† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2335|Trả lời: 0

Cố Vấn - ĐỨC THÁNH LINH ĐẤNG TRUYỀN ĐẠT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-10-2011 08:13:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cố Vấn Dạy Bảo Và Dẫn Dắt
Tác giả: William Farrand

ĐỨC THÁNH LINH ĐẤNG TRUYỀN ĐẠT

Từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời trò chuyện với con người bằng những phương cách khác nhau. Trong Cựu ước, qua Đức Thánh Linh, Ngài phán với các đấng tiên tri là người chuyển giao sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người. Một số các tiên tri và những người khác được Đức Chúa Trời chọn để ghi lại sứ điệp của Ngài ngỏ hầu chúng có thể được truyền lại cho những thế hệ kế tiếp.
Chúa Giê-xu là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Ngài đến để dạy cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Các sách Phúc âm ghi lại sự dạy dỗ của Ngài và cuộc đời chức vụ của Ngài trên đất. Bản văn được những người cùng sống và trò chuyện với Ngài viết lại cùng với sự hà hơi của Đức Thánh Linh.
Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các sứ đồ tiếp tục truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời. Một số trong họ được Đức Thánh Linh soi dẫn để ghi lại sứ điệp, để lại cho chúng ta Kinh thánh ngày hôm nay. Trong tất cả sự truyền đạt nầy, Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh ban lời của Ngài cho những người nam và người nữ để họ biết và vâng phục Ngài.
Trong bài học nầy chúng ta sẽ thấy công tác của Đức Thánh Linh trong việc đem Lời được chép ra cho chúng ta, trong việc xức dầu cho Lời Hằng Sống, và trong việc khiến chúng ta trở thành những Bức thư sống. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi, và chúng ta có trách nhiệm chuyển giao sứ điệp đó cho những người khác.
Dàn Ý Bài Học
Lời Được Chép
Lời Hằng Sống
Những BứcThư Sống
Những Mục Tiêu Bài Học
Khi kết thúc bài học này bạn sẽ có thể:
Định nghĩa những thuật ngữ sự mặc khải , sự soi dẫn , và sự soi sáng khi chúng được áp dụng cho công tác của Đức Thánh Linh.
Giải thích những phương cách mà chúng ta có thể biết rằng Kinh thánh là Lời được Thánh Linh hà hơi của Đức Chúa Trời.
Mô tả vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu.
Minh chứng một sự hiểu biết về tầm quan trọng khi trở thành một Bức Thư Sống bằng cách để Đức Thánh Linh làm việc qua bạn.
Những Hoạt Động Học Tập
Nghiên cứu bài học như phần những hoạt động học tập mô tả trong Bài 1. Đọc nội dung bài học, tìm và đọc những phần Kinh thánh trưng dẫn, và trả lời các câu hỏi nghiên cứu.
Tra cứu định nghĩa trong phần từ vựng ở cuối sách hướng dẫn cho những từ then chốt mà bạn không biết.
Làm bài tự trắc nghiệm và kiểm tra lại những câu trả lời của bạn.
Những Từ Then Chốt
xức dầu,
sự soi dẫn,
sự giáng xuống
thử thách,
sự soi sáng,
sự hoàn mỹ
vô ngộ
Khai Triển Bài Học
LỜI ĐƯỢC VIẾT RA
Nhu Cần Về Lời Kinh Thánh
Mục tiêu 1: Phân biệt được sự khải thị, sự soi dẫn và sự soi sáng .
Sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người liên quan đến sự sống và sự chết. Đa-vít nói rằng: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa”(Thi Tv 119:11).
Các tác giả Cựu-ước cho thấy rằng Đức Chúa Trời ao ước truyền đạt sứ điệp của Ngài cho con người. Từ ngữ “Đức Giê-Hô-Va phán” hoặc những từ tương tự được chép hơn 3800 lần. Chính sự nghe và vâng theo Lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được cứu khỏi sự chết đời đời.
Mười Điều Răn Đức Chúa Trời ban cho Môi-se lần đầu được chính Ngài viết ra:
Đoạn, Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bảng chứng; hai bảng chứng có viết hai bên, mặt nầy và mặt kia. Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng (XuXh 32:15, 16).
Môi-se đã đập vỡ hai bảng đá đó khi ông thấy dân sự phạm tội. Lần thứ hai Đức Chúa Trời lại ban Mười Điều Răn cho Môi-se với lời dặn rằng: “Hãy chép các lời nầy; vì theo các lời nầy mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Y-sơ-ra-ên”(34:27). Câu 28 cho biết rằng: “Môi-se chép trên hai bảng đá các lời giao ước - tức là Mười Điều Răn.”(bản NIV).
Tại sao sự truyền đạt bằng lời viết ra tốt hơn là lời nói? Ấy là do sứ điệp bằng lời nói thường bị thay đổi mỗi khi nó được truyền từ người nầy sang người khác.
Một trò chơi có tên gọi là ngồi lê đôi mách minh họa cho điều nầy. Những người tham gia ngồi thành hình tròn. Người thứ nhất giữ một mảnh giấy ở trong có viết một điều gì đó. Và rồi nó được nói thầm từ tai người nầy đến tai người kia. Khi người cuối cùng lặp lại điều đó cho người đầu tiên, nó khác xa với điều đã được viết ra trên giấy.
Tuy nhiên, nếu mảnh giấy trên được chuyền quanh vòng tròn, thì mỗi người tham gia trò chơi đều sẽ nhận được cùng một sứ điệp, người cuối cũng như người đầu.
Sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người phải được tiếp nhận cách chính xác như điều Ngài đem đến. Không ai được phép thay đổi sứ điệp ấy dù là một thay đổi nhỏ. Đây là lý do tại sao việc Đức Thánh Linh ban Lời trọn vẹn, vô ngộ của Đức Chúa Trời trong thể văn viết là điều hết sức cần thiết. Vô ngộ có nghĩa là “không hề sai trật”. Sứ điệp của Đức Chúa Trời phải được viết ra để nó không bị thay đổi khi được người nầy nói cho người khác. Sứ điệp đó phải là một sứ điệp trọn vẹn để không một ai có thể thêm hoặc bớt điều gì theo ý thích của người ấy. Tuy Kinh thánh không bàn đến mọi chi tiết về cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta, Đức Chúa Trời đã bày tỏ những gì Ngài muốn chúng ta biết về sự cứu rỗi, sự duy trì một đời sống thuộc linh, trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài và đối với anh em mình, và về đời sau của tội nhân và thánh đồ. Kinh thánh có thể được xem như mực thước toàn vẹn cho đức tin và hành vi của chúng ta, là sự khải thị đầy đủ mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta, xứng đáng để chúng ta hoàn toàn đặt lòng tin cậy.
Đức Chúa Trời truyền đạt Lời của Ngài cho dân sự qua tác nhân Đức Thánh Linh. Có ba cách để Đức Thánh Linh chuyển giao cho con người: bằng sự mặc khải, sự soi dẫn và sự soi sáng .
1. Sự mặc khải là sự bày tỏ, làm cho biết đến một điều gì đó trước đây chưa được biết. Khi Đức Thánh Linh trực tiếp phán bảo cho một người nào về một điều gì mà người đó không thể biết đến bằng cách nào khác, đó là một sự mặc khải .
2. Sự soi dẫn là sự vận hành của Đức Thánh Linh trên sự khôn ngoan hay cảm xúc của một người để người ấy bày tỏ tâm trí của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh xử dụng các tác giả Kinh thánh để ghi lại lẽ thật mà không hề phạm một sai lầm nào, đó là sự soi dẫn . Lẽ thật nầy có thể là những điều họ đã biết, hoặc có thể là điều được Đức Thánh Linh mặc khải (IITi 2Tm 3:16).
Các nhà lãnh đạo Cơ đốc và các học giả thường liên hệ đến sự soi dẫn toàn diện của Kinh thánh. Chữ toàn diện nói lên một sự đầy đủ. Vì vậy, sự soi dẫn toàn diện có nghĩa là Kinh thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn trong mức độ đầy đủ nhất.
Sự soi dẫn từng lời từng chữ của Kinh thánh cũng thường được nói đến. Kinh thánh dạy rằng những sự thiêng liêng được giải bày bằng những lời thiêng liêng (ICo1Cr 2:13). Sự soi dẫn từng lời từng chữ có nghĩa là không chỉ những ý tưởng nhưng cả đến những lời trong Kinh thánh đều được Đức Thánh Linh soi dẫn.
3. Soi sáng là làm sáng tỏ về một điều gì. Sự soi sáng xảy ra khi Đức Thánh Linh giúp đỡ hoặc là người viết hoặc là người đọc hiểu rõ những điều được viết ra.
Tất cả những hình thức truyền đạt nầy được Đức Thánh Linh sử dụng để ban sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta và khiến cho sứ điệp ấy sống động trong lòng chúng ta. Kinh thánh, Lời được viết ra của Đức Chúa Trời, được ban cho chúng ta bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, và đây là nhu cần về Lời Kinh thánh.
1. Đọc EsIs 9:6-7. Trong khúc Kinh thánh nầy, Ê-sai báo trước về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu. Đây là sự
a) soi sáng.
b) mặc khải.
c) soi dẫn.
2 Nếu trong khi bạn đọc Mathiơ 8 về việc Chúa Giê-xu chữa lành người đau bại và những bịnh tật khác, bạn nhận thức được rằng Chúa Giê-xu cũng có thể chữa lành cho bạn, ấy là Đức Thánh Linh đã ban cho bạn
a) sự mặc khải.
b) sự soi dẫn từng lời từng chữ.
c) sự soi sáng.
3. Điền vào chỗ trống với những từ đúng.
a) Thư IITi 2Tm 3:16 nêu lên sự soi dẫn ................................ của Kinh thánh; ấy là, Kinh thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn với một mức độ đầy đủ nhất.
b) ICo1Cr 2:13 nêu lên điều mà chúng ta gọi là sự soi dẫn của Kinh thánh ; nghĩa là những từ ngữ trong Kinh thánh được chính Đức Thánh Linh soi dẫn.
c) Khi chúng ta nói rằng Lời của Đức Chúa Trời là ......................................., chúng ta có ý nói rằng trong đó chẳng có một sai trật nào cả.
4. Hãy dùng lời của chính bạn cho biết rằng một bản ghi chép lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người là điều cần thiết.
..............................................................................................................................................................................................................
Sự Bảo Vệ Bản Văn
Mục tiêu 2: Giải thích nguyên nhân khiến cho Lời được viết ra của Đức Chúa Trời được giữ khỏi những sai trật qua suốt chiều dài thời gian .
Sứ đồ Phao-lô dạy Timôthê rằng: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn ...”(IITi 2Tm 3:16). Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh kiểm soát bản văn Kinh thánh. Sứ đồ Phierơ giải thích thêm trong thư IIPhi 2Pr 1:20-21:
Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
Nói cách khác, các tiên tri và các sứ đồ là những người viết Kinh thánh được Đức Thánh Linh canh giữ và soi dẫn để những lời họ viết ra là những gì Đức Chúa Trời muốn họ viết - không sai trật và có thể được gọi là Kinh Thánh.
Có khoảng 40 tác giả cùng đóng góp nên một quyển sách kỳ diệu mà chúng ta gọi là Kinh thánh. Họ sống ở những nơi khác nhau và vào những thời điểm khác nhau trong suốt 1600 năm. Trong khi các bản văn của họ khác nhau về văn phong và cách diễn đạt, thì các sứ điệp của họ hợp nhất cách siêu nhiên bởi vì Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ họ.
Sự hợp nhất của Kinh thánh là một sự kỳ diệu khi xét đến số người mà Đức Chúa Trời chọn để viết Kinh thánh và thời gian mà họ đã viết. Một học giả Kinh thánh cho biết rằng chỉ có một giáo lý, một tiêu chuẩn đạo đức, một kế hoạch cứu rỗi, một chương trình cho các thời đại, và một quan điểm về thế giới trong Kinh thánh (Thiessen 1979 ,tr 67). Điều này chỉ có thể xảy ra dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trên những người làm công tác ghi chép.
Quyền tác giả thiên thượng của Kinh thánh được chính các tác giả Kinh thánh công nhận. Trong IISa 2Sm 23:2, Đa-vít nói rằng: “Thần của Đức Giê-Hô-Va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.” Chúa Giê-xu đã xác nhận việc Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn như điều được chép trong Samuên rằng: “Chính Đa-vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng ...”(Mac Mc 12:36). Tác giả thư tín Hêbơrơ khi trích dẫn Thi thiên 95 đã giới thiệu rằng: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng ...” (HeDt 3:7). Những ví dụ này chứng tỏ rằng các tác giả Kinh thánh thừa nhận quyền tác giả thiên thượng của Kinh thánh. Lời chứng của Chúa Giê-xu cũng nhấn mạnh cho sự kiện này.
Lời được viết ra của Đức Chúa Trời cũng được bảo vệ cách cẩn thận qua việc sao chép và truyền lại cho các thế hệ kế tiếp. Đây cũng là công tác của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên Ngài sẽ không canh giữ bản văn chính cách cẩn thận và rồi để chúng trở thành những bản văn không đáng tin cậy khi chúng được sao chép và truyền lại cho chúng ta.
Chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh đã canh giữ sự truyền đạt của Ngài cách hết sức cẩn thận để Kinh thánh của chúng ta ngày nay có thể được gọi là Lời của Đức Chúa Trời. Nhiều người đã cố gắng tìm cách chứng minh Kinh thánh là sai lầm hoặc cố xác định rằng Kinh thánh có nhiều chỗ sai trật, nhưng những cố gắng của họ chỉ là vô ích. Ngày hôm nay Lời của Đức Chúa Trời vẫn là chân thật như khi Lời ấy được viết ra lần đầu tiên!
5. Bằng lời của bạn, hãy giải thích lý do khiến Lời của Đức Chúa Trời được giữ khỏi những sai trật qua suốt chiều dài thời gian.
..............................................................................................................................................................................................................
ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH BẢO VỆ
Sự Thừa Nhận Bản Văn
Mục tiêu 3: Đưa ra những bằng chứng trong Kinh thánh chứng minh Kinh thánh được công nhận là công tác của Đức Thánh Linh và quyền tác giả của Ngài cho đến ngày hôm nay .
Thánh kinh cựu-ước mà chúng ta có ngày hôm nay được Đấng Christ và các Sứ đồ thừa nhận khi trích dẫn trong sự giảng dạy. Chúa Giê-xu và các sứ đồ cũng xem đây là công tác của Đức Thánh Linh.
6. Sắp xếp những đoạn Kinh thánh Tân-ước (bên phải) với những đoạn Kinh thánh Cựu-ước liên quan (bên trái). Viết số mà bạn chọn trước những khoảng trống.
. . . . a Mat Mt 22:43-44
. . . . b LuLc 4:18-19
. . . . c Cong Cv 2:17-21
. . . . d RoRm 12:20
. . . . e GaGl 3:11
. . . . f HeDt 10:15-16
1) ChCn 25:21-22
2) Gie Gr 31:33
3) EsIs 61:1-2
4) Thi Tv 110:1
5) HaKb 2:4
6) Gio Ge 2:28-32
Tác động của Đức Thánh Linh cũng có thể được thấy trong việc kết hợp những bản văn Kinh thánh Tân-ước và việc những nhà lãnh đạo Hội thánh đầu tiên nhìn nhận những bản văn đó.
Vào thế kỷ thứ 4 sau Chúa, Hội thánh phát triển thành đông giáo hội và tây giáo hội do ảnh hưởng của nền văn hóa Hy lạp và La mã. Tác động của Đức Thánh Linh thể hiện qua việc mỗi giáo hội đều thừa nhận 27 sách trong Kinh thánh Tân ước. Mỗi giáo hội đều có quyết định độc lập, và cả hai quyết định được đưa ra chỉ trong vòng ba mươi năm.
Hơn 16 thế kỷ tiếp theo, Kinh thánh được in lại hàng ngàn lần và được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ được biết đến. Bất cứ nơi đâu Kinh thánh được rao giảng, các tín hữu đều thừa nhận rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời, và những cuộc đời được thay đổi khi Đức Thánh Linh soi sáng những lẽ thật của Kinh thánh cho con người trong tất cả mọi quốc gia.
Vào năm 1778, Voltaire, một nhà văn Pháp, dự kiến rằng trong 100 năm nữa thì Kinh thánh sẽ không còn được xuất bản, nhưng thay vào đó là những tác phẩm của ông sẽ được lưu hành cách rộng rãi. Thế nhưng ngày nay Kinh thánh vẫn là Quyển Sách được in ấn nhiều nhất trên thế giới, đuợc dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác, và sứ điệp của Kinh thánh được rao giảng khắp mọi nơi. Trái lại, so với Kinh thánh, những tác phẩm của Voltaire chỉ được một số người ít ỏi đọc và biết đến.
Nơi đâu Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng, Đức Thánh Linh hiện diện để soi sáng Lời ấy và làm cho sống động trong lòng của những người nam và người nữ, đem họ đến sự ăn năn và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của cá nhân họ. Chúng ta thừa nhận Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh soi dẫn, bởi vì Kinh thánh thay đổi cuộc đời của những người nghe và tiếp nhận, theo như lời Kinh thánh chép.
7. Tìm những khúc Kinh thánh sau, hoàn chỉnh biểu đồ sau bằng cách viết câu Kinh thánh bên cạnh những điều Kinh thánh tự bày tỏ về mình.
PhuDnl 8:3 GiGa 15:3 EsIs 40:8 IPhi 1Pr 1:22 Thi Tv 119:89 RoRm 15:4
IPhi 1Pr 2:2 GiGa 17:17 IPhi 1Pr 1:25 Thi Tv 126:6 Mat Mt 5:18 Thi Tv 119:9
Mac Mc 16:15-20 IGi1Ga 5:13 Thi Tv 119:103 Mac Mc 4:14-20 IVua 1V 8:56 Eph Ep 5:25-26
LỜI ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH SOI DẪN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA BIẾT RẰNG KINH THÁNH
a. sẽ còn lại
b. là thức ăn cho linh hồn chúng ta
c. tẩy sạch chúng ta
d. ban cho chúng ta hy vọng
e. kết quả
f. đáng tin cậy

LỜI HẰNG SỐNG
Sự Chuẩn Bị Ngôi Lời
Mục tiêu 4: Mô tả những phương cách Đức Thánh Linh liên quan đến sự chuẩn bị cho Chúa Giê-xu cho chức vụ trên đất của Ngài .
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ...”(GiGa 1:14) là một trong những câu Kinh thánh đầy ý nghĩa nhất. Nó mô tả Đức Chúa Con trở thành một con người để Ba Ngôi Đức Chúa Trời có thể giao thông với nhân loại trong mức độ của nhân loại. Trước khi Ngôi Lời trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời phán với con người rất nhiều lần và bằng những cách khác nhau qua các tiên tri, nhưng bây giờ Ngài giao thông với con người cách trực tiếp qua Con Ngài.
Đức Thánh Linh vận hành trên Ma-ri với quyền năng sáng tạo như Ngài đã từng là tác nhân của Đức Chúa Trời trong Công Cuộc Sáng Tạo. Lu-ca cho chúng ta biết về cuộc viếng thăm Ma-ri của thiên sứ Gáp-ri-ên, báo trước sự giáng sanh của Chúa Giê-xu. Thiên sứ phán cùng bà rằng:
“Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng cánh mình, cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời” (LuLc 1:35).
Sau nầy, Lu-ca cho chúng ta biết rằng Ma-ri đi thăm Ê-li-sa-bét là người bà con của mình, khi bà chào Ê-li-sa-bét: “Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh , bèn cất tiếng kêu rằng: ‘Ngươi có phước trong đám đờn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước!’”
Sách Tin lành Mathiơ cho chúng ta biết thêm về vai trò của Đức Thánh Linh trong sự hóa thân làm người của Chúa Giê-xu: “Người (Mari) đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh” (Mat Mt 1:18). Vì vậy, Đấng “vốn có hình Đức Chúa Trời” đã “lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi Pl 2:6-7). Là Đức Chúa Trời và là con người - Chúa Giê-xu đã trở thành nhục thể bởi quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh và đã sống giữa vòng chúng ta (GiGa 1:14). Sau nầy chúng ta đọc thấy trong lời của Chúa Giê-xu lliên quan đến sự chuẩn bị nầy rằng: “Chúa chẳng muốn hi sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi” (HeDt 10:5).
Đức Thánh Linh tiếp tục đóng vai trò tích cực trong sự chuẩn bị Chúa Giê-xu cho chức vụ trên đất của Ngài. Trong khi Kinh thánh không chép rõ sự dự phần tích cực của Đức Thánh Linh trong sự phát triển thân thể của Chúa Giê-xu, thì những gì chúng ta đã học cho thấy rằng Đức Thánh Linh đã giúp sức cho Chúa Giê-xu sau khi Ngài giáng sinh. Lu-ca nói rằng: “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (LuLc 2:52).
Giăng Báp-tít bày tỏ sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Chúa Giê-xu khi ông làm phép báp têm cho Ngài: “Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài” (GiGa 1:32). Giăng còn làm chứng thêm rằng Đức Chúa Trời cho ông biết hễ ai mà ông thấy Đức Thánh Linh giáng xuống và ngự ở trên là Con của Đức Chúa Trời (câu 33,34). Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của Chúa Giê-xu cho thấy rằng Ngài ngự xuống để xức dầu Chúa Giê-xu cho chức vụ, như chúng ta sẽ thấy.
Sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trong hình dạng chim bồ câu là một dấu hiệu mà mọi người có thể xem thấy. Ngay sau đó, có tiếng của Đức Chúa Trời từ trời phán rằng: “Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường” (LuLc 3:22).
Stanley Horton cho chúng ta biết rằng “Đối với người Do thái, chim bồ câu không chỉ là biểu tượng của sự dịu dàng và hòa bình. Nó cũng còn là của lễ chuộc tội mà những người nghèo thay thế cho con chiên (LeLv 5:7). Chúa Giê-xu là Chiên Con của chính Đức Chúa Trời sắm sẵn như là một sự thay thế cho những người nghèo, những người cùng khốn và những tội nhân của thế giới nầy, và luôn cả chúng ta (RoRm 3:23)”(Horton, 1976, trang 90).
Chương 4 của sách Lu-ca nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong sự chuẩn bị Chúa Giê-xu cho chức vụ trên đất của Ngài.
8. Câu 1 cho chúng ta biết điều gì về hành động của Đức Thánh Linh ?
..............................................................................................................................................................................................................

Chúa Giê-xu chịu ma-quỉ cám dỗ trong 40 ngày. Sự cám dỗ Chúa Giê-xu xảy ra khi Ngài đang được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Mỗi giai đoạn trong sự huấn luyện và sự phát triển của Chúa Giê-xu đều ở dưới sự canh giữ của Đức Thánh Linh! Chương 4 cũng cho chúng ta biết rằng sau khi ma-quỉ chấm dứt sự cám dỗ của nó (và đã thất bại), Chúa Giê-xu trở về Galilê trong quyền năng của Đức Thánh Linh .
9. Hãy kể ra ba điều được nhắc đến trong đoạn văn cho thấy sự chuẩn bị Chúa Giê-xu cho chức vụ của Ngài khi Đức Thánh Linh hiện diện và dư phần cách tích cực.
.......................................................................................................
Sự Xức Dầu Ngôi Lời
Mục tiêu 5: Đưa ra những ví dụ về những phương cách mà Đức Thánh Linh xức dầu trên chức vụ của Chúa Giê-xu .
Chỉ một thời gian ngắn sau khi quay về Galilê, Chúa Giê-xu về lại thành phố quê hương Na-za-rét và vào thăm nhà hội. Vào dịp nầy, người ta trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài chọn chương thứ 61 và đọc những lời tiên tri mô tả về chức vụ của chính Ngài:
“Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa”(Luca 4: 18-19).
10. Chúa Giê-xu đã nói gì sau khi Ngài ngừng đọc đoạn Kinh thánh nầy? (câu 21)
.......................................................................................................
Chức vụ của Ngài xác nhận lời tuyên bố về sự xức dầu của Đức Thánh Linh cho Ngài. Ngài đuổi quỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Mat Mt 12:28). Theo sứ đồ Phierơ, chức vụ đuổi quỉ và chữa bịnh của Chúa Giê-xu xuất phát từ sự xức dầu của Đức Thánh Linh trên đời sống của Ngài (Cong Cv 10:38). Mọi điều Chúa Giê-xu đã phán thì Ngài sẽ làm dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, và Ngài đã làm như vậy!
Bạn sẽ phát hiện ra rằng thật thú vị và ích lợi khi đọc bốn sách Tin lành và liệt kê những lần Chúa Giê-xu chữa bịnh, kẻ mù được sáng, sự hóa bánh ra nhiều cách kỳ diệu, kẻ điếc được chữa lành, kẻ chết sống lại, và những kẻ bị quỉ ám được giải thoát khỏi sự gông cùm của ma quỉ và được tự do. Tất cả những điều nầy là công tác của Đức Thánh Linh trong chức vụ của Chúa Giê-xu.
11. Đọc Lu-ca chương 8 và 9 rồi liệt kê những công tác của Chúa Giê-xu được mô tả trong hai chương Kinh thánh nầy. Bạn có thấy được rằng đây là sự ứng nghiệm của lời tiên tri của Ê-sai?
..............................................................................................................................................................................................................
Trong Mat Mt 12:34 Chúa Giê-xu phán rằng: “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” Những gì trong lòng bạn sẽ được bày tỏ qua môi miệng bạn. Bạn có muốn hiểu biết điều ở trong lòng Đức Chúa Trời không? Đức Thánh Linh sẽ trao tặng Chúa Giê-xu như là Lời của Đức Chúa Trời. Hãy học những lời và những công việc của Chúa Giê-xu. Ngài là một sự diễn đạt trọn vẹn của lòng của Đức Chúa Trời.
Ban Sự Vinh Hiển Cho Ngôi Lời
Mục tiêu 6: Nhận diện phương cách mà Đức Thánh Linh ban sự vinh hiển cho Chúa Giê-xu và khiến cho con người có thể phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời .
Sứ điệp về tình yêu của Đức Chúa Trời quan trọng hơn cả sự giảng dạy, chữa lành kẻ bịnh, hay đuổi quỉ. Sứ điệp nầy cũng có ý nói đến sự chết của Chiên Con của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của thế gian.
Thập tự giá là một sự thử thách kinh khiếp, tuy nhiên Chúa Giê-xu đã tự nguyện chấp nhận, cùng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Đấng chẳng biết tội lỗi đã gánh tội lỗi của tất cả nhân loại trên thân thể của chính Ngài và phó sự sống mình để làm một sinh tế trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Tác giả thư Hêbơrơ cho chúng ta biết phương cách mà Chúa Giê-xu đã thực hiện điều nầy: “... Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời” (HeDt 9:14). Khi nói về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, Phierơ đã làm chứng cho người Giu-đa rằng: “Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng về mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh ...” (Cong Cv 5:32).
Đức Thánh Linh hiện diện trong quyền năng sáng tạo khi Chúa Giê-xu thành nhục thể; Ngài hiện diện trong quyền năng xức dầu trên chức vụ của Đấng Christ; Ngài hiện diện trong quyền năng ban sức lực trong giờ phút trọng đại của sự cần yếu của Đấng Christ trên thập tự giá; và Ngài hiện diện trong quyền năng phục sinh để ban sự chiến thắng sự chết. Ngài là Đức Thánh Linh, Đấng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết (RoRm 8:11).
Ngay trước khi trở về cùng Cha, Chúa Giê-xu dạy rằng hễ ai tin Ngài sẽ được phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài hà hơi trên các môn đồ và phán rằng: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh” (GiGa 20:22).
Từ buổi ban đầu, hơi thở của Đức Chúa Trời khiến con người trở thành một loài có linh hồn bất diệt. Bây giờ, trong buổi gặp mặt ngắn với các môn đồ trước khi Ngài về trời, Đức Chúa Con một lần nữa hà hơi trên con người, ngụ ý rằng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sự sống thuộc linh được phục hồi trọn vẹn cho những ai tin cậy Chúa Giê-xu và tin cậy Lời của Ngài. Đây là công tác vinh hiển trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Bởi sự phục sinh, là điều bày tỏ sự chiến thắng của Đấng Christ trên tội lỗi và sự chết, con người có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời. Sự chết thuộc linh bị bẻ tan khi tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ.
12. Điều gì khiến Chúa Giê-xu có thể chấp nhận thập tự giá và phó sự sống của Ngài vì chúng ta?
.......................................................................................................
13. Đức Thánh Linh đã dùng cách nào trong những phương cách sau để tôn vinh chức vụ của Chúa Giê-xu và khiến con người có thể phục hồi trọn vẹn mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời? Qua
a) quyền năng sáng tạo của Ngài.
b) quyền năng xức dầu của Ngài.
c) quyền năng ban sức lực của Ngài.
d) quyền năng phục sinh của Ngài.
NHỮNG BỨC THƯ SỐNG
Mục tiêu 7: Tìm ra những khuôn mẫu trong những đoạn Kinh thánh cho trước nói lên trách nhiệm của chúng ta khi trở thành những bức thư sống, được Đức Thánh Linh dạy dỗ, ban quyền năng và cai trị .
Được Đức Thánh Linh Dạy Dỗ
Chúa Giê-xu biết rỏ sự yếu đuối và năng lực của các môn đồ của Ngài. Nhiều lần Ngài đã quở trách lòng vô tín và thái độ sai lầm của họ, tuy nhiên, kế hoạch của Ngài vẫn luôn là sau khi Ngài về trời họ sẽ rao truyền phúc âm của Ngài. Tương lai của công tác Ngài trên đất phụ thuộc vào họ. Họ phải tỏ bày Ngài ra. Làm sao Ngài có thể giao phó cho các môn đệ của mình những trọng trách như vậy khi Ngài không còn ở với để hướng dẫn họ?
Câu trả lời rất đơn giản. Nó tập trung vào Ngôi Vị thần thượng là Đấng sẽ đến để thay thế Ngài như là Đấng giúp đỡ họ. Chính Thánh Linh đã giáng xuống trên Ngài cũng sẽ giáng xuống trên họ. Sau khi Chúa Giê-xu chấm dứt công tác của Ngài và được vinh hiển, các môn đồ sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ là Đấng hướng dẫn và ban quyền năng để họ trở thành những chứng nhân trung tín của Ngài.
Trong vai trò là Người Cố Vấn, Chúa Giê-xu phán rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các môn đệ của Ngài. Đấng Cố Vấn sẽ ban cho họ khả năng nhớ lại những điều dạy dỗ của Thầy. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đấng Cố Vấn không chỉ nhắc lại những lời Chúa Giê-xu đã phán, mà còn cả đến vô số những ví dụ trong việc đáp ứng những nhu cầu khác nhau của dân chúng (GiGa 14:26; 15:26). Hơn nữa, trong khi dạy dỗ các môn đồ, Chúa Giê-xu phán rằng Đấng Cố Vấn sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật. Điều này hàm ý rằng Thần lẽ thật sẽ ban cho họ khả năng phân biệt giữa lẽ thật của Ngài và thần sai lầm (so sánh GiGa 16:13 và IGi1Ga 4:1-6). Ngài cũng sẽ ban cho họ sự nhận biết sâu sắc về tương lai, với một sự nhận biết sự tương xướng giữa trách nhiệm hiện tại và phần thưởng trong tương lai.
Sự dạy dỗ mà các môn đồ của Đấng Christ đã tiếp nhận và truyền đạt cho những người khác không phải chỉ là những lời được viết trên bản đá như Môi-se đã nhận lãnh trên núi Si-nai. Đây không phải đơn thuần là “sự nhận biết của cái đầu” mà nó chỉ liên quan đến đời sống thực tế rất ít, cũng không phải là điều được viết ra với mực và viết, như những bức thư của sứ đồ Phao-lô. Sự dạy dỗ mà họ nhận lãnh đã được “tiếp thu”, nghĩa là sự dạy dỗ nầy trở thành một phần của họ, bởi vì nó được Đức Thánh Linh viết lên tấm lòng bằng thịt của họ, như Phao-lô viết trong Côrinhtô rằng:
Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em (IICo 2Cr 3:3).
Thông điệp trở thành một phần của người rao truyền thông điệp khi thông điệp ấy được Đức Thánh Linh viết lên tấm lòng của họ. Họ thật sự trở nên những bức thư sống .

NHỮNG BỨC THƯ SỐNG
ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH DẠY DỖ, BAN QUYỀN NĂNG,CAI TRỊ
Bạn có phải là một bức thư sống không? Sứ điệp của Đức Chúa Trời có được Đức Thánh Linh viết trên lòng của bạn không? Bạn có trung tín trao chuyển sứ điệp của Ngài cho những người khác không?
14. Sắp xếp những đoạn Kinh thánh trưng dẫn với những sự mô tả thích hợp về chức vụ dạy dỗ của Đức Thánh Linh được nói ra cách rỏ ràng hoặc ngụ ý.
1) ICo1Cr 2:13
2) Cong Cv 1:8
3) GiGa 14:26
4) ICo1Cr 2:12
5) 2:14
6) RoRm 8:13
. . . a người được đức thánh linh dạy dỗ thì được tăng trưởng trong sự phân biệt thuộc linh
. . . b Những gì người tín hữu nói ra đều ở trên một mức độ thuộc linh nào đó, bởi vì người ấy được Đức Thánh Linh dạy dỗ để diễn đạt lẽ thật thuộc linh bằng những từ ngữ thuộc linh.
. . . c Vai trò của Đức Thánh Linh là dạy và nhắc lại mọi điều thuộc về Đấng Christ.
. . . d Khả năng để hiểu biết những kiến thức và kinh nghiệm thuộc linh đén từ Đức Thánh Linh
. . . e Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết sự yếu đuối và những hành vi sai trái của chúng ta, và Ngài giúp đỡ chúng ta chiến thắng chúng.
. . . f Đức Thánh Linh soi sáng chúng ta trong những trách nhiệm của chúng ta để ban cho chúng ta kinh nghiệm thuộc linh.
Được Đức Thánh Linh Ban Quyền Năng
Để trở thành một bức thư sống có hiệu quả, chúng ta phải có quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu biết rỏ điều này khi Ngài phán rằng: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”(Mat Mt 5:16). Chúa Giê-xu cũng biết rõ tầm quan trọng của quyền năng của Đức Thánh Linh khi Ngài phán truyền các môn đồ Ngài đi rao giảng tin lành cho khắp thế giới. Vì vậy, Ngài căn dặn họ “hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (LuLc 24:49), đó là ân tứ của Đức Thánh Linh mà bởi đó họ đã được báp-têm (Cong Cv 1:4-5). Phao-lô đã nhìn thấy được mối liên hệ giữa đời sống Cơ đốc gương mẫu và sự ban quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vậy trong Rôma chương 8 ông khuyên bảo các tín hữu tại Hội thánh Rôma hãy để cho Đấng giúp đỡ quyền năng kiểm soát đời sống họ (c.6) và chiến thắng các công việc hay chết của họ (c.13). Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh chúng ta có thể tin chắc vào quyền làm con và cơ nghiệp đời đời của chúng ta (c.15-17). Sự nhận biết nầy làm cho chúng ta đối diện với những giây phút tăm tối nhất của cuộc sống với sự bình an, bởi vì sự sợ hãi đã được thay thế bằng sự an ninh (c.15). Chúng ta có thể bình tịnh trong những lúc sóng gió của cuộc sống bủa vây bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh; và chúng ta sẽ phản chiếu sự bình an và tình yêu của Ngài.
15. Đọc IPhi 1Pr 3:8-16. Theo sứ đồ Phierơ, khi trở thành bức thư sống sẽ ảnh hưởng như thế nào trên những kẻ gièm chê các việc lành của bạn?
..............................................................................................................................................................................................................
Được Đức Thánh Linh Cai Trị
Phao-lô nói rằng, là một bức thư sống, bạn được “mọi người đều biết và đều đọc” (IICo 2Cr 3:2). Điều quan trọng là Đức Thánh Linh, Đấng đã viết sứ điệp trong lòng bạn, sẽ kiểm soát những động cơ và thái độ của cuộc đời bạn. Bạn phải truyền đạt Đức Chúa Trời cho thế gian. Chắc chắn rằng thế gian sẽ nhìn xem bạn cũng như lắng nghe điều bạn nói. Và hành động của bạn sẽ nói lớn hơn là những lời của bạn.
GaGl 5:13-26 cho chúng ta thấy rõ một đời sống mẫu mực trong Đức Thánh Linh là thể nào. Khi chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ không còn làm điều đẹp ý chúng ta. Sự tự do mà Đấng Christ ban cho chúng ta không phải là sự tự do để chiều theo những thú vui tội lỗi, nhưng là phương tiện để rao truyền tình yêu của Đấng Christ cho thế gian tội lỗi.
Đoạn Kinh thánh nầy cho chúng ta hai sự liệt kê hoàn toàn tương phản nhau. Một bản liệt kê mô tả công việc của bản chất tội lỗi. Bản kia mô tả công việc của những ai được Đức Thánh Linh cai trị. Công việc của bản chất tội lỗi là ích kỷ, không quan tâm đến người khác; còn công việc của người được Đức Thánh Linh cai trị là những biểu hiện của tình yêu đối với người khác. Phương cách duy nhất mà chúng ta có thể truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho người khác cách hiệu quả là ở dưới sự kiểm soát và hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
16. hoàn chỉnh biểu đồ sau bằng cách liệt kê công việc của bản chất tội lỗi và thái độ của một người được Đức Thánh Linh cai trị.
5:19-23
- Công việc của bản chất tội lỗi
- Thái độ khi được Thánh Linh cai trị
17. Đọc RoRm 8:1-8 và trả lời các câu hỏi sau.
a. Mô tả tình trạng của chúng ta khi chúng ta bị bản chất tội lỗi cai trị.
.......................................................................................................
b. Tình trạng nầy được thay đổi như thế nào khi chúng ta được Đức Thánh Linh cai trị?
.......................................................................................................
Để kết thúc bài học nầy, hãy đọc lại LuLc 4:18-19. Trong phần Kinh thánh nầy, Chúa Giê-xu, là Lời hằng sống, tuyên bố những điều Ngài đã đến để thực hiện dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Ngài chứng minh sự vâng phục của mình bằng chính đời sống và hành động của Ngài. Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và thừa nhận quyền chủ trị của Chúa Giê-xu, đức tin chúng ta sẽ cho phép chúng ta chiến thắng thế gian. Hành động của chúng ta dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Giăng cũng nói rằng nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng theo các điều răn Ngài. Chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Nguyên mỗi chúng ta đuợc Đức Thánh Linh ban ơn để “sống” như Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống và “làm” những gì Ngài muốn chúng ta làm. Và rồi chúng ta sẽ đem vinh hiển về cho Danh Ngài.
Bài Tự Trắc Nghiệm
CÂU HỎI CHỌN LỰA. Dựa trên phần đã thảo luận, hãy chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn các mẫu tự trước những câu trả lời của bạn.
1. Chúng ta được cứu khỏi sự chết đời đời bởi sự nghe Lời của Đức Chúa Trời và
a) nói cho người khác những gì chúng ta đã nghe.
b) ghi nhớ những gì chúng ta đã nghe.
c) làm theo những gì chúng ta đã nghe.
2. Đức Chúa Trời muốn Lời của Ngài được viết ra bởi vì Ngài biết rằng một sứ điệp được nói ra bằng miệng
a) có thể được nhiều người nghe.
b) bị thay đổi khi sứ điệp ấy được truyền lại.
c) sẽ luôn luôn y nguyên.
d) đáng tin tưởng hơn.
3. Khi chúng ta nói rằng Lời được viết ra của Đức Chúa Trời là vô ngộ, chúng ta có ý nói rằng Lời ấy
a) từng phần được Đức Thánh Linh soi dẫn.
b) được viết ra bởi những con người kính sợ Đức Chúa Trời.
c) được kết hợp bởi nhiều sách khác nhau trong một thời gian rất dài.
d) không sai trật.
4. Việc làm cho một điều kín giấu được biết đến được gọi là
a) sự soi dẫn.
b) sự khải thị.
c) sự soi sáng.
d) sự truyền đạt.
5. Nếu chúng ta tin sự soi dẫn trọn vẹn có nghĩa là chúng ta tin rằng
a) Kinh thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn trong mức độ đầy đủ nhất.
b) những người viết Kinh thánh không thật sự hiểu những điều họ viết.
c) Đức Thánh Linh ban sứ điệp của Đức Chúa Trời cho những người viết lại sứ điệp ấy tùy theo sự hiểu biết của họ.
d) hầu hết các sách trong Kinh thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn.
6. Bởi sự soi sáng của Thánh Linh mà tín hữu có thể
a) biết những đoạn Kinh thánh nào được soi dẫn.
b) bày tỏ cảm xúc của họ với Đức Chúa Trời.
c) hiểu ý nghĩa của Kinh thánh.
7. Trong cái nhìn về số người viết Kinh thánh và khoảng thời gian Kinh thánh được viết, điều đáng lưu ý nhất là
a) Sự Hiệp nhất của Kinh thánh.
b) Sự giống nhau về văn phong.
c) Sự thay đổi những phong tục mà Kinh thánh mô tả.
d) Tác động của Đức Thánh Linh trong việc viết Kinh thánh.
8. Yếu tố giữ Lời được viết ra của Đức Chúa Trời không mắc phải những sai trật khi được truyền lại cùng với thời gian là
a) sự kiểm soát của Hội thánh.
b) sự xác nhận của Chúa Giê-xu rằng Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
c) sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
9. Một chứng cớ quan trọng chứng minh Kinh thánh là công việc của Đức Thánh Linh ấy là Kinh thánh
a) được dịch ra nhiều ngôn ngữ.
b) được những người không tin thừa nhận rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời.
c) vẫn còn tác động đến đời sống của con người ngày hôm nay.
10. Biểu hiện đầu tiên của Đức Thánh Linh trên Đức Chúa Giê-xu là trong
a) sự giáng sinh của Ngài.
b) sự chịu phép báp têm của Ngài.
c) sự chịu cám dỗ của Ngài.
d) sự sống lại của Ngài.
11. Sự xức dầu của Đức Thánh Linh trên Chúa Giê-xu được thể hiện qua
a) chức vụ của Chúa Giê-xu.
b) sự chết của Chúa Giê-xu.
c) sự phục sanh của Chúa Giê-xu.
d) tất cả những câu trả lời trên.
e) câu trả lời a) và c).
12. Cách duy nhất để chúng ta trở thành những bức thư sống phải là
a) được Đức Thánh Linh cai trị.
b) được linh của chúng ta cai trị.
c) mục sư hoặc giáo sĩ.

Trả Lời Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. b) Sự khải thị. (Nếu bạn trả lời là Sự soi dẫn , bạn cũng có thể đúng. Những sự kiện liên quan đến tương lai được bày tỏ qua sự khải thị; trong khi đó, bằng sự soi dẫn, các tiên tri được cho phép ghi chép lại chính xác sứ điệp họ nhận lãnh từ Đức Chúa Trời.)
2. c) sự soi sáng.
3. a. toàn diện
b. từng lời từng chữ
c. vô ngộ
4. Câu trả lời của bạn. Tôi sẽ trả lời rằng điều đó là cần thiết bởi vì một sứ điệp được viết ra đáng tin cậy hơn là một sứ điệp chuyển giao bằng miệng ( nghĩa là sứ điệp ấy vẫn cứ y nguyên). Cũng vậy, một sứ điệp được viết ra làm cho tất cả Lời của Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cho mọi người, hoàn chỉnh và không thay đổi.
5. Đức Thánh Linh , Đấng kiểm soát sự ghi chép Kinh thánh cũng đã bảo vệ Kinh thánh trong việc sao chép lại cho những thế hệ kế tiếp.
6. a 4) Thi Tv 110:1.
b 3) EsIs 61:1-2.
c 6) Gio Ge 2:28-32.
d 1) ChCn 25:21-22
e 5) HaKb 2:4.
f 2) Gie Gr 31:33.
7. a Thi Tv 119:89; EsIs 40:8; Mat Mt 5:18; IPhi 1Pr 1:25.
b PhuDnl 8:3; Thi Tv 119:103; IPhi 1Pr 2:2.
c Thi Tv 119:9; GiGa 15:13; 17:17; IPhi 1Pr 1:22; Eph Ep 5:25-26.
d RoRm 15:4; IGi1Ga 5:13.
e Thi Tv 126:6. Mac Mc 4:14-20; 16:15-20.
f IVua 1V 8:56 (cũng xem Mat Mt 5:18).
8. Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng.
9. Trong sự giáng sinh, phép báp têm và sự chịu ma quỉ cám dỗ của Ngài.
10. “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó”
11. Ngụ ngôn và sự dạy dỗ; dẹp yên cơn bão; chữa lành người bị quỉ ám; cứu sống con gái Giai-ru từ kẻ chết; sai mười hai môn đồ đi giảng đạo và chữa bịnh; hóa bánh cho năm ngàn người ăn; sự hóa hình; chữa lành đứa bé bị quỉ ám.
12. Quyền năng ban năng lực của Đức Thánh Linh
13. d) quyền năng phục sinh
14. a. 5) ICo1Cr 2:14.
b. 1) 2:13.
c. 3) GiGa 14:26
d. 4) ICo1Cr 2:12.
e. 6) RoRm 8:13.
f. 2) Cong Cv 1:8.
15. Phierơ nói rằng những kẻ gièm chê sẽ hổ thẹn. Hành động của những Cơ đốc nhân như vậy sẽ chứng tỏ cách quyền năng rằng phúc âm có thể thay đổi cuộc đời của những tội nhân.
16. Cột A:
Gian dâm, ô-uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Cột B:
Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
17. a. Tâm trí chúng ta xu hướng chiều theo bản chất tội lỗi.
b. Tâm trí chúng ta xu hướng về việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:10 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách