† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2021|Trả lời: 0

Cố Vấn - MỘT THÂN VỊ TRỌN VẸN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-10-2011 08:09:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cố Vấn Dạy Bảo Và Dẫn Dắt
Tác giả: William Farrand

MỘT THÂN VỊ TRỌN VẸN

Khi tôi cùng gia đình chuyển đến Philippines, nơi tôi sẽ đảm nhận việc giảng dạy trong Trường Cao Đẳng Kinh Thánh Immanuel, ban giảng huấn và toàn thể sinh viên đã tổ chức buổi chào đón chúng tôi thật nồng nhiệt. Thức ăn rất ngon, những trò chơi giải trí rất thú vị. Tôi nghe một sinh viên nói rằng:”Mình thật sự thích buổi tiếp tân nầy”. Đó là một ngày đáng nhớ.

Tôi đang thắc mắc phải chăng họ đã quên mục đích của buổi lễ, nhưng họ đã không quên. Một người đứng lên và nói rằng: “Chúng ta đã thưởng thức các món ăn và những trò chơi, tuy nhiên đó không phải là lý do chính mà chúng ta họp nhau lại đây. Chúng ta đến để chào mừng vị chủ tịch mới của chúng ta, người sẽ ở với chúng ta trong suốt khóa học đến.”

Sau nầy khi nghĩ lại tôi được nhắc nhở về những buổi lễ tiếp đón muôn phần quan trọng hơn - tiếp nhận phép Báp-têm của Đức Thánh Linh. Nhiều người nói về những phước hạnh họ đã kinh nghiệm khi họ được Báp-têm trong Thánh Linh, nhưng họ đã không kể đến một Thân Vị thần thượng có liên quan đến.
Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn . Bởi vì Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn, nên chúng ta có thể có mối tương giao Người-với-người với Ngài, là điều hoàn toàn thỏa mãn và đáp ứng được những nhu cầu sâu kín nhất của chúng ta, và chuẩn bị cho chúng ta một chổ trong vương quốc của Đức

Chúa Trời. Trong bài học nầy chúng ta sẽ khám phá những bằng chứng trong Kinh thánh nói về nhân tính của Đức Thánh Linh và các sự dạy dỗ cho chúng ta qua những bằng chứng nầy.

Dàn ý bài học
Những Đức tính của Đức Thánh Linh
Những Chức vụ của Đức Thánh Linh
Những Danh xưng của Đức Thánh Linh
Mối Tương giao Cá nhân của Chúng ta

Những mục tiêu bài học
Khi kết thúc bài học nầy bạn sẽ có thể:
Chứng minh được rằng “Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn” bằng cách thảo luận về chức vụ, đức tính và danh xưng của Ngài.
Mô tả được mối tương giao Người-với-người mà chúng ta có thể có được với Đức Thánh Linh bởi vì Ngài là một Thân vị.
Các Hoạt Động Học Tập
Đọc kỹ phần giới thiệu khóa học ở đầu sách hướng dẫn nầy. Điều nầy sẽ giúp bạn hiểu rõ mục đích của khóa học và cách đáp ứng với những bài tập nghiên cứu trong mỗi bài học.
Hãy nghiên cứu dàn ý và các mục tiêu bài học của Bài 1. Các hoạt động nầy sẽ giúp bạn xác định được những điều bạn cần phải cố gắng học khi nghiên cứu bài.
Đọc kỹ bài học và làm các bài tập trong phần triển khai bài học. Hãy viết những câu trả lời vào các khoảng trống cho sẵn. Những câu trả lời dài hãy viết ra vở. Hãy kiểm tra lại câu trả lời của bạn với phần giải đáp ở cuối bài học.
Nắm vững những từ ngữ then chốt là điều cần thiết để bạn hiểu rõ nội dung bài học. Nghiên cứu phần định nghĩa các từ then chốt trong phần từ vựng ở cuối tập tài liệu hướng dẫn nầy để hiểu được những từ bạn chưa biết.
Làm bài tự trắc nghiệm ở cuối mỗi bài học và kiểm tra lại câu trả lời của bạn cách cẩn thận. Hãy ôn lại những phần bạn đã trả lời sai. Phần đáp án nằm cuối sách hướng dẫn học tập.
Các từ then chốt
quản trị
trưởng lão
ban quyền
phạm thượng, (sự )
biểu lộ
cố vấn
cảm xúc
làm buồn
lỗi lầm cố ý
chiến đấu
soi sáng
trung tín
làm hại
can thiệp
hướng về
chỉ định, (sự)
thân mật
nhạy bén
Triển Khai Bài Học
NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 1. Chọn những phát biểu đúng mô tả Đức Thánh linh là một thân vị .
Dẫn nhập
Khi nói về một thân vị , bạn sẽ nghĩ ngay đến một con người giống bạn, có khả năng suy nghĩ, cảm xúc và quyết định. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để hiểu biết, cảm xúc và chọn lựa, chúng ta được dựng nên trong ảnh tượng của Ngài. Ngài là khuôn mẫu lý tưởng của một con người trọn vẹn, và chúng ta chỉ là những bản sao không hoàn chỉnh. Vì vậy chúng ta không thể nói rằng Đức Thánh Linh là một Thân vị bởi vì Ngài giống chúng ta . Hơn nữa, nhân tánh của chúng ta được tạo dựng theo một kiểu mẫu thiên thượng; vì thế, chúng ta có cùng những đức tính thiết yếu về nhân tánh: khả năng suy nghĩ, cảm xúc và quyết định.

Tất cả những đức tính bày tỏ nhân tánh đều được tìm thấy trong Đức Thánh Linh. Ngài là một hữu thể sống. Nói đúng hơn, như chúng ta sẽ thấy, Ngài là Nguồn và Đấng ban sự sống, và một trong những danh hiệu của Ngài là “Thánh Linh sự sống” (RoRm 8:2).

Bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng thân vị là một hữu thể với một thân thể vật lý có thể thấy được, chúng ta đã lạc mất ý nghĩa của từ ngữ thân vị ,từ ngữ liên hệ đến những đức tính ban đầu của nhân tánh: khả năng để hiểu biết, để cảm xúc và để chọn lựa. Chúng ta có nghĩ rằng nhân tánh của Đức Thánh Linh sẽ có ý nghĩa hơn trong đời sống hằng ngày của chúng ta, hơn là nếu Ngài chỉ là một sức mạnh không thuộc và không có cảm xúc của con người? Bởi vì Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn, là Đấng có thể suy nghĩ, cảm xúc và lựa chọn, nên Ngài là con đường truyền đạt những ước muốn của bạn với Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời đối với bạn!
1. Dựa trên phần đã thảo luận, phần hoàn chỉnh nào là đúng nhất? Khi tôi nói rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị, điều đó có nghĩa:
a) Ngài giống tôi.
b) Ngài có những đức tính thiết yếu của nhân tánh.
c) Ngài vừa là một hữu thể siêu nhiên vừa là một hữu thể vật lý.
d) Ngài là một hữu thể siêu nhiên.
Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu từng đức tính trong nhân tánh của Đức Thánh Linh , và suy nghĩ về ý nghĩa của chúng đối với chúng ta.
Khả năng hiểu biết
Mục tiêu 2. Phân tích những câu Kinh thánh liên quan để xác định những điều bày tỏ về khả năng hiểu biết của Đức Thánh Linh .
Một trong những đức tính đầu tiên của nhân tánh là khả năng hiểu biết. Chúng ta thường liên tưởng khả năng này với tâm trí. Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Đức Thánh Linh hành động trong sự thông minh và khôn ngoan:
Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng (tâm trí) củaThánh Linh là thể nào,vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy (RoRm 8:27).
Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết được sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời (ICo1Cr 2:10-11).
Trong đoạn Kinh thánh thứ hai, sứ đồ Phao-lô so sánh khả năng hiểu biết của con người với cùng một đức tính riêng của Đức Thánh Linh trong lãnh vực thuộc linh. Hãy lưu ý rằng đức tính nầy liên hệ đến linh của con người, là điều sẽ còn lại, chứ không phải thân thể, là điều sẽ hư mất.
Nói cách khác, sự hiểu biết của Đức Thánh Linh về ý muốn của Đức Chúa Trời và những nhu cầu của con người làm cho Ngài có thể phục vụ như một người Cố vấn đắc lực của chúng ta. Sự kiện nầy được minh họa cách rõ ràng trong sách Công vụ các sứ đồ khi Hội thánh đầu tiên nhóm nhau tại Giê-ru-sa-lem để tìm ra những giải pháp cho những nan đề khác nhau. Khi đối diện với cuộc khủng hoảng có thể phá vỡ sự hiệp một trong Hội thánh, các sứ đồ và các trưởng lão đã tìm được nguồn an ủi và sự hướng dẫn trong Đức Thánh Linh (xem chương 15). Sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã mang lại sự dàn xếp cần thiết, các sứ đồ đã có thể viết rằng “ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng” (Cong Cv 15:28). Ở đây, sự khôn ngoan và sự hiểu biết thần thượng của Đức Thánh Linh đã đem lại một giải pháp cho Hội thánh, một giải pháp làm thỏa mãn người Giu-đa, khích lệ người ngoại bang, khiến cho Tin lành được truyền bá khắp nơi.

Vậy thì, một thân vị là một hữu thể có khả năng hiểu biết và được hiểu biết. Như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Linh có cả hai đức tính nầy. Ngài biết bạn và tôi rõ hơn người nào khác có thể, và chúng ta cũng có thể hiểu biết Ngài. Mức độ bạn hiểu biết Ngài sẽ tùy thuộc vào mức độ bạn học về Ngài trong mối tương giao hằng ngày của bạn. Ngài có thể là một người bạn xa lạ, hoặc là một người bạn thân thiết. Nhiều người nói cách chân thật rằng: “Tôi biết Ngài”, nhưng họ chỉ biết như một người bạn xa lạ. Rất ít người kinh nghiệm được Ngài như một người bạn thân thiết. Bạn có muốn hiểu biết Ngài nhiều hơn không? Nếu bạn càng ở với Ngài nhiều bao nhiêu, bạn càng hiểu biết về Ngài nhiều bấy nhiêu.
2. Hoàn chỉnh câu sau: Khả năng hiểu biết là một đặc tính .................... của Đức Thánh Linh .
3. Dựa trên RoRm 8:27 và ICo1Cr 2:10-11, hãy chọn phần trả lời hoàn chỉnh nhất cho câu sau: Đức Thánh Linh có thể đáp ứng những nhu cầu của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài biết
a) nhu cầu của dân sự của Đức Chúa Trời.
b) ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài.
c) những điều con người cần.
d) tất cả những câu trên: a), b) và c).
e) những điều được nêu trong câu a) và b).
4 Câu Kinh thánh sau đây bày tỏ điều gì về một đặc tính của Đức Thánh Linh: “Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng”?
..............................................................................................................................................................................................................
Khả năng cảm xúc
Mục tiêu 3: Nêu lên được những gì Kinh thánh bày tỏ về khả năng cảm xúc của Đức Thánh Linh .
Đức tính thứ hai trong nhân tánh của Đức Thánh Linh là đức tính thuộc về tình cảm , hay khả năng cảm xúc . Cảm xúc bao gồm khả năng yêu và khả năng chịu đựng sự đau buồn, đau đớn và thương tổn (bao hàm cả sự giận dữ ). Kinh thánh sẽ cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh có thể cảm xúc được tất cả những điều trên khi Ngài hành động giữa chúng ta.

Tình yêu, cũng giống như sự hiểu biết, được biểu lộ trong mối tương giao người-với-người. Nó cần có đối tượng. Bạn có thể bày tỏ tình yêu, nhưng sự bày tỏ tình yêu của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không hướng về một người khác.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh”(RoRm 5:5). Trong một chỗ khác ông nói về “Sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh”(15:30).

Đức Thánh Linh là một Thân Vị có thể được yêu thương, là Đấng có thể yêu thương chúng ta và yêu thương những người khác qua chúng ta.

Khi còn ở đại học, tôi đã lạm dụng từ ngữ yêu thương . Tôi thường nói yêu những cuốn sách hay, yêu những món ăn ngon, và yêu âm nhạc. Thế nhưng cô giáo dạy anh ngữ của tôi không đồng ý. Cứ mỗi khi tôi nói tôi yêu điều gì đó, cô lại nhắc nhở tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rỏ giọng của cô: “Nầy em, em không thể nói rằng em yêu những điều nầy được. Em chỉ có thể yêu một con người mà thôi. Tình yêu chỉ có thể được biểu lộ cho người có thể đáp lại nó.” Theo cô, tình yêu là sự truyền đạt cảm xúc của một con người. Và để cho đầy đủ ý nghĩa, thì sự truyền đạt nầy phải được tiếp nhận bởi một con người mà người đó có thể hiểu và tôn trọng mục đích của bức thông điệp cũng như đáp ứng lại bức thông điệp đó.

Bởi vì Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn, nên Ngài có thể bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Thánh Linh là bằng chứng của việc Ngài có mối liên hệ từ ban đầu với gia đình nhân loại. Trong thời đại Nô-ê, sự gian ác lan tràn đến nỗi Đức Thánh Linh phải “buồn rầu” và đau đớn. Và kết quả là Đức Chúa Trời đã định rằng: “Thần Ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn” (SaSt 6:3). Đức Thánh Linh có thể bị buồn rầu bởi tội lỗi và sự chống nghịch của con người vì Ngài có khả năng cảm xúc. Trong trường hợp nầy, tình yêu của Ngài bị chống đối.

Nhiều người đã không đáp lại tình yêu của Đức Thánh Linh, như chúng ta sẽ thấy, sự trả lời của Ngài đối với thái độ của họ là một biểu hiện khác của những khả năng thuộc cảm xúc cá nhân của Ngài. Ngài có thể là một đối tượng của sự ngược đãi cá nhân. Phao-lô đối chiếu những hành động của những người không tin với những người đã biết Đấng Christ. Những người không tin không ở trong sự kiểm soát của Đức Thánh Linh; họ bị bản chất tội lỗi của họ kiểm soát. Ngược lại, tín hữu là những người đang được thay đổi, và Đức Thánh Linh đang kiểm soát đời sống họ. Mức độ của một tín hữu đặt mình trong sự kiểm soát của Đức Thánh Linh cho thấy sự tăng trưởng của người ấy trong việc mặc lấy bản chất mới và trở nên giống như Đấng Christ (so sánh Rô-ma 8:5-15; và Ê-phê-sô 4:17-32;). Tuy nhiên, nếu sau một thời gian người tân tín hữu không đáp lại sự kiểm soát của Đức Thánh Linh và cứ tiếp tục có những hành động của bản chất củ,thì Đức Thánh Linh sẽ bị buồn rầu (Eph Ep 4:30).

Bạn có nhớ bạn đã cảm thấy như thế nào khi mà người bạn yêu thương gây cho bạn buồn rầu hoặc đau đớn? Đó cũng là cách mà Đức Thánh Linh cảm nhận khi chúng ta làm Ngài buồn.
5. Hãy tìm những câu Kinh thánh sau rồi liệt kê những tội ngược đãi Đức Thánh Linh được nói đến trong mỗi câu. Đức Thánh Linh có thể bị:
a Cong Cv 5:3 ................................................................................
b 7:51 .............................................................................
c HeDt 10:29 ...........................................................................
d LuLc 12:10 ................................................................................
e Mat Mt 12:31-32 ......................................................................
6. Đọc Eph Ep 4:25-32 và 5:1-7. Hãy tự hỏi chính bạn: “Tôi có đang phạm tội làm buồn Đức Thánh Linh bởi vì đã phạm những tội nầy hay đã không đáp lại sự kiểm soát của Ngài cách xứng đáng?” Hãy viết ra vở những lãnh vực mà bạn cần thay đổi trong thái độ và hành động của bạn.
Khả năng chọn lựa
Mục tiêu 4: Từ những đoạn Kinh thánh cho trước, lựa chọn những phương cách Đức Thánh Linh thi hành ý muốn tối cao của Ngài thay cho chúng ta .
Một đức tính quan trọng khác của nhân tánh là khả năng quyết định. Con người, một hữu thể được dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo hóa, là tạo vật duy nhất có khả năng có những quyết định thuộc về luân lý - những quyết định ảnh hưởng đến số phận đời đời của họ. Con người có quyền thực hiện ý chí tự do của mình. Như chúng ta sẽ học trong Bài 2, một trong những đặc tính thiên thượng của Đức Thánh Linh là quyền tối cao độc lập của Ngài, hay khả năng thi hành ý chí hoặc quyền lực tối thượng của Ngài. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cho chúng ta thấy ý muốn của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua hành động.

Vòng truyền giáo của Banaba và Phao-lô là một ví dụ điển hình về cách Đức Thánh Linh hành động trong Thân vị với khả năng chọn lựa. Hãy đọc Cong Cv 13:1-4. Banaba và Phao-lô đã không thể nghi ngờ gì về Thân vị của Đức Thánh Linh - Ngài dã kêu gọi họ và rồi công khai biệt riêng họ ra cho công việc mà Ngài chọn họ làm. Chính sứ điệp cá nhân của Ngài cho họ bày tỏ rằng Ngài không chỉ là một quyền năng thần thượng được ban xuống để xức dầu cho họ thi hành công tác mà Đức Chúa Trời muốn họ làm. Đức Thánh Linh đã và đang là một Thân Vị thiên thượng, Đấng có quyền chọn lựa bất cứ ai theo ý muốn tối cao của chính Ngài.
7. Hãy đọc RoRm 8:1-39 và hoàn chỉnh các câu sau để chỉ ra phương cách mà Đức Thánh Linh thi hành ý muốn tối cao của Ngài.
a 8:5 dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh có .....................
b 8:9 bày tỏ rằng Đức Thánh Linh thi hành ......................
trên đời sống của chúng ta.
c 8:26 chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh ................chúng ta.
Đây không phải là một lẽ thật mới mẽ đối với bạn nếu bạn quen thuộc với các ân tứ của Đức Thánh Linh. Phao-lô dạy rằng Đức Thánh Linh ban phát các ân tứ của Ngài cho các thành viên trong Hội thánh theo như Ngài muốn (ICo1Cr 12:7-11). Nói cách khác, Đức Thánh Linh chọn lựa những cá nhân mà qua họ các ân tứ của Ngài được thi hành. Sự chọn lựa nầy là một hành động theo chủ tâm của Đức Thánh Linh. Mỗi khi một ân tứ của Đức Thánh Linh được biểu hiện, thì đó là một sự bày tỏ nhân tánh của Ngài.

NGÀI CHỌN LỰA CHÚNG TA VÂNG PHỤC
8. Các câu sau liên quan đến những bằng chứng nói về nhân tánh của Đức Thánh Linh. Hãy khoanh tròn các ký tự trước mỗi câu ĐÚNG.
a. Đức Thánh Linh là một hữu thể sống với những đức tính của nhân tánh.
b. Những đức tính thiết yếu của nhân tánh, như được trình bày trong bài học, là khả năng hiểu biết, cảm xúc và quyết định.
c. Việc Đức Thánh Linh không có một thân thể vật lý khiến Ngài không thể là một Thân Vị trọn vẹn.
d. Đức Thánh Linh bày tỏ những đặc tính thuộc cảm xúc của nhân tánh.
e. Khả năng cảm xúc của Đức Thánh Linh được biểu lộ cả trong những cảm xúc của Ngài đối với chúng ta và sự đáp ứng của Ngài đối với những cảm xúc của chúng ta về Ngài.
f. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh là mối quan hệ Người-với-người.
g. Đức Thánh Linh ban phát các ân tứ của Ngài trong Hội thánh tùy theo sự chọn lựa của những người nhận lãnh.
h. 2:10-11 nói rằng khả năng hiểu biết là một đức tính cá nhân của Thánh Linh Đức Chúa Trời cũng như của linh con người.
Những Chức Vụ Của Đức Thánh Linh
Mục tiêu 5: Nhận diện những phương cách Đức Thánh Linh đóng vai trò là Giáo Sư, Người Hướng Dẫn và Đấng An ủi .
Bạn có nghĩ rằng có bao giờ một chức vụ được lập ra mà không cần phải có một con người để giữ chức vụ đó không? Những chức vụ luôn luôn được nắm giữ bởi những con người. Bởi vì Đức Thánh Linh là một Thân Vị, nên Ngài có thể đóng vai trò của một Giáo Sư, một Người Hướng Dẫn, và một Đấng An-ủi.
Chức vụ Giáo Sư
Chúa Giê-xu đã muốn dạy dỗ các môn đồ của Ngài rất nhiều điều, nhưng họ chưa được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận. Vì vậy, Ngài hứa ban cho họ một Giáo Sư khác.
Các sinh viên nghiên cứu Kinh thánh học biết rằng Kinh thánh sẽ không có những tác động thuộc linh đúng đắn nếu như nó không được đặt trong chức vụ giảng dạy của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh soi dẫn những lẽ thật của Kinh thánh và dạy chúng ta áp dụng những bài học nầy vào cuộc sống hằng ngày.
Trong sự dạy dỗ liên quan đến chức vụ hầu đến của Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu bảo rằng: “Đấng Yên-ủi ... sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”(GiGa 14:26). Hơn nữa, Ngài lại nói về Đức Thánh Linh rằng: “Chính Ngài sẽ làm chứng về ta”(15:26). Cuối cùng, Chúa Giê-xu kết thúc sứ điệp của Ngài bằng cách nêu lên những công việc của Đức Thánh Linh trong 16:13-15:
Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật ... và bày tỏ cho các ngươi mọi điều sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
Chúng ta có thể cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn Lời của Đức Chúa Trời, đem những sự dạy dỗ của lời của Đấng Christ áp dụng vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta nhớ lại những lời khích lệ của Đấng Christ trong những lúc khó khăn (Mac Mc 13:11). Ngoài ra, Ngài sẽ đem chúng ta đến sự trưởng thành thuộc linh, bằng cách dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Cuối cùng, Ngài bày tỏ những việc hầu đến cho chúng ta và giúp chúng ta sống cách vinh hiển Danh Đấng Christ (Tit Tt 2:11-14).
Đôi khi mối quan hệ giữa người giáo sư và sinh viên trở nên gần gũi như những thành viên trong gia đình. Tôi thường được các sinh viên giới thiệu tôi với cha mẹ hay bạn bè của họ. Khi họ nói: “Đây là thầy giáo của con”, họ luôn diễn đạt cách hết sức thân mật. Điều này càng đúng hơn trong mối quan hệ Một-dạy-một với Đức Thánh Linh. Vị Giáo Sư của tôi, Đức Thánh Linh, là một Thân Vị trọn vẹn, là Đấng có mối tương giao cá nhân với tôi .
9. Khi Kinh thánh nói rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự, điều nầy có nghĩa rằng:
a) Chúng ta không cần sự dạy dỗ nào cả ngoại trừ những điều chúng ta nhận từ Đức Thánh Linh.
b) Khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh, chúng ta hiểu biết mọi sự.
c) Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta khi chúng ta nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời và giải bày những lẽ thật của Lời đó cho chúng ta.
Chức vụ Người Quản Trị
Mặc dù sách Công vụ được gọi là sách Công Vụ của Các Sứ Đồ , thì tựa đề chính xác hơn phải là Công Vụ của Đức Thánh Linh . Khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ tuần, Ngài trở thành Người Quản Trị hay Người Lãnh Đạo của Hội thánh. Sách Công Vụ giới thiệu Đức Thánh Linh như là một quan chức chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của Hội thánh đầu tiên. Vậy thì những công tác quản trị của Đức Thánh Linh là gì?

Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp tiếp xúc với vị hoạn quan Ê-thi-ô-bi đang đi ngang qua sa mạc. Ngài ra lịnh cho Phi-líp phải lại gần và theo kịp xe của vị hoạn quan và làm chứng cho ông (Cong Cv 8:26-40).
10. Kết quả của lời chứng của Phi-líp cho vị hoạn quan là gì?
.......................................................................................................
Đức Thánh Linh sai Phi-e-rơ đi giảng đạo cho một người đội trưởng ngoại bang, mặc dù điều này trái với ý muốn của ông (10:19-48).
11. Kết quả tức thì của lời giảng của Phi-e-rơ đối với người đội trưởng và những người nghe sứ điệp trong nhà ông là gì?
.......................................................................................................
Đức Thánh Linh biệt riêng Ba-na-ba và Phao-lô tại Hội thánh An-ti-ốt để chuẩn bị họ cho chức vụ truyền giáo (13:1-3). Ngài cũng đem lại sự hiệp một trong hội đồng tại Giê-ru-sa-lem để phúc âm được rao truyền cho cả người Giu-đa và người ngoại bang (15:1-41), kêu gọi sự truyền giảng phúc âm cho toàn thế giới.
Khi Phao-lô đang tìm cách để đi giảng tin lành cho Châu Á, thì Đức Thánh Linh không cho phép ông đi (16:6-7). Nếu bạn đọc tiếp, bạn sẽ thấy rằng Đức Thánh Linh có một chương trình khác cho Phao-lô vào thời điểm đặc biệt đó.
Phao-lô công khai thừa nhận sự quản trị của Đức Thánh Linh khi ông nhắc nhở các trưởng lão Ê-phê-sô rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng đã lập họ và đặt Hội thánh dưới sự chăm sóc của họ (20:28). Tất cả những chức năng điều hành nầy của Đức Thánh Linh xác định rằng Ngài là một Thân Vị trọn vẹn được Đấng Christ sai đến để hướng dẫn các công việc của Hội thánh Ngài.
12. Dựa trên phần vừa thảo luận, hãy chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi sau. Điều gì khiến Phi-líp, Phao-lô và Phi-e-rơ vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong những trường hợp trên?
a) Họ có mối tương giao Người-với-người với Đức Thánh Linh, và họ tin cậy Ngài.
b) Họ bị bắt buộc phải vâng theo Ngài.
c) Họ biết trước kết quả.
Chức vụ Đấng An-ủi
Khi Đức Chúa Giê-xu sắp lìa thế gian để về trời, các môn đệ của Ngài hết sức buồn rầu. Không có Ngài họ chẳng còn nơi nương tựa, vì vậy Ngài hứa rằng: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời”(GiGa 14:16). Danh hiệu nầy xuất phát từ tiếng Hy-lạp là Paraclete và thường được dịch sang tiếng Anh là người an ủi, người giúp đỡ hay người cố vấn . Những nhà học giả Hy-lạp nói rằng từ ngữ được dịch là khác có nghĩa là “một cái khác trong cùng một bản tánh”. Đức Thánh Linh là một Thân Vị hoàn toàn khác với Đấng Christ, nhưng Ngài “có cùng một bản tánh” với Đấng Christ, một Thân vị trọn vẹn.
Đấng Christ hứa ban một Thân Vị! Ngài không chỉ hứa ban sự an-ủi, sự giúp đỡ hay sự cố vấn - Ngài hứa ban một Đấng Anủi, một Đấng Giúp Đỡ và một Người Cố Vấn !
13. Hãy đọc GiGa 14:15-18, 26; 15:26; 16:12-15 và hoàn chỉnh các câu sau:
a. Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ không để cho họ ................................, đó là: không được giúp đỡ và bảo vệ, cô đơn và bất hạnh.
b. Chúa Giê-xu hứa rằng Cha sẽ ban một Đấng ............................
.................................. để thay thế Ngài đời đời.
c. chức vụ của Đức Thánh Linh sẽ là ............................................
d. Chúa Giê-xu nói rằng khi Đấng An-ủi khác nầy đến, Ngài sẽ dẫn họ vào ................ .và tôn vinh.................................................
14. Hãy sắp xếp những ví dụ với chức năng của Đức Thánh Linh mà chúng mô tả.
. . . a. Nhắc nhở chúng ta những lời, của Chúa Giê-xu hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, giải bày Kinh thánh cho chúng ta.
. . . b. Thay thế cho Đấng Giúp Đỡ, Người Cố Vấn và Người Bạn thiết hữu của chúng ta.
. . . c. Lãnh đạo và hướng dẫn các công tác của Hội thánh.
1) Giáo Sư
2) Người Điều Hành
3) Đấng An-ủi
Các Danh Xưng của Đức Thánh Linh
Mục tiêu 6: Nêu những ví dụ về các danh xưng của Đức Thánh Linh .
Ngoài những đức tính và những chức vụ giải bày bản tánh của Đức Thánh Linh, Kinh thánh còn dùng những nhân danh xưng và đại từ nhân xưng để chỉ về Ngài.

Danh xưng Đức Thánh Linh xuất hiện hơn 90 lần trong Kinh thánh. Đây là nhân danh xưng của Ngài và nó công bố tính cách của chính Ngài.
Bây giờ chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giê-xu bày tỏ nhân tánh của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ thấy chính Đức Thánh Linh tự nhận Ngài là một Thân Vị.
Được bày tỏ bởi Đức Chúa Giê-xu
Bây giờ chúng ta hãy xem kỹ lời hứa ban Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu (14:1-15:27; 16:1-33). Chúa Giê-xu đã bày tỏ nhân tánh của Đức Thánh Linh cách rỏ ràng qua ý nghĩa của một danh nhân xưng và những đại từ nhân xưng Ngài đã dùng.
“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời”(14:16). “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến . . . Ngài sẽ làm chứng về ta”(15:26). “Lúc nào (Ngài ,) Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng (Ngài ) nói mọi điều mình đã nghe, và(Ngài ) tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”(16:13).
Thật rõ ràng trong những câu Kinh thánh này Chúa Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài biết rằng Ngài sẽ ban một Thân Vị để thay thế Ngài. Ba lần Ngài đã xử dụng nhân danh xưng Đấng Yên ủi . Rồi bảy lần trong một câu Kinh thánh ngắn Ngài đã dùng đại từ nhân xưng giống đực Ngài để chỉ về Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu có thể dễ dàng bỏ bớt một số đại từ nầy hoặc xử dụng danh xưng trung tính linh , tuy nhiên, Ngài đã lặp đi lặp lại nhân danh xưng nầy. Tôi tin rằng điều mà Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh ấy là Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn.
Được bày tỏ bởi chính Đức Thánh Linh
Có bao giờ bạn nghĩ rằng tất cả những câu Kinh thánh nầy đều được Đức Thánh Linh hà hơi (IIPhi 2Pr 1:20-21)? Điều nầy có nghĩa rằng, sau những gì đã được nói đến, thì Đức Thánh Linh, Tác nhân của sự khải thị, bày tỏ rằng chính Ngài là một Thân Vị trọn vẹn. Hơn nữa, Đức Thánh Linh đưa ra những bằng cớ về nhân tánh của Ngài khi Ngài liên hệ đến những công tác cá nhân của mình.
Một câu Kinh thánh chúng ta đã học cho chúng ta thấy rõ điều nầy. Đó là câu của chính Đức Thánh Linh “ . . . Hãy để dành riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta , để làm công việc Ta ấn định”(Cong Cv 13:2 Bản Diễn Ý).
Được Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ
Trong phần Nếp Sống Mới trong Thánh Linh được ghi lại trong Kinh thánh từ câu 1 đến câu 27, Phao-lô đã dùng đại từ nhân xưng giống đực (xem câu 16,26) để chỉ về Đức Thánh Linh. Ông đã không xử dụng danh xưng trung tính, nhưng đã dùng danh xưng bày tỏ Đấng có quyền xác nhận Quyền làm con của chúng ta và cầu thay cho chúng ta là một Thân Vị . Vị Sứ đồ muốn chúng ta hiểu rằng Đấng đang kiểm soát tâm trí chúng ta, dựng nên cuộc sống mới trong chúng ta, xác thực mối liên hệ của chúng ta với Đấng Christ và giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện có những đặc tính của nhân tánh là điều khiến chúng ta có thể có mối tương giao cá nhân với Ngài.
15. Sắp xếp mỗi câu (bên trái) phù hợp với ngôi vị nó mô tả (bên phải)
. . .a. Nói về sự ban xuống của Đấng An ủi và 1) Chúa Giê-xu
bảy lần dùng đại từ nhân xưng Ngài để 2) Đức Thánh Linh
chỉ về Đấng đó.
. . .b. Phán rằng: “ Hãy để riêng Ba-na-ba và
Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm”.
. . .c. Phán rằng: “Khi nào Đấng Yên-ủi sẽ đến,
. . .chính Ngài sẽ làm chứng về ta.”
16. Hãy liệt kê những nhân danh xưng của Đức Thánh Linh - chỉ những nhân danh xưng được ban cho một thân vị - đã được thảo luận.
.......................................................................................................
MỐI TƯƠNG GIAO CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TA
Mục tiêu 7: Lựa chọn được lời giải thích đúng về mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh khi chúng ta nhận biết Ngài là một Thân Vị .
Có rất nhiều lý do rất quan trọng khiến chúng ta phải nhận biết Đức Thánh Linh là một Thân Vị trọn vẹn. Một trong những lý do đó là sự nhận biết nầy làm sâu đậm thêm mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh.
Nhiều nan đề liên quan đến các ân tứ của Đức Thánh Linh đã không xảy ra như chúng ta tìm kiếm sự nhận biết Thân Vị Đức Thánh Linh trước khi chúng ta ao ước, tiếp nhận và thực hành các ân tứ của Ngài. Sự nhận biết về Thân Vị Đức Thánh Linh sẽ mang lại sự khát khao làm đẹp lòng Ngài và được Ngài xử dụng. Sự nhận biết nầy sẽ chẳng khi nào giới hạn sự vận hành của những ân tứ thuộc linh.
Một Mối Tương Giao Đúng Đắng
Bạn đã ôn lại những bằng chứng cho thấy Đức Thánh Linh là một Thân vị hiểu biết . Sự nhận biết này sẽ đem lại cho bạn một nền tảng căn bản trong việc bạn chia xẻ những nan đề của bạn với Ngài và để Ngài hướng dẫn bạn cách giải quyết chúng.
Bạn cũng đã nghiên cứu về bằng chứng rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị có cảm xúc . Bằng chứng nầy đem đến cho bạn cái nhìn sâu sắc về những điều Ngài mong muốn. Bạn sẽ không còn nghĩ đến việc xử dụng Ngài để thỏa mãn những mong ước của bạn, nhưng để Ngài xử dụng bạn hoàn thành các mong muốn của Ngài. Bây giờ bạn sẽ thấy Ngài là một Đấng nhạy cảm, yêu thương, Đấng có thể bị đau buồn vì những hành động sai trái của bạn. Và rồi việc làm vừa lòng bạn sẽ không còn quan trọng như việc làm vừa lòng Ngài.
Cuối cùng, bạn đã lượng giá được những chứng cớ bày tỏ Ngài có khả năng chọn lựa và quyết định. Sự hiểu biết của Ngài vô hạn, Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Hơn nữa, Ngài đã chọn bạn và ban quyền năng để bạn trở thành chứng nhân cho Ngài. Tôi tin rằng bạn sẽ đánh giá cao những ân tứ củaNgài. Nhưng hơn thế nữa, tôi mong ước bạn sẽ tôn vinh và quý mến Đấng ban những ân tứ đó.
Một Mối Tương Giao Có Ý Nghĩa.
Một giá trị khác vô cùng quan trọng trong việc nhận biết Đức Thánh Linh là một Thân Vị ấy là đối với người tín hữu, mối tương giao có ý nghĩa hơn là kinh nghiệm . Nhận biết quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ mang lại những kinh nghiệm quý báu, nhưng một người chỉ bước vào mối tương giao có ý nghĩa thật sự với Ngài khi người ấy nhận biết Ngài là một Thân Vị. Đây là mối tương giao của sự trưởng thành. Nó không chỉ đem lại sự hiểu biết về các quyền lợi thuộc linh của một người, nhưng còn đem đến sự hiểu biết về các trách nhiệm của người ấy. Phao-lô đã đề cập đến bản chất trưởng thành của mối tương giao nầy trong IICo 2Cr 3:18: “Tất cả chúng ta đều để mặt trần, phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương và được biến hóa giống như hình ảnh vinh quang của Ngài”.

NGƯỜI VỚI NGƯỜI
Cách của một người nhìn về phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh (Cong Cv 2:4) là một hình ảnh minh họa cho điều nầy. Nếu người ấy quan tâm đến từng trải , người ấy sẽ xem tự thân phép Báp-têm là một mục tiêu. Và khi người ấy nhận được rồi, người ấy cảm thấy rằng mình đã đạt được mục tiêu. Nhưng nếu một người nhận thức được rằng phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh có liên quan đến Thân Vị Đức Thánh Linh, người ấy sẽ nhận thấy rằng mỗi ngày mình được ban thêm linh lực để phát triển mối tương giao nầy. Đây là mối tương giao có thể được phát triển cách liên tục chừng nào người ấy còn sống và còn mong ước được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Eph Ep 5:18). Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh để ở với chúng ta đời đời (GiGa 14:16).
Nếu bạn là người quan tâm đến từng trải , thì đây là một cơ hội để bạn nhận ra mối tương giao Người-với-người với Đức Thánh Linh. Ngài muốn bạn được tràn ngập bởi sự hiện diện của Ngài cho đến nỗi ước muốn lớn nhất của bạn là làm đẹp lòng Ngài và thực thi ý muốn của Ngài.
17. Hãy kiểm tra lại mối tương giao của bạn với Đức Thánh Linh bằngcách nghhiên cứu những ví dụ sau. Viết 1) trước những câu chỉ về sự quan tâm đến mối tương giao và 2) trước những câu chỉ về sự hướng về kinh nghiệm .
. . . a. “Khi tôi nhận phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy mình đã vươn đến được giới hạn của sự trưởng thành thuộc linh.”
. . . b. “Từ khi tôi nhận phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh, mỗi ngày tôi càng có mối thông công thắm thiết và ngọt ngào hơn với Chúa.”
. . . c. “Tôi khó có thể chờ đợi buổi nhóm cho sự phấn hưng tuần đến bởi vì tôi đang cần có phước hạnh. Trong khi tôi đang ngã lòng giữa những buổi nhóm đặc biệt và bắt đầu nhường bước cho con người củ, khi Đức Thánh Linh hành động, tôi quên hết mọi sự, chỉ nhớ đến những ân phước của tôi.”
. . . d. “Sự hiện của Đức Thánh Linh là nguồn sức mạnh của đời sống tôi. Từ khi Ngài ngự vào lòng tôi qua sự đầy trọn của lễ Báp-têm, tôi đã trưởng thành về mặt thuộc linh. Bây giờ mục đích của đời sống tôi là làm đẹp lòng ngài.”
18. Dựa trên phần đã thảo luận, đâu là câu giải thích tốt nhất cho mối tương giao của chúng ta với Đức Thánh Linh khi chúng ta nhận biết Ngài là một Thân Vị? Nếu chúng ta nhận biết Ngài là một Thân Vị, Đấng kiểm soát đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ
a) quan tâm hơn đến các ân tứ thuộc linh chúng ta có được và đến cách chúng ta cảm nhận về chúng.
b) quan tâm về việc làm đẹp lòng Ngài và về việc để Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống chúng ta ngày càng nhiều hơn.
c) nhận biết sự hiện diện của Ngài là nguồn của sự giúp đỡ và sức mạnh của chúng ta.
d) trưởng thành hơn trong sự lựa chọn những ân tứ thuộc linh mà chúng ta muốn có.

Bài tự trắc nghiệm
Sau khi bạn đã ôn lại bài học, hãy làm bài tự trắc nghiệm nầy. Sau đó kiểm tra lại câu trả lời của bạn với phần giải đáp ở cuối sách hướng dẫn. Hãy ôn lại những phần bạn đã trả lời sai.
ĐÚNG - SAI. Viết chữ Đ trước những câu đúng vàS trước những câu sai.
. . . 1. Đức Thánh Linh được xem là có nhân tánh bởi vì Ngài có quyền năng và sự tác động.
. . . 2. Ba đức tính của nhân tánh của Đức Thánh Linh là khả năng hiểu biết, cảm xúc và chọn lựa.
. . . 3. Đức Thánh Linh có thể bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời.
. . . 4. Khả năng chọn lựa là sự biểu hiện của một phần bản tánh và được gọi là ý muốn.
. . . 5. Đức Thánh Linh giữ vai trò chủ yếu là chức vụ phán xét.
. . . 6. Ba chức vụ quan trọng của Đức Thánh Linh là Giáo Sư, Người Quản Trị và Đấng An-ủi.
. . . 7. Một vật nếu có một danh xưng thì được xem là có nhân tánh.
. . . 8. Kinh thánh đề cập đến Đức Thánh Linh bằng những phi nhân danh xưng.
. . . 9. Đức Chúa Giê-xu xưng Đức Thánh Linh là một Thân Vị. Ngài dùng những nhân danh xưng và đại từ nhân xưng để phán về Đức Thánh Linh .
. . . 10. Sứ đồ Phao-lô xử dụng những đại từ nhân xưng giống đực để chỉ về Đức Thánh Linh trong các sách thư tín của ông.
HOÀN CHỈNH. Hãy điền một trong các từ sau đây vào những khoảng trống để hoàn chỉnh những câu sau: trọn vẹn, mối tương giao, kinh nghiệm, những ước muốn, sự trưởng thành, những nan đề

11. Nếu bạn nhìn nhận Đức Thánh Linh là một Thân Vị, bạn sẽ có thể chia xẻ ...........................................của bạn với Ngài và để Ngài chỉ cho bạn cách giải quyết chúng.
12. Khi bạn phát hiện ra rằng Đức Thánh Linh là một hữu thể có cảm xúc, bạn sẽ hiểu rằng Ngài cũng có ................................., và bạn sẽ tìm cách làm đẹp lòng Ngài, không phải làm đẹp lòng bạn.
13. Những người hướng về ...............................................thường xem tự thân phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh là một mục tiêu.
14. Những ai nhận thức được rằng phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh liên quan đến Thân Vị Đức Thánh Linh là những người hướng về..................................................
15. Nếu một người thật sự lượng giá được năng lực của phép Báp-têm trong Đức Thánh Linh, người ấy sẽ bắt đầu một mối tương giao mà nó sẽ đem lại ......................................... của Cơ Đốc Nhân.
16. Khi chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị ......................................... chúng ta muốn nói rằng Ngài có tất cả những đức tính để qua đó chúng ta có thể có mối tương giao cá nhân với Ngài.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời các câu hỏi sau cách ngắn nhất.
17. Hãy kể ra ba đức tính cá nhân của Đức Thánh Linh chúng ta đã học trong bài nầy.
..................................................................................................
18. Hãy giải thích phương cách mối tương giao yêu thương với Đức Thánh Linh hành động.
..................................................................................................
19. Hãy kể tên ba cách mà Đức Thánh Linh có thể bị xúc phạm là điều chứng tỏ Ngài cũng có cảm xúc.
..................................................................................................

Trả lời câu hỏi
Các câu trả lời không được xếp theo thứ tự với mục đích để bạn tránh không nhìn vào câu trả lời kế tiếp trước khi tự trả lời. Hãy tìm số câu trả lời bạn cần và đừng xem trước các câu trả lời khác.
1. b) Ngài có các phẩm chất căn bản của một thân vị.
2. Về thân vị
3. e) Những điều được nói đến trong a) và b) ở trên
4. Điều nầy cho thấy rằng Ngài có sự thông sáng để đưa ra cách giải quyết và Ngài có thể truyền đạt sự thông sáng đó cho các sứ đồ
5. Đức Thánh linh có thể bị :
a. Nói dối
b. Ngăn trở
c. Xúc phạm
d. Phạm thượng
e. Chống đối và làm buồn lòng
6. Câu trả lời của bạn
7. a. Muốn hay ước ao
b. Sự kiểm soát
c. Cầu thay
8. a. Đúng
b. Đúng
c. Sai
d. Đúng
e. Đúng
f. Đúng
g. Sai
9. c) Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta khi chúng ta học lời Chúa và giúp chúng ta hiểu được lẽ thật của Lời Chúa.
10. Viên hoạn quan nhận lãnh sứ điệp, chịu báp têm và tiếp tục lên đường cách vui mừng.
11. Họ tiếp nhận Tin lành, được đầy dẫy Thánh linh và chịu lễ báp têm.
12. a) Họ có mối tương giao thân thiết và tin cậy Ngài.
13. a. Mồ côi
b. Người cố vấn, Đấng yêu ủi hay người giúp đỡ
c. Dạy dỗ và nhắc lại những điều Chúa Jêsus đã phán
d. Mọi lẽ thật, Chúa Jêsus
14. a. 1) Giáo sư
b. 3) Đấng yên ủi
c. 2) Người quản trị
15. a. 1) Jêsus
b. 2) Đức thánh linh
c. 1) Jêsus
16. Đức thánh linh, Đấng yên ủi, Ngài, Ta.
17. a. 2) Quan tâm đến từng trải
b. 1) Quan tâm đến mối tương giao
c. 2) Quan tâm đến từng trải
d. 1) Quan tâm đến mối tương giao
Đúng
18. b) Quan tâm đến việc làm vui lòng Ngài
c) Ý thức hơn về sự hiện diện của Ngài

Phần giải đáp các câu hỏi nghiên cứu
Những câu trả lời cho phần bài tập nghiên cứu của bạn không được xắp xếp theo thứ tự thông thường để bạn sẽ không thấy trước những câu trả lời tiếp theo. Hãy tra những số bạn muốn tìm và cố gắng đừng xem trước.
1. b) Ngài có những đức tính thiết yếu của nhân tánh.
2. cá nhân
3 e) những điều kể trong câu a) và b) ở trên.
4 Câu Kinh thánh nầy bày tỏ rằng Đức Thánh Linh có đầy đủ sự hiểu biết để đưa ra một giải pháp, và Ngài có thể truyền đạt sự hiểu biết nầy cho các sứ đồ.
5 Đức Thánh Linh có thể bị
a nói dối
b chống nghịch
c sỉ nhục
d nói phạm thượng (đây là tội nặng nhất)
e xúc phạm
6 Câu trả của bạn.
7. a. những ước muốn.
b. kiểm soát
c. cầu thay
8 a Đúng.
b Đúng.
c Sai.
d Đúng.
e Đúng.
f Đúng.
g Sai.
h Đúng.
9 c) Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta khi chúng ta nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời và giải bày lẽ thật của Lời ấy cho chúng ta.
10. Vị hoạn quan tiếp nhận sứ điệp, chịu Báp-têm, và trở về cách vui mừng.
11. Họ tiếp nhận sứ điệp, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và chịu phép Báp-têm.
12. a) Họ có mối tương giao Người-với-người với Ngài, và họ tin cậy Ngài.
13. a. mồ côi (không được an ủi).
b. Người Cố Vấn, Đấng An-ủi hay Đấng Giúp Đỡ.
c. dạy và nhắc lại những điều Chúa Giê-xu đã phán.
d. mọi lẽ thật, Chúa Giê-xu.
14. a. 1) Giáo sư
b. 2) Đấng An-ủi
c. 3) Người Điều Hành
15. a. 1) Chúa Giê-xu
b. 2) Đức Thánh Linh
c. 3) Chúa Giê-xu
16. Đức Thánh Linh (nhân danh xưng), Đấng An-ủi, Ngài, Ta.
17. a. 2) Hướngvề kinh nghiệm.
b. 1) Hướng vềmối tương giao.
c. 2) Hướng về kinh nghiệm.
d. 1) Hướng về mối tương giao.
18. b) quan tâm đến việc làm đẹp lòng Ngài.
c) càng nhận biết sự hiện diện của Ngài.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 07:29 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách