà hết sức cô độc về mặt tâm lý vì các quan điểm của bà rất khác so với họ.
5. Tôi đã có đề cập đến xung đột ở chương 6 khi nói về quá trình nhiều giai đoạn. Quá trình tôi luyện được mô tả ở đây cũng tương tự. Nhưng ở đây tôi muốn lưu ý trọng tâm của sự trưởng thành đến từ xung đột ấy. Trong chương 6 tôi nhắm vào những bài học dânh cho chính chức vụ.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2021 03:47 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách