† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2683|Trả lời: 0

Cứu Thục Học - Sự Hoán Cải: Con Người Quay Về...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-10-2011 09:05:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cứu Thục Học
Tác giả: Daniel B. Pecota

Sự Hoán Cải: Con Người Quay Về Cùng Đức Chúa Trời

- Bản Chất Của Sự Hoán Cải
Định Nghĩa Sự Hoán Cải
Mối Liên Hệ Với Sự Ăn Năn Và Đức Tin
Các Yếu Tố Của Sự Hoán Cải
- Sự Hoán Cải Trong Kinh Thánh
Cách Dùng Từ Ngữ "Hoán Cải"
Các Gương Về Sự Hoán Cải
Bà Lyđi
Người Cai Ngục Thành Philíp
Ông Phao Lô
- Kinh Nghiệm Về Sự Hoán Cải
Phương Tiện Của Sự Hoán Cải
Những Người Dự Bị Cho Sự Hoán Cải
Mục Đích Của Sự Hoán Cải
Kết Quả Của Sự Hoán Cải
Khi học xong bài này bạn có thể:
1. Giải thích ý nghĩa cơ bản của sự hoán cải trong mạch văn Kinh Thánh.
2. Trình bày thế nào là một người được hoán cải.
3. Nhận biết các yếu tố của sự hoán cải.
4. Liệt kê và giải thích ý nghĩa các gương đáng chú ý về sự hoán cải ở trong Tân ước.
5. Giải thích cho một người tìm hiểu về cách nào, tại sao, ai và những điều gì của sự hoán cải.
6. Tận hưởng sự hoán cải như là một kinh nghiệm tiếp tục diễn tiến bằng sự liên tục đổi mới tâm chí mình.
1. Trước khi bắt đầu bài học này bạn hãy cầu nguyện. Chúng ta đã học qua nhiều tài liệu quan trọng. Một số tài liệu thì mang tính kỹ thuật, một số mang tính phấn hưng, một số mang tính tranh luận và tôi hy vọng tất cả đều hữu ích. Chúng ta đã học được một phần ba các bài học rồi. Có những bài học cực kỳ quan trọng để noi theo. Hãy cầu nguyện Chúa giúp đỡ bạn, phấn hưng bạn và ban cho bạn có sự nhận định rõ ràng. Hãy cầu nguyện để bạn có sự quyết định học cho hết khóa trình. Hãy ghi nhớ các câu Kinh Thánh chủ đề.
2. Trong Kinh Thánh của bạn, hãy tra xem tất cả các câu Kinh Thánh tham chiếu được nêu ra trong các sách giáo khoa và sách hướng dẫn học tập. Hãy đọc chúng theo nhiều phiên bản Kinh Thánh mà bạn có được.
3. Trong Kinh Thánh của bạn hãy gạch dưới tất cả các câu Kinh Thánh tham chiếu liên quan đến chủ đề đặc biệt này. Hãy xem bài học 1, phần công tác cho bài học mục 3
4. Hãy nghiên cứu kỹ dàn bài và tất cả các mục tiêu bài học.
5. Hãy đọc các sách giáo khoa; sách của Horne trang 57-69 và sách của Freligh trang 43-53.
6. Hãy đọc tài liệu ở trong sách hướng dẫn học tập, hoàn tất các câu hỏi của bài học và kiểm tra các câu trả lời của bạn.
7. Xem phần giải thích từ ngữ để biết các từ ngữ, các danh từ hoặc tên tuổi mà có thể bạn chưa biết.
8. Ôn lại các bài 3, 4, 5; sau đó làm bài thi đánh giá phần 2 và gởi về cho giảng viên hoặc giám sát viên ICI của bạn để sửa chữa. Hãy chắc chắn rằng bạn có đính kèm bài luận ngắn của bạn (khoảng 500 từ) về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống bạn. Bạn cũng có thể kèm theo các câu hỏi hoặc bài làm chứng cho giảng viên của bạn. Hãy dùng hình thức luận văn đã cho sẵn trong tập tài liệu học viên của bạn..
Hai khía cạnh thiết yếu của sự hoán cải là sự ăn năn và đức tin. Thật đáng để chúng ta xem xét về sự hoán cải cách riêng rẻ, tuy nhiên, trong đó nó nhấn mạnh đến hành động tích cực của con người ở trong tiến trình cứu rỗi.
Định Nghĩa Sự Hoán Cải
Freligh nói rằng "sự hoán cải Cơ Đốc là hành động mà nhờ đó một người xoay khỏi tội lỗi và đến cùng Chúa Jesus Christ để được sự tha tội và được cứu rỗi khỏi tội lỗi" (trang 43). Nó phải được phân biệt với các loại hối cải khác mà chúng xảy ra trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. Từ ngữ hoán cải (conversion) chuyên chở cái ý tưởng vặn xoáy để xoay chuyển hoặc là thay đổi, điều này có thể xảy ra theo nhiều cách.
1. Freligh bàn thảo một số cách mà theo đó một người có thể hoán cải mà sự hoán cải đó không phải là sự hoán cải Cơ Đốc. Hãy hoàn tất câu nói sau đây: Một người có thể thay đổi
a. .........................................................................................................................................
b. .........................................................................................................................................
c. .........................................................................................................................................
d. .........................................................................................................................................
e. .........................................................................................................................................
f. .........................................................................................................................................
2. Có những lãnh vực nào khác mà bạn có thể nghĩ đến, trong đó một người có thể hoán cải không? ..........................................................................................................................
Mặc dù sự hoán cải can dự đến sự thay đổi về đạo đức và trí tuệ, nhưng nó còn đi xa hơn nữa. Sự hoán cải ấp ủ chính cái cốt lỏi của bản thể con người. Sự hoán cải là một sự thay đổi trong tâm linh con người, trong ý chí, ước muốn và trong toàn cách sống của một người cùng cách họ nhìn cuộc sống. Người được hoán cải nhìn cuộc sống từ một quan điểm khác hẳn. Họ xoay khỏi vương quốc bóng tối và đến cùng vương quốc ánh sáng. Họ đã thực hiện một sự xoay hướng một cách hoàn toàn.
Horne nêu ra vấn đề rất quan trọng đối với sự hoán cải. Đó là những điều mà chúng cấu thành sự hoán cải Cơ Đốc. Không có chúng thì không có sự hoán cải thật.
3 Hãy kể ra ba thành tố của sự hoán cải và đưa ra từ ngữ chìa khóa cho biết điều gì đang xảy ra.
a. .........................................................................................................................................
b. .........................................................................................................................................
c. .........................................................................................................................................
Đòi được hoán cải mà không xem xét sự sai trật và lầm lỗi là tự lừa dối mình. Không hành động những gì mà một người xem xét kỹ càng thì thật là rồ dại. Không vâng lời Đấng mà chúng ta đã quay về cùng Ngài là tự phụ. Không thể quá nhấn mạnh đến một yếu tố nào trong những yếu tố thiết yếu này. Tôi xin giải thích điều tôi muốn nói.
Chúng ta có thể tiếp tục tỉnh tâm. Một người nếu chỉ dò tìm bên trong chính mình cho tới khi người ấy không thấy điều gì ngoài sự yếu đuối và thất bại của chính mình, thì cũng không bao giờ thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Có đôi lúc sự nội xét này có thể thành ra có bịnh. Nó dẫn đến các tiểu tể hoặc các buổi nhóm "xưng tội" mà trong đó một người tiết lộ tất cả mọi tội lỗi của mình, đào bới mọi ô uế và thối rửa của quá khứ. Mục đích của họ thì tốt nhưng phương thức thì sai. Chúng ta phải nghĩ lại một cách nghiêm túc tội lỗi đã phạm trong quá khứ của mình, nhưng một khi chúng ta đã xưng tội thì chúng vĩnh viễn biến mất. Chính ma quỷ xử dụng cách suy nghĩ ngu dại của chúng ta và cách giải thích Kinh Thánh không đúng của chúng ta để moi những tội lỗi đó trở lại.
Hơn nữa, có thể nghĩ rằng chúng ta cần phải được hoán cải nhiều lần. Trong khi đúng là trong một số lãnh vực nào đó của đời sống thuộc linh, sự hoán cải được tái diễn bởi vì chúng ta đang liên tục thay đổi, nhưng cho rằng chúng ta phải hoán cải nhiều lần để được sự cứu rỗi ở trong đời sống chúng ta thì là một sự thông giải Kinh Thánh sai lầm thật to lớn. Sự hoán cải được cứu rỗi nhất thiết là một hành động duy nhất và cuối cùng ở trong đời sống chúng ta.
Cũng có thể phải tùy thuộc vào bằng chứng bên ngoài để kiểm chứng sự hoán cải. Sự hoán cải vốn là một công việc bên trong mà nó đưa ra bằng chứng về thực tại của nó bằng những công việc bên ngoài. Nhưng nếu một người đã chú tâm vào những điều này để giảm thiểu sự thay đổi bên trong, thì kinh nghiệm của người ấy chủ yếu trở thành một sự kinh nghiệm những sự bề ngoài. Mỗi thành tố trong những thành tố thiết yếu này cần phải được giữ cân bằng đúng đắn.
4. Hãy đưa ra những gương mẫu mà bạn đã nhìn thấy để minh họa cho việc quá nhấn mạnh ba lẽ thật này.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Mối Liên Hệ Với Sự Ăn Năn Và Đức Tin
Tôi đã nói rằng sự ăn năn và đức tin là hai khía cạnh cơ bản của sự hoán cải. Sự ăn năn xoay chúng ta khỏi tội lỗi và tạo ra sự buồn rầu về tội lỗi bằng cách hướng chúng ta đến thập tự giá. Nó không tìm cách bào chữa hoặc biện minh nhưng là tự do nhìn nhận sự sai trật đã phạm phải và thái độ sống trái ngược với Đức Chúa Trời. Đức tin nói đến hành động tích cực của con người khi quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. Người ấy nhìn đến Đức Chúa Trời là Đấng đã sắm sẵn cây thập tự như là phương cứu chữa cho tội lỗi đáng phạt của mình. Người ấy tín thác trọn cuộc đời và số phận của mình cho Đức Chúa Trời. Khi một người thực hiện những điều này, ăn năn và tin nhận, tức là người ấy hoán cải.
Các Yếu Tố Của Sự Hoán Cải
Quan điểm về con người mà tôi đã được học xem con người là một hữu thể toàn vẹn. Mọi điều con người làm là kết quả, ít ra là một phần của toàn bộ con người họ. Trí năng, cảm xúc và ý chí, những sức mạnh có liên can đến sự ăn năn và đức tin của chúng ta, cũng được thấy rõ ràng ở trong sự hoán cải của chúng ta. Sự hoán cải không thể xảy ra trừ khi con người biết những gì mình đang làm. Nó không thể xảy ra nếu người ta không xu hướng theo chiều hướng đó. Sự hoán cải sẽ không xảy ra trừ khi con người muốn nó xảy ra.
5. Hãy để ý biểu đồ trên trang 59 trong sách của Horne. Bạn hãy phác họa sơ đồ riêng của mình và dùng lời lẽ riêng của bạn vào trong mối tương quan giữa sự ăn năn, đức tin và sự hoán cải.
SỰ HOÁN CẢI Ở TRONG KINH THÁNH
Sách của Horne 63-69; sách của Freligh trang 45-47.
Tôi tin rằng một trong các nguy cơ mà chúng ta đối diện ngày nay (có lẽ là một nguy cơ mà người ta luôn luôn phải đối diện) là khuynh hướng xem kinh nghiệm hiện tại như là một cách kiểm chứng sự thật (lẽ thật). Có thể một phần là do ảnh hưởng lớn của thuyết hiện sinh. Theo quan điểm đó, kinh nghiệm hiện tại của tôi là tất cả thực tại có được. Nhiều lần tôi hát bài hát: "Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Rằng Chúa sống trong lòng này". Và chúng ta nghĩ rằng đó là một câu trả lời đã đủ rồi. Tôi nhớ lại một trường hợp một trong các giáo sư của tôi đã tường trình cho lớp học rằng: "Nếu các bạn hỏi làm sao tôi biết được Harry Baker Eddy còn sống? xin thưa rằng: Bà ấy sống ở trong trái tim của tôi". Về cơ bản, cả hai câu nói trên đều cùng chung một nguyên tắc: Chúng dựa vào kinh nghiệm để đánh giá sự thật. Điều đó luôn luôn là không đủ. Có lẽ có người sẽ hỏi tôi rằng: "Có cả hàng triệu Cơ Đốc nhân có thể nói ra điều mà bài hát đã nói. Điều đó không phải là kiểm chứng được sao?". Phải, chắc chắn chúng ta phải nói rằng điều ấy có thể ghép để kiểm chứng. Nhưng cũng có hàng triệu tín đồ ở các tôn giáo khác họ cũng có những kinh nghiệm tôn giáo. Cơ Đốc Nhân chúng ta chỉ là thiểu số, nhưng chúng ta sẽ không cho rằng những kinh nghiệm mà họ có là những cuộc đối đầu thực sự với Đức Chúa Trời thật (Chân Thần).
Nói như vậy, tôi không có ý muốn ám chỉ rằng kinh nghiệm không phải là tiêu chuẩn để đo lường sự thật. Tôi cũng không hàm ý rằng bằng chứng tích lũy được là ít có giá trị. Điều mà tôi đang nói đó là chúng ta không thể dùng kinh nghiệm để đo lường điều gì là đúng và điều gì là sai. Do đó, chúng ta không thể đánh giá sự hoán cải thật mà không cần tham chiếu đến sự mặc khải thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ở trong Lời Ngài. Nó chỉ là tiêu chuẩn khách quan mà nhờ đó tôi phán đoán được sự hoán cải của tôi là có hiệu lực hay không.
Cách Dùng Từ Ngữ "Hoán Cải"
Những từ ngữ thông thường nhất được dùng trong Kinh Thánh chỉ đến một sự thay đổi hay một sự hoán cải nhất thiết có cùng ý tưởng ở trong tiếng Hybá và ở trong tiếng Hylạp. Đôi khi sự quay trở lại hoặc sự thay đổi chỉ thuần túy là thuộc thể hay thuộc về trí tuệ. Nó không có ý nghĩa tôn giáo hay thần học (xin xem GiGa 21:20; Cong Cv 9:40; 13:46). Nhưng một cách thông dụng có hàm ý về sự hoán cải trong tôn giáo. Saulơ đã được hoán cải "hóa ra một người khác" (ISa1Sm 10:6). Giêrêmi cáo buộc dân sự về sự hoán cải tiêu cực, sự bội đạo (Gie Gr 2:27). Phierơ khuyến cáo người ta hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi của họ được xóa đi; sự liên kết giữa việc ăn năn và việc trở lại cần phải được để ý ở trong Cong Cv 3:19. Chúa Jesus phán rằng nếu một người anh em mình trở lại và ăn năn thì chúng ta phải tha thứ cho họ (LuLc 17:4). Trong một lời nói gợi hình, Phierơ mô tả sự ăn năn tiêu cực bằng cách nói đến loài chó trở lại cùng đồ chúng đã mửa ra (IIPhi 2Pr 2:22). Tuy nhiên, sự hoán cải chủ yếu nói đến một người quay trở lại cùng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tha thứ cho người đó.
6. Freligh nêu ra một số cách dùng của từ ngữ sự hoán cải ở trong Kinh Thánh. Hãy giải thích từng cách sử dụng.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
Các Gương Về Sự Hoán Cải
Bà Lyđi
Bà Lyđi là một gương mẫu rõ ràng về sự hoán cải theo tất cả các phương diện của từ nầy. (Để biết gương mẫu này và gương mẫu kế tiếp, xin đọc hết Cong Cv 16:1-40). Bà đã được nghe sứ điệp về Chúa Jesus Christ, đã vui mừng tiếp nhận lời của Phao Lô và tỏ bày bằng chứng rõ ràng về sự hoán cải của bà bằng việc chịu báp têm và bằng sự ân cần tiếp đãi Phao Lô và Sila. Trong sách của mình, Horne đưa ra một lời bàn luận tỉ mỉ về kinh nghiệm của bà. Nhưng có một ít điều cần phải đặt biệt chú ý.
7. Trước khi bạn đi xa hơn trong bài học, hãy đọc kỹ càng lời bàn luận của ông về sự hoán cải của bà Lyđi (trang 63-65). Có những điều ở trong đó mà bạn không đồng ý phải không? Tại sao? ............................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Có một sự khác nhau giữa một tín đồ tân tòng Do Thái giáo và một người kính sợ Đức Chúa Trời. Một người tân tòng là một người đã chấp nhận tất cả Luật Pháp Môise như là một con đường sự sống, bao gồm tất cả các khía cạnh nghi lễ của nó. Nam giới phải chịu phép cắt bì và mỗi tín đồ tân tòng phải chịu phép báp têm. Một người kính sợ Đức Chúa Trời là một người đã thờ phượng Đức Chúa Trời của dân Ysơraên mà không cần chấp nhận tất cả các luật lệ của Giao Ước Cũ. Bà Lyđi là một người trong số này. Dầu bà là một người sùng đạo, bà đã cần được nghe nói về Đấng Christ.
8. Bạn có thể nghĩ đến ít nhất một người kính sợ Đức Chúa Trời khác không?
........................................................................................................................................
Sự bàn thảo của Horne về việc Đức Chúa Trời "mở lòng cho người" làm nẩy sinh một số thắc mắc ở trong sự suy nghĩ của tôi. Ông tạo ấn tượng rằng Đức Thánh Linh buộc bà phải mở lòng ra. Ông nói rằng lòng bà "vẫn đóng kín trước sự tiếp nhận lẽ thật có ở trong Chúa Jesus". Ông cũng dùng thành ngữ "đóng kín đối với" lẽ thật ở trong Đấng Christ. Cần phải để ý rằng trước đó bà Lyđi chưa bao giờ được nghe nói về Đấng Christ cả. Làm thế nào lòng bà vẫn khép kín? Không có điều gì chỉ tỏ rằng Đức Thánh Linh "đã cất đi những trở lực mà chúng cản trở sự chấp nhận lẽ thật". Lòng bà giống như mảnh đất tốt trong ẩn dụ của Chúa Jesus. Về phần bà, không có trở ngại nào cần phải cất bỏ cả. Thành ngữ "mở lòng cho người" chỉ đến công tác của Đức Thánh Linh soi sáng lòng (tâm trí) để con người này có thể nhận biết lẽ thật của những gì đã được nói ra. Nó không tham chiếu đến sự kháng cự nhưng tham chiếu đến sự hiểu biết. Từ ngữ "lòng" thường được dùng ở trong Kinh Thánh chỉ đề cập đến thành phần con người bên trong có suy nghĩ của chúng ta. Tôi không nghi vấn về tất cả những gì Đức Thánh Linh cần làm để đem một người đến sự hoán cải, nhưng tôi tin rằng tác giả đã đưa ra một lời giải thích thiếu chính xác trong trường hợp này.
9. Hãy chú ý các bài học thực tiễn mà Horne liệt kê ra ở trang 65. Hãy kể ra những điểm chính cho một bài giảng hoặc cho một chương trình dạy bài học mà trong đó bạn dùng lời lẽ riêng của bạn trong năm điểm mà ông đề cập đến. Hãy nêu càng ngắn gọn càng tốt.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
Người Cai Ngục Thành Philíp
Người cai ngục thành Philíp, người không được nêu danh tánh, là một gương mẫu khác về sự hoán cải Cơ Đốc. Tất cả các yếu tố của sự hoán cải đều có ở đó. Đôi khi chúng ta cho rằng tất cả những gì Phao Lô đã nói với ông là "Hãy tin Chúa Jesus thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi" (16:31). Tuy nhiên, không phải như thế, vì Luca nói rằng: Hai người tuyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa" (16:32). Rồi họ nhận phép báp têm và đầy dẫy sự vui mừng. Như vậy, tất cả họ đều nghe và hiểu lời giảng về Chúa Jesus. Điều này can dự đến trí năng của người đề lao. Ngoài ra, ai có thể làm gì ngoại trừ nhìn thấy chính những cảm xúc mạnh mẽ thật rõ ràng đó? Sự đáp ứng tức thì của ông đối với phép lạ đã diễn ra ngay trước mắt ông làm cảm thúc ông một cách sâu xa. Ông ý thức rõ ràng rằng đây là một sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông ý thức rằng dù sao thì Phao Lô và Sila đã ở tại trung tâm điểm của tất cả các phép lạ này. Do đó ông đã kêu lớn tiếng trong sự cùng khốn rằng: "Các Chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi" (Ở chỗ này tôi có thể nói rằng tôi tin là Horne đã khai triển quá đáng câu hỏi của người cai ngục "Tôi phải làm chi" hơn là "Làm sao tôi có thể nhận được?". Ông cho rằng có lẽ người cai ngục là người giữ luật pháp. Tôi tin đó là phân biệt quá đáng về nghĩa ngữ, nhất là trong biến cố đầy cảm xúc này). Một hành động có sự cân nhắc của ý chí được bày tỏ bằng nhiều điều.
10. Người cai ngục bày tỏ sự quyết định để thay đổi mình bằng hai cách nào?
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
Chúng ta thường chỉ nghĩ đến việc ông nhận phép báp têm, và tôi cũng không làm giảm nhẹ kinh nghiệm đó. Trong Kinh Thánh Tân ước, điều nổi bật rõ ràng đó là phép báp têm bằng nước đi theo sau sự hoán cải. Bất kỳ người nào chưa chịu báp têm đều sẽ được nhận báp têm càng sớm càng tốt, trong tinh thần vâng theo mạng lịnh của Chúa chúng ta. Nhưng người cai ngục còn làm nhiều điều hơn nữa: ông liều bỏ mạng sống mình bằng cách cho Phao Lô và Sila được tự do và phục vụ họ. Những vị pháp quan đã bảo ông phải cầm giữ những người này cho chắc chắn, ở trong ngục tối. Hành động của ông cho tôi thấy rằng ý chí đã hành động một cách mạnh mẽ.
11. Theo Horne, câu hỏi của người cai ngục hàm ý rằng ông đã
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
12. Hãy nêu ra hai đặc điểm của sứ điệp của Phao Lô
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
(Lưu ý: Có thể bạn đã nhận thấy rằng chữ Christ không có ở trong phiên bản New Berkekey của câu Kinh Thánh 16:31. Điều này là đúng trong thực tế cho tất cả các phiên bản Kinh Thánh mới. Lý do đó là ở trong các thủ bản Hylạp cổ nhất và đúng nhất từ ngữ Christ không có ở trong câu Kinh Thánh này).
13. Hãy soạn một bố cục năm điểm cho các bài học thực tiễn mà tác giả đã nêu ra ở trang 67, sao cho có thể được dùng làm nền tảng cho một bài giảng hoặc một chương trình học Kinh Thánh về sự hoán cải. Hãy dùng lời lẽ riêng của bạn để làm cho những điểm bạn nêu ra càng ngắn gọn càng tốt.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
Phao Lô
Gương mẫu quan trọng thứ ba trong Kinh Thánh về sự hoán cải là Phao Lô (Hãy đọc lời tường thuật đầy đủ ở trong 9:1-31 và những lời tường thuật của chính Phao Lô ở trong 22:1-21; 26:4-18).
14. Dựa trên sự thảo luận ở phần trên, hãy cho thấy ba yếu tố sau đây xuất hiện trong sự hoán cải của Phao Lô như thế nào.
a. Trí năng ............................................................................................................................
b. Cảm xúc ............................................................................................................................
c. Ý chí ...............................................................................................................................
15. Phao Lô đã như thế nào trước khi ông được hoán cải? Ông đã
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
f. ........................................................................................................................................
16. Những đặc điểm của Phao Lô mà bạn vừa kể ra được phô bày như thế nào sau khi ông đã trở thành Cơ Đốc Nhân?
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
17. Những dấu hiệu siêu nhiên nào đã đi kèm theo sự hoán cải của Phao Lô? Hãy nhận ra bốn dấu hiệu?
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
Tôi nghĩ điều quan trọng là nhận thấy rằng trường hợp của Phao Lô là một trường hợp khác thường. Không phải nhiều người có được những biến cố lạ lùng như vậy để dẫn họ đến sự hoán cải. Dù người đề lao đã chứng kiến phép lạ trước khi ông hoán cải, thì bà Lyđi lại chẳng nếm trải điều gì như vậy cả. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng phải có một biến cố phi thường nào đó xảy ra trong sự biến cải. Đôi khi có phép lạ xảy ra nhưng thường thì không có.
18. Điều siêu nhiên đáng chú ý nhất đã xảy ra đó là việc Chúa hiện ra cùng Phao Lô. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì nó chứng tỏ và phô bày những lẽ thật này của tin lành: Đấng Christ.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
19. Qua những bài học thực tiễn được liệt kê ở trang 68-69, hãy nêu ra những điểm chính cho một bố cục dùng cho bài giảng hay bài học Kinh Thánh. Hãy dùng lời lẽ của bạn.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
KINH NGHIỆM HOÁN CẢI
Sách của Horne 59-63; sách của Freligh 47-53.
Phương Tiện Của Sự Hoán Cải
Tôi tin rằng điều quan trọng là phải cố đạt đến sự cân bằng giữa các quan điểm cho rằng sự hoán cải là hoàn toàn ở phía Đức Chúa Trời hay hoàn toàn ở phía con người. Rõ ràng qua cách mà tôi đã kết cấu sách học tập này, tôi tin rằng sự hoán cải chủ yếu là hoạt động của con người. Điều này được bao hàm ở trong chính ý nghĩa của từ ngữ này. Tuy nhiên, không phải là Đức Chúa Trời không hoạt động, và việc Ngài can dự vào trong sự hoán cải là cần thiết cũng như Ngài can dự vào tất cả những sự thuộc về sự cứu rỗi con người vậy. Trong tất cả các giáo lý về sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời hoặc con người chủ yếu can dự vào, cũng không thể có sự hoàn toàn độc chiếm của phía bên nào. Do đó, chúng ta có thể có một cái nhìn quân bình. Theo ý nghĩa đó, cả Horne và Freligh đều đúng, dầu vậy tôi tin là cách tiếp cận của Freligh thì sát với Kinh Thánh hơn.
Horne nói rằng nguyên nhân hữu hiệu của sự hoán cải là Đức Chúa Trời, chứ không phải là con người. Đúng là không một ai có thể đến trừ khi Đức Chúa Cha kéo người ấy đến. Nhưng tôi thích xem Đức Chúa Trời như là căn nguyên phát xuất hơn. Chính công tác phát khởi của Ngài thông qua Lời và Đức Thánh Linh đã đem sự hoán cải đến chỗ kết quả. Tuy nhiên, con người phải hành động theo sự kêu gọi của Đức Thánh Linh thông qua Lời Đức Chúa Trời và phải hoán cải. Nói rằng con người chết ở trong tội lỗi và như vậy con người không thể đáp ứng trừ khi người ấy được tái sinh tức là cắt cụt đi chính bổn tính của con người. Tâm linh của con người bị chết ở trong chỗ họ bị xa cách với Đức Chúa Trời (và đó là ý nghĩa thực sự của sự chết, tức là một sự phân cách). Nhưng nó không chết khi nó vẫn là một phần tử cấu thành của bổn tính con người.
Ngoài ra, Horne nói rằng nguyên nhân thúc đẩy sự hoán cải là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mà đối với ông đó là sự tái sinh và sự kêu gọi hữu hiệu. Nó không tùy thuộc vào công lao của người nào cả. Tôi xem nguyên nhân thúc đẩy là ý chí của con người đáp ứng tiếng gọi chung của Đức Chúa Trời. Không ở trong quan điểm nào là có công lao của con người để đem đến sự hối cải. Sẳn sàng đáp ứng với Đức Chúa Trời không phải là công đức. Đức Chúa Trời tôn trọng ý chí tự do của con người, và như vậy Ngài kêu gọi con người hãy quay về cùng Ngài.
20. Hãy để ý các câu Kinh Thánh tham chiếu mà Freligh nêu ra (trang 47). Đâu là ý tưởng chính nổi bật ở trong tất cả các câu này?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tuy nhiên, cũng rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã xoay chuyển con người trở lại cùng Chính Ngài. Chúng ta có thể cầu nguyện: "Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy xoay chuyển con trở lại với chính Ngài". Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện ấy. Chúa đứng ngoài cửa và gõ, còn chúng ta thì phải mở cửa. Ngài không ép buộc đường lối Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Freligh (ở trang 48) đưa ra một lời bàn thảo ngắn gọn về mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời ở trong công tác hoán cải. Đừng bỏ qua lời bàn thảo đó. Nó thật phù hợp với điều chúng ta đang thảo luận.
Nguyên nhân khí cụ của sự hoán cải là sự rao giảng tin lành. Đức Thánh Linh sử dụng Lời Đức Chúa Trời để cáo trách về tội lỗi và tạo ra đức tin (RoRm 10:17). Một người ăn năn, tin nhận và được hoán cải. Đức Chúa Trời được vinh hiển ở trong tiến trình ấy, còn con người thì được cứu chuộc. Chúng ta không xâm phạm quyền tể trị của Đức Chúa Trời, cũng không làm giảm nhẹ ý chí tự do của con người.
21. Horne nói rằng "sức mạnh của sự giảng dạy của Phao Lô được nhìn thấy bằng cách xem xét kỹ càng cả sứ điệp của ông lẫn phương pháp của ông. Sứ điệp của ông là gì?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
22. Hãy liệt kê các từ ngữ mà chúng mô tả phương pháp rao giảng sứ điệp của ông Phao Lô.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
d. ........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
23. Hãy đánh giá các bài giảng hoặc các bài học Kinh Thánh của bạn và các phương pháp của bạn. Chúng tập trung bao nhiêu vào sứ điệp trọng tâm về thập tự giá của Đấng Christ. Bạn đang theo đuổi phương pháp nào trong sự rao giảng tin lành? Bạn có kế hoạch gì để thay đổi và hoàn thiện cả hai điều trên không?
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Qua mạch văn đầy đủ của thư gởi cho người Côrinhtô của Phao Lô, rõ ràng rằng tin lành bao gồm nhiều điều hơn là "Chúa Jesus Christ và Ngài bị đóng đinh". Chắc chắn sự phục sinh và công tác của Đức Thánh Linh cũng được bao gồm ở trong đó. Nhưng ở ngay chính tâm điểm của tin lành là sự chết chuộc tội của Cứu Chúa - Đấng Mêsia.
Một sứ điệp không lưu xuất từ nguồn cội đó thì không phải là tin lành. Một sứ giả mà dùng các phương pháp của loài người và của xác thịt để trình bày tin lành của Đấng Christ thì chỉ đánh đổ tin lành ấy. Nơi nương dựa của sứ giả là Đức Chúa Trời, nếu khác đi thì sứ điệp của người ấy sẽ bị suy yếu.
Chắc chắn Phao Lô đã không phủ nhận trí năng của mình. Ông vẫn vốn như xưa và phủ nhận trí năng tức là nói dối (Từ chối thừa nhận chúng ta có những khả năng nào đó hoặc có sự thông minh thì không phải là một gương mẫu về sự khiêm nhường). Phao Lô cũng không cố nhấn mạnh rằng những lời nói thuyết phục và những tư tưởng có luận lý là không bao giờ hữu ích. Hãy để ý những lời nói mang sức thuyết phục thật hay ở trong thơ Philêmôn và sự biện luận lôgíc của ông ở trong thơ Rôma và trong thư Galati. Điều mà ông cố gắng trình bày đó là chúng ta không thể đặt sự tin tưởng chỉ vào trí năng mà thôi. Trí năng sẽ không bao giờ đạt đến được những mục tiêu thuộc linh. Chúng chỉ là những khí cụ được Đức Thánh Linh sử dụng để phục vụ cho những mục đích thuộc linh.
Phao Lô cũng không phủ nhận tầm quan trọng của sức chịu đựng của thân thể ở trong việc rao giảng tin lành. Ông đã phải mạnh khỏe phần thể xác để làm được những điều ông đã trải qua. Điều mà ông đang nói ở đây ấy là sức lực thuộc thể không thể hoàn thành được những mục đích thuộc linh. Thực ra, ông hàm ý rằng sự yếu đuối của thể xác có thể có ích trong việc rao giảng tin lành. Bởi vì một người như vậy không dựa vào chính mình nhưng dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
24. Hãy dành một chút thì giờ để suy nghĩ về cách bạn quan niệm Chúa chúng ta - yếu đuối, ốm yếu hay mạnh mẽ, vạm vỡ. Bây giờ hãy kể ra ba bằng chứng cho thấy Ngài rất mạnh mẽ.
a. ........................................................................................................................................
b. ........................................................................................................................................
c. ........................................................................................................................................
Tác giả đề cập đến "cái giằm xóc vào thịt" của Phao Lô. Đối với ông, nó là một sự yếu đuối hoặc tật nguyền của thân thể.
25. Bạn nghĩ cái "giằm xóc của Phao Lô" là gì? ................................................................
................................................................................................................................................
26. Hãy nói chuyện với một người trưởng thành mà họ biết rất nhiều về Kinh Thánh và hãy thảo luận với người ấy về cái "giằm xóc" của Phao Lô. Qua sự đàm thoại này bạn đã học được điều gì? ...................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Có lẽ sẽ không bao giờ chúng ta đi đến được một câu trả lời chung cuộc về tính chất cái giằm xóc của Phao Lô. Các ý kiến khác nhau nhiều lắm.
27. Nếu bạn có một sách chú giải tốt, xin hãy tìm xem cuốn sách ấy nói gì về cái giằm xóc của Phao Lô (IICo 2Cr 12:7).
a. Một số đề nghị có thể được sử dụng là gì? ..........................................
.....................................................................................................................................................
b. Bạn sử dụng sách chú giải nào? ........................................................................................
................................................................................................................................................
Dù một người chấp nhận quan điểm nào thì tôi tin rằng chúng ta đừng nên để cho giáo lý về sự chữa bịnh thiên thượng của chúng ta làm thiên kiến kết luận của chúng ta ở đây. Chúng ta biết chắc điều này: Phao Lô đã dâng ba lời cầu xin cho được giải cứu khỏi cái giằm xóc này. Đối với từng lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã trả lời không được! Sự đáp lời lần cuối cùng của Ngài là chung cuộc - "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối". Chúng ta đừng quá bận tâm, cũng đừng quá độc đoán về cái giằm xóc của Phao Lô là cái gì. Phao Lô đã không nói cho chúng ta biết để tranh luận, nhưng để cho chúng ta có thể nếm biết chính quyền năng ấy của Đức Chúa Trời ở trong sự yếu đuối của chính chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng về điều đó.
28. Bạn có thể hòa hợp thế nào câu nói của Phao Lô rằng ông đã giảng dạy cho người Côrinhtô trong sự sợ hãi, run rẩy với những câu nói khác của ông về sự tin tưởng? Và với những câu nói rằng chúng ta đừng nên sợ hãi? (xin xem lời bàn thảo của Horne về thư ICôrinhtô cho phần trả lời).
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Phao Lô đang nói với chúng ta rằng vô luận chúng ta sử dụng phương pháp nào trong sự rao giảng tin lành, theo lối độc thoại hay là đối thoại cho ít người hay nhiều người, thì sự nương cậy nơi khả năng và nỗ lực của loài người sẽ hoàn toàn vô dụng trừ khi nó được đi kèm theo bởi bằng chứng rõ ràng về quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời nói của Horne ở trang 63 rất thích hợp để kết luận phần bài học này.
Sự rao giảng của Phao Lô là một sự rao giảng có uy quyền rõ ràng về tin lành đơn thuần, nhưng rất chính xác bởi vì nó rất đơn sơ và không khoa trương, kết quả của nó chứng minh được quyền năng của Đức Chúa Trời.Tội nhân được hoán cải trở lại cùng Đấng Christ. Do đó sự rao giảng, dạy dỗ và sự làm chứng của chúng ta sẽ có hiệu quả đến mức độ mà chúng đặt trọng tâm ở trong tin lành của Chúa Jesus Christ và dựa vào sự minh chứng đầy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời (xin xem ITe1Tx 1:5; 2:13).
Những Người Dự Bị Cho Sự Hoán Cải
Hiển nhiên tất cả mọi người đều là những người dự bị cho sự hoán cải, vì "mọi người đều đã phạm tội". Không có mục đích nào được sử dụng trong việc phủ nhận sự cần thiết phải được hoán cải cả. Nó chỉ làm trì hoãn những gì mỗi người cần phải làm và làm cho sự hoán cải càng khó thực hiện mà thôi.
29. Qua kinh nghiệm riêng của bạn, hãy nêu ra một thí dụ về một người mà họ thấy càng ngày càng khó tiếp nhận Đấng Christ mỗi lần người ấy khước từ thay đổi. Người ấy có tiếp nhận Ngài hay không?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Rõ ràng rằng Đức Chúa Trời bắt ai sẽ trở lại và ai sẽ không trở lại cùng Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người thông qua tin lành. Chữ "Hễ ai" cho chúng ta thấy phạm vi của sự kêu gọi đó. Những người đáp ứng là những người đã được chọn ở trong Ngài trước khi sáng thế. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về điều gì người ta sẽ làm không khiến cho họ phải làm điều ấy. Tôi biết rằng khi con trai tôi bắt đầu tập đi thì nó sẽ té. Sự hiểu biết đó của tôi không làm cho nó té. Tôi chỉ biết điều đó thế thôi. Sự khác biệt đó là Đức Chúa Trời biết đích xác thời điểm và hoàn cảnh của sự hoán cải của một người. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn như nhau; Sự biết trước của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của tôi không khiến cho tôi được cứu. Điều đó sẽ xảy ra nhưng Ngài không làm cho nó xảy ra. Chính con người quyết định số phận của mình.
30. Hãy nêu ra một ví dụ về cách sự biết trước của Đức Chúa Trời không làm cho một việc xảy ra. ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Mục Đích Của Sự Hoán Cải
Mục đích của sự hoán cải được quan niệm cả về phương diện tích cực lẫn phương diện tiêu cực. Về phương diện tiêu cực thì chúng ta tránh xa khỏi một điều gì đó. Về phương diện tích cực thì chúng ta di chuyển hướng đến một điều gì khác.
31. Theo Freligh thì chúng ta chuyển chỗ từ điều gì đến điều gì ở trong sự hoán cải? (trang 50) ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Chính mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là đem chúng ta ra khỏi tội lỗi và đến cùng chính mình Ngài. Sự hoán cải là bước đầu tiên mà chúng ta bước ở trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúng ta xoay lưng lại với đời sống cũ và hướng đến đời sống mới ở trong Đấng Christ. Chúng ta cũng đi từ các lối sống cũ tiến đến các lối sống thánh khiết. Chúng ta tìm cách đồng hóa đời sống bên ngoài với sự biến đổi bên trong đã xảy ra. Chỗ đứng của chúng ta ở trong Đấng Christ càng ngày càng trở nên rõ nét bằng cuộc sống mà chúng ta sống. Theo một ý nghĩa, chúng ta kinh nghiệm một sự hoán cải liên tục. Chúng ta tìm cách xoay khỏi đường lối riêng của mình và bước đi trong sự vâng phục Đấng Chủ Tể mới ở trong đời sống mình. Chúng ta trở nên một chứng cớ rõ ràng, một bức thơ sống bày tỏ cho cả trần gian biết rằng chúng ta đã được hoán cải.
Kết Quả Của Sự Hoán Cải
32. Theo Freligh, những điều gì là kết quả của sự hoán cải (trang 51-52)
a. .........................................................................................................................................
b. .........................................................................................................................................
c. .........................................................................................................................................
d. .........................................................................................................................................
e. .........................................................................................................................................
Những kết quả của sự hoán cải đưa chúng ta từ cõi thời gian bước vào cõi đời đời. Giờ đây, tội lỗi của chúng ta được bôi xóa, chúng vĩnh viễn biến mất. Không phải Đức Chúa Trời chỉ băng bó tội lỗi của chúng ta và để nguyên vết đau nhức đang lở lói. Ngài tẩy sạch tất cả mọi bệnh tật tội lỗi. Như Naaman ở trong IICác vua 5 đã được chữa lành căn bịnh phung thể xác thể nào, thì chúng ta cũng được tẩy sạch bịnh phung thuộc linh thể ấy.
33. Từng khúc Kinh Thánh sau đây cho chúng ta biết gì về tội lỗi?
a. Thi Tv 103:1-22………………………………………………………………….
b. HeDt 8:1-13;10:1-8 ..........................................................................................................
Như vậy, nếu Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của một người anh em thì tôi là ai mà nhắc lại những tội lỗi đó bằng việc lên án mình, hoặc bằng sự nhắc lại những gì mà anh em tôi đã làm? Đức Chúa Trời đã chữa lành cho chúng ta về mặt thuộc linh và đã khôi phục chúng ta trở lại sự thông công với chính mình Ngài. Dầu sự thông công đó đã bị mất khi con người sa ngã, nhưng Đấng Christ đã đem con người trở lại thông qua sự chết của Ngài. Điều này thật kỳ diệu biết bao! Thông công với Đức Chúa Trời và với Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta! Tôi chưa bao giờ được mời đến nhà vị thống đốc của tiểu bang của tôi để bàn công việc hoặc thông công với ông ta. Nhưng kỳ diệu hơn hết, Đức Chúa Trời đã mời tôi bước vào sự thông công với Ngài!
34. Sự thông công của chúng ta bao hàm một số điều khác nữa. Xin đọc IGi1Ga 1:7
a. Chúng ta được thông công với ai? ................................................................................
b. Thơ Giăng dạy chúng ta điều gì về mối liên hệ giữa sự thông công với anh em chúng ta và mối thông công với Đức Chúa Trời? .........................................................................
.............................................................................................................................................
Cuối cùng, dĩ nhiên sự hoán cải phải tạo ra kết quả chúng ta mãi mãi phân cách khỏi tội lỗi và sự chết, và được thông công với Đức Chúa Trời đời đời. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng nếu một người không ăn năn và được hoán cải thì người ấy sẽ bị hư mất. Đức Chúa Trời không muốn cho bất kỳ người nào bị hư mất. Chúng ta hãy rao giảng lời về sự hoán cải vui mừng này cho tất cả mọi người hầu cho mọi người đều có thể xoay bỏ tội lỗi và trở lại cùng Đức Chúa Trời và cùng sự sống đời đời.
Trong bài Thánh ca của thế kỷ 18, (cuốn Thánh ca của hội Giám Lý năm 1966), Charles Wesley đã hỏi:
Tội nhân ơi hãy quay về, sao ngươi muốn chết ?
Đức Chúa Trời, Cứu Chúa ngươi, hỏi ngươi tại sao; Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu linh hồn ngươi; Chính Ngài đã chết hầu cho ngươi được sống. Ngươi để cho Ngài chết cách vô ích ư?
Ngươi đóng đinh Chúa mình lần nữa sao? Hỡi ngươi, kẻ tội nhân đã được chuộc, tại sao, tại sao ngươi xem nhẹ ân điển Ngài và muốn chết ?
35. Chúng ta hãy xem lại các phần 1 và 2. Dựa trên việc ôn tập tài liệu, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau đây.
a. Câu Kinh Thánh chủ đề của chúng ta là ......................................................................
b. Liên quan đến sự cứu rỗi.
1). Horne nhấn mạnh .....................................................................................................
2). Freligh nhấn mạnh ...................................................................................................
c. Ý nghĩa của từ Cứu Thục Học là ..................................................................................
............................................................................................................................................
d. Bài học 1 nhấn mạnh
1). ...................................................................................................................................
2). ...................................................................................................................................
3). ....................................................................................................................................
e. Bài học 2 xem xét đến các luận đề chính sau đây:
1). ....................................................................................................................................
2). ....................................................................................................................................
3). ....................................................................................................................................
4). ....................................................................................................................................
f. Chủ đề tổng quát của phần 2 là gì? ...............................................................................
.........................................................................................................................................
g. Hãy kể ra các tựa đề của các bài học ở trong phần 2.
1). Bài học 3 .......................................................................................................................
2). Bài học 4 .......................................................................................................................
3). Bài học 5 ......................................................................................................................
h. Hãy kể ra ba nét chính của bổn tánh con người mà chúng được thấy rõ trong từng bài học ở trong phần 2.
1). ....................................................................................................................................
2). ....................................................................................................................................
3). ....................................................................................................................................

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Một cách thần hựu (providentially): Xảy ra bởi, hoặc như là bởi một sự can thiệp của sự dẫn dắt và quan phòng của Đức Chúa Trời.
- Tĩnh tâm (introspective): Được đánh dấu bằng sự tự xét mình.
- Dietrich Bonhoeffer: Nhà thần học và là tác giả viết sách người Đức, ông nổi danh với những tác phẩm được viết ra trong lúc bị cầm tù ở tại Đức trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
- Phân chia cứng vững (hard and fast break): Có lằn ranh phân chia cố định. Tác giả chỉ ra rằng chúng ta không thể nói chỗ nào là sự ăn năn kết thúc và đức tin bắt đầu.
- John Gill: Nhà thần học
- Tiểu tể (nuance) : Độ sâu đậm của ý nghĩa
- Diễn thuyết hùng hồn (oratorical flurry): Bày tỏ tài hùng biện trong việc ăn nói trước công chúng.
- Vi điệu, triết lý (subtlety, philosophical): Sự trình bày phức tạp, khó hiểu về một hệ thống các niềm tin.
- Tu từ (rhetorical): Liên quan đến việc nói và viết có hiệu quả.
- per se (per se): Tự nó, như thế.
- F.F.Bruce: Nhà thần học, tác giả viết sách, giáo sư môn lịch sử và văn học Thánh kinh, người diễn thuyết trong các trường Đại học tại Anh quốc, tại lục địa Châu Âu và tại Hoa kỳ.
- Sách chỉ thảo (Papyri): Các sách viết trên các cuộn làm bằng giấy chỉ thảo (papyrus), một loại cây ở vùng thung lũng sông Nile.
- Không cao vọng (unpretentious): Khiêm tốn, hạ mình, không cố gắng gây ấn tượng cho người ta bằng cách tỏ ra là hiểu biết hay sang trọng.
- Độc thoại (monologue): Cuộc nói chuyện do một người nói (xuất xứ từ chữ mono có nghĩa là "một") tương phản với đối thoại (nói chuyện giữa hai hay nhiều người).
- Thiatirơ (Thyatirơ): Một thành phố cổ ở vùng mà ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ.
- Tín hữu tân tòng (proselyte): Đổi từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác.
- Giữ Luật pháp (legalistic): Sự nhấn mạnh đến một quan điểm luật pháp hoặc một hệ thống luật lệ phải được vâng giữ.
- Kiên trung (staunch): Vững vàng trong sự trung thành hoặc trong nguyên tắc.
- Siêu tự nhiên (preternataral): Không thể giải thích được bằng những nguyên nhân tự nhiên, vượt quá sự tự nhiên (tiếp đầu ngữ preter có nghĩa là "vượt xa").
- Toàn tri (omniscient): Có sự hiểu biết vô hạn; biết được mọi sự; có sự hiểu biết hoàn toàn và phổ quát.
- Mờ đục (opaque): Không phản chiếu hoặc không phát ra ánh sáng, không cho các tia sáng đi xuyên qua.
- Tự phụ (presumption): Sự vô sỉ, một sự đi quá giới hạn riêng.
- Có bệnh (không khỏe) (morbid) - Mẫn cảm bất thường hoặc được đặc trưng bằng sự ủ rũ hoặc cảm xúc không lành mạnh.
- To lớn (gross): Thoáng nhìn qua là có thể nhận thấy được.
- Những cuộc đối đầu (confrontations) - Những buổi họp mặt-đối-mặt.
- Hàm ý (implicit): Được hiểu mà không cần diễn tả, hàm ý.
- Sự khởi đầu (initiatory): Sự mở đầu.
- Cắt cụt (truncate): Cắt bỏ bớt một phần.
- Cấu thành (constituent): Dùng để làm nên cái toàn thể.
- Xâm phạm (infringed): Xâm lấn theo một cách làm vi phạm luật pháp hoặc quyền hạn của người khác.
- Đánh đổ (subvrets): Lật đổ hoặc làm sụp đổ tận nền móng, làm băng hoại hay làm hư hỏng bằng một sự suy giảm đạo đức, sự trung thành hay đức tin.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. Câu trả lời của Bạn có thể bao gồm những điều sau đây theo thứ tự nào cũng được:
a. Đảng phái chính trị.
b. Hệ phái
c. Về mặt trí tuệ.
d. Từ một người truyền đạo này đến một người truyền đạo khác.
e. Chỉ về mặt tinh thần mà thôi.
f. Chỉ về mặt đạo đức mà thôi.
2. Câu trả lời của Bạn.
3. a. Suy nghĩ tĩnh tâm (xét mình) cẩn thận về đường lối mình: sự chuẩn bị.
b. Quyết định quay về với Đức Chúa Trời: Hành động.
c. Tiếp tục vâng lời: Bằng chứng.
4. Những gương mẫu của Bạn phải minh họa một sự tĩnh tâm quá đáng, một người cứ lặp đi lặp lại lời cầu xin cho được cứu và nhấn mạnh quá nhiều về những sự ở bề ngoài (cách ăn mặc hoặc các hành động).
5. Trong sơ đồ của Bạn, Bạn có nêu được mối liên hệ giữa đức tin và sự ăn năn không? Có lẽ bạn minh họa cách chúng trùng lắp lên nhau như thế nào. Bạn cũng phải chỉ ra được mối liên hệ của chúng với sự hiểu biết, cảm xúc và ý chí.
6. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Áp dụng cho các đối tượng không có sự sống (chẳng hạn như biển cả)
b. Trở lại cùng mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của một người.
c. Sự hoán cải khỏi sự thối lui.
d. Trở nên như con trẻ.
e. Sự hoán cải Cơ Đốc.
7. Những lời của Horne rằng "lòng bà đóng kín chống lại sự tiếp nhận" có thể là quá đáng. Có thể là bà chưa được nghe về sứ điệp này trước đó.
8. Cọt nây (Cong Cv 10:1-48) và có thể sẽ là Sêgiút Phaulút (13:4-12).
9. Đây là một bảng liệt kê. Có lẽ bạn đã liệt kê ra những điểm này theo thứ tự khác hoặc là nhấn mạnh đến các khía cạnh khác.
a. Đức Chúa Trời quan phòng cho một kẻ thờ phượng chưa được hoán cải.
b. Đức Chúa Trời đụng đến thông qua một sứ điệp.
c. Sự hoán cải trổi hơn kinh nghiệm tôn giáo trước đó.
d. Đức Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời có liên hệ hổ tương ở trong sự hoán cải.
e. Đức Thánh Linh và trách nhiệm của con người đều có liên can đến sự hoán cải.
10. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Người cai ngục đã phục vụ Phao Lô và Sila.
b. Người cai ngục đã nhận báptêm.
11. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Tin chắc về mối nguy hiểm của mình.
b. Quan tâm đến linh hồn.
c. Có ấn tượng về sự cần thiết được cứu rỗi.
d. Không biết làm thế nào để được cứu.
12. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Sứ điệp của Phao Lô lấy Đấng Christ làm trọng tâm (chữ "Chúa" nói đến Ngài là Đấng tể trị, chữ "Jesus" nói đến Ngài là Cứu Chúa).
b. Sứ điệp này là cho tất cả mọi người nhà của ông.
13. Bố cục của Bạn so với bố cục này như thế nào?
a. Sự tỉnh thức trong cơn khủng hoảng dẫn đến sự nhận biết tình trạng hư mất của một người.
b. Sự tìm kiếm câu giải đáp.
c. Bản đồ chỉ đường duy nhất - Lời Đức Chúa Trời.
d. Đấng lãnh đạo duy nhất - Chúa Jesus Christ.
e. Kết quả không thể tránh khỏi - việc lành.
14. a. Phao Lô đã được nghe về Đấng Christ qua Êtiên (7:1-8:1), đã nghe về những gì "chẳng làm ra cách chùng vụng" (26:26) và đã nghe được lời Chúa Jesus nói cùng ông (9:1-8).
b. Phao Lô bị xúc động rất nhiều bởi các biến cố siêu nhiên và bởi việc nhìn thấy Chúa Jesus.
c. Phao Lô đã cho thấy sự can dự của ý chí của ông bằng câu hỏi: "Lạy Chúa, Ngài muốn tôi phải làm chi?".
15. Câu trả lời của Bạn có thể nêu ra những đặc điểm khác và bao gồm những điều sau đây theo thứ tự nào cũng được:
a. Có tài năng với sự thông sáng nhiều.
b. Là một người Do Thái chân thành.
c. Bạo hành
d. Thành thật
e. Sốt sắng
f. Là một người bắt bớ các Cơ Đốc Nhân.
16. a. Trí năng của ông được bày tỏ qua sự giảng dạy và các lá thơ của ông.
b. Ông là một Cơ Đốc Nhân chân thành.
c. Sự bạo hành tiêu cực của ông được chuyển thành sự liều bỏ mọi sự vì cớ Đấng Christ.
d. Ông đã bày tỏ lòng sốt sắng nhiệt thành vì cớ Đấng Christ và Hội Thánh.
17. a. Một ánh sáng từ trời.
b. Một tiếng nói từ trời.
c. Sự mù lòa của Saulơ.
d. Sự chữa lành sự mù lòa của Saulơ.
18. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Đã sống lại
b. Đã thăng thiên về cùng Chúa.
c. Đã thực hiện xong công tác cứu chuộc của Ngài và đã được Đức Chúa Cha chấp nhận.
d. Thực sự là Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời.
e. Đáng được tôn thờ và phục vụ.
19. Câu trả lời của Bạn.
20. Đó là Đức Chúa Trời xem con người là một hữu thể có khả năng đáp ứng tiếng gọi của Ngài.
21. Lời chứng từ Đức Chúa Trời và cũng về Đức Chúa Trời liên quan đến thân vị và công tác của Chúa Jesus Christ.
22. Theo thứ tự nào cũng được.
a. Tính bình dị.
b. Sự tùy thuộc của thể xác.
c. Sự tùy thuộc của tâm linh.
d. Uy quyền.
e. Sự chứng tỏ của quyền năng.
23. Câu trả lời của Bạn.
24. Câu trả lời của Bạn có thể bao gồm những điều sau đây theo thứ tự nào cũng được.
a. Ngài làm việc trong một xưởng thợ mộc.
b. Ngài bày tỏ sức lực bằng việc đi bộ khắp cả xứ Palestine.
c. Ngài có thể chịu đựng và sống trải qua sự nhục hình cay nghiệt trước khi Ngài bị đóng đinh.
25. Câu trả lời của Bạn.
26. Câu trả lời của Bạn. Bạn hữu của bạn trả lời câu hỏi của bạn nhờ một nền tảng thánh kinh hay là người ấy dựa vào kinh nghiệm riêng?
27. Câu trả lời của Bạn. Một số câu trả lời có thể có là:
a. Sự đau ốm hoặc là bịnh tật về mắt hoặc là bị động kinh.
Những khó khăn mà ông đã nếm trải. Sứ giả của satan theo nghĩa đen làm khổ ông.
b. Câu trả lời của Bạn.
28. Chúng ta đừng nên lo sợ về sự an toàn hay an ninh cá nhân, nhưng chúng ta hãy quan tâm hoặc e sợ rằng có điều chi ở trong chúng ta sẽ cản trở sự phát triển rộng của tin lành, đó là nỗi lo sợ chính đáng và lành mạnh. Từ ngữ được dùng chỉ tỏ rằng Phao Lô đã giảng dạy một cách có uy quyền. Điều này chỉ tỏ đến nỗi lo sợ mà ông đang nói về nó.
29. Câu trả lời của Bạn.
30. Câu trả lời của Bạn. Giôna đã rao giảng sự phán xét cho dân thành Ninive. Dầu Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ thay đổi thái độ, thì rõ ràng rằng sự thay đổi thái độ này là yếu tố cản ngăn sự phán xét.
31. Chúng ta chuyển từ sự chết đời đời đến sự sống đời đời.
32. a. Sự cứu rỗi khỏi sự chết.
b. Sự sống đời đời.
c. Tội lỗi chúng ta được bôi xóa.
d. Sự chữa lành thuộc linh.
e. Sự thông công với Đức Chúa Trời.
33. Câu trả lời của bạn có bao gồm các ý sau đây không.
a. Tội lỗi chúng ta được cất xa như phương đông xa cách phương tây.
b. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và không còn nhớ lại tội lỗi của chúng ta nữa.
34. a. Với nhau
b. Sự thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ bị nghi vấn nếu chúng ta không có sự thông công với anh em mình.
35. a. ICo1Cr 2:4
b. 1) Quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
2) Ý chí tự do của con người.
c. Lời giảng (bài diễn thuyết) về sự cứu rỗi.
d. Theo thứ tự nào cũng được.
1) Ân điển
2) Nền tảng của sự cứu rỗi ở nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ.
3. Nhu cầu của con người.
e. Theo thứ tự nào cũng được.
1) Sự tuyển chọn.
2) Sự định trước (Sự tiền định)
3) Sự hoàn thành ở trong lịch sử.
4) Trật tự của sự cứu rỗi.
f. Hoạt động của con người trong sự cứu rỗi.
g. Theo thứ tự nào cũng được.
1) Sự Ăn Năn
2) Đức Tin
3) Sự Hoán Cải
h. Theo thứ tự nào cũng được
1) Trí Tuệ / Sự hiểu biết
2) Cảm Xúc / Những sự cảm nhận.
3) Ý Chí / Ý muốn.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2021 01:50 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách