† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2192|Trả lời: 0

Cố Vấn - ĐẤNG GIÚP ĐỠ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-10-2011 08:11:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cố Vấn Dạy Bảo Và Dẫn Dắt
Tác giả: William Farrand

ĐẤNG GIÚP ĐỠ

Thành phố quê hương tôi là một trung tâm sản xuất xe hơi, vì vậy sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vào làm việc trong một cơ xưởng xe hơi. Công việc của tôi là đẩy những khung xe đến những dây chuyền kế tiếp. Công việc này đòi hỏi hai người, nhưng người đốc công muốn giảm bớt chi phí nên bảo rằng tôi sẽ phải làm việc một mình.
Một số khung xe rất to nên một người đẩy hết sức khó khăn, và đến cuối ngày thì tôi đã sẵn sàng để nghỉ việc. Tôi đã quyết định rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng tôi làm việc, nhưng sáng hôm sau thì người đốc công cùng đến với một người đàn ông vạm vỡ và nói rằng: “Bạn hãy làm quen với người giúp đỡ mới nầy.” Và tất cả những khó khăn của tôi đều tan biến.
Khi Chúa Giê-xu sắp sửa chấm dứt chức vụ của Ngài trên đất, những môn đệ đầy lo âu của Ngài phải đối diện với nhiệm vụ nặng nề mà họ phải thực hiện nhưng không có sự giúp đỡ của Ngài. Mọi hi vọng của họ dường như cũng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Họ thất vọng và trở lại với nghề đánh cá. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ và nhắc lại lời hứa ban một Đấng Giúp đỡ khác.
Cuối cùng thì ngày Đức Thánh Linh giáng lâm để trở thành Đấng Giúp đỡ của họ đã đến, các môn đồ hết sức vui mừng. Ngài là tất cả những gì họ cần, sẵn sàng giúp đỡ họ làm trọn sứ mạng của Đấng Christ.

Chúng ta đã học được rằng Đức Thánh Linh là Đấng thần thượng và trọn vẹn. Trong bài học nầy chúng ta sẽ học về những phương cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta qua sự tự cáo trách, sự tái sanh, sự dạy dỗ và sự hướng dẫn. Bạn có cần sự giúp đỡ của Ngài cho điều gì trong những lãnh vực nầy chăng? Hãy mở lòng bạn khi bạn học bài này, và để Đức Thánh Linh làm Đấng Giúp đỡ riêng tư của bạn!
Dàn Ý Bài Học
Ngài Bắt Phục
Ngài Tái Sanh
Ngài Dạy dỗ
Ngài Hướng dẫn
Các Mục Tiêu Bài Học
Khi kết thúc bài học này bạn sẽ có thể:
Giải thích ý nghĩa của công tác bắt phục của Đức Thánh Linh dựa trên GiGa 16:7-11.
Thảo luận công tác của Đức Thánh Linh trong sự tái sanh.
Mô tả những khía cạnh khác nhau trong công tác dạy dỗ và hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Chuẩn bị chính bạn cho chức vụ giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
Những Họat Động Học Tập
Giống như những hoạt động học tập của Bài 1, khi bạn học bài này, hãy đọc nội dung bài học, tìm và đọc những đoạn Kinh thánh trưng dẫn, và trả lời các câu hỏi nghiên cứu.
Tìm định nghĩa những từ ngữ bạn không biết trong phần từ vựng ở cuối sách.
Làm bài tự trắc nghiệm và kiểm tra lại những câu trả lời của bạn.
Ôn lại Bài 1-3, sau đó trả lời những câu hỏi trong phần Đánh giá Tiến trình Học tập theo Đơn vị 1.
Những Từ Then Chốt
xức dầu
người cầu thay
ăn năn
kinh sách
người diễn giải
khải thị, sự
cáo trách, sự
người hòa giải
công bình, sự
mở trí
an ủi
ấn chứng
cơ nghiệp
cứu chuộc, sự
xướng ngôn viên
hà hơi
tái sanh, sự
lời phát biểu
Khai Triển Bài Học
NGÀI BẮT PHỤC
Mục tiêu 1: Nhận diện những câu đúng liên quan đến chức vụ của Đức Thánh Linh trong việc cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét .
Công tác đầu tiên của Đức Thánh Linh trong con người được Chúa Giê-xu giải thích khi Ngài hứa ban cho các môn đệ một Đấng Giúp đỡ. Đây là những lời của Ngài:
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua Chúa thế gian này đã bị đoán xét. (GiGa 16:7-11).
Thế gian đã tự lập lên cho mình những tiêu chuẩn về tội lỗi và sự công bình , và điều nầy dường như họ chối bỏ sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời về sự phán xét . Chỉ bởi tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với con người mà Ngài ban Đức Thánh Linh để cáo trách tội nhân về những việc làm tội lỗi của họ. Đức Thánh Linh làm việc trong lòng người không tin để khiến họ quay về cùng Chúa, nhưng Ngài sử dụng những tín hữu để làm chứng cho những người chưa tin về Chúa Giê-xu và sống một cuộc đời thánh khiết trước mặt họ. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng qua tín hữu Đức Thánh Linh lên án thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Ngài là Đấng giúp đỡ chúng ta trong việc đem những tội nhân về với Đấng Christ.
Về Tội Lỗi
Khi tôi kêu gọi trong một buổi truyền giáo, một bé gái nhỏ 8 tuổi rất xinh đẹp đã đáp lời. Em quì xuống với đôi dòng nước mắt tuôn trào và cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con là một tội nhân ghê tởm!”
Tôi không biết cô bé có phạm tội gì mà thế gian gọi là “ghê tởm” hay không, tuy nhiên Đức Thánh Linh đã chỉ cho cô thấy vẻ đẹp của Chúa Giê-xu, và cô đã thốt lên nhu cầu cần được cứu của mình. Thế gian thường không xem sự không tin vào Đức Chúa Trờilà một tội thật sự và chối bỏ món quà vô giá của Con Ngài, và đó là tội lớn hơn hết thảy. Chính Đức Thánh Linh bày tỏ cho cô gái nhỏ thấy được tình trạng tội lỗi của mình. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể đem con người đối diện với thực trạng của mình và sự chối bỏ Đấng Christ làm Cứu Chúa. Và cũng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể cáo trách tội nhân để họ chạy đến với Đấng Christ, ăn năn và tìm sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhiều khi Đức Thánh Linh cáo trách tội nhân khi họ lắng nghe sứ điệp Phúc âm (Cong Cv 2:14-41). Hoặc trong những lần khác, sự cáo trách đến khi một tội nhân nghe lời chứng của một tín hữu được Thánh Linh xức dầu, là người đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.
1 Đức Thánh Linh khiến thế gian tự cáo về tội lỗi bằng cách:
a) ban cho những người chưa tin sự hướng dẫn trong những vấn đề thuộc linh.
b) giới thiệu Chúa Giê-xu như là tấm gương của một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (như Ngài đòi hỏi).
c) khiến tội nhân nhận thức sự không xứng đáng của họ khi nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Về Sự Công Bình
Chúa Giê-xu phán rằng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách (hay bắt phục) thế gian về sự công bình vì Ngài sẽ đi về cùng Cha.
Việc Chúa Giê-xu đi về cùng Cha là bằng chứng cho thấy rằng những gì Ngài đã nói về chính Ngài là thật. Nếu Ngài không phải là Đấng Công bình, thì Ngài chết cho tội lỗi của chính Ngài chứ không phải của chúng ta. Thân thể Ngài sẽ phải nằm trong phần mộ và bị tan rã như bao tội nhân khác. Nhưng Ngài là Đấng Công bình, Ngài đã trả giá thay cho tội lỗi của chúng ta, Ngài sống lại từ trong kẻ chết, và Ngài đi về cùng Cha. Đây là lý do Phierơ giới thiệu những lẽ thật nầy cách mạnh mẽ trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:14-41).
Sứ đồ Phao-lô dạy trong RoRm 1:4 rằng Chúa Giê-xu “theo Thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép”. Chính Thần linh của thánh đức làm chứng cho sự công bình của Chúa Giê-xu Christ. Ngài tôn vinh Đấng Christ bằng cách giải bày những sự thuộc về Đấng Christ cho thế gian (GiGa 16:14).

2 Theo sách công vụ, hai câu nào trong những câu sau là bằng chứng về sự công bình của Đức Chúa Giê-xu Christ?
a) Sự dạy dỗ của Ngài
b) Sự chết của Ngài trên thập tự giá
c) Sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết
d) Sự trở về cùng Cha của Ngài
e) Chức vụ của Ngài giữa con người
Về Sự Phán Xét
Sự phán xét mà Đức Thánh Linh dùng để cáo trách con người rằng họ chắc chắn sẽ bị phán xét ấy là sự phán xét Sa-tan. Chúa Giê-xu đã đánh bại Sa-tan, chiến thắng địa ngục và mộ phần, là tất cả những gì cần thiết để chứng minh rằng sự phán xét sau cùng là điều chắc chắn.
Nếu sự rao giảng về sự phán xét không bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Đức Thánh Linh, không nhấn mạnh đến sự chiến thắng của Đấng Christ, thì nó chỉ làm cho con người càng cách xa Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa Giê-xu đã rất đau đớn khi Ngài cảnh cáo thành Giê-ru-sa-lem về sự phán xét sẽ đến, Ngài chẳng bao giờ lấy làm vui khi những kẻ chống đối Ngài chịu hình phạt (Mat Mt 23:37-38).
Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta có thể tìm thấy những cách mà Đức Thánh Linh xử dụng các sứ đồ để cáo trách con người về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Sứ đồ Phierơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã rao giảng về điều này cho dân chúng (Horton, 1976, tr 127). Đây là những gì đã xảy ra:
Có sự cáo trách tội bởi vì những gì họ đã làm cho Chúa Giê-xu do lòng vô tín của họ (Cong Cv 2:22-23).
Có sự cáo trách về sự công bình khi dân chúng nhận biết rằng Đức Chúa Trời không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát, nhưng khiến Ngài sống lại và ngồi bên hữu ngai của Ngài (2:27, 30-33, 36).
Có sự cáo trách về sự phán xét: “Phierơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này !”(2:40).
Kết quả là trước tiên dân chúng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Rồi thì họ ăn năn và tin nhận sứ điệp của Phierơ. Có khoảng 3000 người được cứu thêm vào Hội thánh.
Những thí dụ khác được tìm thấy trong 3:14-21; 4:10-12; 10:39-42 và 13:27-41.
Ngày hôm nay Đức Thánh Linh vẫn là Đấng Giúp Đỡ chúng ta đem sứ điệp cứu rỗi đến cho thế gian. Ngài sẽ xử dụng chúng ta để cáo trách con người về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
3. Khoanh tròn các ký tự trước những câu ĐÚNG mô tả công tác của Đức Thánh Linh trong việc cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét dựa trên phần đã thảo luận.
a. Tội đem lại sự phán xét sau cùng là tội vô tín.
b. Sự phán xét mà Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta là sự phán xét tội nhân.
c. Sự phục sinh của Đấng Christ là bằng chứng cho sự công bình của Ngài.
d. Công tác của Đức Thánh Linh đối với thế gian chủ yếu là do những tín hữu làm chứng bởi đời sống và lời chứng của họ.
e. Việc Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự phán xét có nghĩa là tội nhân đáng bị phán xét.
NGÀI TÁI SANH
Mục tiêu 2: Kể ra ba điều mà Đức Linh làm cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi .
Trong bài học sau chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về công tác tái sinh của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên nó được nói đến trong bài học nầy để cho thấy phần xa hơn trong chức vụ của Đức Thánh Linh khi Ngài là Người Bạn giúp đỡ của chúng ta qua sự cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét bởi vì Ngài là Bạn Hữu, là Giáo Sư và là Người Hướng Dẫn của chúng ta. Trước khi chúng ta kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Đấng An-ủi trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải kinh nghiệm được sự tái sanh.
Nói đến sự tái sanh chúng ta có ý nói đến “sự sanh lại”. Đây là điều sẽ xảy ra khi chúng ta từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa. Chính Đức Thánh Linh hành động thay cho Cha và Con, ban sự sống thuộc linh cho tội nhân ăn năn (GiGa 3:3-8; 6:63; Tit Tt 3:4-5).
Trong giây phút được tái sanh, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta; ấy là, Ngài sống trong chúng ta và luôn hiện diện để giúp đỡ chúng ta (GiGa 14:16-17).
4. Đọc RoRm 8:9, 11; ICo1Cr 3:16; 6:19 và giải thích lẽ thật của những đoạn Kinh thánh nầy bằng cách hoàn chỉnh câu sau:
Trong giây phút chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, Đức Thánh Linh ..........................................................
Sau khi đem chúng ta vào sự sống tâm linh, Đức Thánh Linh cư trú trong mỗi tín hữu. Khi Ngài ngự trong chúng ta, Ngài là ấn chứng của Đức Chúa Trời - là của cầm bảo đảm cho cơ nghiệp thuộc linh trong tương lai của chúng ta:
Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài (Eph Ep 1:13-14).
5. Dựa trên nền tảng trong GiGa 14:1-3; Eph Ep 1:12-13 và IICo 2Cr 1:22, Đức Thánh Linh được gọi là của cầm của chúng ta bởi vì:
..............................................................................................................................................................................................................
Ấn chứng của Đức Thánh Linh tượng trưng cho sự an ninh mà chúng ta có trong Ngài khi Ngài kiểm soát cuộc đời chúng ta. Nó cũng xác chứng cho quyền làm con của chúng ta, nghĩa là chúng ta sẽ được hưởng cơ nghiệp của Cha trên trời (RoRm 8:15-17; GaGl 4:6).
Vì vậy Đức Thánh Linh bắt đầu sự sống thuộc linh trong chúng ta trong kinh nghiệm tái sinh. Khi Ngài ở trong chúng ta, Ngài là Đấng kiểm soát cuộc đời chúng ta. Sự hiện diện của Ngài mang lại cho chúng ta lòng can đảm. Ngài làm cho quyền làm con của chúng ta có ý nghĩa bởi 1) xác chứng cho tính chân thật của nó (RoRm 8:16), 2) đặt để trong chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta nhìn về cơ nghiệp tương lai được dành sẵn cho chúng ta, 3) cầu nguyện và cầu thay cho chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời (RoRm 8:16-17), và 4) nhắc nhở chúng ta rằng công tác của Ngài trong đời sống chúng ta là ấn chứng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời là điều mang lại sự giúp đỡ để chúng ta duy trì một đời sống thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời.
6. Kể tên ba điều chúng ta đã thảo luận trong phần này mà Đức Thánh Linh làm cho chúng ta trong giây phút chúng ta được tái sinh.
.......................................................................................................
NGÀI DẠY DỖ
Mục tiêu 3: Xác định điều mà Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta “mọi sự ”.
Truyền đạt lẽ thật cho tín hữu là một trong những phương cách quan trọng mà Đức Thánh Linh dùng để giúp đỡ con người. Đây là lý do Chúa Giê-xu gọi Thánh Linh là Thần lẽ thật trong cùng một câu với danh hiệu Người Cố Vấn hay Đấng An-ủi (GiGa 14:16-17). Dạy dỗ và hướng dẫn gắn liền với chức vụ của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng đây là chức vụ đối với tín hữu .
Người Hướng Dẫn
Như Chúa Giê-xu đến để giải bày bản tánh và ý muốn của Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh cũng đến để giải bày bản tánh và ý muốn của Chúa Giê-xu (GiGa 14:20-21, 23-26). Một cách Ngài thực hiện điều này thời xưa là hàn hơi trên các môn đệ của Chúa Giê-xu để họ chép lại cuộc đời và chức vụ của Chủ mình. Đó là những sách Phúc âm: Mathiơ, Mác, Lu-ca và Giăng.
Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ bằng cách nào? Trước hết, Ngài tôn vinh Đấng Christ . Ngài không dạy một khối lượng kiến thức hoàn toàn mới mẽ; nhưng chiếu rọi ánh sáng trên những gì Đấng Christ đã dạy dỗ, làm cho người nghe thông hiểu lẽ thật. Khi tín hữu càng trưởng thành về mặt thuộc linh, họ sẽ có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề hơn. Họ sẽ thay sữa bằng thức ăn cứng (ICo1Cr 3:2; Hêbơrơ 5:11-14;). Trong khi chế độ ăn thuôc linh thay đổi, thì Đấng Christ là chủ thể, vẫn cứ y nguyên.
Đấng An-ủi không bỏ xót điều gì quan trọng để bạn hiểu biết về Đấng Christ. Chúa Giê-xu hứa rằng: “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự” (GiGa 14:26). Bạn sẽ boăn khoăn tự hỏi rằng: “Vậy thì có quan tâm đến công việc, gia đình cũng như hoàn cảnh sống của tôi không?” Vâng, Đức Chúa Trời có quan tâm! Tuy nhiên Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải họcbiết được sự ưu tiên: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều (những nhu cầu về vật chất, thân thể, xã hội và nghỉ ngơi) ấy nữa”(Mat Mt 6:33). Đức Thánh Linh dạy chúng ta biết cách xắp xếp cuộc đời chúng ta xứng hợp trong lãnh vực thuộc linh, và rồi cùng với sự kiểm soát của Ngài trên đời sống chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta trong những lãnh vực khác của cuộc sống. Chính Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và giúp đỡ chúng ta hiểu được những điều thuộc linh (ICo1Cr 2:10-15). Trong tất cả những điều này, mục đích của Ngài là tôn vinh Đấng Christ. Stanley M. Horton nói rằng: “Đức Thánh Linh luôn luôn giải bày Chúa Giê-xu như tất cả những gì Kinh thánh nói về Ngài” (1976,tr 121).

Thứ hai, Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta hiểu biết về những việc trong tương lai . Chúa Giê-xu phán: “Ngài ... sẽ tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (GiGa 16:13). Lời hứa nầy trở nên rõ rằng hơn khi sứ đồ Giăng được linh cảm trong Ngày của Chúa và được ban cho sự mặc khải của Đức Chúa Giê-xu Christ (KhKh 1:10). Giăng được bảo rằng những điều này sẽ được ứng nghiệm . Sự khải thị bao gồm những việc sẽ xảy ra từ thế kỷ thứ nhất sau Chúa cho đến thời kỳ Trời Mới và Đất Mới (KhKh 21:1-20). Phao-lô, cùng được linh cảm như vậy, đã nói tiên tri về sự hiện đến của Chúa(1Têsalônica 4: 13-18), những sự kiện chung quanh sự hiện đến của Ngài (ITe1Tx 5:1-11), sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những kẻ không tin (2Tês 1:5-12;), và sự xuất hiện của kẻ vô luật pháp (IITe 2Tx 2:1-12). Phierơ cũng nói về ngày hiện đến của Chúa (IIPhi 2Pr 3:1-13). Điểm chung mà chúng ta thấy trong tất cả những sự kiện nầy là sự Khải thị về sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ.
7 Chủ đề trong suốt sách Khải thị là gì?
a) Sự phán xét tội nhân
b) Vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ
c) Những chiến thắng cuối cùng của Sa-tan
8 Dựa trên phần đã thảo luận, khi Chúa Giê-xu bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta “mọi điều”, Ngài muốn nói đến điều gì? Khoanh tròn ký tự trước những câu trả lời bạn chọn.
a) Tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về Ngài
b) Tất cả những gì chúng ta cần biết về công tác của chúng ta
c) Những sự kiện khoa học về cuộc sống trong tương lai của chúng ta trên đất
d) Tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về Chúa Giê-xu
e) Những điều thuộc về Đức Thánh Linh giúp chúng ta tôn vinh Đấng Christ
f) Những sự kiện trong tương lai liên hệ đến sự sống thuộc linh của chúng ta
g) Làm thế nào để thành công về mặt tài chánh
h) Làm thế nào để cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét
Đấng Dạy Dỗ
Mục tiêu 4: Mô tả vai trò liên quan đến Kinh thánh của Đức Thánh Linh .
Khi các sách Tin lành được viết ra, Đức Thánh Linh bắt đầu chức vụ dạy dỗ của Ngài. Sứ đồ Phao-lô là người được chọn để cắt nghĩa các sách Phúc âm cho Hội thánh. Chức vụ sứ đồ của ông là một phần quan trọng của Thánh Kinh Tân ước tiếp theo các sách Phúc Âm và sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Những sứ đồ khác và những người tin Kinh thánh Tân ước đều được Đức Thánh Linh hà hơi và lấy điều thuộc về Đấng Christ mà rao bảo (GiGa 16:14). Vậy thì đều này xảy ra như thế nào?
Thơ Phierơ thứ hai chương 1 câu 20-21 và IITi 2Tm 3:16 bày tỏ cơ cấu của sự khải thị Kinh thánh. Những sự nghiên cứu Kinh thánh cho thấy rằng Đức Thánh Linh hà hơi trên những người ghi lại Lời của Đức Chúa Trời được ban cho họ. Không phải những trước giả Kinh thánh đã khởi xướng việc ghi chép, mà họ nói và viết lại Lời của Đức Chúa Trời cách chân thật theo như điều Đức Thánh Linh thúc đẩy họ. Những sinh viên nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời cách nghiêm túc sẽ nhận thấy rằng trong khi Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời, nó được ghi lại theo phong cách và từ ngữ riêng của mỗi tác giả, và trong một số trường hợp, kinh nghiệm của tác giả được biểu lộ qua Kinh thánh. Các tác giả không phải là những người máy; họ rất nhạy bén với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và ghi chép cách chính xác lại sứ điệp của Đức Chúa Trời, cống hiến tài năng của họ vào trong tiến trình này.
Mặc dù sự ghi chép Kinh thánh đã chấm dứt, và tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ điều đã được ghi lại, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục chức vụ dạy dỗ của Ngài. Ngài lấy những điều đã được ghi chép trong Kinh thánh và soi sáng chúng (làm cho chúng trở nên rõ ràng hơn) cho tấm lòng và tâm trí của mỗi tín hữu.
Cách tốt nhất để hiểu một quyển sách là hỏi chính tác giả của cuốn sách ấy ý nghĩa của những gì ông đã viết ra. Vấn đề là, những tác giả bên cạnh chúng ta thì không có nhiều, nhưng Đức Thánh Linh thì có. Tất cả những tác giả Kinh thánh đều đã chết nhiều thế kỷ trước đây. Tuy nhiên thật được an ủi biết bao khi biết rằng Vị Tác giả thiên thượng ở với chúng ta đời đời! Mỗi khi bạn mở Kinh thánh ra, Đấng Giúp Đỡ cá nhân của bạn ở cạnh bạn để giúp đỡ bạn hiểu biết Kinh thánh.
9 Dựa trên những đoạn Kinh thánh đã học, câu nào là câu mô tả đúng nhất về vai trò của Đức Thánh Linh trong việc ghi chép Kinh thánh?
a) Đức Thánh Linh khiến con người viết ra những gì Ngài mặc khải trong cùng một văn phong, từ ngữ và hình thức trình bày để mỗi phần trong Kinh thánh đều giống như các phần khác.
b) Khi Đức Thánh Linh giáng trên những người thánh của Đức Chúa Trời, họ rơi vào trạng thái xuất thần. Trong vô thức, họ chỉ ghi chép lại những gì được đọc cho. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Linh không xử dụng văn phong, từ ngữ hoặc hình thức trình bày của tác giả.
c) Đức Thánh Linh thúc đẩy những người được chọn của Đức Chúa Trời để nói tiên tri. Khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ trung tín ghi chép lại sứ điệp của Đức Chúa Trời. Trong tiến trình truyền đạt sứ điêp đó, Đức Thánh Linh xử dụng văn phong, từ ngữ và kinh nghiệm của mỗi tác giả.

Người Phát Ngôn
Mục tiêu 5: Liên kết từ ngữ người phát ngôn với chức vụ của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh và tín hữu .
Sau khi Chúa Giê-xu trở về cùng Cha, Đấng An-ủi sẽ là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Người phát ngôn là người nói thay cho một người khác. Chúa Giê-xu đã là một chứng nhân và một người phát ngôn trọn vẹn của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã chấm dứt công tác mà Cha giao phó. Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ của Ngài rằng khi Thần lẽ thật đến, Ngài sẽ nói (GiGa 16:13).
Chúa Giê-xu, là người phát ngôn của Đức Chúa Trời, phán rằng: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến”(7:16). Và điều này cũng đúng với Đấng An-ủi: “Ngài nói mọi điều mình đã nghe”(16:13).
Sự khác nhau ấy là, trong khi Chúa Giê-xu nói qua thân thể vật lý của Ngài, thì Đức Thánh Linh nói qua các tín hữu. Khi chúng ta nói cho Đức Thánh Linh, thường thì đó là sứ điệp mà Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta học Lời của Đức Chúa Trời. Ngài khích lệ và xức dầu khi chúng ta nghiên cứu, và chúng ta trở nên người phát ngôn cho Đức Chúa Trời. Bằng cách nầy, Đức Chúa Trời có thể có những người phát ngôn trên khắp cả trái đất trong cùng một thời gian, vì Đấng Giúp Đỡ của chúng ta là Đấng vô sở bất tại. Ngài có thể nói qua mỗi chúng ta khi chúng ta lắng nghe Ngài và để Ngài nói qua chúng ta.
Sau nầy khi chúng ta tiếp tục học,chúng ta sẽ thấy có những lúc Đức Thánh Linh nói trực tiếp qua chúng ta bởi những ân tứ thuộc linh. Thật sự thì chúng ta đang nói, nhưng Ngài ban lời nói cho chúng ta vào thời điểm ân tứ đang vận hành. Bất cứ tín hữu nào cũng có thể nói cho Đức Chúa Trời, nhưng chỉ khi người ấy nhận được sứ điệp từ Đức Thánh Linh (ICo1Cr 12:1-10).
10. Đọc GiGa 14:7, 26, trả lời những câu hỏi sau:
a. Người phát ngôn nào bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta?
b. Người phát ngôn nào bày tỏ về Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta?.............................
c. Khi Đức Thánh Linh phán qua chúng ta, Ngài sẽ nhắc nhở cho chúng ta điều gì?.......................................................................
d. Là một người phát ngôn có nghĩa là:..........................................
.......................................................................................................
NGÀI HƯỚNG DẪN
Mục tiêu 6: Sắp xếp các khía cạnh khác nhau trong chức vụ của Đức Thánh Linh với các định nghĩa của chúng .
Trong Bài học 1 chúng ta đã học về một từ ngữ Hy lạp là Paraclete được chép trong GiGa 14:16, và được dịch ra trong các bản Kinh thánh khác nhau là Đấng An ủi Đấng Giúp Đỡ hay Đấng Hướng Dẫn . Từ ngữ này có nghĩa là “đấng ở bên cạnh để giúp đỡ.” Khi suy nghĩ về Đức Thánh Linh như là một người bạn, ý nghĩ của chúng ta sẽ hướng về một người cầu thay, hướng dẫn và an ủi chúng ta. Tất cả những khía cạnh này trong chức vụ của Đức Thánh Linh đối với chúng ta hài hòa trong ý nghĩa về đấng ở bên cạnh để giúp đỡ. làm thế nào để chúng ta áp dụng những chức vụ này trong đời sống cá nhân của chúng ta.
Đấng Cầu Thay
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy (RoRm 8:26-27).
Ở đây, sứ đồ Phao-lô liên hệ Đức Thánh Linh như là một Đấng Cầu Thay cho chúng ta (người cầu nguyện thay cho một người khác). Trong những khi chúng ta yếu đuối, chúng ta không biết mình phải cầu nguyện điều gì và cầu nguyện như thế nào. Những khi bối rối, chúng ta thường không hiểu mình thật sự cần điều gì làm thế nào để tìm ra những giải pháp thích hợp. Có thể chúng ta muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ngài hơn bất cứ điều gì khác, tuy nhiên chúng ta không biết làm thế nào để dung hòa những khó khăn hiện tại với mục đích to lớn của Đức Chúa Trời đem chúng ta đến sự trưởng thành thuộc linh. Vào những lúc như vậy, Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ và cầu thay cho chúng ta bằng những lời thở than không thể nói ra được. Đức Chúa Cha biết điều gì trong tâm trí chúng ta và điều gì trong tâm trí Đức Thánh Linh. Bởi vì sự thông đạt giữa Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh là trọn vẹn, nên không cần phải nói ra bằng lời . Và bởi vì Đức Thánh Linh biết ý muốn và ý tưởng của Đức Chúa Cha, nên chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài cầu thay theo ý muốn của Đức Chúa Trời. sự nhận thức này sẽ giúp chúng ta tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được trả lời theo cách và thời điểm của Đức Chúa Trời.
Tôi đã từng kinh nghiiệm có những khi nan đề quá nặng nề đến nỗi tôi không biết phải trình bày với Đức Chúa Trời như thế nào. Và tôi thật sự cảm biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong tôi, trình lên cho Đức Chúa Trời lời cầu nguyện của tôi mà tôi không thể diễn tả bằng lời được. Quí báu thay khi biết rằng chúng ta có một Người bạn giúp đỡ chúng ta trình dâng lời cầu nguyện của mình lên cho Đức Chúa Trời mỗi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào!
Một người bạn giáo sĩ bị bệnh rất nặng ở Châu Phi và được đưa đến bịnh viện để giải phẩu vì sắp phải sanh non. Ngay thời đểm nguy kịch của cô, cha của một người bạn thân ở Mỹ bị đánh thức trong khi ông đang ngủ với gánh nặng phải cầu nguyện cho Mari. Ông cầu nguyện suốt đêm, và qua ngày hôm sau vẫn tiếp tục cầu nguyện, không ăn uống hay nghỉ ngơi. Đêm thứ hai ông vẫn cầu nguyện. Vào buổi sáng của ngày thứ hai, ông chổi dậy và nói rằng: “Đức Chúa Trời đã trả lời cầu nguyện của ta!” Ngày hôm sau con gái của ông nhận được một bức điện tín của người bạn giáo sĩ tại Châu Phi nói rằng: “Con tôi được sanh ngày hôm qua, Mari và đứa bé đều khỏe.” Chính Đức Thánh Linh , Đấng Cầu Thay của chúng ta, đã thúc giục người đàn ông tin kính này cầu thay cho một người bạn ở cách xa hàng ngàn dặm.
Đức Thánh Linh cũng giúp đỡ chúng ta trong sự cầu thay bằng cách nhắc nhở chúng ta những điều thuộc về chúng ta trong Đấng Christ và bảo đảm điều mà Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta (ICo1Cr 2:12). Ngoài sự giúp đỡ của Ngài, lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là sáo rỗng.
11 Qua phần bài học Đức Thánh Linh là Đấng Cầu Thay, hãy chỉ ra hai cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta cầu nguyện?
..............................................................................................................................................................................................................
12 Điều nào minh họa chức vụ cầu thay của Đức Thánh Linh? Hãy khoanh tròn mẫu tự trước những câu bạn chọn.
a) “Tôi lập một danh sách những nhu cầu của tôi và trình lên cho Đức Chúa Trời khi tôi cầu nguyện.”
b) “Tôi biết rằng một anh chị em tôi đang có một nhu cầu thuộc linh sâu xa, nhưng tôi không biết cầu nguyện như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể làm là đầu phục Đức Thánh Linh khi Ngài cầu thay cho bạn tôi.”
c) “Gia đình tôi đã hết thức ăn. Trong khi chúng ta đang cầu nguyện thì có tiếng gõ cửa. Một người bạn trong Hội thánh mang đến một giỏ thức ăn. Đức Chúa Trời đã trả lời trước khi chúng ta cầu nguyện.”
d) Bởi vì Đức Chúa Trời biết rỏ những nhu cầu của tôi hơn tôi, thật không cần thiết để tôi mất nhiều thời gian cầu nguyện.”
Đấng Hướng Dẫn
Tôi sẽ chọn nghề nghiệp gì? Tôi sẽ thành hôn với ai? Tôi sẽ sống ở đâu? Mỗi ngày bạn phải đối diện với những quyết định quan trọng, và bạn cần một người hướng đáng tin cậy. Sự thành công của bạn tùy thuộc vào sự hướng dẫng mà bạn noi theo.
Có rất nhiều người đưa ra những lời chỉ dẫn, và cũng tự nhận lời khuyên của mình là tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ có một Đấng Cố Vấn mà chúng ta có thể nghe theo lời khuyên dạy của Ngài với sự bình an trọn vẹn. Ngài là Đấng Cố Vấn mà Chúa Giê-xu hứa ban xuống. Khi bạn phải quyết định giữa lẽ thật và sự giả dối, thì Ngài sẽ dẫn bạn vào con đường của lẽ thật, vì Ngài là Thần Lẽ thật. Ngài luôn hướng dẫn chúng ta đến sự thành công thiện mỹ (IGi1Ga 4:6).
“Sống với Thánh Linh” nghĩa là bước đi với Ngài và được Ngài hướng dẫn (GaGl 5:16-18). “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy”(GaGl 5:25). Để giữ bước chân của chúng ta với Ngài, chúng ta phải sẵn sàng để Ngài hướng dẫn chúng ta. Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta khi chúng ta sống theo Ngài và ao ước những điều Ngài ao ước (RoRm 8:5). Khi chúng ta thừa nhận quyền lãnh đạo chủ tể của Ngài, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (GiGa 16:13). Ngài cũng sẽ hướng dẫn chúng ta khi đối xử với những người khác như Ngài đã làm với tín hữu của Hội thánh đầu tiên. Và chắc chắn rằng Ngài sẽ quan phòng cho chúng ta về mặt kinh tế, nghề nghiệp và thuộc linh như Ngài đã làm cho họ (Cong Cv 2:42-47).
Bên cạnh vai trò của Đức Thánh Linh là hướng dẫn chúng ta vào lẽ thật và chỉ dạy chúng ta trong những quyết định hằng ngày, Đức Thánh Linh cũng chỉ ra bản chất của những việc làm sai trái của chúng ta - những hành vi của bản chất củ, chưa được tái sanh (so sánh Eph Ep 4:20-32 và RoRm 8:12-14). Hơn nữa, ngoài sự tỏ bày cho tín hữu thấy được những nguy hiểm khi họ có khuynh hướng phục dưới con người củ của mình, Đức Thánh Linh còn giúp đỡ họ làm cho chết bất cứ hành vi nào chống nghịch với bản chất mới. Hoặc là, Đức Thánh Linh có thể ngăn cản chúng ta không làm những việc mà đơng giản chúng chưa đến thời điểm của ý muốn Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn ông mong muốn đi truyền giảng trong cõi A-si thì đó không phải là tội, nhưng đó chỉ là chưa đúng vào thời điểm của Đức Chúa Trời (Cong Cv 16:6-10). Sau này, sự ngăn cản đó được phá bỏ và Phao-lô có một chức vụ to lớn tại vùng này (19:10). Vai trò hướng dẫn của Đức Thánh Linh đối với chúng ta rất quan trọng cho sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta.
13 Đọc những câu Kinh thánh (bên phải) và sắp xếp với các sự hướng dẫn mà chúng mô tả (bên trái). Viết số bạn chọn trước mỗi khoảng trống.
. . . a Đưa ra quyết định
. . . b Ngăn chặn
. . . c Sự bổ nhiệm
. . . d Sự hướng dẫn
1) 8:29
2) 13:2
3) 15:28
4) 16:6
Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh không chỉ ban cho chúng ta những sự hướng dẫn mà chúng ta nên làm (đưa ra quyết định, sự bổ nhiệm, và sự hướng dẫn), nhưng Ngài cũng hướng dẫn chúng ta trong những điều chúng ta không nên làm, ngăn cấm chúng ta không được làm trước khi Ngài cho phép hoặc hành động trong cách trái với vị trí là con cái Đức Chúa Trời của chúng ta (so sánh RoRm 8:12-16 với IGi1Ga 3:2-3). Vì vậy, chúng ta phải tìm cầu sự hướng dẫn của Ngài và vâng theo tiếng Ngài.
Đấng An-ủi
Như chúng ta đã thấy, từ ngữ paraclete đôi khi được dịch là Đấng An ủi . Đức Thánh Linh là Đấng An-ủi của chúng ta, là Đấng “luôn ở bên cạnh để giúp đỡ.” Sự an ủi của Đức Thánh Linh không phải là sự tiếc nối thuộc linh. Ngài biết những sự sầu khổ của cuộc đời và Ngài cũng có sự thương xót, tuy nhiên, sự an ủi của Ngài không chỉ là một sự thông cảm.
Cùng với những đức tính mà Ngài ban cho chúng ta trong cuộc sống, Đức Thánh Linh còn đem đến sự bình an (GaGl 5:22). Sự bình an của Ngài là kết quả của đời sống đầu phục sự kiểm soát của Ngài (RoRm 8:6). Khi chúng ta càng trưởng thành trong sự nhận thức sự kiểm soát của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng trưởng thành trong sự nhận thức quyền làm con thuộc linh của chúng ta bấy nhiêu - rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Điều này đem lại cho chúng ta sự bình an và sự an ninh thật.
Sự an ủi của Ngài cũng bao gồm cả sự hy vọng . Dù cho đêm tối bao nhiêu, thì Đức Thánh Linh, Đấng biết rõ tương lai, cho bạn biết rằng sẽ có một buổi sáng, và lời hứa của Chúa Giê-xu rằng “Ta sẽ trở lại cùng các ngươi” sẽ được ứng nghiệm (GiGa 14:28).
14. Hãy sắp xếp những khía cạnh trong chức vụ cố vấn của Đức Thánh Linh với các định nghĩa của chúng. Viết số bạn chọn trước mỗi khoảng trống.
1) Đấng Cầu Thay
2) Đấng Hướng Dẫn
3) Đấng An-ủi
. . . a Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng
ta qua sự kỷ luật, sự ngăn chặn,
sự bổ nhiệm sự hướng dẫn
và sự lập quyết định.
... . b Đức Thánh Linh ban sư bình an
và sự vọng cho chúng ta dù trong những
hoàn cảnh khó khăn nhất.
. . . c Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta khi
chúng ta cầu nguyện bằng cách nhắc nhở
những nhu cầu của chúng ta và cầu nguyện thay
cho chúng ta khi chúng ta không thể diễn đạt
những nhu cầu sâu kín nhất của mình.
15. Bạn đã từng kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh ở một lãnh vực nào trong những lãnh vực này chưa? Nếu có, hãy viết những từ Đấng Cầu Thay, Đấng Hướng Dẫn và Đấng An ủi trong vở của bạn, bên cạnh hãy ghi ra những kinh nghiệm cá nhân với chức vụ của Người Bạn Giúp Đỡ của bạn. Hãy cảm tạ Ngài đã ở cùng bạn và chăm sóc những nhu cầu thuộc linh cũng như nhu cầu thuộc thể của bạn.
Bây giờ bạn đã học xong Đơn vị 1: Một Người Bạn Riêng Tư . Bạn đã được dạy rằng Đức Thánh Linh là một Con Người trọn vẹn , một Ngôi Vị thiên thượng và một Đấng Giúp Đỡ . Ngài muốn ngự trong bạn để dạy dỗ và hướng dẫn bạn.
Trong đơn vị học kế tiếp, bạn sẽ khám phá ra rằng Đức Thánh Linh cũng là một Người Bạn quyền năng . Nguyện Đức Chúa Trời chúc phước cho bạn khi bạn tiếp tục học bài nầy.
Bài Tự Trắc Nghiệm
CÂU HỎI CHỌN LỰA. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn những ký tự trước câu trả lời bạn chọn.
1. Từ nào trong những từ ngữ sau KHÔNG phải là từ được dịch từ tiếng Hy lạp Paraclete ?
a) Đấng An-ủi
b) Đấng Cố Vấn
c) Đấng Tạo Hóa
d) Đấng Giúp Đỡ
2 Ý nghĩa của từ Paraclete là:
a) Đấng cáo trách
b) Đấng phán xét
c) Đấng thương xót
d) Đấng ở bên cạnh để giúp đỡ
3 Từ ngữ nào KHÔNG phải là một phần trong chức vụ cáo trách của Đức Thánh Linh?
a) Sự phán xét
b) Sự tái sanh
c) Sự công bình
d) Tội lỗi
4 Trong chức vụ của Đức Thánh Linh, từ ngữ tái sanh mô tả
a) Sự sanh thuộc linh
b) Sự sanh thuộc thể
c) Sự chết và sự sống lại của Đấng Christ
d) Cố gắng sống một đời sống tốt đẹp hơn
5 Sự phán xét mà Đức Thánh Linh cáo trách thế gian là sự phán xét
a) Tín hữu
b) Những người không phải tín hữu
c) Satan
6 Theo bài học của chúng ta, điều nào KHÔNG phải là công tác của Đức Thánh Linh trong thời điểm chúng ta được cứu?
a) Ngài sửa phạt chúng ta
b) Ngài ấn chứng chúng ta
c) Ngài tái sanh chúng ta
d) Ngài ngự trong chúng ta
7 Từ ngữ nào không phù hợp với công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài đóng ấn của Ngài trên chúng ta ?
a) Quyền sở hữu
b) Sự an ninh
c) Sự bảo đảm
d) Sự trọn vẹn
8 Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta những nhu cầu khi chúng ta cầu nguyện, và Ngài trình dâng những nhu cầu đó cho Đức Chúa Trời bằng những lời thở than không thể nói ra được. Chức vụ nầy của Ngài đối với chúng ta là
a) Giáo sư
b) Đấng An-ủi
c) Đấng Cầu thay
d) Đấng Hướng dẫn
9 Đưa ra quyết định, ngăn chặn, bổ nhiệm và hướng dẫn liên hệ mật thiết đến vai trò của Đức Thánh Linh đối với chúng ta như là
a) Đấng Hướng dẫn
b) Đấng An-ủi
c) Đấng Hòa giải
d) Đấng Cáo trách
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời những câu hỏi sau cách ngắn gọn.
10 Hãy kể ra hai điều mà Đức Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ thực hiện trong chức vụ giảng dạy của Ngài đối với chúng ta ?
..............................................................................................................................................................................................................
11 Liệt kê thứ tự thích hợp của những người phát ngôn truyền đạt sự khải thị của Đức Chúa Trời cho con người.
Từ Đức Chúa Trời, qua ............................................... , ...............
............................................................................... đến con người.

Trả Lời Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. b) giới thiệu Chúa Giê-xu như là một đời sống gương mẫu làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (như Ngài đòi hỏi).
2. c) Sự phục sanh từ trong kẻ chết của Ngài.
d) Sự trở về cùng Cha của Ngài.
3. a. Đúng
b. Sai
c. Đúng
d. Đúng
e. Sai
4. (bằng lời của chính bạn.) Ngự trong chúng ta; đến để sống trong chúng ta.
5. Ngài là ấn chứng hay sự đảm bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại như điều Ngài đã hứa. Đức Thánh Linh là sự bảo đảm hay của cầm cho cơ nghiệp đời sau của chúng ta.
6. Ngài tái sanh chúng ta, Ngài ngự trong chúng ta, và Ngài đóng ấn trên chúng ta.
7. b) Sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ.
8. Tôi sẽ khoanh tròn các câu a), d), e), f) và h). Câu trả lời b), c) và g) không phải là những điều đặc biệt mà Đức Thánh Linh muốn dạy dỗ chúng ta, mặc dù Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để ứng xử với những điều thuộc linh cũng như những điều thuộc thể.
9. c) Đức Thánh Linh thúc giục những người được chọn của Đức Chúa Trời.
10. a. Chúa Giê-xu
b. Đức Thánh Linh
c. Mọi điều Chúa Giê-xu dạy dỗ
d. Nói thay cho người khác
11. Đôi khi Ngài đem những nhu cầu đến trong tâm trí chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện cho những nhu cầu đó. Những khi khác Ngài trình dâng những nhu cầu đó lên cho Đức Chúa Trời khi chúng ta không thể diễn tả thành lời được.
12. Câu trả lời b) và c) minh họa chức vụ cầu thay của Đức Thánh Linh .
13. a. 3) Cong Cv 15:28
b. 4) 16:6.
c. 2) 13:2.
d. 1) 8:29.
14. a. 2) Đấng Hướng Dẫn
b. 3) Đấng An-ủi
c. 1) Đấng Cầu Thay
15. Câu trả lời của bạn.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:09 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách