† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2486|Trả lời: 0

Đạo Đức - SƠ LƯỢC NHỮNG ĐẶC ĐIỂM

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 21:03:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đạo Đức Cơ Đốc Giáo Với Các Vấn Đề Cận Đại
Tác giả: Barry Branaman

SƠ LƯỢC NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁC NỀN ĐẠO ĐỨC HỌC SUY LÝ

I. Dẫn nhập và đối chiếu nền đạo đức học Cơ Đốc giáo với các nền đạo đức học suy lý.
A. Nền đạo đức học mặc khải: Đây là viễn ảnh đạo đức học thừa nhận Kinh Thánh là định chuẩn đạo đức mà Thượng Đế đã ban cho loài người. Thượng Đế là Đấng Tạo Hoá toàn tri, toàn năng mà con người phải trả lời, phải khai trình, tính sổ Nó có đặc điểm là con người tự ý tự nguyện đầu phục Thượng Đế, làm đẹp lòng Ngài cả trong tư tưởng, lời nói lẫn việc làm. Tất cả các lãnh vực đều quan trọng, không thể chú trọng, nhấn mạnh vào một lãnh vực này để loại trừ các lãnh vực kia
B. Nền đạo đức học suy lý
1. Tự nhiên chủ nghĩa: Thiên nhiên là định chuẩn bao quát. Nó không có ý nghĩa văn hoá. Con người chỉ là một con thú, không thể trả lời, tính sổ gì với một định chuẩn nào cả. Mọi phân biệt về luân lý đạo đức và chân lý đều là một trào lưu luôn luôn biến chuyển hay thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh, văn hoá tập thể hoặc cá nhân cầm quyền kiểm soát (Cõi thiên nhiên hay các “định luật” tự nhiên)
2. Duy tâm chủ nghĩa: Hệ thống này nhấn mạnh vào tâm trí và các giá trị liên hệ với thực tại của thế giới tinh thần (thuộc linh) phải gắn chặt vào với đời sống. Nó chủ trương một định hướng duy lý (Rational), trí thức (intellectual) sẽ trở thành nền móng cho một điều gì đó còn quan trọng, vĩ đại hơn cõi thiên nhiên, mà con người phải trả lời, phải tính sổ với.
II. Tự nhiên chủ nghĩa yếu tố (Elemental Naturalism): “Cho dù bạn có làm gì, cũng chẳng có gì quan trọng cả, mọi sự đều tương đối”.
A. Nguỵ biện chủ nghĩa (Sophism khoảng 490 TC): “Phương pháp để hiểu biết là kinh nghiệm”.
1. Kiến thức của con người bị giới hạn trong những gì được các giác quan đưa đến cho nó. Kinh nghiệm cảm quan là kiến thức tối hậu.
2. Mọi chân lý và tiêu chuẩn luân lý đạo đức đều là tương đối.
3. Chẳng có gì là siêu nhiên cả.
4. Hiện hữu là thực tại của sự thay đổi.
5. Đúng sai chỉ là những phân biệt nhân tạo; về yếu tính, chúng không hiện hữu.
6. Chẳng có động cơ thúc đẩy nào biến được các niềm tin thành hành động.
7. Vì chỉ là một con vật bị giới hạn vào thời gian, con người không có ý nghĩa lâu bền.
B. Khoái lạc chủ nghĩa (của Aristippus of Cyrene 436 TC): Một nguỵ biện thuyết lai căng, nhấn mạnh trên cảm giác trong khoảnh khắc, nhưng với một hệ thống có giá trị lâu bền. Mục tiêu và chủ đích của đời sống là khoái lạc tối đa, nhờ lao vào lạc thú chủ quan, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
1. Hưởng thụ lạc thú hiện tại là tất cả những gì chúng ta “biết” được.
2. Các lạc thú hiện tại chỉ khác nhau về cường độ và trình độ, chớ không khác nhau về chủng loại.
3. Lạc thú thể xác là điều phải tím cầu trên hết mọi lạc thú khác vì chúng vốn đơn giản nhất.
4 Chẳng có lạc thú nào là xấu cả, vì lạc thú là điều tốt điều “thiện”, là mục tiêu của đời sống.
5. Phải tìm lạc thú tối đa từ cõi thiên nhiên ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
6. Con người là con đẻ của thời gian chớ không phải là của cõi vĩnh hằng.
7. Lạc thú không kiểm soát được, không tính sổ được không bị lý trí quấy rầy.
C. Chủ nghĩa hoài nghi (Synicism, 410 TC): Cũng như hai thuyết nguỵ biện và khoái lạc, đã không có một hệ thống triết học thật sự bằng lý thuyết.
1. Điển hình cho những kẻ hoài nghi duy lý.
2. Thực tại được định nghĩa là tính cách hữu hình, sờ nắn được của nó.
3. Không có đúng sai phải trái, vì chân lý ở trong tất cả.
4. Đặc điểm của thuyết này là một cuộc đời hết sức đơn giản theo duy vật chủ nghĩa.
5. Nếu bạn không cảm giác được nó, thì nó không thực hữu.
D. Các phản bác căn bản.
1. Con người không thể ép buộc cõi thiên nhiên tạo ra khoái lạc tối đa; cho dù con người có muốn, cõi thiên nhiên cũng không chịu cộng tác.
2. Thuyết này thừa nhận rằng lạc thú tối đa hiện tại có thể làm giảm bớt lạc thú tối đa, trong khoảnh khắc trong tương lai, nhưng không bảo đảm được là lạc thú tương lai sẽ lớn hơn hay kém hơn nếu phải phủ nhận một lạc thú hiện tại.
3.

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 17-1-2021 10:28 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách