† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2106|Trả lời: 0

Dân Tộc - Giới Thiệu Khoá Trình

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-10-2011 08:35:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dân Tộc Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Ruth S. Anderson

Giới Thiệu Khoá Trình

Niềm tin tôn giáo có thể mô tả từ nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm của sử gia sẽ khác với quan điểm của nhà xã hội học, trong khi đó nhà Thần học sẽ nhìn vào tôn giáo theo một quan điểm khác nữa. Tôn giáo có thể được mô tả theo nhiều cách mà nó ảnh hưởng đến nếp sống gia đình, cộng đoàn, mối tương giao với những người bên ngoài cộng đoàn và những giá trị mà chúng chi phối tất cả những mối tương quan nầy. Tuy nhiên, trong việc nghiên cứu một tôn giáo, những sự quan tâm chính thường là với các niềm tin và cách đáp ứng của dân chúng đối với các niềm tin đó. Câu hỏi đầu tiên là : “Những niềm tin nầy có đặt cơ sở trên sự thật (hay chân lý) không ?”. Từ một quan điểm của người ở phía bên ngoài người ta có thể hỏi : “Những niềm tin nầy phù hợp với điều tôi tin như thế nào ?”
Đối với các Cơ Đốc Nhân, sự hiểu biết những điều thuộc linh là do Thần của Đức Chúa Trời mặc khải chúng cho người đó qua việc nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc xem việc nghiên cứu tôn giáo của mình là Thần học, từ ngữ nầy thường được dùng để gán cho việc một người học tập tôn giáo của chính mình. Một Thần học được phát triển từ một sự nghiên cứu các Kinh Sách của một tôn giáo. Do đó, khi người Cơ Đốc nghiên cứu các tôn giáo khác thì công cụ dùng để đo lường những điều mà người đó quan sát trong tôn giáo là Thánh Kinh, tức cuốn sách Thánh của người Cơ Đốc. Việc nghiên cứu các tôn giáo khác cho thấy rằng tất cả các tôn giáo đó đều có một hệ thống giáo lý vàhầu hết các tôn giáo đều có những sách Thánh mà niềm tin của họ dựa vào đó. Sự thông biết những niềm tin nầy, các sách và các giáo lý nầy sẽ giúp người Cơ Đốc biết cách tiếp cận với những tín đồ của các tôn giáo khác.
Mô Tả Khóa Trình .
Sau phần giới thiệu quan niệm về tôn giáo, cuốn Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng Của Họ khảo cứu mười tôn giáo nổi bật hiện có trên thế giới. Đó là : Duy Linh giáo của Thế Giới thứ ba, các tôn giáo của Ấn độ (Ấn giáo và đạo Sikh), các tôn giáo vùng Á Đông (Đạo giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Thân giáo), và các tôn giáo vùng Trung Đông (Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo). Khóa trình chỉ ra nguồn gốc, sự phát triển, giáo thuyết và Kinh Sách của từng đạo và đánh giá từng đạo trong ánh sáng của các quan niệm của Cơ Đốc Giáo. Khóa trình kết thúc với sự phân tích những sự tẻ tách của các giáo phái tà giáo khỏi những nguyên tắc của Cơ Đốc Giáo chính thống. Mục đích của toàn khóa trình là nhấn mạnh đến sự sống dư dật trong Đấng Christ.
Những Mục Tiêu Của Khóa Trình .
Khi bạn đã học xong khóa trình nầy, bạn có thể :
Định nghĩa được từ ngữ tôn giáo và mô tả được tính phổ quát, những nguồn phát sinh và mục đích tổng quát của nó.
Ở những nơi có tôn giáo, bạn có thể nêu danh tính của giáo chủ (hay người sáng lập), sự ra đời, cuộc sống, những đặc tính nổi bật và gánh nặng hay sự tìm kiếm của vị đó.
Mô tả những sứ điệp có ưu thế, những giáo thuyết, những nghi lễ, nghi thức, các cơ sở tôn giáo và những nơi linh thiêng của từng tôn giáo.
Vạch ra sự phát triển của từng truyền thống từ lúc tôn giáo đó được sáng lập cho đến khi nó được truyền bá đến từng vùng địa dư hiện hành và sức mạnh theo cấp số lượng tín đồ của nó.
Mô tả được Kinh Sách hoặc những sự truyền thông cổ truyền bất thành văn được xem là linh thiêng của từng tôn giáo kèm theo những thí dụ.
Đáng giá được những điểm mạnh chính yếu cũng như những nhược điểm thích đáng của Cơ Đốc Giáo.
Các Tài Liệu Học Tập (textbooks ) :
Bạn sẽ sử dụng cuốn “Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng Của Họ ” của tác giả Paul Wright vừa như là sách học vừa như là sách hướng dẫn cho khóa trình. Sách duy nhất khác cần có là cuốn Thánh Kinh (bản dịch NIV ).
Thời Gian Học Tập :
Thì giờ thực tế cần thiết để học từng bài bạn tốn nhiều hay ít tùy thuộc nơi sự hiểu biết của bạn về đề tài đó và khả năng học tập của bạn trước khi bạn bắt đầu khóa trình. Thì giờ bạn tiêu tốn cũng tùy thuộc phạm vi mà bạn theo những lời hướng dẫn và phát triển tài khéo cần thiết cho sự học tập độc lập. Hãy hoạch định thời gian biểu và thì giờ để bạn có đủ thì giờ nhằm đạt được những mục tiêu mà tác giả khóa trình đã đề ra cũng như những mục tiêu riêng của chính bạn.
Phương Pháp Học Tập :
Hãy đọc cẩn thận những lời chỉ dẫn về các phương pháp học tập đã được đề ra trong tập tài liệu hướng dẫn học viên (student packet) của bạn. Những lời chỉ dẫn đó sẽ giúp bạn biết chương trình ICI kỳ vọng bạn học một bài học như thế nào. Phần ôn để đánh giá kết quả học tập của từng phần gồm một nhóm các bài học (hình thức trắc nghiệm), và cách chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa mà nó bao gồm tất cả các bài học. Nếu bạn không thường học theo những đề nghị của chương ICI thì bạn cần phải sử dụng những phương pháp học tập của bạn để đạt được kết quả cao nhất trong khóa trình.
Những Cách Học Tập Khóa Trình Nầy
Nếu bạn học khóa trình nầy của ICI tự mình, thì tất cả các bài vở bạn làm, ngoại trừ kỳ thi cuối khóa, có thể được hoàn tất qua đường bưu chính. Mặc dù văn phòng ICI đã phác thảo khóa trình cho bạn để tự học, bạn vẫn có thể học nó theo nhóm hay theo lớp học tập. Nếu bạn học tập khóa trình nầy theo tổ học tập hay lớp học tập thì giảng viên có thể giúp bạn thêm lời giảng huấn. Trong trường hợp đó, bạn cần phải theo những chỉ dẫn của giảng viên.
Tổ Chức Bài Học Và Kiểu Mẫu Học Tập
Mỗi bài học bao gồm : 1) Tựa đề bài học, 2) Lời mở đầu, 3) Dàn bài, 4) Những mục tiêu của bài học, 5) Sinh hoạt học tập, 6) Những từ căn bản (từ ngữ chìa khóa), 7) Phần triển khai bài học bao gồm những câu hỏi, 8) Phần tự kiểm, 9) Phần giải đáp các câu hỏi trong bài.
Phần dàn bài và những mục tiêu sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về đề tài, giúp bạn tập trung sự chú ý vào những điểm quan trọng nhất trong lúc bạn học tập và cho bạn biết điều gì bạn nên học hỏi.
Phần triển khai bài học trong khóa trình nầy làm cho dễ học tài liệu một cách tỉ mỉ. Bằng cách mỗi lúc học một phần, bạn có thể sử dụng tốt những khoảng thời gian ngắn ngủi để học tập mỗi khi bạn có thì giờ, thay vì phải chờ đợi cho đến khi bạn có đủ thì giờ để học trọn cả bài học trong một lúc. Những lời giải thích, những bài tập và các câu giải đáp đều được phác thảo nhằm giúp bạn đạt được những mục tiêu của bài học.
Một số các câu hỏi trong bài học ở phần triển khai bài học có thể được giải đáp vào chỗ trống có sẵn trong sách tài liệu học tập độc lập nầy của bạn, trong khi những câu hỏi khác đòi hỏi phải có vở ghi bài để viết các câu giải đáp cho các câu hỏi đó vào. Trong khi bạn ghi câu trả lời vào vở ghi bài, bạn phải nhớ ghi số của các câu hỏi và tựa đề của bài học đó. Bạn hãy ghi những câu trả lời cho các câu hỏi theo đúng số thứ tự. Việc nầy sẽ giúp bạn trong việc ôn tập để làm câu hỏi trong phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần.
Đừng xem trước các câu giải đáp mà phải đợi cho đến khi bạn đã trả lời xong trước. Nếu bạn trả lời câu giải đáp của bạn trước, thì bạn sẽ gặt hái được những gì mình học tập nhiều hơn. Sau khi bạn đã trả lời các câu hỏi trong bài học, bạn hãy kiểm tra phần trả lời của bạn, so với các câu giải đáp ghi ở cuối bài học đó. Sau đó, bạn sửa lại cho đúng những câu bạn trả lời sai.
Những câu hỏi nầy rất quan trọng. Chúng sẽ giúp bạn phát triển và cải thiện sự hiểu biết và sự hầu việc Chúa của bạn. Những sinh hoạt được đề nghị cũng vậy, chúng sẽ giúp bạn sử dụng sự hiểu biết của bạn một cách thực tiễn.
Tập Tài Liệu Chỉ Dẫn Cho Học Viên
Tập tài liệu chỉ dẫn cho học viên mà bạn nhận được kèm theo khóa trình nầy chứa đựng những phần giảng huấn đề làm bài thi phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần và kỳ thi cuối khóa. Nó cũng gồm những câu giải đáp cho phần tự kiểm, phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần và các trang giải đáp cũng như các mẫu bài quan trọng khác. Bạn hãy dùng bản danh sách kiểm ở ngoài bìa của tập tài liệu chỉ dẫn để quyết định những tài liệu nào bạn nên trình cho giảng viên của bạn khi cần trình.
Phần đánh giá
Tiến Bộ Học Tập Từng Phần Và Kỳ Thi Cuối Khóa
Mặc dầu số điểm của bạn về phần câu hỏi trong bài học, phần tự kiểm và phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần không được dùng để tính trong việc xếp hạng cho bạn trong khóa trình, nhưng bạn cũng nên gửi những tờ giải đáp cho phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần của bạn về cho giảng viên của bạn để sửa bài và có những đề nghị cho bài làm của bạn. Sau đó bạn có thể xem lại tài liệu trong sách Tài Liệu Học Tập Độc Lập của bạn và Kinh Thánh liên quan đến những điểm mà bạn thấy khó. Việc xem lại mục tiêu bài học, phần tự kiểm và phần đánh giá tiến bộ học tập từng phần sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa.
Chứng Chỉ Cho Khóa Trình Nầy
Để nhận được chứng chỉ cấp lớp của ICI cho khóa trình nầy, bạn phải trải qua kỳ thi cuối khóa. Bài thi nầy phải được làm với sự chứng kiến của một giám thị kỳ thi ở nhiều quốc gia nên có lẽ sẽ không khó để bạn gặp được một vị trong khu vực của bạn. Giảng viên của bạn sẽ cho bạn biết rõ thêm chi tiết.
Khóa trình nầy cũng có thể dùng chỉ vì những giá trị thực tiễn của nó mà không cần lấy chứng chỉ. Trong trường hợp nầy, bạn không cần phải gửi bài làm hoặc dự thi cuối khóa. Việc học tập khóa trình nầy sẽ làm cho đời sống bạn phong phú dầu bạn học để lấy chứng chỉ hay không.
Chứng Chỉ Cấp Qua Kỳ Thi
Bạn vẫn có thể nhận được chứng chỉ của khóa trình nầy mà không cần phải theo học tài liệu của khóa trình. Việc cấp chứng chỉ nầy được thực hiện bằng việc trải qua kỳ thi cuối khóa. Tuy nhiên, vì những bài tập và bài tự kiểm của tập tài liệu học tập độc lập nầy được phác thảo để chuẩn bị bạn cho kỳ thi cuối khóa, nên có lẽ bạn cần phải học những tài liệu nầy. Hãy nói ý kiến của Giám đốc văn phòng ICI ở quốc gia bạn để biết thêm chi tiết.
Xếp Hạng Cho Khóa Trình
Việc xếp hạng cho của bạn được dựa trên kỳ thi cuối khóa có người giám thị. Thứ hạng học khóa trình của bạn sẽ được liệt kê như sau: Hạng A dành cho ưu tú, hạng B là trên trung bình, hạng C là trung bình, hạng D là dưới trung bình, hạng U là không nhận được chứng chỉ, INC là chưa hoàn tất khóa trình, WP là cho phép rút lại kỳ thi, WU là không cho phép rút lại kỳ thi.
Chuyên Viên Của Nội Dung Tập Tài Liệu Học Tập Độc Lập
Ông Paul Wright là một giáo sĩ từ năm 1939. Ông là con trai của một gia đình giáo sĩ . Tiến sĩ Wright đã trải qua những năm ấu thời tại Phi Châu, nơi đây ông đã tốt nghiệp trung học. Sau một kỳ đạo tạo giáo sĩ sơ khởi ở Nam Phi, Tiến sĩ Wright đã theo học Thánh Kinh học viện trung ương ở Springfield, tiểu bang Missouri và tốt nghiệp một văn bằng về Kinh Thánh.
Sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh, tiến sĩ Wright đã làm Mục sư tại North Carolina trong nhiều năm. Năm 1944 đến 1984, Tiến sĩ Wright đã phục vụ tại Sierra Leone, Nam Phi, Malawe, Zimbabwe và Kenya ở Phi Châu và ở tại Fiji trong quần đảo Thái Bình Dương.
Ngoài chức vụ rao giảng và dạy đạo, Tiến sĩ Wright còn làm việc trưởng của một trường Kinh Thánh và về sau làm khoa trưởng của Thần Học viện Đông Phi. Ông là một tác giả viết nhiều sách, đã viết ra 75 sách tài liệu học tập, các tập Tin Lành Ca và các truyền đạo đơn bằng nhiều thứ tiếng.
Trong khóa trình theo học để thành giáo sĩ, Tiến sĩ Wright đã nhận được bằng Cử Nhân Thần học tại Đại học Bethny, bằng Cao học về Tâm lý học và bằng tiến sĩ khoa tâm lý phát triển tại Đại học Union, Los Angeles, California. Bối cảnh giáo dục và chức vụ của ông trong nền văn hóa giao lưu (tức bao gồm nhiều nền văn hóa khác nhau) cùng với những kinh nghiệm trong học vấn và chức vụ đã cung cấp tài nguyên tốt cho việc viết tập tài liệu học tập độc lập nầy. Tiến sĩ Wright đã lập gia đình và có hai con.
Giảng viên của bạn
Giảng viên ICI của bạn rất vui được giúp bạn bằng bất cứ cách nào có thể được. Bạn hãy hỏi ý kiến giảng viên của bạn bất cứ thắc mắc nào mà bạn cần thiết để sắp xếp cho kỳ thi cuối khóa. Bạn phải biết chắc để sắp xếp đủ thời gian hầu cho bạn có thể theo các chương trình, thì bạn hãy hỏi ý giảng viên của bạn để có thể dàn xếp đặc biệt cho việc học tập theo nhóm.
Xin Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bạn bắt đầu học sách “Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng Của Họ”. Mong rằng nó sẽ làm cho cuộc sống và chức vụ bạn thêm phong phú và giúp bạn làm trọn một cách hữu hiệu hơn phần của bạn trong thân thể của Đấng Christ.

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 09:39 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách