† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2621|Trả lời: 0

Đạo Đức - Các đặc điểm của hình và tượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 20:49:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đạo Đức Cơ Đốc Giáo Với Các Vấn Đề Cận Đại
Tác giả: Barry Branaman

2. Các đặc điểm của hình và tượng.

a. Về phương diện thuộc linh. Điều này phải hiểu theo nghĩa bóng, là nó mô tả một số đặc điểm trong con người; hình và tượng của Thượng Đế không phải là bản tính thuộc thể hay hàm ý nói về phần thuộc thể GiGa 4:24
b. Về phương diện nhân cách (personality). Con người có một ý niệm về một hiện hữu có nhân cách có óc sáng tạo, có trí khôn, lý trí, biết luân lý đạo đức, có tình cảm và ý chí.
c. Tính bất tử bất diệt. Con người là một cá thể vĩnh cửu, không phải từ quá khứ vĩnh cửu đến tương lai vĩnh cửu, nhưng là từ khi được thai dựng, con người sẽ tồn tại mãi suốt cõi đời đời hầu đến.
d. Sự thánh khiết và công chính. Con người được giải phóng khỏi tội và có được mối liên hệ đứng đắn (right: phải lẽ) với Thượng Đế trong tình trạng nguyên thuỷ của mình
e. Quyền cai trị. Thượng Đế là Đấng tể trị duy nhất trong vũ trụ này, có toàn quyền tự quyết định và thực hiện mọi ý hướng của mình Con người từng được Thượng Đế uỷ quyền để cai trị vương quốc các động vật - hiểu theo một nghĩa hết sức hạn hẹp.
f. Tính cách tạm thời. Ảnh và tượng của Thượng Đế trong hình thức thọ tạo nguyên thuỷ của con người vốn không phải là một thành phần cố định miên viễn, ở chỗ nó có thể bị cất khỏi con người; nhưng nó có tiềm năng thay đổi, bị thay thế, truất phế, nếu không thì cũng đã bị khiến cho lệch lạc đi Điều này được thấy rõ ràng khi chúng ta nhìn lại công tác phục hồi địa vị mà Thượng Đế muốn làm cho con người, là phục hồi điều đã chết đi, đã mất rồi, đã bị thay đổi hoặc thay thế so với tình trạng nguyên thuỷ.
B. Những điểm đặc thù không được cho biết liên hệ với công cuộc tạo dựng con người
1. Vì con người do Thượng Đế sáng tạo, chính sự tồn tại của nó phải chịu lệ thuộc vào Ngài (điều này nghiệm đúng về cả hai lãnh vực thuộc thể và thuộc linh). Do đó, nếu con người muốn có được một đời sống toàn hảo nhất, người phải cứ tiếp tục chịu lệ thuộc Thượng Đế. Không như Thượng Đế, con người không có quyền sáng tạo và không có dự phần vào đó.
2. Con người nhận được mệnh lệnh bằng mặc khải là phải vâng lời trong vấn đề Cây Biết điều Thiện và điều Ác SaSt 2:16,17
a. Về mặt đạo đức, con người phải trả lời về mệnh lệnh ấy. Xin chú ý là con người phải chịu trách nhiệm đối với mệnh lệnh ấy trước khi ăn trái cây Biết điều Thiện và điều Ác. A-đam vốn biết đâu là phải đâu là trái, không phải do trực giác, mà căn cứ vào sự mặc khải của Thượng Đế.
b. Con người có khả năng chọn vâng lời hay phản loạn, cho đến nay không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Muốn cho con người được quyền tự do lựa chọn, những điểm sau đây phải còn nguyên vẹn: những điều có thể chọn phải có thật và đạt tới được, có nhiều sự lựa chọn khác nhau (nhiều hơn là một), và khả năng hoàn thành.
c. Con người có trách nhiệm phải truyền thông thật chính xác mệnh lệnh này cho những người khác (người cũ). Sự truyền thông nguyên thủy liên quan đến mệnh lệnh đã được giao cho A-đam, chớ không phải cho Ê-va. Thế nhưng Ê-va đã biết về mệnh lệnh ấy. Có thể nhấn mạnh điểm này là một luận cứ đặt cơ sở trên sự im lặng; thế nhưng đây là một luận cứ có cơ sở là sự im lặng theo cả hai chiều hướng; và thật hợp lý khi cho rằng A-đam phải chịu trách nhiệm truyền thông sự mặc khải của Thượng Đế cho Ê-va.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:21 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách