† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2519|Trả lời: 0

Cơ Đốc Học - Giới Thiệu Khóa Trình

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-10-2011 08:48:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cơ Đốc Học
Tác giả: L. Thomas Holdcroft

Giới Thiệu Khóa Trình

Sự trình bày đúng thần học của loài người hữu hạn về thân vị và công việc đáng tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một công tác đáng kính sợ. Các nhà thần học uyên thâm vẫn thường nhanh nhạy thừa nhận những giới hạn về mặt con người của họ khi vật lộn để diễn tả sự vinh hiển không sao tả xiết của thân vị Ngài cũng như mức độ của sự cứu chuộc Ngài dành cho con người hư mất. Mặc dầu không ai tuyên bố là mình hiểu hết mọi vấn đề về Cơ Đốc Luận, song việc học tập về Chúa Giê-xu và công việc của Ngài dường như là trọng tâm của thần học theo hệ thống và là chủ đề của Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.
Mục đích của tài liệu hướng dẫn học tập này là nhằm giúp bạn nắm bắt được những khái niệm được trình bày trong sách giáo khoa. Những câu hỏi hướng dẫn học tập được soạn nhằm giúp bạn ứng dụng những khái niệm ấy vào đời sống mình. Tài liệu này không những mong giải đáp các câu hỏi mà sách giáo khoa có thể nêu lên và định nghĩa hoặc giải thích các phần khó, nhưng cũng mở rộng các thông tin đã được cho trong sách giáo khoa, đưa ra những quan điểm khác nhau về một số các vấn đề.
Cho đến nay, một số các sách đã được viết ra nói về đời sống và thân vị của Chúa Giê-xu, các sách thần học có hệ thống cũng gồm rất nhiều trang nói về vấn đề quan trọng này. Tuy nhiên, rất ít các sách đơn lẻ ấy là những sách bao hàm toàn diện nhằm dành cho một giáo khoa của lớp học nói về môn Cơ Đốc Luận như là cuốn sách giáo khoa của chúng ta "Jesus Christ Our Lord" của F. Walvoord. Dầu vậy, có đôi lúc, bạn có thể cảm thấy sách giáo khoa này đưa ra một lời kết luận hết sức cô đọng về một vấn đề, các khái niệm chính yếu đã được xử lý một cách thích đáng. Thay vì đưa ra một cách viết, cách xử lý có tính suy đoán mang tính triết học. Ông Walvoord luôn tìm tòi để biết Kinh Thánh nói gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lòng tôn kính của ông đối với Lời Chúa và cách phân tích bình giải kỹ lưỡng của ông về các đoạn then chốt trong Kinh Thánh định rõ đặc tính của sách giáo khoa này.
Giáo trình này cho bạn một cơ hội để biết rõ hơn nhân vật đáng yêu kính, Chúa Giê-xu. Bạn sẽ thấy cách Đức Chúa Trời mặc khải sự cứu chuộc qua Lời Ngài, Một phương cách thích đáng cho tình trạng hư mất của loài người, ngay cả trong thời hiện nay của chúng ta, một hoàn cảnh xã hội phức tạp. Lời cầu nguyện của tác giả chính là để bạn sẽ gọi được Chúa Giê-xu là "Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" và chia sẻ sứ điệp ấy cho những người khác với sự tin quyết.
Mô Tả Giáo Trình
Giáo trình này trình bày cách có hệ thống thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua công việc của Ngài trong quá khứ, trong hiện tại, và tương lai. Những quan điểm khác nhau về lịch sử và hiện tại được nêu ra, nhưng học viên được cung cấp rất nhiều lời Kinh Thánh để bác bỏ các quan điểm trái với Kinh Thánh. Học viên được giới thiệu với hình bóng học và được cho cơ hội để thấy sự mặc khải dồi dào về Đấng Christ trong Cựu Ước. Một cách xử lý thấu đáo được cho về sự ứng nghiệm của lời tiên tri khi nó có liên quan đến Đấng Christ cả trong quá khứ lẫn tương lai. Sự nhấn mạnh chính của giáo trình này là để tìm biết chính xác điều Kinh Thánh phán về Chúa Giê-xu.
Các Mục Tiêu Của Giáo Trình
Khi học xong bài học này bạn sẽ:
1. Đánh giá được các giáo lý hiện thời và quá khứ có liên quan đến Đấng Christ và phản bác được các giáo lý không đúng với Kinh Thánh.
2. Nhận biết một số tác giả và học giả quan trọng nhất đã đóng góp cho lĩnh vực Cơ Đốc Luận.
3. Liên hệ Cơ Đốc Luận với các giáo lý quan trọng khác của Kinh Thánh, bao gồm giáo lý về sự cứu rỗi và giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời.
4. Nhận biết và có thể sử dụng trong việc giảng hoặc dạy của bạn nhiều lời trưng dẫn trực tiếp về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu được tìm thấy trong phần ký thuật lịch sử Cựu ước.
5. Đánh giá và sắp xếp được các sự kiện liên quan đến sự giáng sinh, cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế và suy xét xem chúng có liên quan đến toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào.
6. Dạy dỗ lẽ đạo đúng Kinh Thánh về thần tánh trọn vẹn và nhân tánh trọn vẹn của Đấng Christ trong sự nhập thể.
7. Hiểu biết rõ ràng hơn và đánh giá sâu sắc hơn sự nhập thể của Đấng Christ và chức vụ trên đất của Ngài. Ngài đã làm những gì cho bạn qua sự chết của Ngài, và sự sống lại của Ngài đã đem lại những ý nghĩa gì cho đời sống riêng của bạn.
8. Sử dụng cơ sở đúng Kinh Thánh vững chãi cho tất cả mọi sự rao giảng và dạy dỗ của bạn về Chúa Cứu Thế.
9. Rao giảng hoặc dạy dỗ về ý nghĩa của sự trở lại lần thứ hai của Chúa Cứu Thế và chức vụ tương lai ở trên trời của Ngài.
Xin hãy dùng tài liệu hướng dẫn học tập này: "Cơ Đốc Luận: Hướng Dẫn Học Tập" của L. Thomas Holdcroft với các sách giáo khoa đã được viết kèm: "Giê-xu Christ, Chúa chúng ta " của John F. W, Chicago: Moody Press 1969 "Kinh Thánh"
Tác giả sách giáo khoa của bạn sử dụng bản Kinh Thánh "American Standard Version" và bản "Revised Standard". Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu sử dụng bản "Authorized King James Version" thường xuyên hơn. Bạn cũng sẽ lưu ý sự tham khảo của sách đối với bản dịch "New English Bible" và các bản dịch khác.
Các Nguồn Phương Tiện Để Đọc Và Tham Khảo Thêm
Sách giáo khoa bao gồm một thư mục với 157 danh hiệu được liệt kê (xem trang 291-297). Phần lớn các tác phẩm kinh điển trong lãnh vực này và một số các tác phẩm thông thường và hỗ trợ đều được gộp vào. Tuy nhiên các học viên có lòng quan tâm có thể mở rộng bảng liệt kê này bằng cách đọc trong các tác phẩm phổ thông trong thần học có hệ thống trình bày vấn đề một cách hữu ích đặc biệt. Nếu có một thư viện thần học sẵn đấy thì chúng tôi xin đề nghị với bạn những sách sau đây:
--Tác giả: Cambron, Mark G. Tác phẩm: "Bible Doctrines" ("Các giáo lý Kinh Thánh"). Grand Rapids Nhà xuất bản Londerram Riblishing House 1954.
--Clarke, William N. "An Outline of Christian Theology" ("Dàn bài về thần học Cơ Đốc") Nhà xuất bản Charles Scribner's Sons, NewYork 1898.
--Cline, Colin M. "A Manual of Christian Theology" ("Cẩm Nang về Thần Học Cơ Đốc") tác giả xuất bản, Portland 1936.
--Fitzwater, P.B "Christian Theology" ("Thần Học Cơ Đốc") Nhà xuất bản Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids 1948.
--Gamertsfelder, Salomon J. "Systematic Theology" ("Thần Học Theo Hệ Thống") Nhà xuất bản Evangelical Publishing House, Harrisburg 1921.
--Hunter, Sylvester J. "Outlines of Dogmatic Theology" ("Các Dàn Bài Về Thần Học Giáo Điều") Nhà xuất bản Benrier Brothers, NewYork 1894.
--Martenser, H. "Christian Dogmatics" Nhà xuất bản T. and J. Clark, Edinburgh 1898.
--Pardington, George P. "Outline Studies In Christian Doctrine" Nhà xuất bản Christian Publications, Harrisburg, 1926.
--Ratz, Charles A. "The Person of Christ" Nhà xuất bản The College Press Peterborough 1926.
--Thiessen, Hery C. "Introductory Lectures in Systematic Theology" Nhà xuất bản Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids 1952
--Williams, Ernest S. "Systematic Theology" 3 cuốn, Nhà xuất bản Gospel Publishing House, Springfield 1953.
Tác Giả Của Tài Liệu Hướng Dẫn Học Tập
Từ năm 1968 L. Thomas HoldCroft đã phục vụ với tư cách hiệu trưởng trường Western Pentecostal Bible College ở tại Bắc Vancouver B.C. Canada.
Trong giáo trình này ông rút ra từ những kinh nghiệm phong phú với tư cách một tác giả và là giảng viên của trường Kinh Thánh. Ông đã dạy ở tại trường Kinh Thánh Western, Winnipeg, Canada; Hiệp Hội Kinh Thánh Glad Tidings San Francisco; và trường Kinh Thánh Bethany, Santa Cruz, California. Ở tại trường Kinh Thánh Bethany ông cũng đã phục vụ với tư cách người Chủ Nhiệm khoa Giáo Dục.
Ngoài việc dạy dỗ, ông Holdcroft còn viết các sách giáo khoa sau: "The Historical Books", "The Synoptic Gospels", "The Holy Spirit", "The Pentateuch" và "Divine Healing" xin tạm dịch là "Các sách Lịch Sử", "Các Sách Tin Lành Cộng Quạn", "Đức Thánh Linh", "Ngũ Kinh" và " Sự Chữa Lành Của Đức Chúa Trời".
Ông Holdcroft đã tốt nghiệp từ trường Kinh Thánh Western Winnipeg, Canada và lấy được học vị cử nhân văn chương ở tại Đại học Quốc gia San Francisco và học vị M.A ở tại Đại học Quốc gia SanJose. Ông đã chọn học các môn nghiên cứu sinh dành cho người tốt nghiệp ở một số các trường đại học khác (cao học).
Các Phương Cách Học Tập Giáo Trình Này
Bạn có thể học tập giáo trình này một cách độc lập hoặc học theo nhóm hay một lớp học tùy theo yêu cầu. Bởi vì ICI đề ra giáo trình này cho việc học tập độc lập, nên tài liệu hướng dẫn học tập này được soạn chủ yếu là cho mục đích đó. Giáo trình được hình thành trên cơ sở của tài liệu hướng dẫn và sách giáo khoa. Toàn bộ mọi công việc của bạn trừ bài thi cuối khóa đều có thể được hoàn thành qua đường bưu chính.
Có thể bạn đã đăng ký theo học giáo trình này ở tại một trường Kinh Thánh, qua một chương trình mở rộng của trường học hoặc chương trình mở rộng của chính ICI. Các chương trình đó có thể kết hợp một công việc nào đó tại lớp với việc học tập độc lập. Trong bất cứ lớp nào trong các trường lớp này hoặc trong các nhóm học tập này, việc làm các bài tập trong tài liệu hướng dẫn học tập cũng sẽ đều giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của giáo trình này.
Nếu bạn học tập giáo trình này bằng bất cứ phương tiện nào ngoại trừ phương cách học độc lập, thì bạn cần có một giáo viên gặp gỡ bạn để tiếp xúc cá nhân. Tất cả những chỉ dẫn của bạn về giáo trình này sẽ được giáo viên đó cung cấp. Ông ta có thể theo hoặc không theo những chỉ dẫn và đề nghị trong tập hướng dẫn học tập này. Các chỉ dẫn của ông ấy sẽ được đặt lên trước các chỉ dẫn trong tập hướng dẫn học tập này. Bạn phải bảo đảm tuân thủ các chỉ dẫn ấy.
Có thể bạn thích dùng giáo trình này vào một nhóm học Kinh Thánh tại nhà, một lớp học Kinh Thánh tại nhà thờ, hoặc với các sinh viên trong khu vực trường đại học. Bạn sẽ thấy cả chủ đề lẫn các phương pháp học tập đều rất thích hợp cho các mục đích ấy. Tập hướng dẫn học tập này sẽ là một sự trợ giúp quý báu cho các học viên cũng như cho giảng viên.
Tín Chỉ Cho Khóa Học Này
Đây là một giáo trình cấp đại học, bạn có thể học giáo trình này trong ba tiếng đồng hồ để lấy tín chỉ với tổ chức ICI hoặc bất cứ tổ chức nào khác cung cấp giáo trình. Bất kỳ học viên ICI nào hoàn thành tốt đẹp giáo trình này đều sẽ được nhận tín chỉ của giáo trình trong chương trình giáo dục đào tạo của chúng tôi. Tuy nhiên bạn có thể học tập giáo trình này mà không cần lấy bằng nếu bạn muốn. Trong trường hợp đó bạn sẽ không bị đòi buộc phải tham gia thi hoặc thực hiện các yêu cầu, bài tập được giao của chúng tôi. Đời sống của bạn sẽ được phong phú nhờ đọc sách giáo khoa và sử dụng tập chỉ dẫn này theo bất cứ cách học tập nào bạn thích.
Tín Chỉ Được Cấp Qua Kỳ Thi
Để nhận được tín chỉ của ICI cấp cho giáo trình này, bạn phải đậu trong kỳ thi cuối khóa. Kỳ thi này được thực hiện qua bài thi viết trước sự hiện diện của một người giám sát kỳ thi được sự chuẩn thuận của ICI. Bởi vì chúng tôi có các giám thị kỳ thi ở nhiều quốc gia, nên có lẽ bạn sẽ không gặp khó khăn gì để gặp được một vị trong khu vực của bạn. Giảng viên ICI của bạn sẽ cho bạn biết thêm các chi tiết.
Nếu bạn đang theo học giáo trình này để lấy tín chỉ với một tổ chức khác, bạn có thể nhận được tín chỉ của ICI cũng bằng cách thi đỗ trong kỳ thi cuối khóa. Bởi vì các bài tập trong phần hướng dẫn nghiên cứu được soạn nhằm chuẩn bị bạn cho kỳ thi, nên bạn có lẽ sẽ cần phải làm tất cả các phần đó ngoài các công việc được giáo viên trong lớp nơi bạn đang theo học giáo trình này yêu cầu.
Xếp Hạng Cho Giáo Trình
Việc xếp hạng giáo trình sẽ được qui định như sau:
A: ưu hạng; B: trên trung bình; C: trung bình; D: dưới trung bình; U: không được nhận tín chỉ; INC: chưa hoàn thành; WP: được hoãn thi (thi lại); WU: không được thi lại.
Các Phần Học Tập
Các bài học được xếp vào ba phần
1. Đấng Christ Tiền Nhập Thể 1-4
2. Đấng Christ Nhập Thể 5-9
3. Đấng Christ Đương Thời Và Đấng Christ Hầu Đến 10-12
Khi đã ấn định các mục tiêu học tập của mình, hãy nghĩ xem khi nào là lúc bạn muốn hoàn tất mỗi một phần. Như vậy bạn sẽ biết phải dành ra bao nhiêu thời gian cho mỗi bài học.
Những Đánh Giá Tiến Bộ Và Bài Thi Cuối Khóa
Nếu bạn học tập độc lập với ICI, bạn đã nhận được một tập học viên gồm có hai đánh giá tiến bộ phần. Các lời chỉ dẫn cho việc sử dụng chúng được tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn học tập và trên tập học viên.
Mặc dầu số điểm của bạn trong các câu hỏi trong bài học, trong các bài tự trắc nghiệm và ở đánh giá tiến bộ phần không được tính vào việc số điểm xếp hạng học tập giáo trình của bạn, song bạn nên giữ các đánh giá tiến bộ phần 1 và 2 cho giảng viên để ông ta sửa chữa và có các đề xuất về việc học của bạn. Sau đó bạn có thể ôn lại tài liệu ở trong các sách giáo khoa của bạn các phần đọc bổ sung, phần hướng dẫn nghiên cứu và những điểm có liên quan đến Kinh Thánh còn khó đối với bạn.
Bài thi cuối khóa đụng đến các dữ kiện trong các bài tự trắc nghiệm và các đánh giá tiến bộ phần cộng với các dữ kiện mới trong phần ba.
Tổ Chức Của Bài Học
Các trường nội trú có lẽ sẽ dành hai đến ba tiết ở tại lớp học cho mỗi bài học. Có lẽ bạn phải mất từ 6 đến 8 giờ để chuẩn bị cho một bài học. Mỗi bài học gồm có: 1) Tựa bài, 2) Dàn bài, 3) Các mục tiêu của bài học, 4) Các yêu cầu của bài học, 5) Nghiên cứu từ ngữ, 6) Triển khai bài học gồm cả các câu hỏi của bài học, 7) Giải đáp các câu hỏi của bài học (nằm ở cuối trang thứ nhất hoặc thứ hai sau các câu hỏi), 8) Bài tự trắc nghiệm (ở cuối mỗi bài) và 9) Giải đáp các câu hỏi của bài tự trắc nghiệm, (trang 186-191).
Dàn bài và các mục tiêu của bài học sẽ cho bạn một cái nhìn khái quát về chủ đề, giúp bạn đặt trọng tâm sự chú ý của bạn vào các điểm quan trọng nhất trong khi học tập, và cho bạn biết điều bạn phải học biết.
Phần triển khai bài học trong tập hướng dẫn nghiên cứu này theo sau phần chỉ định đọc trong sách giáo khoa của bạn từng phần một. Điều này giúp bạn dễ dàng nghiên cứu thấu đáo tài liệu trong lúc bạn học. Bằng cách nghiên cứu mỗi lúc từng phần trước hết trong sách giáo khoa của bạn, và kế đó là trong tập hướng dẫn học tập của bạn, bạn có thể sử dụng những khoảng thời gian học tập ngắn bất cứ khi nào có thì giờ, thay vì phải chờ cho đến khi có đủ thời giờ để học trọn cả bài một lúc. Các lời giải thích, các bài tập và các câu giải đáp trong tập hướng dẫn này được soạn nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu của bài học.
Sau mỗi bài học, xin bạn hãy kiểm tra lại các câu trả lời của bạn với các câu hỏi của bài học và các câu hỏi của phần tự trắc nghiệm với các câu giải đáp đã cho sẵn. Điều này giúp bạn sữa chữa bất cứ sai sót nào và sẽ ghi khắc trong tâm trí bạn những gì đã học được.
Bạn cũng sẽ tìm thấy trong các sách giáo khoa của mình và trong tài liệu hướng dẫn học tập này những thông tin quý báu, các dàn bài, biểu đồ, giản đồ và các dữ liệu mang tính soi dẫn để có thể dùng vào việc rao giảng và dạy dỗ. Trường đại học ICI đề ra giáo trình này với hi vọng rằng nó sẽ đóng góp một sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về môn Cơ Đốc Luận, một sự giải thích rõ ràng hơn về những lẽ thật của môn học này trong sự hầu việc Chúa của bạn, và một sự ứng dụng thực tiễn những sự dạy dỗ phong phú của nó vào đời sống của bạn.
Giảng Viên ICI Của Bạn
Giảng viên ICI của bạn rất vui được giúp bạn bằng bất cứ cách nào có thể được. Hãy trao đổi với giảng viên của bạn bất kỳ những thắc mắc gì bạn có về việc sắp xếp cho kỳ thi cuối khóa của bạn cho được rời rộng thời gian hầu có thể thực hiện được các kế hoạch theo đó. Nếu có những người muốn cùng học giáo trình này, bạn hãy trao đổi với giảng viên để tiện sắp xếp cho việc học theo nhóm.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bắt đầu học cuốn Cơ Đốc Luận này. Mong rằng nó sẽ làm phong phú đời sống cũng như sự hầu việc Chúa của bạn và giúp bạn làm thành phần việc của mình trong thân thể Đấng Christ cách hữu hiệu hơn nữa.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 04:28 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách