† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2263|Trả lời: 0

Con Người - Người Lãnh Đạo Làm Việc

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-10-2011 20:34:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Con Người Công Tác Và Mục Đích
Tác giả: Billie Davis

Người Lãnh Đạo Làm Việc Hướng Về Những Mục Tiêu

Trong thời gian Michael đến thăm cô của anh ở một làng kia, anh đi với cô ra chợ. Ở đó học gặp ông mục sư của Hội thánh địa phương.
“Tôi nghe rằng anh là một diễn giải giỏi,” ông mục sư nói. “Anh sẽ đem đến cho Hội thánh chúng tôi một sứ điệp vào tối thức thư nhé?”
Michael rất vui, nhưng anh trả lời cách khiêm tốn: “Ồ thưa mục sư, tôi chẳng phải là diễn giải giỏi đâu, nhưng tôi sẽ rất vui được phục vụ trong bất cứ cách nào vì sự vinh hiển của Chúa. Nếu mục sư muốn, tôi sẽ đến.”
Trong nhà của cô anh, Michael lấy Kinh thánh, cuốn sổ soạn bài chia xẻ và một số sách trong kệ ra. Trước đây anh đã từng soạn một bài chia xẻ cho chủ đề ngợi khen và thờ phượng. Nó rất được hoan nghênh. Bây giờ anh quyết định chia xẻ nó trở lại. Dĩ nhiên anh đã phải nghiên cứu và cầu nguyện. Anh soạn một dàn ý mới, tìm một số hình ảnh minh họa. Anh đọc lại những phần Kinh thánh trưng dẫn. “Đây là những điểm chính, với sự nghiệp giúp đỡ của Đức Chúa Trời mình sẽ rao giảng một sứ điệp phước hạnh” anh nghĩ.
Chắc là bạn cũng rất quen thuộc với tình huống nầy? Nó thường xảy ra đến nỗi chúng ta không thấy có gì lạ hoặc đáng chú ý. Tuy nhiên trong hành động của Michael và vị mục sư có một lỗi lầm nghiêm trọng. Có thể đây là một lỗi lầm mà những nhà lãnh đạo Cơ Đốc tài giỏi và thành thật nhất thường mắc phải. Bạn có thể giải thích lỗi lầm đó là gì không?

Anh sẽ đem đến cho Hội thánh chúng tôi một sứ điệp ...”
Trong bài học nầy chúng ta sẽ thảo luận về điều nầy và những câu hỏi khác liên quan đến cách mà những người lãnh đạo thiết lập những mục tiêu và làm việc để đạt được mục đích của họa. Ví dụ Kinh thánh của chúng ta cho bài học nầy là sứ đồ Phi-e-rơ. Qua ông chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi về sự lãnh đạo Cơ Đốc!
Dàn ý bài học
Phi-e-rơ - Người Lãnh Đạo Có Mục Đích
Công Việc của Cơ Đốc Nhân Là Một Hệ Thống
Sự Quản Trị Bằng Những Mục Tiêu.
Những Mục Tiêu Bài Học
Khi kết thúc bài học nầy bạn sẽ có thể:
Mô tả những nguyên tắc lãnh đạo đưa trên câu chuyện về Phi-e-rơ, nhận diện và áp dụng những nguyên tắc nầy.
Giải thích ý nghĩa của từ ngữ phương pháp những hệ thống trong công việc của Cơ Đốc nhân.
Phát thảo một kế hoạch cho việc xác định những mục tiêu và việc lập kế hoạch để đạt được chúng.
Những Hoạt Động Học Tập
Đọc LuLc 22:24-32; GiGa 21:15-22; và IPhi 1Pr 5:1-4
Nghiên cứu phần triển khai bài học và trả lời những câu hỏi nghiên cứu như những lần trước đây.
Làm bài tự trắc nghiệm ở cuối bài học và kiểm tra câu trả lời của bạn với phần hướng dẫn cuối sách.
Những Từ Then Chốt
duy trì
hối hận
Khai Triển Bài Học
PHIERƠ - NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÓ MỤC ĐÍCH
I). Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu dạy dỗ
Mục tiêu 1. Nhận biết những lời giải thích hợp lý của những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ
Lẽ thật trọng tâm của khóa nầy ấy là sự lãnh đạo Cơ Đốc là một tiến trình giúp đỡ người khác làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời. Không đâu bày tỏ lẽ thật nầy rõ ràng cho bằng những mối quan hệ của Chúa Giê-xu với các môn đệ của Ngài. Gần như tất cả những lời Ngài phán với họ đều có hai nghĩa. Một nghĩa cho các môn đệ như là những co người, và nghĩa kia là giúp họ dạy dỗ người khác và nhờ đó bảo tồn phúc âm. Một ví dụ điển hình của điều nầy có thể được tìm thấy trong LuLc 22:1-71.
Trong bóng tối của thập tự giá, giữa lúc đau thương nhất cho Ngài và các môn đồ, Chúa Giê-xu vẫn suy nghĩ về tương lai của Vương quốc Ngài. Ngay cả khi Ngài đến với Phi-e-rơ bằng tình yêu và sự ưu ái, Ngài cũng không thể để ông quên đi sự kêu gọi đến sự lãnh đạo của ông. Chúng ta cảm thấy buồn rầu khi chúng ta đọc thấy rằng trong giờ phúc thiêng liêng nầy, các môn đồ lại tranh cãi với nhau để xem ai là người cao trọng nhất trong sự kêu gọi nầy. Nhưng trên phương diện khác, chúng ta vui mừng khi được bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chúng ta sử dụng những đặc tính của con người của chúng ta theo cách của Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã sử dụng Phi-e-rơ để làm gương cho chúng ta trong sự lãnh đạo Cơ Đốc.
Rõ ràng Phi-e-rơ cảm thấy rất tự tin trong chức vụ của ông. Ông tuyên bố sự trung thành của ông với Đấng Christ và có ý nói rằng ông yêu Chúa hơn những môn đồ khác. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ biết rằng những lời tuyên bố đầy tự tin đó không tạo thành sức mạnh thật. Ngài cho Phi-e-rơ biết rằng ông sẽ đối diện với sự thất bại và đầu hàng sự cám dỗ của ma quỉ. Ngài phán: “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình ” (LuLc 22:23). Có hai bài học vĩ đại trong những câu Kinh thánh ngắn ngủi nầy. Bài học thức nhất là lời cảnh cáo cho sự quá tự tin. Bài học thức hai ấy là những kinh nghiệm cá nhân sẽ phải được sử dụng để giúp đỡ người khác. Ngay cả thất bại cũng trở thành một phước hạnh, nếu nó đem lại cho chúng ta sự hiểu biết và dẫn chúng ta đến sự cảm thông và khôn ngoan trong những mối quan hệ của chúng ta với người khác.
Phi-e-rơ đã rơi vào bẩy của Satan, như Chúa Giê-xu đã thấy trước. Nhưng mặc cho sự yếu đuối của con người, Phi-e-rơ đã dâng mình cho Chúa Giê-xu. Ông học được bài học trong sự đau đớn và xấu hổ. Có lẽ lòng ông mong chờ cơ hội để bày tỏ đức tin và tình yêu đang chiếm hữu ông. Chúa Giê-xu đã sử dụng tình huống nầy để dạy dỗ Phi-e-rơ nhiều hơn về bản chất sự kêu gọi của ông. Hãy nhớ lại hoặc ôn lại GiGa 21:15-17
“Người yêu ta chăng?” Chúa Giê-xu hỏi.
“Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” Phi-e-rơ trả lời.
“Hãy chăn chiên ta” Ngài phán.
Chúa Giê-xu lập lại câu hỏi đến ba lần. Mỗi lần Phi-e-rơ đã trả lời như nhau. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại lời tuyên bố tình yêu của Phi-e-rơ bằng cách giao cho Phi-e-rơ một công tác. “Nếu ngươi yêu ta, hãy chăn những chiên ta. Hãy nuôi những chiên của bầy ta.”
Barclay, một nhà giải nghĩa Kinh thánh, đã nói rằng: “Chúng ta phải lưu ý đến tình yêu của Phi-e-rơ, tình yêu đem ông đến với công tác.”
Chúng ta đã khám phá ở mỗi ví dụ về sự kêu gọi đến sự lãnh đạo trong Kinh thánh rằng một tình huống hay nhu cầu đặc biệt đòi hỏi một sự chú tâm để mục đích của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện. Điều nầy đúng với đường lối đặc biệt khi Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ nuôi nấng chiên của Ngài. Chúa Giê-xu đã làm xong phần của Ngài trong chương trình cứu rỗi. Trong những bài học trước, chúng ta thấy rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là thiết lập Hội Thánh nhằm tiếp tục công tác của Chúa Giê-xu qua công cụ con người. Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu của Ngài cho Phi-e-rơ bằng cách giao cho ông một công tác trong kế hoạch vĩ đại nầy. Phi-e-rơ cũng bày tỏ tình yêu của ông bằng cách nhận lấy trách nhiệm đó.
Chúa Giê-xu thường dạy dỗ bằng nghĩa bóng. Ngài dùng chữ chiên để chỉ về con người. Bằng cách sử dụng từ ngữ theo nghĩa bóng Chúa Giê-xu có thể truyền đạt tầm quan trọng và sự cấp bách trong sứ điệp của Ngài chỉ qua vài chữ ngắn gọn. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu thêm một số từ ngữ của dạng nầy.
1.4 Hãy khoanh tròn mẫu tự tiêu biểu cho câu trả lời thích hợp nhất cho mỗi câu hỏi sau.
1 Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói: “Hãy chăn chiên ta.”
a) Chăm sóc cho những người đói.
b) Dạy dỗ và hướng dẫn con người với những nhu cầu thuộc linh.
c) Chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Hội thánh.
2. Tại sao Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ chăn chiên Ngài?
a) Con người đang có nhu cầu, giống như những con chiên đang đói khát.
b) Phi-e-rơ biết lời Chúa nhiều hơn những người khác.
c) Phi-e-rơ yêu Chúa nhiều hơn những người khác.
3. Tại sao Phi-e-rơ sẵn sàng chăn chiên?
a) Phi-e-rơ muốn chứng tỏ khả năng của ông.
b) Phi-e-rơ muốn bù lại cho thất bại của ông.
c) Phi-e-rơ yêu Chúa.
4. Mục tiêu của Chúa Giê-xu là gì khi Ngài kêu gọi Phi-e-rơ nhận công tác chăn chiên?
a) Làm cho các môn đồ của Ngài cảm thấy hạnh phúc và thỏa lòng.
b) Ban cho Phi-e-rơ một chức vụ trong sự lãnh đạo của Hội thánh.
c) Để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh.
Phi-e-rơ dạy dỗ Những Trưởng Lão
Mục tiêu 2. Giải thích cách mà Phi-e-rơ dạy dỗ những trưởng lão là dựa trên những gì mà ông đã học được ở Chúa Giê-xu .
Chắc chắn bạn đã đọc những phần Kinh thánh nền tảng cho bài học. Nhưng bây giờ xin ôn lại IPhi 1Pr 5:1-4.
Phi-e-rơ tỏ ra rất quan tâm đến những nhu cầu của người khác trong những thư tín của ông. Những học giả Kinh thánh gọi phong cách của ông là phong cách “nồng nhiệt” giống như phong cách của một mục sư lý tưởng. Chúng ta biết rằng Phi-e-rơ hiểu rất rõ bài học mà ông đã học từ Chúa Giê-xu, bởi vì ông đã áp dụng nó trong chức vụ của ông. Một trong những phân đoạn Kinh thánh ngắn gọn minh họa cho điều nầy là sự dạy dỗ của ông cho các trưởng lão. Những lời hướng dẫn nầy cho thấy sự vâng phục của ông đối với lời của Chúa Giê-xu và sự hiểu biết của ông về sự lãnh đạo Cơ Đốc.
1. Sự khiêm nhường cá nhân . Phi-e-rơ là một sứ đồ và còn được gọi là vị sứ đồ trưởng. Nhưng ông đã không ngần ngại mà gọi mình là “trưởng lão như họ” để không đặt mình ở trên, mà ở giữa những người ông dạy dỗ. Ý niệm nầy cũng có trong những lời dạy dỗ của ông cho những trưởng lão làm gương cho bầy. Mục đích của việc làm gương là giúp đỡ người khác trở nên người giống như người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải là người mà người ấy muốn người khác trở thành. Điều nầy khiến cho người lãnh đạo gần gũi với những người mà người ấy lãnh đạo.
2. Hiểu biết nhu cầu của người khác . Những chức năng của các trưởng lão, trong cả xã hội Hy Lạp và Hêbơrơ, điều có liên quan đến những nhu cầu của con người. Những trưởng lão là những người thấy trước công việc của cộng đồng và những vấn đề về công lý và tài chánh. Họ là những người quản trị và giáo sư. Hình thức chức vụ nầy đã được áp dụng vào Hội thánh rất sớm. Khi Phi-e-rơ tự gọi mình là trưởng lão, ông tự đặt mình trong chức vụ phải đáp ứng nhu cầu của người khác. Chúng ta biết rằng Phi-e-rơ sống vào thời kỳ bách hại và có rất ít giáo sư. Người lãnh đạo phải có một thái độ cần mẫn, nhưng nhẹ nhàng. Ông khuyên dạy những trưởng lão hãy “chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó.”
3. Biết rằng bầy là thuộc về Đức Chúa Trời . Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng dân sự là bầy của Đức Chúa Trời, được đặt dưới sự chăm sóc của các trưởng lão. Ông có ý nói với các trưởng lão rằng: “Anh em hãy dùng sự mềm mại và trách nhiệm đối với dân sự như thể anh em biết rằng đó là những người mà Đấng Christ đã phó sự sống của Ngài cho họ.” Chúng ta cũng hãy lưu ý đến những từ ngữ phần trách nhậm chia cho anh em . Phi-e-rơ muốn nói rằng Đức Chúa trời đã giao phó dân sự của Ngài cho các trưởng lão để họ chăm sóc. Ông muốn các trưởng lão, và cả chúng ta, là những người lãnh đạo chăm sóc bầy như Đức Chúa Trời muốn. Barclay nói rằng: “Đức Chúa Trời đã phân phối cho chúng ta một công tác để thực hiện và chúng ta phải thực hiện nó như chính Đức Chúa Trời sẽ thực hiện nó. Đây là sự phục vụ lý tưởng trong giáo hội Cơ Đốc.”
4. Động cơ, hoặc lý do cho sự phục vụ Cơ Đốc . Rồi Phi-e-rơ nói với các trưởng lão rằng họ phải phục vụ cách sẵn lòng. Ông đưa ra cho họ ba nguyên tắc của động cơ: Thứ nhất, họ không được trốn tránh sự phục vụ vì đó là mạng lịnh. Thứ hai, họ không phục vụ như đó là một bổn phận khó chịu được gán lên họ. Thứ ba, họ không nên tranh dành chức vụ vì bất cứ mối lợi nào mà nó có thể đến với họ.
Những lời của Phi-e-rơ cho thấy rằng một người lãnh đạo không được tham gia những mối lợi về tiền bạc, hoặc quyền lực, hoặc sự nổi tiếng, hoặc những đặc quyền. Đôi khi sự tham lam thành công cá nhân còn nguy hiểm cho một người lãnh đạo hơn là sự tham lam tiền bạc. Khi người lãnh đạo đặt tâm trí của mình vào việc được chấp nhận hoặc nổi tiếng, người ấy sẽ quên đi mục tiêu của mình là đáp ứng nhu cầu của dân sự. Sự lãnh đạo không phải để tư lợi cá nhân. Đó không phải là điều gì đó để chúng ta xứng đáng nhận sự tôn quý và có quyền kiếm lợi. Nó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Nó là sự biểu lộ thực tế của tình yêu.
5. Nhận thức được mục tiêu của họ . Trong các thư tín của mình Phi-e-rơ luôn nhắn đến sự nhận thức một mục tiêu tối hậu - sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ. “Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn hiện ra” Ngài sẽ xem xét các bầy của Ngài từ sự chăm sóc trung tin của những người mà Ngài đã giao phó cho họ. Rồi “anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo.”
5. Sắp xếp những nguyên tắc lãnh đạo với các sự kiện từ sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu.
…a.. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ chăn chiên.
…b. Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ: “Ngươi yêu ta chăng?”
…c. Chúa Giê-xu phán: “Hãy chực sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các người không ngờ” (Mat Mt 24:44).
…d.. Chúa Giê-xu dùng từ ngữ “chiên ta.”
…e.. Chúa Giê-xu cảnh cáo
1) Sự khiêm nhường cá nhân
2) Hiểu biết những nhu cầu
3) Bầy thuộc về Đức Chúa Trời
4) Động cơ đúng đắn
5) Nhận thức mục tiêu.
Phi-e-rơ rằng ông sẽ thất bại.
6. Chúa Giê-xu dạy dỗ Phi-e-rơ mục đích thật sự của sự lãnh đạo bằng cách sử dụng đúng nghĩa bóng của từ ngữ. Ngài không nói với Phi-e-rơ rằng: “Hãy làm một người lãnh đạo vĩ đại.” Nhưng Ngài nói:
a.
b. Phi-e-rơ cũng sử dụng từ ngữ theo nghĩa bóng khi ông nói với các trưởng lão:

CƠ ĐỐC NHÂN LÀM VIỆC CÓ HỆ THỐNG
Mục tiêu 3. Chọn những câu đúng liên quan đến phương pháp theo hệ thống .
Bạn đã thấy những thuật ngữ như mục tiêu, mục đích và nhu cầu trong những bài học nầy. Bây giờ khi chúng ta đã quen với cách chúng được sử dụng trong những bài học về sự lãnh đạo, chúng ta sẽ quan sát chúng kỹ hơn. Chúng ta sẽ xem chúng liên hệ với nhau như thế nào trong toàn bộ các hoạt động hoặc hệ thống của công tác của Cơ Đốc nhân. Trong bài 7 chúng ta đã thảo luận về bản chất và tầm quan trọng của những mục tiêu. Trong bài nầy chúng ta sẽ xem cách những người lãnh đạo thiết lập các mục tiêu và sử dụng chúng trong việc lập kế hoạch và làm việc với người khác.
I. Phương Pháp Theo Hệ Thống
Chúng ta có thể nghĩ về phương pháp theo hệ thống như là một cách nhìn có hệ thống, hoặc có thứ tự về điều đang xảy ra trong một tổ chức hoặc một tình huống lãnh đạo. Ý tưởng nầy phát xuất từ mong muốn của người lãnh đạo là hiểu được toàn bộ tiến trình của những hoạt động. Hầu hết những nhà lãnh đạo bận rộn trong việc lập kế hoạch vá cố gắng phát động mọi người làm việc ở những công tác khác nhau. Một số người trong họ bắt đầu tự hỏi: “Thật sự chúng ta hoàn thành được điều gì?” “Chúng ta có thể nói gì nếu chúng ta nhận được điều ích lợi nhất từ những cố gắng mà chúng ta đã bỏ ra?”
Những người lãnh đạo nầy nhận biết rằng có hai công việc bận rộn khác nhau trong tổ chức. Họ hành động như những người đã quen thuộc và sản xuất ra một loại sản phẩm hay kết quả nào đó. Những người lãnh đạo Hội thánh đôi khi cảm thấy bối rối bởi vì rất khó nói phần công việc nào của họ sẽ duy trì tổ chức và phần việc nào là được thực hiện cho người khác. Đôi lúc họ bắt đầu một chương trình mới mẻ hoặc kiếm thêm những tài liệu cho Trường Chúa nhật và thấy rằng những điều nầy có rất ích hoặc không ích lợi gì cho Hội thánh. Tại sao vậy? Cuối cùng họ biết rằng mỗi hoạt động của họ được xem như một hoạt động riêng rẽ mà không cần nghĩ đến chúng tương ứng như thế nào vớ nhau hoặc mục đích thật của chúng là gì.
Một số trong những nhà lãnh đạo nầy bắt đầu cảm thấy rằng nếu họ có thể nhìn vào các hoạt động của Hội thánh như một hệ thống hoàn chỉnh, được tạo thành bởi những phần khác nhau, họ sẽ hiểu làm cách nào để công việc của họ thành công hơn. Họ thấy rằng những bài nghiên cứu, được gọi là những bản phân tích theo hệ thống , đã được đưa ra cho các tổ chức kinh doanh, chính phủ và giáo dục. Mục đích của những bài nghiên cứu nầy là phân tích những phần của một tổ chức và thấy được cách nào những phần nầy liên hệ với nhau.
Gần đây hơn, một vài bài nghiên cứu như vậy được áp dụng cho các tổ chức Cơ Đốc. Kết quả rất giống nhau trong mỗi trường hợp. Kết luận cho điều nầy ấy là mỗi hoạt động đều đòi hỏi một điều gì đó phải được bắt đầu, hoặc được đưa vào hành động. Đôi khi chúng được gọi là đầu vào , hoặc điều được đưa vào. Đầu vào nầy sẽ đi qua một hình thức hoạt động nào đó được gọi là tiến trình. Rồi một điều gì đó được sinh ra, và nó được gọi là kết quả. Từ phương pháp nầy, mỗi tổ chức là một hệ thống, cơ bản được xây dựng trên đầu vào, tiến trình, và kết quả.
MỘT HỆ THỐNG
Khi chúng ta nhìn một hệ thống bằng cách rất đơn giản như thế nầy thì kết luận đầu tiên của chúng ta sẽ là: Để có một kết quả tốt, cần phải có một đầu vào đúng và một tiến trình đúng. Kết luận kế tiếp có thể là một người lãnh đạo phải biết chắc kết quả mong muốn là gì, nếu không người ấy sẽ không biết quản lý đầu vào hoặc tiến trình như thế nào.
Một hình ảnh minh họa từ một hoạt động hàng ngày của chúng ta - nấu nướng. Những nguyên liệu là đầu vào, tiến trình của việc trộn và làm nóng hỗn hợp được thực hiện, và thức ăn được chuẩn bị là kết quả. Chắc chắn người đầu bếp phải biết món ăn gì sẽ được nấu trước khi người ấy chọn lựa nguyên liệu và tiến trình. Chỉ có thể làm ra bánh mì bằng một nguyên liệu và tiến trình nào đó. Súp sẽ đòi hỏi những nguyên liệu và tiến trình hoàn toàn khác.
Các đầu bếp sẽ biết kết quả mong muốn hay món ăn phải là gì. Họ biết mục tiêu của họ, hoặc đó là bánh mì hoặc đó là món súp. Vì vậy họ sử dụng đúng nguyên liệu và đúng tiến trình. Nhưng có một sự thật đáng buồn là đôi khi người lãnh đạo không hiểu biết những mục tiêu của họ cách đầy đủ để chọn đầu vào và tiến trình đúng đắn. Họ đưa vào những ý tưởng và kế hoạch hành động mà không nêu trước được kết quả mong muốn là gì.
Hãy suy nghĩ về Michael, ví dụ mà chúng ta bắt đầu cho bài học nầy. Đầu vào của anh là sự nghiên cứu và tài liệu hay. Anh lập kế hoạch một tiến trình - trình bày một sứ điệp. Anh chú tâm vào sứ điệp nhưng không cân nhắc cẩn thận về những người mà anh sẽ đem sứ điệp đến cho họ. Chúng ta có thể tránh được lỗi lầm nầy bằng cách suy nghĩ về hoạt động Cơ Đốc như là một hệ thống. Chúng ta có thể học thiết lập những mục tiêu rõ ràng và rồi chọn hoặc cung cấp những điều cần thiết để đạt được những mục tiêu nầy.
Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn về công việc của Cơ Đốc nhân. Có một cách tốt hơn và hoàn chỉnh hơn để mô tả nó như là một hệ thống. Những phần đó như sau:
1. Một mục tiêu cao nhất . Mục tiêu là hoàn thành mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời, qua Hội thánh của Ngài.
2. Những mối quan hệ . Sự lãnh đạo Cơ Đốc bao gồm những mối quan hệ với con người. Ngoài mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ chúng ta còn được thúc đẩy phát triển những mối quan hệ với những người lãnh đạo khác, những tín hữu Cơ Đốc, và những người mà chúng ta được kêu gọi để chinh phục cho Đấng Christ. Một người lãnh đạo phải thiết lập và duy trì những mối quan hệ làm việc với và giữa những người mình lãnh đạo.
3. Nhữ nhu cầu . Điểm khác nhau giữa điều kiện hiện tại và những mục tiêu mà chúng ta đang nhắm đến được gọi là nhu cầu. Những người lãnh đạo được kêu gọi vì có những nhu cầu. Khi một người lãnh đạo lập một kế hoạch hành động, người ấy phải có thể nêu cách cụ thể nó liên hệ với những nhu cầu của người khác như thế nào. Những nhu cầu là gì? Hoạt động nầy sẽ đáp ứng chúng như thế nào?
4. Những mục tiêu . Những kết quả mà chúng ta muốn thấy chúng được hoàn thành được gọi là những mục tiêu. Những mục tiêu là những gì chúng ta muốn kết quả từ công việc của chúng ta, hơn là những gì chúng ta dự định làm. Ví dụ, một mục tiêu không phải là có một buổi họp. Mục tiêu là điều chúng ta mong muốn làm kết quả của buổi họp, như là một quyết định về một vấn đề nào đó.
5. Những công tác . Những công tác là những gì chúng ta làm để đạt được mục tiêu. Chúng ta là những tiến trình, bao gồm việc lập kế hoạch. Có những công tác cho người lãnh đạo và những công tác để người lãnh đạo phân định cho người khác.
6. Sự đánh giá . Trong mỗi hệ thống hoàn chỉnh đều có sự đánh giá được dự định trước. Đây là sự đo lường những kết quả. Những mục tiêu có đạt được hay không? Nhu cầu có được đáp ứng không? Những mối quan hệ tốt có được duy trì không? Những công tác có được phân cho những người thích hợp không? Họ có thể làm công việc tốt hơn bằng cách nào khác không? Người lãnh đạo phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi như thế nầy và học cách cải thiện. Sự đánh giá có thể cải thiện lại những mối quan hệ, nêu lên những nhu cầu mới, thiết lập những mục tiêu mới, và chỉnh đốn việc phân công tác.
KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO HỘI THÁNH CỦA NGÀI
MỘT HỆ THỐNG CHO SỰ LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC

1. Thiết lập và duy trì những mối quan hệ
2. Xác định những nhu cầu
3. Thiết lập những mục tiêu
4. Phân định công tác
5. Đánh giá kết quả
Trong cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ, chúng ta có thể thấy một ví dụ minh họa hầu hết các phần nầy trong một hệ thống công việc của Cơ Đốc nhân: Mục tiêu cao nhất là thực hiện ý muốn của Chúa. Mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ là mối quan hệ giữa một người thầy yêu thương và người học trò đáp trả lại tình yêu đó. Nhu cầu là con người đang đói khác thuộc linh. Mục tiêu là con người được nuôi dưỡng thuộc linh. Công tác là nuôi dưỡng dân sự - cung cấp thức ăn và công việc.
7. Để tóm tắc những gì chúng ta đã học về phương pháp theo hệ thống, hãy khoanh tròn mẫu tự trước câu ĐÚNG.
a. Phương pháp theo hệ thống là một phương cách nhìn vào tổ chức và các tình huống lãnh đạo cách có hệ thống
b. Đặc điểm chính của một hệ thống ấy là nó được tạo thành bởi những phần có những mối quan hệ đặc biệt với nhau.
c. Phương pháp theo hệ thống có nghĩa là một tổ chức làm việc như một cái máy.
d. Phương pháp theo hệ thống có thể giúp đỡ người lãnh đạo hiểu được vị trí của họ trong toàn bộ tổ chức và mối quan hệ của họ với những người lãnh đạo khác và với những dân sự.
e. Phương pháp theo hệ thống có thể giúp đỡ người lãnh đạo thiết lập những mục tiêu đúng đắn.
f. Lý do chính mà chúng ta học sử dụng phương pháp theo hệ thống là để chúng ta có thể khám phá những cách để cải thiện công việc của chúng ta.
8. Hãy suy nghĩ về tổ chức hoặc một chương trình của chính bạn hoặc một chương trình nào đó mà bạn quen thuộc. Bạn sẽ phân tích nó như thế nào nếu sử dụng phương pháp được bàn thảo trong bài học nầy? Những người trong tổ chức đó liên hệ với nhau như thế nào? Có những nan đề nào phát xuất từ việc hiểu lầm giữa người lãnh đạo và nhân sự không? Những nhu cầu cụ thể là gì? Hãy nhớ rằng nhu cầu liên hệ đến độ tuổi, nền tảng thuộc linh, những vấn để kinh tế và xã hội, và những điều kiện sống khác. Bạn có thể nêu lên một số mục tiêu không? Loại công tác nào cần phải được thực hiện để đạt được những mục tiêu? Bạn đánh giá kết quả như thế nào? Hãy viết vào vở của bạn và giữ lại để sau nầy tham khảo.
II. Hiểu Biết Những Nhu Cầu của Con Người
Mục tiêu 4. Chọn những câu đúng liên quan đến những nhu cầu .
Chúng ta đã nói rằng hành động của Michael và vị mục sư minh họa một lỗi lầm nghiêm trọng mà nhiều người lãnh đạo Cơ Đốc có khả năng và chân thật thường mắc phải. Hãy quay lại những trang đầu của bài học nầy và xem thử bạn có thể phát hiện ra lỗi lầm nầy hay không.
9. Viết một câu ngắn cho biết theo bạn lỗi lầm đó là gì. Hãy viết câu trả lời trong vở của bạn.
Bạn có nhận thấy câu trả lời của bạn liên hệ với bài học về sự truyền đạt như thế nào không? Để đem đến cho một nhóm người nào đó một sứ điệp, bạn nên biết một số điều gì đó về họ. Cả vị mục sư và Michael đều không ai đề cập đến những đặc điểm hoặc nhu cầu của những người sẽ nhận lãnh sứ điệp.
Trong công tác Cơ Đốc chúng ta có lợi điểm hơn những người cố gắng truyền đạt trong thế giới thương mại. Chúng ta có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngài biết dân sự và Ngài có thể hướng dẫn chúng ta nghiên cứu và cầu nguyện. Nhiều nhà lãnh đạo có khả năng và chân thật thường hoàn toàn phụ thuộc chân lý nầy. Tuy nhiên, thật không hợp lý khi tin rằng chúng ta nên dành thì giờ và công sức chuẩn bị sứ điệp thật chu đáo và rồi nói rằng không cần thiết phải suy nghĩ về những mục tiêu của sứ điệp hoặc những nhu cầu của những người sẽ nghe nó.
Có lẽ cái phần mà chúng ta thường bỏ qua nhất là phần mà chúng ta gọi là những nhu cầu . Như chúng ta đã thấy, đây là một lỗi lầm nghiêm trọng bởi những phần trong một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Nếu chúng ta không hiểu được những nhu cầu của dân sự, chúng ta không thể thiết lập những mục tiêu đúng đắn được.
Đặc điểm của Chúa Giê-xu là Ngài thường nói về con người hơn là nói về sứ điệp. Chúng ta thấy rằng Ngài không chỉ bảo Phi-e-rơ học một bài học từ những thất bại của ông những còn trao bài học đó cho người khác nữa. Ngài không bảo Phi-e-rơ hãy trở thành một người lãnh đạo giỏi, nhưng là hãy chăn chiên của Ngài. Trong chức vụ chính của Ngài. Chúa Giê-xu luôn quan tâm đến nhu cầu của con người ở những độ tuổi và điều kiện khác nhau. Nhưng ngài không đưa trên một “sứ điệp cứu rỗi” đơn thuần. Ngài ban nước cho kẻ khát, chữa lành kẻ bịnh, và ban thức ăn cho kẻ đói. Theo gường của Ngài, Phi-e-rơ rao giảng với một nhận thức về sự chịu khổ và bắt bớ mà những người nghe ông giảng đã kinh nghiệm.
Dường như chúng ta xem nhẹ tầm quan trọng của công việc tìm ra nhu cầu là gì bởi vì chúng ta đưa vào thần quyền của Đấng Christ. Ngài đã không cần phải nghiên cứu để tìm thấy những nhu cầu của chúng ta. Địa vị của chúng ta chỉ khác là chúng ta phải sử dụng những điều có sẵn cho chúng ta như Chúa Giê-xu đã sử dụng những điều có sẵn cho Ngài.

III. Phương Pháp Ước Định Những Nhu Cầu
Bên cạnh những phương cách không mang tính hình thức của việc tìm ra các nhu cầu, còn có những phương pháp ước định những nhu cầu mang tính hình thức được các học giả trong lãnh vực quản trị và lãnh đạo mô phỏng. Một số phương pháp nầy rất thành công trong công tác Cơ Đốc. Bạn nên biết chúng và hiểu một số nguyên tắc căn bản. Rồi bạn sẽ có thể điều chỉnh chúng cho thích hợp với những tình huống của chính bạn. Chúng tô sẽ mô tả ngắn gọn bốn loại ước định nhu cầu sau đây.
1. Hoạt động khởi xuất . Trong một tình huống không quen thuộc, như việc nắm giữ một chức vụ trong một lãnh vực mới, bắt đầu một Hội thánh, bắt đầu một lớp học, hoặc lên chương trình cho các buổi nhóm họp, bạn biết rất ít hoặc không biết gì về nhu cầu của hội chúng. Không cần phỏng đoán trước, người lãnh đạo yêu cầu hội chúng nêu lên cách họ cảm nhận về những nhu cầu của họ - theo họ những nhu cầu đó là gì. Có thể thực hiện điều nầy bằng cách cho họ điền vào bản câu hỏi hoặc phỏng vấn từng cá nhân. Người lãnh đạo có thể cảm thấy rằng hội chúng không hiểu được những nhu cầu của họ, điều nầy có thể đúng. Nhưng điều nầy chỉ nhằm tìm hiểu hội chúng hiểu về những nhu cầu của họ như thế nào. Đây là một hình thức lắng nghe và có thể rất có ích trong việc
giúp đỡ một người lãnh đạo non trẻ làm việc có hiệu quả và được nhóm chấp nhận.
2. Hiểu biết những nhu cầu . Phương pháp nầy bắt đầu với những nhu cầu được những người có liên quan nhận biết. Người lãnh đạo quan sát và nhận thông tin từ những người khác. Rồi người lãnh đạo lập một bảng liệt kê các nhu cầu đó đến mức độ nào. Bằng cách nầy người lãnh đạo có thể hiểu được hội chứng cảm nhận về sự thành công của một hoạt động hay tiến trình như thế nào. Nếu các nhu cầu không được đáp ứng, cần có sự thay đổi.
3. Nêu rõ những nhu cầu . Có thể có sự thất bại trong việc hoàn thành các mục tiêu. Người lãnh đạo phải đối diện với thực tại. Người lãnh đạo phải thấy được rằng những nhu cầu được mô tả chính xác hơn để cả nhóm hiểu được chúng như người lãnh đạo hiểu chúng. Trong công tác Cơ Đốc, một số nhu cầu rất phổ thông và không cần phải bàn luận. Người lãnh đạo phải hướng dẫn nhóm nêu rõ những mục tiêu và tìm cách hoàn thành chúng.
4. So sánh những nhu cầu . So sánh tầm quan trọng của các nhu cầu và lập kế hoạch hành động là điều cần thiết trong hầu hết các tổ chức. Người lãnh đạo phải biết cách phân bổ nhân sự, thì giờ, và tiền bạc để đáp ứng được nhu cầu. Người ấy thực hiện điều nầy bằng cách yêu cầu hội chúng xếp hạng các nhu cầu theo tầm quan trọng của chúng.
10. Để tóm tắc những gì chúng ta đã học về sự ước định các nhu cầu, hãy khoanh tròn mẫu tự trước những câu ĐÚNG.
a. Nhu cầu của hội chúng bị bỏ qua vì người lãnh đạo không quan tâm.
b. Chúng ta phải hiểu biết những nhu cầu để đưa ra những mục tiêu thích hợp.
c. Kinh thánh hỗ trợ cho ý tưởng về sự ước định những nhu cầu.
d. Yêu cầu hội chúng nêu lên những nhu cầu của họ là một cách giúp người lãnh đạo trở thành hiệu quả hơn torng công việc của người ấy.
e. Người lãnh đạo phải hiểu được những nhu cầu để lập kế hoạch hành động thích hợp cho việc sử dụng thì giờ và tiền bạc.
SỰ QUẢN TRỊ BẰNG CÁC MỤC TIÊU
Mục tiêu 5. Định nghĩa từ ngữ mục tiêu khi nó được dùng trong phương pháp theo hệ thống và giải thích làm thế nào để quản trị bằng cách sử dụng những mục tiêu .
Chúng ta đã thấy rằng những nhu cầu và những mục tiêu liên hệ lẫn nhau trong hệ thống công việc của Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải biết nhu cầu của hội chúng nhằm quản trị chúng cách hiệu quả và thích hợp. Khi chúng ta đã xác định những nhu cầu và nêu chúng lên cách rõ ràng, lúc ấy chúng ta có thể thiết lập những mục tiêu. Chúng ta xem những mục tiêu như là những kết quả mong muốn của công việc chúng ta. Trong Bài 7 chúng ta đã học về tầm quan trọng của các mục tiêu. Bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng nầy bởi vì chúng ta thấy rằng những mục tiêu là một phần của toàn bộ hệ thống.
Những lãnh đạo phải chịu trách nhiệm quan tâm đến công việc và điều hành các công tác. Điều nầy có thể được gọi là sự quản trị . Khi chúng tôi nói rằng quản trị bằng các mục tiêu chúng tôi có ý muốn nói rằng bạn phải nhận diện những mục tiêu của bạn rồi giải quyết công việc theo cách mà nó sẽ hoàn thành các mục tiêu đó. Đây có lẽ là hiệu quả nhất để giải quyết công việc. Hầu hết các nan đề trong công tác Cơ Đốc là do người lãnh đạo không đưa ra những mục tiêu, hoặc không hiểu được sự khác nhau giữa các mục tiêu và hoạt động. Họ chỉ chú tâm vào việc tổ chức các buổi họp và các chương trình. Họ mang ý tưởng rằng những hoạt động nầy sẽ làm vinh hiển Danh Chúa, nhưng họ không biết làm thế nào để phán đoán họ có thể thành công hay không.
Bạn học quản trị bằng các mục tiêu bằng cách nhìn thấy công việc của bạn, hoặc tổ chức của bạn như một khối, với những mục đích rõ ràng mà bạn hiểu được. Rồi bạn và những người cùng làm việc với bạn thiết lập những mục tiêu mà chúng có thể được đạt đến và được đo lường.
Hãy nghĩ đến Ê-xơ-tê. Mục tiêu của bà là dân tộc bà được cứu. Mọi việc bà làm là nhằm cứu dân tộc bà khỏi chết. Để đạt được mục đích nầy, bà phải đạt được mục tiêu khác, như việc chiếm được sự chấp thuận của vua.
Hãy nghĩ về sự chuẩn bị và rao truyền một bài giảng. Chúng ta có thể nói rằng mục tiêu cuối cùng là đem sự vinh hiển về cho Chúa. Để đạt được điều nầy chúng ta phải lập cho mình một mục tiêu: có một bài giảng hiệu quả. Và để có một bài giảng hiệu quả, nội dung bài giảng phải tốt và sự truyền đạt thích hợp. Rồi thì mội điều nầy trở thành một mục tiêu. Để có một nội dung tốt, chúng ta phải biết các nghiên cứu Kinh thánh. Có thể chúng ta phải học cách sử dụng Kinh thánh Phù dẫn và Chú giải Kinh thánh. Dĩ nhiên điều nầy có nghĩa là chúng ta phải biết đọc cách nào. Để có sự ra truyền tốt chúng ta phải học qua một khóa giảng dạy. Chúng ta phải biết ngữ pháp và từ vựng. Vì vậy, để đạt được mục tiêu cuối cùng chúng ta phải đạt được một số những mục tiêu. Người lãnh đạo phải hiểu điều nầy và có thể giải thích nó cho những nhân sự của mình. Đây là sự quản trị bằng các mục tiêu.
SỰ VINH HIỂN VỀ CHO CHÚA
MỘT BÀI GIẢNG HIỆU QUẢ
NỘI DUNG TRUYỀN ĐẠT TỐT THÍCH HỢP
KIẾN THỨC KINH THÁNH
NHỮNG KỸ NĂNG GIỎI
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU NGỮ PHÁP DIỄN THUYẾT
I. Làm Thế Nào Để Quản Lý Bằng Các Mục Tiêu
1. Cân nhắc những tình huống trong hiện tại và quá khứ . Hãy thật sự nghiên cứu tổ chức của chính bạn và xem điều gì đã được hoàn thành trong quá khứ. Hãy cố gắng đánh giá hiện trạng cách chân thật. Bạn thành công như thế nào? Những phần nào của công việc thành công, và những phần nào cần được cải thiện? Bạn muốn nhìn thấy điều gì được hoàn thành?
2. Đưa ra những mục tiêu thực tế . Theo bạn điều gì được thực hiện sẽ đáp ứng được nhu cầu của hội chúng? Dựa trên sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, hãy quyết định những kết quả nào mà bạn muốn thấy trong một thời hạn cụ thể. Hãy nâng cao những mục tiêu của bạn, nhưng không thiếu tính thực tế. Dân sự của bạn sẽ cảm thấy rằng họ được thánh thức và rằng bạn có đức tin nới Chúa, nhưng nếu những mục tiêu dường như quá cao không thể với tới, hội chúng sẽ bị ngã lòng.
3. Phải chắc rằng những mục tiêu của bạn có thể được đánh giá . Phải định trước một thời hạn và một phương cách đo lường sự thành công. Nếu không bạn sẽ không biết đã đạt được mục tiêu hay chưa. Hãy nêu rõ điều gì sẽ được hoàn thành vào một thời điểm xác định.
4. Hãy chắc chắn rằng những người làm việc với bạn hiểu được những mục tiêu . Người lãnh đạo phải chia sẻ khải tượng và sự kêu gọi của người ấy với những người làm việc với mình. Trong bài học đến chúng ta sẽ thấy rằng con người được thách thức hoặc thúc đẩy để làm việc hướng về những mục tiêu của tổ chức khi họ biết chắc những mục tiêu đó là gì.
5. Lập một kế hoạch để vươn đến các mục tiêu . Hãy cho những người làm việc với bạn thấy được bạn dự định thực hiện những điều bạn đã đưa ra như thế nào. Hãy phân công tác và trách nhiệm cho từng người. Hãy cho họ biết rằng họ là quan trọng và họ liên hệ với nhau trong công việc như thế nào. Hãy chia xẻ những ý tưởng, nhiệt tâm và đức tin của bạn.
6. Hướng dẫn các hoạt động bắt đầu cách đúng đắn . Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm điều động sự việc. Giảng dạy và giải thích không chưa đủ. Bạn phải thấy được hành động và hành động nào là thích hợp cho tình hình. Nếu việc áp dụng kế hoạch quá trễ nãi, người ta sẽ mất hứng thú. Hãy đưa ngay kế hoạch vào hành động.
7. Giữ hoạt động hướng về mục tiêu . Người ta thường làm theo thói quen và quên mất vì sao họ làm việc đó. Người lãnh đạo không thể thông báo một danh sách các mục tiêu rồi bỏ qua. Người ấy phải nhắc nhở và khích lệ nhân sự làm việc hướng về các mục tiêu.
8. Những kết quả của mỗi công sức phải được đánh giá và ghi lại . Khi các kết quả được đánh giá người lãnh đạo có một cơ hội để xét xem tiến trình có thích hợp không, công tác đã được phân định đúng người không, và các mục tiêu có cần phải thay đổi không. Không đạt được một mục tiêu không nhất thiết phải là một dấu hiệu của sự thiếu nhiệt tâm hoặc khả năng. Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm đánh giá kết quả. Đây là điều bảo đảm tốt nhất của người ấy rằng công việc có thể được cải thiện và những mục tiêu cuối cùng sẽ được đạt đến.
9. Thừa nhận và khen thưởng cho những người hoàn thành mục tiêu . Sự thừa nhận phải dựa trên căn bản việc hoàn thành mục tiêu hơn là những yếu tố cá nhân. Bằng cách nầy các nhân sự sẽ thấy được tầm quan trọng của mục tiêu và vui mừng làm việc hướng về các mục tiêu.
10. Chứng tỏ rằng những mục tiêu của cá nhân sẽ được hoàn thành khi những mục tiêu và mục đích của thể chế được hoàn thành . Trong công việc kinh doanh người ta thường cố gắng làm cho các công nhân hiểu rằng họ có thể đạt được những lợi ích và đạt được những mục tiêu cá nhân bằng cách giúp đỡ công nhân hoặc thể chế đạt được những mục tiêu của nó. Trong công tác Cơ Đốc vấn đề không đến nỗi như vậy. Mọi Cơ Đốc nhân chân chính đều có cùng các mục tiêu cơ bản. Mọi người đều muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và muốn hầu việc Ngài. Và rồi bổn phận của người lãnh đạo không phải là chứng minh rằng làm việc cho các mục tiêu của thể chế là do các lợi ích cá nhân của họ, nhưng là chỉ cho họ thấy làm cách nào để điều nầy được thực hiện trong các hoạt động của Hội thánh. Cơ Đốc nhân phải được dự bị những cơ chế, kế hoạch, và sự hướng dẫn để họ làm công việc Chúa. Đây là khía cạnh kỳ diệu của việc quản trị bằng các mục tiêu. Nó giúp người lãnh đạo hướng dẫn các nhân sự mong muốn phục vụ. Là người lãnh đạo, phần thưởng lớn nhất của bạn là thấy được nhu cầu của dân sự được đáp ứng, và đạt được những mục tiêu tối cao, theo kế hoạch của Đức Chúa Trời.
11. Chúng ta đã định nghĩa từ ngữ mục tiêu, như nó được sử dụng trong phương pháp theo hệ thống, cách chính xác nhất là:
a) những gì chúng ta định làm.
b) kết quả mong muốn của công việc của chúng ta.
c) Sự đánh giá công việc trong hệ thống hoàn chỉnh.

12. Hãy viết trong vở của bạn hai mục tiêu thích hợp cho tình huống mà bạn quen thuộc.
13. Hãy viết trong vở của bạn hai mục tiêu cá nhân mà bạn có thể đạt được khi làm việc hướng về các mục tiêu của Hội thánh.
14. Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của sự quản trị bằng các mục tiêu.
Bài Tự Trắc Nghiệm
1. Nguyên tắc lãnh đạo mà chúng ta nhận ra trong những lời của Phi-e-rơ rằng “Lạy Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết” là:
Một người phải chậm rãi khi quyết định dâng mình thuộc linh.
Một người không nên bày tỏ ra ngoài lòng trung thành của mình.
Hành động là quan trọng; lời nói là vô nghĩa.
Một người phải canh chừng sự quá tự tin.
2. Chúng ta học được nguyên tắc lãnh đạo chính thứ hai trong những lời của Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ: “Satan đòi sàng sảy ngươi... đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” - những kinh nghiệm cá nhân đó.
không nên được dùng để minh họa lẽ thật Kinh thánh.
được sử dụng để giúp đỡ người khác.
luôn luôn làm cho một người yếu đuối về linh, hồn và thân.
mà chúng không kết quả thuộc linh đều là vô ích.
3. Lời chào của Phi-e-rơ cho các trưởng lão “cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ” chứng tỏ sự hiểu biết của ông về một phẩm chất quan trọng của sự lãnh đạo:
hiểu biết nhu cầu của ngườ khác.
sự khiêm nhường cá nhân
sự nhận biết một mục tiêu
động cơ cho sự phục vụ Cơ Đốc.
4 .Một nguyên tắc lãnh đạo quan trọng trong lời khuyên dạy của Phi-e-rơ cho các trưởng lão mà ông xem bầy như “được giao phó cho anh em.” Qua đó Phi-e-rơ có ý nói rằng
những người dưới sự chăm sóc của người lãnh đạo là dân sự của Đức Chúa Trời.
con người giống như những con chiên và không có khả năng nhận trách nhiệm.
người ta giống như trẻ con (thiếu trách nhiệm); vì vậy, người lãnh đạo được giao phó thực hiện các nhu cầu.
một khi người lãnh đạo đã nhận trách nhiệm như là một sự ủy thác thiêng liêng, người ấy không thể bỏ qua.
5. Phi-e-rơ liên hệ đến sự hiện ra của Đấng Chăn Chiên Trưởng cho thấy một nguyên tắc khác của sự lãnh đạo: Để cứ được thúc đẩy và hiệu quả, người lãnh đạo phải
quan tâm đến việc làm đẹp lòng “chiên.”
e sợ rằng những nỗ lực tốt nhất của người ấy sẽ không được chấp nhận.
phát huy hơn nữa những mục tiêu ngắn hạn, bởi vì thời gian rất ít.
liên tục ý thức về mục tiêu tối hậu.
6. Câu nào trong những câu sau giải thích rõ ràng nhất phương pháp theo hệ thống dựa trên bài học? Phương pháp theo hệ thống là
xếp tiến trình quản trị như một cổ máy.
là cách nhìn những gì diễn ra trong một tổ chức cách có thứ tự.
bỏ đi hầu hết các công việc vì nó dựa vào máy tính thay vì vào con người.
đơn giản dựa vào hai phần chính: thiết lập và đánh giá các mục tiêu.
7. Những bản nghiên cứu gọi là những bản phân tích theo hệ thống được phát huy để p hân tích các phần của một tổ chức và nhìn xem chúng
hoạt động như thế nào và tại sao chúng không hiệu quả hơn.
giải quyết đầu vào, sự đánh giá và thông tin phản hồi như thế nào.
nêu cụ thể những mục tiêu, xác định những nhu cầu, và lựa chọn những hoạt động như thế nào.
liên hệ bới nhau và với toàn thể như thế nào.
8. Trong phương pháp theo hệ thống, ba thành tố chính là
đầu vào, tiến trình và kết quả.
đầu vào, sự đánh giá, và thông tin phản hồi.
nêu cụ thể những mục tiêu, xác định những nhu cầu, và đưa ra sự đánh giá.
9 Trừ một câu, còn tất cả các câu sau là đúng liên quan đến sự ước định các nhu cầu. Khoanh tròn mẫu tự trước câu KHÔNG đúng.
Một người phải hiểu được những nhu cầu để đưa ra những mục tiêu đúng đắn.
Yêu cầu người khác nêu lên những nhu cầu của họ là một cách để người lãnh đạo trở thành hiệu quả hơn trong công việc.
Một người lãnh đạo phải hiểu những nhu cầu để thiết lập những thứ tự hợp pháp cho việc sử dụng thì giờ và tiền bạc.
Những nhu cầu của con người bị bỏ qua bởi vì những người lãnh đạo không quan tâm.
10. Nếu bạn được yêu cầu phát thảo một kế hoạch để xác định những mục tiêu, bạn sẽ làm theo phương pháp nào trong những phương pháp gợi ý dưới đây?
Xác định mục tiêu tối hậu và đưa ra những mục tiêu cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Xác định mục tiêu, lập kế hoạch cho các hoạt động, ôn lại các hoạt động, chỉnh đốn và đánh giá.
Nêu lên kết quả mà bạn muốn, thu thập thông tin, tham vấn người khác, lập kế hoạch hành động, và khởi xướng chương trình của bạn.
Nêu lên mục tiêu của bạn, bảo hòa mục tiêu của bạn với mục tiêu của tổ chức, lập kế hoạch cho những thành viên thực thiện, xem lại sự hiệu quả của kế hoạch của bạn, và thay đổi những hoạt động nếu cần thiết.
11. Sắp xếp mỗi phần của một hệ thống (phải) với mô tả thích hợp của nó (trái).
….a. Điều chúng ta muốn là kết quả từ công việc của chúng ta.
….b. Sự ràng buộc mà người lãnh đạo phát triển với và giữa những người mà người ấ y lãnh đạo.
….c. Sự đo lường những kết quả.
….d. Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời qua Hội thánh của Ngài.
….e. Những gì chúng ta làm nhằm đạt được những mục tiêu của chúng ta.
Sự khác nhau giữa những điều kiện hiện tại và những mục tiêu mà chúng ta đang làm việc để hướng về chúng.
1) Một mục tiêu cao nhất
2) Những mối quan hệ
3) Những nhu cầu
4) Những mục tiêu
5) Những công tác
6) Sự đánh giá
Trả Lời Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. b) Dạy dỗ và hướng dẫn người khác với những nhu cầu thuộc linh.
2 a) Hội chúng đang có nhu cầu, giống như chiên đang đói.
3. c) Ông yêu mến Chúa Giê-xu.
4. c) Thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh.
5. a. 2) hiểu biết những nhu cầu.
b. 4) Động cơ đúng đắn.
c. 5) Nhận thức mục tiêu.
d. 3) Bầy thuộc về Đức Chúa Trời.
e. 1) Sự khiêm nhường cá nhân.
6. a. “Hãy chăn chiên ta.”
b. “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời.”
7. a. Đúng
b. Đúng
c. Sai
d. Đúng.
e. Đúng.
f. Đúng.
8. Câu trả lời của bạn.
9. Câu trả lời của bạn có thể hơi khác với tôi. Tôi xin gợi ý như sau: Không ai trong họ quan tâm đến những người sẽ nhận sứ điệp. Có lẽ vị mục sư nghĩ rằng ông đang dành phần ưu ái cho Michael bằng cách cho anh giảng dạy. Hoặc có thể ông muốn nghĩ ngơi trong khi người thanh niên trẻ giảng dạy. Michael thì quá chú tâm đến sự chuẩn bị và trình bày bài chia sẻ đến nỗi anh ta không nghĩ gì khác ngoài việc rao ra sứ điệp. Anh đã không nghĩ đến một kết quả cụ thể.
10. a. Sai.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Đúng
e. Đúng.
11. b) kết quả mong muốn của công việc của chúng ta.
12. Câu trả lời của bạn
13. Câu trả lời của bạn
14. Câu trả lời của bạn.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2021 09:12 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách