† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2465|Trả lời: 0

Cố Vấn - ĐỨC THÁNH LINH ĐẤNG TÁI TẠO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-10-2011 08:14:36 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cố Vấn Dạy Bảo Và Dẫn Dắt
Tác giả: William Farrand

ĐỨC THÁNH LINH ĐẤNG TÁI TẠO

Bạn đã bao giờ nhìn một đứa bé mới được sinh ra và lấy làm ngạc nhiên về sự kỳ diệu của Tạo Hóa. Sinh vật bé nhỏ bắt đầu bằng hai bào tử không thể thấy được bằng mắt thường bây giờ có đủ mọi điều cần thiết để lớn lên và trở thành một con người có trưởng thành, thông minh và có trách nhiệm. Càng kỳ diệu hơn, hai bào tử bé nhỏ kết hợp với nhau ấy cho ra một sự sống mới có đầy đủ mọi thành tố trong đứa bé như mái tóc nâu của người mẹ, thân hình của người cha, tính tình của ông ngoại hàm răng của bà nội, hay vẻ mặt vui nhộn của chú năm. Tuy nhiên, đứa bé sẽ trở thành một cá nhân với những đặc tính đặc thù của nó, không giống bất cứ một ai, và chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời cho những chọn lựa của nó.
Sự dự phòng không chỉ được sắm sẵn cho sự phát triển thân thể vật lý của chúng ta, nhưng cũng sẵn sàng cho sự tái sanh thuộc linh của chúng ta nữa. Sự dự phòng nầy được thực hiện qua công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta, lên án tội lỗi, đem đến sự ăn năn, ngự vào lòng chúng ta, và tiếp nhận chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đồng công với Đức Thánh Linh, chúng ta được ban cho đời sống mới trong Đấng Christ, và trở thành kẻ đồng kế tự với Ngài cơ nghiệp trên trời mà Đức Chúa Cha đã dành sẵn cho chúng ta. Sự sanh ra thuộc linh đem đến khả năng để chúng ta phát huy đặc tính của Ngài và trở nên giống như Ngài.

Trong bài học nầy chúng ta sẽ thấy rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng tái tạo chúng ta, và bởi Ngài chúng ta có quyền năng để sống như cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống. Ngài là Thánh Linh Sự Sống, là Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời và khiến chúng ta đồng hưởng cơ nghiệp với Cứu Chúa Giê-xu Christ.
Dàn Ý Bài Học
Đức Thánh Linh bắt phục
Đức Thánh Linh Sự Sống
Đức Thánh Linh của Sự Nhận Làm Con
Các Mục Tiêu Bài Học
Khi kết thúc bài học nầy bạn sẽ có thể:
Mô tả công tác của Đức Thánh Linh trong việc cáo trách tội lỗi và đem đến sự ăn năn.
Giải thích kết quả khi Đức Thánh Linh ban sự sống cho một tội nhân ăn năn và ngự vào lòng người ấy.
Định nghĩa thuật ngữ sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh và sự nhận làm con bởi Đức Thánh Linh
Nhận diện những đặc quyền và trách nhiệm của những người được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời bởi quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh.
Các Hoạt Động Học Tập
Để chuẩn bị cho bài học nầy, hãy đọc lại hai phần đầu của Bài 3: Ngài Bắt Phục và Ngài Tái Sanh .
Nghiên cứu bài học như đã chỉ dẫn trong phần những hoạt động học tập trong Bài học 1. Hãy đọc tất cả những đoạn Kinh thánh trưng dẫn và trả lời những câu hỏi nghiên cứu.
Làm bài tự trắc nghiệm và kiểm tra câu trả lời của bạn.
Những Từ Ngữ Then Chốt
A-ba
chống đối
phù hợp
thánh hóa,(sư)
tôn vinh
thánh hóa
kẻ kế tự
nói tiên tri
kẻ dự phần
hư mất
ăn năn, sự vi phạm, (sự)
Khai Triển Bài Học
ĐỨC THÁNH LINH BẮT PHỤC
Đem đến Sự Cáo Trách
Mục tiêu 1: Từ những đoạn Kinh thánh trưng dẫn, chỉ ra những kết quả của quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh .

Trong Bài học 3 chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh được sai đến thế gian để cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình, và về sự phán xét. Bây giờ chúng ta hãy quay lại bài 3 và đọc lại hai phần đầu: Ngài Bắt Phục và Ngài Tái sanh để làm nền tảng cho bài học nầy.
Chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể bắt phục một tội nhân về nhu cầu cần đến Đức Chúa Trời của mình. Đa-vít, dưới quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh, đã cầu nguyện rằng: “Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa” (Thi Tv 51:3-4).
Đức Thánh Linh thường xử dụng những chứng nhân để phán với tội nhân. Sau đây là những ví dụ từ trong Kinh thánh:
1. Phierơ . Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, lời hứa ban Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu đã xảy ra. Phierơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đứng lên giảng tin lành về Đức Chúa Giê-xu Christ cho dân chúng. Bài giảng của ông được chép trong Cong Cv 2:14-36.
Khi dân chúng đã nghe lời giảng của Phierơ, thì “trong lòng cảm động”(c. 37). Phierơ rao giảng dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, và chính quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh chạm đến lòng của họ, khiến họ hỏi rằng: “Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?”
2. Phao-lô . Trong thư gởi cho Hội thánh Côrinhtô, sứ đồ Phao-lô cho họ biết điều gì sẽ xảy ra khi một người không tin đến nghe trong một buổi nhóm nơi mà mọi người đang nói tiên tri bởi quyền năng xức dầu của Đức Thánh Linh. Ông nói: “thì họ sẽ bị mọi người bắt phục, và bị mọi người xét đoán, sự kín dấu trong lòng họ đã bị tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em” (ICo1Cr 14:24-25).
3. Ê-tiên . Một trong những chấp sự đầu tiên được các sứ đồ chọn là Ê-tiên, “là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh” (Cong Cv 6:5). Ê-tiên đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ giữa dân chúng, và những nhà lãnh đạo Do thái bắt đầu chống đối ông. 6:9-10 ghi lại rằng: “ (những người nầy) nổi lên cải lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người và Đức Thánh Linh, là Đấng nhờ người mà nói”
Công vụ đoạn 7 ghi lại bài giảng của Ê-tiên trước tòa công luận. Quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh rất mạnh mẽ, được bày tỏ qua những lời kết luận của Ê-tiên: “Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài ...”(c.51).
1. Điều gì đã xảy ra sau bài giảng của Phierơ (2:41)?
.............................................................................................................................................................
2. Có phải mọi người đã nghe Phao-lô giảng đều ăn năn để đáp lại quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh không?
.............................................................................................................................................................
3. Điều gì xảy ra sau bài giảng của Ê-tiên (7:54-60)?
.............................................................................................................................................................
Mặc dù sứ đồ Phao-lô là người học thức rất cao, ông nói với những người Côrinhtô rằng: “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời”(ICo1Cr 2:4-5). Phao-lô đã kinh nghiệm được sự phụ thuộc vào quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh để đem tội nhân đến với Đấng Christ.

Đem đến sự ăn năn
Mục tiêu 2: Từ những ví dụ cho sẵn, phân biệt những câu đúng dựa trên ý nghĩa của sự ăn năn và phần của Đức Thánh Linh trong việc đem con người đến sự ăn năn .
Chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể bắt phục con người về nhu cầu cần Đức Chúa Trời của mình, nhưng Ngài không bắt buộc tội nhân ăn năn. Sự ăn năn đòi hỏi một hành động đức tin của tội nhân khi người ấy đáp ứng lại sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Phao-lô nói với người Côrinhtô rằng:
Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn, và sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi; về sự đó, người ta chẳng hề hối tiếc”(IICo 2Cr 7:10, bản NIV)
Đây là sự buồn rầu mà Đavít diễn tả trong Thi Tv 51:3-4. Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời khiến tội nhân nhìn thấy mình như Đức Chúa Trời nhìn thấy người đó, bởi vì chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho người ấy biết cách mà Đức Chúa Trời nhìn mình (ICo1Cr 2:11).
Sự ăn năn là gì ?
Sự ăn năn là hành động của một người nhận biết tội lỗi, quay khỏi nó, xưng ra với Đức Chúa Trời, và hoàn toàn từ bỏ nó. Sự ăn năn ảnh hưởng đến mọi phần trong chúng ta: sự khôn ngoan (hoặc tâm trí), tình cảm (hoặc cảm xúc), và ý chí (được biểu lộ qua hành động). Vì vậy, sự ăn năn là một sự thay đổi tâm trí, thái độ và hành vi của bạn đối với tội lỗi. Nó bao gồm cả sự nhận biết những sai lầm mà bạn đã vi phạm và sự buồn rầu, đau đớn theo ý Đức Chúa Trời bởi sự sỉ nhục mà chúng gây cho Ngài. Nó không phải chỉ là một sự hối tiếc sâu xa cho hành động tội lỗi hoặc một lời hứa sẽ không vi phạm nữa, nhưng là sự tự xét đoán mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều nầy sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không có một sự thức tỉnh của lương tâm đối với tội lỗi và quyết định từ bỏ nó, cùng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
1. Thay đổi tâm trí . Sự thay đổi tâm trí nầy xuất phát từ một sự nhận biết rằng mình đã không phải với Đức Chúa Trời. Nó là kết quả từ sự nhận biết rằng mình đang đối diện với một điều sai lầm - rằng kết quả của sự sai lầm này sẽ là sự hư mất. Khi thấy được tình cảnh khốn nạn của mình, đứa con hoang đàng đã nhận ra điều mình đã làm và quyết định: “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha”(LuLc 15:17-19). Cùng với sự ăn năn là sự nhận biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là giải pháp duy nhất cho nan đề tội lỗi. Chỉ qua đức tin vào Đấng Christ mà chúng ta mới có sự tự do đối với tội lỗi.
2. Thay đổi cảm xúc . Sự nhận biết tình trạng tội lỗi của mình đem đến cho tội nhân cảm xúc buồn rầu, đau đớn. Phao-lô nói đến điều nầy trong thư tín thứ hai ông gởi cho người Côrinhtô: “... nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào”(IICo 2Cr 7:9). Đa-vít bày tỏ cảm xúc của mình trong Thi Tv 38:18 rằng: “Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi”. Bên cạnh mức độ của sự đau đớn mà một người cảm thấy hoặc bày tỏ, điều quan trọng là sự xung tội lỗi của người ấy và quyết định lìa bỏ chúng.
3. Sự thay đổi hành động . Trong khi điều quan trọng là nhận biết tội lỗi và xưng ra , thì sự lìa bỏ nó cũng quan trọng như vậy. Nếu đứa con trai hoang đàng chỉ nhận biết tình trạng khốn nạn của mình chỉ đau buồn mà thôi, thì điều đó chưa đủ. Giây phút quyết định cho kinh nghiệm ăn năn của nó là khi, qua một hành động của ý chí, “nó bèn đứng dậy mà về cùng Cha mình” (LuLc 15:20). Sự ăn năn liên quan đến mọi phần trong đời sống chúng ta. Nó không chỉ là sự nhận biết tội lỗi và đau buồn về những việc đã qua, nhưng còn là những quyết định của chúng ta cho tương lai. Đó là sự từ bỏ đường lối của chúng ta để đi theo đường lối của Đức Chúa Trời trong sự vâng phục và sự tương giao với Ngài.
Ai là người phải ăn năn ?
Ăn năn là lời kêu gọi cho tất cả mọi người. “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn ”(Cong Cv 17:30). Lời kêu gọi nầy dành cho tất cả mọi người. Tất cả những ai chưa tin nhận Đấng Christ đều được mời đến để ăn năn, nhận lãnh sự tha thứ của Đức Chúa Trời, và trở thành một thành viên trong gia đình của Ngài (GiGa 3:15-17; Tit Tt 2:11; KhKh 22:17).
Sứ điệp ăn năn cũng dành cho những người đã tin nhận Đấng Christ và trở thành những môn đệ của Ngài. Trong khi những tín hữu đã được thay đổi và không còn ở dưới sự kiểm soát của tội lỗi, đôi khi họ cũng có thể bỏ qua những trách nhiệm thuộc linh của mình hoặc không đáp ứng lại với dự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cho sự tăng trưởng thuộc linh của họ, hoặc phạm vào một tội nào đó (so sánh RoRm 8:5-11 với Eph Ep 4:17-32). Cho dù nan đề như thế nào đi nữa, thì sự ăn năn vẫn là giải pháp cho những thất bại và tội lỗi. Lời hứa về sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho Cơ đốc nhân được chép trong IGi1Ga 1:9, nhưng chỉ có thể được áp dụng cho những ai sẵn sàng ăn năn. Trong đoạn 2 và 3 của sách Khải huyền, lời kêu gọi ăn năn được lặp lại cho năm trong số bảy Hội thánh được nói đến. Năm Hội thánh nầy được Đức Thánh Linh kêu gọi ăn năn hoặc sẽ mất lời chứng của mình, ăn năn hoặc bị phán xét, ăn năn hoặc chịu khổ nạn, ăn năn hoặc hư mất, ăn năn hoặc bị ném ra ngoài. Lời kêu gọi: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (KhKh 2:7) được lặp lại bảy lần trong chương hai và ba, nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc nghe tiếng của Đức Thánh Linh khi Ngài phán và chú ý đến sứ điệp của Ngài.
4 Trong bài tập nầy, hãy sắp xếp các Hội thánh và lời kêu gọi ăn năn của Đức Thánh Linh với các lý do rằng sự ăn năn là cần thiết. Đọc Khải huyền chương 2 và 3.
1) Hội thánh tại Ê-phê-sô: “Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.”
2) Hội thánh tại Bẹt-găm: “Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ ... lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.”
3) Hội thánh tại Thiatirơ: “Phàm kẻ nào phạm tội ... mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.”
4) Hội thánh tại Sạt-đe: “Nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm.”
5) Hội thánh tại Lao-đi-xê: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách và sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi.”
. . a Ngươi còn dung cho Giêsabên,… dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta , đặng rủ chúng nó phạm tà dâm .
. . . b Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết…. vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta .
. . . c Ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu
. . .d Ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh .
. . . e Ngươi theo những giáo sư giả
Ăn năn đem đến sự tha thứ, không chỉ cho một tội nhưng mà cho rất nhiều tội (Mat Mt 18:21,22). Đức Chúa Trời không thể dung chịu tội lỗi. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời không dựa trên loại hay số lượng phạm tội, nhưng trên sự ăn năn thực lòng - một sự thay đổi trong tâm trí, cảm xúc và hành vi đối với tội lỗi. Bây giờ là thì giờ để ăn năn. như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Linh đang liên tục cáo trách tội nhân ăn năn sự chống nghịch của họ với Đức Chúa Trời và kêu gọi họ đầu phục Ngài. Đức Thánh Linh cũng đang hành động trong lòng tín hữu, khuyên giục họ để cho Ngài kiểm soát đời sống họ và cùng bước đi với Ngài (GaGl 5:16-18, 25).
Đối nghịch với sự an năn là sự chống nghịch lại lời khuyên giục của Đức Thánh Linh. Như chúng ta đã thảo luận trước đây trong bài học nầy, sứ điệp của Ê-tiên cho người Do thái đem đến sự chống đối và giận dữ. Điều nầy cho thấy rằng có thể có những người dành cả cuộc đời họ trong giáo hội để chống đối Đức Thánh Linh (KhKh 7:51). Khi ôn lại HeDt 10:26-31; KhKh 3:16, 19 và ChCn 29:1, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu con người và sẵn sàng sửa phạt những lỗi lầm của họ để họ càng trở nên giống Đấng Christ. nhưng nếu con người cứ chống nghịch Ngài và tiếp tục phạm tội, thì chắc chắn họ sẽ gặt lấy sự đoán phạt kinh khiếp.
Một hình ảnh minh họa cho điều nầy là một người nào đó gọi điện thoại cho bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục lờ đi những tiếng chuông, người ấy sẽ gác điện thoại và sẽ không cố gắng gọi cho bạn nữa. Cũng vậy, nếu bạn cứ tiếp tục chống đối Đức Thánh Linh, cuối cùng Ngài sẽ không phán với lòng bạn và kêu gọi bạn ăn năn nữa. Nếu bạn có những tội nào chưa xưng ra, bây giờ là lúc để bạn ăn năn và tiếp nhận sự tha thứ.
5 Khoanh tròn các ký tự trước mỗi câu ĐÚNG liên quan đến sự ăn năn và phần của Đức Thánh Linh trong việc mang đến sự ăn năn.
a Sự ăn năn là một sự cảm xúc tội lỗi về một điều gì mà bạn đã làm.
b Vai trò của Đức Thánh Linh trong việc đem tội nhân đến sự ăn năn là khiến con người thấy chính mình như Đức Chúa Trời thấy họ, từ đó sanh ra sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời.
c Tội nhân phải thay đổi tâm trí, cảm xúc và hành vi của mình - đó là ý nghĩa của sự ăn năn.
d Sau khi được cứu thì không cần phải ăn năn nữa.
e Sứ điệp của Đức Thánh Linh cho bảy Hội thánh trong sách Khải huyền chủ yếu là cho những người không tin.
f Sự tha thứ của Đức Chúa Trời dựa trên sự ăn năn thật lòng.
g Bạn có thể chống đối quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh cho đến lúc Ngài rút quyền năng đó khỏi bạn.
THÁNH LINH SỰ SỐNG
Đem Đến Sự Tái Sanh
Mục tiêu 3: Từ những phân đoạn Kinh thánh cho trước, giải thích điều gì xảy ra khi Đức Thánh Linh ban sự sống cho tội nhân .
Một đêm kia khi Nicôđem đến thăm Chúa Giê-xu, Ngài bảo rằng ông cần được sanh lại (GiGa 3:1-12). Lập tức Nicôđêm nghĩ về sự sanh tự nhiên và hỏi rằng: “Người đã già thì sanh lại làm sao được?”(c.4). Chúa Giê-xu bèn giải thích rằng Ngài đang nói về sự sanh ra thuộc linh, và phán rằng: “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Đức Thánh Linh là thần.”(c.6). Nói cách khác, nếu một người muốn vào Vương quốc của Đức Chúa Trời, người ấy phải được sanh ra thuộc linh.
Ađam, người đầu tiên, đã được ban cho sự sống thuộc linh từ buổi ban đầu, nhưng ông đã phạm tội và đánh mất nó. Và Phao-lô bảo rằng bởi tội lỗi của Ađam, mà sự chết trãi qua trên hết thảy mọi người, nhưng không chỉ vì tội lỗi của Ađam mà thôi, nhưng vì mọi người đều đã phạm tội (RoRm 5:12).
Trong thư gởi cho Hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô nói rằng: “Còn anh em đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình” (Eph Ep 2:1). Nhưng ông tiếp: “Ấy là nhờ ân diển, bởi đức tin mà anh em được cứu”(c.8). Vậy thì, lý do mà mọi người phải được sanh lại để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời ấy là tất cả mọi tội nhân đều đã chết về phần thuộc linh.
Chúng ta đã thấy được rằng Đức Thánh Linh đem đến sự ăn năn bằng cách bày tỏ cho tội nhân thấy họ cần ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời. Khi tội nhân đáp ứng lại, tuyên xưng tội lỗi của họ và tiếp nhận sự cứu rỗi, thì Thánh Linh sự sống sẽ cho người ấy sự sống mới - sự sống thuộc linh. Chúng ta nói rằng tội nhân được sanh lại , ấy là người đó kinh nghiệm được sự sanh ra thuộc linh. Thật là một sự thay đổi kỳ diệu biết bao! Bây giờ người đó có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong mình, và được tự do khỏi gánh nặng tội lỗi.
Không có cách nào khác để trở thành một Cơ đốc nhân. Bất cứ điều gì không bởi công tác nầy của Đức Thánh Linh đều là cố gắng của xác thịt, và Chúa Giê-xu phán rằng xác thịt chỉ có thể sanh ra xác thịt. Ngoài sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh , không thể có sự thay đổi thuộc linh trong đời sông của một người.
6 Hãy đọc những phân đoạn Kinh thánh dưới đây và viết ra những điều mà mỗi câu nói về hoạt động của Đức Thánh Linh trong việc ban sự sống thuộc linh cho tội nhân ăn năn:
a GiGa 6:63 ...............................................................................
b RoRm 8:2 ...................................................................................
c GaGl 4:4-6 ...............................................................................
d 5:16-18, 25 ......................................................................

Những phân đoạn Kinh thánh nầy cho thấy rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống thuộc linh. Điều mà chúng ta cần làm là kết hợp và tiếp nhận món quà sự sống nầy.
7. Đọc RoRm 8:1-11 và diền vào những chỗ trống.
a. Khi bạn được Đức Thánh Linh ban cho sự tự do khỏi sự tội và sự chết, bạn không còn sống theo bản tánh tội lỗi nữa, nhưng theo .......................................................
b. Khi bạn sống theo Đức Thánh Linh, tâm trí bạn sẽ hướng về những điều Đức Thánh Linh ......................................................
c. Phương cách duy nhất để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là được kiểm soát bởi .............................................................................
d. Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, người ấy không thuộc về ........................................................................................

Hễ ai được sanh ra bởi Đức Chúa Trời đều có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (RoRm 8:16). Đây là điều mà Đức Chúa Trời dự định từ buổi ban đầu. Ngài muốn con người là đền thờ của Ngài, là nơi ngự của Ngài. Phao-lô nhắc nhở Hội thánh Côrinhtô về điều nầy: “ Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”(ICo1Cr 3:16).
Trong RoRm 8:9 Đức Thánh Linh được gọi là Thánh Linh của Đấng Christ , và đúng vậy, Ngài đại diện cho Đấng Christ trong chúng ta. Ngài được Đức Chúa Cha ban xuống để ở với chúng ta thay cho Đấng Christ. Phao-lô cũng gọi Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Con Ngài (GaGl 4:6). Đây là lý do tại sao ông có thể nói rằng: “Đấng Christ sống trong tôi” (2:20).

Ngự Trong Chúng Ta
Mục tiêu 4: Lựa chọn những câu đúng liên quan đến việc Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của một Cơ đốc nhân .
Khi Chúa Giê-xu phán về Đức Thánh Linh rằng: “ Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (GiGa 14:17), các môn đồ của Ngài không hiểu được ý nghĩa của điều nầy. Bàn luận về vấn đề nầy, Phao-lô bày tỏ rằng một đặc ân như vậy đòi hỏi một đời sống có trách nhiệm về phía mỗi tín hữu (GiGa 14:16-17; ICo1Cr 3:16-17; 6:19-20; IICo 2Cr 6:16-17). Ông nhấn mạnh điều nầy trong RoRm 8:12-17, rằng chúng ta phải làm chết các việc làm của xác thịt (c.12). Nhận biết sự kiểm soát của Đức Thánh Linh trên đời sống của mỗi chúng ta đem đến sự ý thức quyền làm con của chúng ta (c.15,16) và cơ nghiệp thuộc linh của chúng ta (c.17). Việc Đức Thánh Linh sống trong tôi có nghĩa là Ngài ngự trong tôi trong mọi lúc. Điều nầy đem lại sự liên tục trong mối tương giao của tôi với Ngài. Ngài không chỉ là một vị khách thiên thượng; Ngài dành trọn thì giờ để ngự trong tôi. Bây giờ chúng ta hãy tóm tắc những lợi ích thuộc về chúng ta do kết quả của việc Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta.
Một phần trong vai trò cư ngụ của Đức Thánh Linh trong chúng ta là Ngài hành động như một người cố vấn và giáo sư của chúng ta. Trong chức năng nầy, Đức Thánh Linh cho phép chúng ta hiểu được những lẽ thật liên quan đến sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, đem sự dạy dỗ đó vào trong tâm trí chúng ta (GiGa 14:26; 16:13-15). Đức Thánh Linh trong chúng ta giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối và cầu thay cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời (RoRm 8:26-27).
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của công tác của Đức Thánh Linh trong người tín hữu liên quan đến một kinh nghiệm xảy ra sau khi người ấy đã kinh nghiệm được sự sanh lại, được xem như là phép báp têm bằng nước hay trong Đức Thánh Linh (chúng ta sẽ thảo luận điều nầy kỷ hơn trong Bài Học 7). Chúa Giê-xu phán với các sứ đồ cách ngắn gọn trước khi Ngài về trời rằng họ cứ ở trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao (LuLc 24:49). Sau đó Ngài giải thích : “Đừng ra khỏi thành Giêrusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa ... nhưng trong các ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh”(Cong Cv 1:4-5). Cùng với phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu phán rằng họ sẽ nhận lãnh quyền phép để làm chứng không chỉ trong đất nước của họ nhưng cho cả thế giới (1:8). Sách Công vụ ghi lại tính xác thật của lời phán của Chúa Giê-xu, bởi vì những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh trở thành một công cụ quyền năng để truyền giảng Tin lành khắp thế giới.
Kèm theo phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là sự phát huy những ân tứ thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô nói đến những ân tứ thuộc linh trong RoRm 12:4-8; ICo1Cr 12:1-14:40 và Eph Ep 4:11-16. Những ân tứ nầy nhằm xây dựng thân thể của Đấng Christ. (Chúng ta sẽ thảo luận những ân tứ nầy kỷ hơn trong Bài Học 9).
Cuối cùng, khi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, Ngài sẽ sinh ra những trái thuộc linh, mà một số được xem như sự tăng trưởng của đặc tính của Cơ đốc nhân (GaGl 5:16-25). Trái của Thánh Linh nghịch với những công việc của bản chất tội lỗi kết quả từ việc sống và bước đi với Ngài. (Chúng ta sẽ thảo luận về trái của Thánh Linh trong Bài 10).
8. Dựa trên những phân đoạn Kinh thánh đã thảo luận trong bài, trong những câu sau, câu nào là câu ĐÚNG?
a. Mặc dầu tội nhân không nhận biết, nhưng Đức Thánh Linh vẫn ngự trong họ bởi vì họ là đền thờ của Đức Chúa Trời.
b. Bây giờ khi Đức Thánh Linh đang bắt đầu ngự trong bạn, bạn phải sống theo ý muốn của Ngài.
c. Việc Đức Thánh Linh ngự trong bạn đem đến cho bạn sự giúp đỡ của Ngài trong vai trò của một người Cố vấn, một Giáo sư và một Đấng cầu thay.
d. Phép báptêm trong Thánh Linh được ban xuống là để ban quyền năng cho tín hữu để họ làm chứng cho Cứu Chúa phục sinh của họ cách có hiệu quả.
e. Các ân tứ của Đức Thánh Linh nhằm xây dựng thân thể của Đấng Christ.
f. Trái của Đức Thánh Linh xuất phát từ những sự cố gắng của tín hữu khiến họ trở thành những khuôn mẫu được chấp nhận trong đức tin Cơ đốc.

Thánh Hóa Chúng Ta
Mục tiêu 5: Nhận diện những sự giải thích chính xác về “Sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh .”
Một công tác khác của việc Đức Thánh Linh cư ngụ trong chúng ta là để thánh hóa chúng ta. Theo nghĩa đơn giản nhất, sự thánh hóa là việc Đức Thánh Linh làm cho tín hữu thánh khiết bằng cách phân cách người ấy khỏi tội lỗi và để riêng người ấy ra cho Đức Chúa Trời. Điều nầy xảy ra khi người tín hữu đầu phục hoàn toàn sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hầu cho sự trói buộc của tội lỗi không còn vấn vương trên người ấy nữa (RoRm 8:2, 9).
Phao-lô đề cập đến những người ngoại bang trở nên của lễ vừa ý Đức Chúa Trời, nên thánh bởi Đức Thánh Linh (RoRm 15:16). Ông nói với người Côrinhtô rằng họ đã được rửa sạch, được xưng công bình, và được nên thánh trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta (ICo1Cr 6:11). Với Hội thánh tại Têsalônica, ông viết rằng:
Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin lành chúng tôi để gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta (IITe 2Tx 2:13-14).
Khi chúng ta kinh nghiệm được sự tái sanh, Đức Thánh Linh khiến chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận và chúng ta đứng trước mặt Ngài dựa trên công tác cứu chuộc đã hoàn tất của Đấng Christ. Chúng ta được xưng là công bình và được kể như chưa từng phạm tội. Tuy nhiên chúng ta phải tỏ bày sự được xưng công bình của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Chúng ta là những em bé mới được sanh ra về phần thuộc linh, và chúng ta được dạy rằng phải lớn lên và trưởng thành (IIPhi 2Pr 3:18; IITi 2Tm 2:15; IPhi 1Pr 2:2-3). Từ đây, Đức Thánh Linh bắt đầu hành động trong chúng ta, và chúng ta có thể đáp ứng lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta được định cho sự sống đời đời, và đó là mục tiêu mà chúng ta phải trưởng thành trong sự giống như Đấng Christ. Chúng ta phải trở thành bản sao của Đấng đã cứu chuộc chúng ta và Đấng mà hột giống của Ngài ở trong chúng ta (IGi1Ga 3:9). Như chúng ta đã thấy qua sự nghiên cứu RoRm 8:5-16; GaGl 5:16-25 và Eph Ep 4:20-32, từ bỏ bản tánh củ và mặc lấy bản tánh mới là một công tác tăng trưởng liên tục trong sự trở nên giống như ảnh tượng của Đấng Christ (RoRm 8:29). Bây giờ, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, mỗi ngày chúng ta phải phân rẽ mình với những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh dạy cho chúng ta. Và với tiến trình tăng trưởng như vậy, chúng ta càng trở nên giống như ảnh tượng của Ngài. Và một ngày kia chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy (IGi1Ga 3:2). Chỉ khi đó, chúng ta mới nổ lực để nhạy cảm với sự kiểm soát của Đức Thánh Linh; chúng ta đang ở trên tiến trình biến đổi để trở nên trọn vẹn.
9 Chọn lựa những phần hoàn chỉnh đúng: Sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta:
a) được trở nên trọn vẹn ngay lập tức và sẽ không phạm tội nữa.
b) được biệt riêng cho Đức Chúa Trời và được phân rẽ khỏi tội lỗi.
c) mỗi ngày càng trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ bằng cách để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong mọi công tác chúng ta làm.
d) để Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta làm những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời.
THÁNH LINH CỦA SỰ LÀM CON
Mục tiêu 6: Tra xét lại kinh nghiệm tái sanh của chính bạn công tác của Thánh Linh của sự nhận làm con trong đời sống bạn .
Khiến Chúng Ta Trở Nên Những Kẻ Kế Tự
Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Đức Thánh Linh , làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Aba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chúng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài (RoRm 8:12-17).
Trong những câu Kinh thánh trên, sứ đồ Phao-lô có ý nói gì khi ông gọi Đức Thánh Linh là thần trí của sự làm con nuôi ? Sự nhận làm con nuôi liên quan đến địa vị của một người trong gia đình Đức Chúa Trời và liên quan đến những đặc quyền của một người là con Đức Chúa Trời. Đối với người La-mã, một phương diện của sự nhận làm con là một người được thừa nhận vào trong gia đình cách chính thức. Thường thì những cha mẹ nghèo không thể nuôi nấng con cái đem cho con của mình cho những gia đình giàu để họ nhận làm con nuôi. Cha mẹ nuôi có toàn quyền kiểm soát trên đứa trẻ cũng như đứa trẻ được cùng hưởng những đặc quyền như những đứa con khác; tuy nhiên, trong suốt thời kỳ thơ ấu ( trước khi chúng đến tuổi trưởng thành), tất cả con cái (bao gồm cả con ruột và con nuôi) chỉ khác với những gia nhân trong nhà rất ít (GaGl 4:1-2). Những đặc quyền của con cái chỉ thể hiện cách đầy đủ khi chúng trưởng thành.
Bởi sự sanh lại, Đức Thánh Linh, là Thần ban sự sống, khiến chúng ta thật sự trở nên những kẻ cùng dự phần với bản tánh của Đức Chúa Trời. Và rồi bởi Thánh Linh của sự nhận làm con, chúng ta liền được ban cho một địa vị trong gia đình Đức Chúa Trời. Điều nầy có nghĩa rằng chúng ta được cùng hưởng tất cả mọi đặc quyền của một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, khác với người la-mã, chúng ta không cần phải đợi cho đến tuổi trưởng thành. Bởi sự nhận làm con của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời kể chúng ta có cùng một địa ví như những người con đã trưởng thành khác (GaGl 4:1-7). Vì vậy, chúng ta có đầy đủ mọi đặc quyền của con cái và được kể như những người con thật.
Trong thư tín gởi cho người Galati, Phao-lô đề cập đến khía cạnh địa vị của sự nhận làm con (xem GaGl 3:26-29 và 4:1-7). Ông nói rằng những đứa trẻ là con cái không khác với những tôi tớ, mặc dù chúng là những kẻ kế tự của gia đình. Chúng phải ở trong sự canh giữ, chăm sóc cho đến khi người cha cho biết rằng chúng là những kẻ trưởng thành. Ông nói với người Galati là những người còn hành động như những đứa trẻ dưới sự trói buộc của những sắc lệnh của người Do thái, rằng họ đã nhận được các quyền lợi đầy đủ của con cái . Rồi ông tiếp tục: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; lại nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời”(GaGl 4:6-7).
Một trong những đặc quyền của tình trạng trưởng thành của chúng ta, những kẻ được nhận làm con, là sự bảo đảm thuộc linh bên trong rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm chứng cho điều nầy khi chúng ta tiếp nhận Ngài (RoRm 8:12-17; IGi1Ga 3:24; 4:13-14), và bởi sự làm chứng nầy chúng ta có thể gọi Ngài là Cha . Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến sự dạy dỗ nầy rằng chính lúc bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời (IGi1Ga 3:2). Không một ai cần phải đợi đến sự tái lâm của Đấng Christ hay sự phán xét trong tương lai mới xác định tình trạng thuộc linh của mình. Khi tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, người ấy có cả sự chứng quyết bên trong của Đức Thánh Linh cũng như sự chứng quyết bên ngoài của Lời Đức Chúa Trời rằng người ấy là con của Đức Chúa Trời.
Bây giờ, đang khi chúng ta là con với đầy đủ các đặc ân và quyền lợi của kẻ kế tự đã trưởng thành, chúng ta vẫn phải chờ đợi một sự thực hiện đầy đủ của quyền làm con khi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhận lấy thân thể vinh hiển của chúng ta. Phao-lô xác nhận điều nầy trong RoRm 8:23 khi ông nói rằng: “Lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.”
Điều nầy được sứ đồ Giăng giải thích xa hơn trong IGi1Ga 3:2: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Ngài (Chúa Giê-xu) hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”
Sau này Giăng nói rằng: “ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” (IGi1Ga 3:10, 21-24; 5:1-3). Trở thành một phần trong gia đình Đức Chúa Trời đòi hỏi phải mang lấy một số trách nhiệm cũng như quyền lợi. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong bạn giúp đỡ bạn có thể làm trọn những trách nhiệm nầy. Ngài đặt tình yêu thiên thượng trong lòng bạn và ban cho bạn ước muốn thực hiện những điều làm Cha trên trời của bạn.
10 Dựa trên phần đã thảo luận, hãy chọn câu trả lời tốt nhất. Thuật ngữ Thánh Linh của sự làm con nuôi liên hệ đến
a) hành động của Đức Thánh Linh bởi đó tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời trong giây phút được tái sanh.
b) quyền của Đức Thánh Linh để ban cho tôi địa vị mà Ngài chọn lựa trong sự tương quan với những tín hữu khác.
c) sự kiểm soát trọn vẹn của Đức Thánh Linh trên người tín hữu trong giây phút người ấy kinh nghiệm sự tái sanh.
11 Sự nhận làm con nuôi vào gia đình Đức Chúa Trời xảy ra khi tôi
a) tiếp nhận thân thể vinh hiển của tôi.
b) kêu rằng: “Aba! Cha!”
c) kinh nghiệm được sự tái sanh.
12 Từ những phân đoạn Kinh thánh sau, hãy kể tên ba phương cách mà bạn có thể biết bạn là con cái Đức Chúa Trời, rằng bạn đã được Đức Thánh Linh sanh lại (RoRm 8:16; IGi1Ga 3:10, 21-24; 4:13-14; 5:1-3).
.............................................................................................................................................................
13 Hãy tra xét chính bạn bằng cách viết có hoặc không trong những khoảng trống sau
a Tôi đã ăn năn tội lỗi của tôi ..........................
b Bởi đức tin tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của cá nhân tôi .....................
c Tôi biết rằng mặc dầu tôi là một Cơ đốc nhân, tôi cũng cần phải ăn năn những thất bại đôi khi tôi đã phạm và tiếp nhận sự tha thứ .............................
d Tôi biết rằng ăn năn có nghĩa là quay khỏi tội lỗi và hướng về phía Đức Chúa Trời ............................
e Bởi vì tôi đã được thoát khỏi luật của sự tội và sự chết, tôi muốn làm những điều Đức Thánh Linh ao ước ..........................
f Tôi muốn Đức Thánh Linh thánh hóa tôi và khiến tôi mỗi ngày giống Đấng Christ hơn .............................
g Tôi biết rằng tôi là một Cơ đốc nhân bởi vì tôi có chứng cớ của Lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong tôi .......................................
h Tôi nhận biết rằng được nhận làm con trong gia đình Đức Chúa Trời đem lại cho tôi một số trách nhiệm cũng như quyền lợi .....
Đây là một thì giờ rất tốt để bạn suy gẫm những câu trên và xác định rằng bạn đã kinh nghiệm được những phước hạnh dành để cho bạn trong Đấng Christ chưa? Hãy cầu xin Đức Thánh Linh sắm sẵn phần của bạn trong gia đình Đức Chúa Trời, với tất cả những đặc quyền và trách nhiệm của bạn trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời.
Bài Tự Trắc Nghiệm
CÂU HỎI CHỌN LỰA. Mỗi chủ đề sau đây có hai câu trả lời. hãy chọn câu nào hoàn chỉnh và chính xác nhất dựa trên bài học nầy. Khoanh tròn các ký tự trước mỗi câu bạn chọn.
1. Tái sanh :
a) Đây là công tác của Đức Thánh Linh mà qua đó Ngài ban sự sống thuộc linh mới cho tội nhân ăn năn là người đã xưng tội lỗi của mình ra và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa.
b) Đây là sự thay đổi tâm trí và cảm xúc liên quan đến tình trạng thuộc linh của một người, và là một sự ao ước sống một đời sống thoát khỏi tội lỗi.
2. Sự cáo trách :
a) Quyền năng cáo trách của Đức Thánh Linh mạnh đến nỗi tội nhân không có sự chọn lựa nào hơn là đáp ứng lại bằng cách từ bỏ tội lỗi của mình và vâng phục Đức Chúa Trời. Nó thường đi đôi với những cảm xúc tội lỗi và sự nhận biết rằng không thể sống một đời sống vô tội.
b) Khi Đức Thánh Linh cáo trách một tội nhân cách trực tiếp và bắt phục người ấy về nhu cầu cần Đức Chúa Trời, Ngài thường hành động qua một sứ điệp được xức dầu hoặc qua một lời chứng cá nhân để phán với lòng của tội nhân.
3. Sự ăn năn :
a) Sự ăn năn là một sự buồn rầu theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà bởi đó tội nhân thấy được thực trạng của chính mình. Người ấy nhận biết rằng mình phải thay đổi lối sống của mình nếu muốn nhận được sự sống đời đời, và người ấy sẽ cố gắng không làm những điều dẫn đến sự chết đời đời.
b) Sự ăn năn liên quan đến một sự thay đổi của tâm trí đối với tội lỗi, một sự thay đổi của cảm xúc bao hàm sự đau buồn thật lòng vì một đời sống tội lỗi, một sự thay đổi về hành động bằng cách quay khỏi tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời. Có một sự thay đổi bên trong cũng như bên ngoài. Tội nhân phải ăn năn tội lỗi để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; tín hữu phải ăn năn những thất bại và những lỗi lầm ngăn trở sự tăng trưởng thuộc linh là trở nên giống như Đấng Christ của người đó.
4. Những kết quả của một đời sống thuộc linh
a) Tôi được tự do khỏi sự cám dỗ của tội lỗi, vì vậy tôi không còn bị những ước muốn phạm tội quấy rầy nữa.
b) Tôi không sống theo bản tánh tội lỗi nữa, nhưng tâm trí tôi được dành riêng cho những điều Đức Thánh Linh muốn tôi làm.
5. Đức Thánh Linh cư ngụ :
a) Khi Đức Thánh Linh cư ngụ trong tôi, tôi nhận được rất nhiều đặc quyền. Ngài làm cho quyền làm con của tôi được bảo đảm, Ngài giúp đỡ tôi cầu nguyện, Ngài cáo trách những lỗi lầm của tôi và giúp tôi chiến thắng chúng.
b) Khi Đức Thánh Linh cư ngụ trong tôi và khiến thân thể tôi trở nên đền thờ của Ngài, Ngài sẽ kiểm soát trọn vẹn tôi, hầu cho tất cả mọi sự chọn lựa, hành động và tư tưởng của tôi là của Ngài. Tôi không còn bị quấy rầy bởi những nhu cầu hoặc ước muốn xác thịt nữa bởi vì Ngài đã cất những điều đó khỏi tôi.
6. Sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh :
a) Khi tôi đầu phục sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, Ngài khiến tôi có thể phân rẽ khỏi tội lỗi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Đây là một tiến trình tăng trưởng làm cho tôi càng trở nên giống Đấng Christ khi tôi đầu phục Đức Thánh Linh và để Ngài phát huy những trái của Ngài trong tôi.
b) Đây là một công tác đặc biệt của Đức Thánh Linh mà qua đó tôi được trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ ngay lập tức và được ban cho những trái của Thánh Linh.
7. Thánh Linh của sự làm con :
a) Khi tôi đạt đến sự tăng trưởng trọn vẹn của Cơ đốc nhân, tôi ý thức được giá trị của việc đựơc nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời, với tất cả những trách nhiệm và đặc quyền của một người thừa kế. Chính Đức Thánh Linh là Đấng quyết định khi nào thì tôi sẵn sàng cho sự nhận làm con và làm chứng cho lòng tôi rằng tôi là con cái Đức Chúa Trời.
b) Khi Đức Thánh Linh đem tôi đến sự sanh lại, Ngài khiến tôi trở thành kẻ đồng dự phần với bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài cũng nhận tôi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, ban cho tôi mọi đặc quyền của con cái, và tôi trở thành kẻ đồng kế tự với Đức Chúa Giê-xu Christ về tất cả mọi đặc quyền của con cái Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng tôi đã được sanh lại trong gia đình Đức Chúa Trời bởi vì Thánh Linh của Ngài chứng cho linh của tôi , bởi vì tôi muốn làm điều thiện, và bởi vì Ngài ban cho tôi tình yêu để tôi có thể yêu thương những anh chị em trong Đấng Christ.
Trả Lời Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. Nhiều người tiếp nhận sứ điệp của ông và chịu báp têm.
2. Không, câu Kinh thánh “những kẻ nhận lời đó” (Cong Cv 2:41) hàm ý rằng một số người chống đối Đức Thánh Linh.
3. Những người nghe ông thì rất giận dữ và chống đối Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ ném đá Ê-tiên cho đến chết.
4. a 3) Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ.
b 4) Hội thánh tại Sạt-đe.
c 1) Hội thánh tại Ê-phê-sô.
d 5) Hội thánh tại Lao-đi-xê.
e 2) Hội thánh tại Bẹt-găm.
5. a Sai (Sự ăn năn liên quan đến sự thay đổi)
b Đúng.
c Đúng.
d Sai.
e Sai.
f Đúng.
g Đúng.
6. a Đức Thánh Linh ban sự sống.
b Luật của Thánh Linh sự sống buông tha tôi khỏi luật của sự tội và sự chết.
c Đức Thánh Linh ban cho chúng ta những điều cần cho sự sống thuộc linh của chúng ta và chứng thực quyền làn con của chúng ta.
d Chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh và được dẫn vào một đời sống Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời chấp nhận.
7. a Đức Thánh Linh
b những ước muốn
c Đức Thánh Linh
d Đấng Christ
8. a Sai
b Đúng
c Đúng
d Đúng
e Đúng
f Sai (Trái của Đức Thánh Linh xuất phát từ việc sống và bước đi với Đức Thánh Linh).
9. Những câu trả lời b), c) và d) là đúng.
10. a) Hành động của Đức Thánh Linh mà bởi đó tôi được trở nên con cái của Đức Chúa Trời trong giây phút của sự tái sanh.
11. c) Kinh nghiệm sự sanh lại.
12. Đức Thánh Linh chứng quyết trong linh của tôi. Tôi sẽ làm những điều công bình. Tôi sẽ yêu thương anh em tôi (những Cơ đốc nhân khác).
13. Câu trả lời của bạn. Tôi hy vọng rằng bạn có thể trả lời có cho mỗi câu hỏi.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 07:31 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách