† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2612|Trả lời: 0

Cơ Đốc Học - Thân Vị Của Chúa Cứu Thế Nhập Thể

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-10-2011 08:54:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cơ Đốc Học
Tác giả: L. Thomas Holdcroft

Thân Vị Của Chúa Cứu Thế Nhập Thể

Thân Vị Tiền Nhập Thể Của Đấng Christ
Thần Tính Của Chúa Cứu Thế Nhập Thể
Nhân Tính Của Chúa Cứu Thế Nhập Thể
Sự Ra Đời Bình Thường Của Con Người
Sự Phát Triển Bình Thường Của Con Người
Những Yếu Tố Của Bản Chất Con Người
Sự Nhận Dạng Qua Những Tên Gọi Của Con Người
Yếu Đuối Bình Thường Như Một Con Người
Đặc Điểm Của Ngài Khi Là Một Con Người
Sự Hiệp Nhất Các Bản Tánh Đức Chúa Trời Và Loài Người
Sự Liên Hệ Của Hai Bản Tánh
Sự Giao Thông Của Các Thuộc Tánh
Sự Liên Hệ Giữa Hai Bản Tánh Với Sự Tự Nhận Thức Về Mình Của Đấng Christ
Sự Liên Hệ Giữa Hai Bản Tánh Với Ý Chí Của Đấng Christ
Những Kết Quả Quan Trọng Của Sự Kết Hiệp Hai Bản Tánh Ấy Trong Đấng Christ

Khi học xong bài này bạn sẽ:
1. Giải thích được ý nghĩa sự tiền hiện hữu của Đấng Christ và mối liên hệ của nó với tình trạng nhập thể của Ngài.
2. Phân biệt các quan điểm chính thống với các quan điểm tự do về thần tính của Đấng Christ và nhận biết một số nhà thần học chống đối các quan điểm chánh thống.
3. Liệt kê sáu lý do dành cho nhân tính Đấng Christ và giải thích sự cần thiết phải nhấn mạnh điều đó trong Hội Thánh ban đầu và Hội Thánh ngày nay.
4. Giải thích sự kết hợp bản thể của bản tánh Đấng Christ, tỏ rõ thể nào nó liên quan đến sự tự nhận thức và ý chí của Ngài, và cho thấy ý nghĩa của nó với tính cách như giáo lý ngày nay.
1. Đọc trang 106-122 trong sách giáo khoa của bạn.
2. Học tập dàn bài và các mục tiêu.
3. Học tập sách giáo khoa của bạn và Kinh Thánh kèm với sách hướng dẫn này trong khi hoàn tất và sữa chữa các câu trả lời của bạn dành cho các câu hỏi của bài học.
4. Làm bài tự trắc nghiệm và sửa các câu trả lời của bạn. Nếu bạn không hiểu vì sao câu trả lời của mình không phù hợp với lời giải đáp được cho, hãy viết thư cho giảng viên của bạn.
5. Cố gắng tìm các sách khác về thần học theo hệ thống nói về đề tài hai bản tánh Đấng Christ. Ông Hodge, Thiessen, và Strong đều đã có sự đóng góp lâu bền trong lãnh vực này.
6. Sau khi bạn đã quyết định về giá trị của việc có một kiến thức thấu đáo về hai bản tánh Đấng Christ, hãy thảo luận với một người bạn về tầm quan trọng của hai bản tánh này khi chúng liên quan đến sự cứu chuộc và bất cứ giá trị nào khác mà bạn đã quan xác.
7. Ghi nhớ sáu lý do dành cho nhân tính của Đấng Christ được cho trong phần hướng dẫn học tập.
Có một vài từ mới được dùng trong bài 6. Sách hướng dẫn học tập hoặc sách giáo khoa của bạn không cho bạn lịch sử của các nhóm, các học thuyết, và những người khác nhau đã ảnh hưởng nhiều người bằng những quan niệm khác nhau của họ về hai bản tánh của Đấng Christ. Tôi đã đặt các nhóm, các học thuyết và các cá nhân này vào phần tra cứu từ của bạn. Bạn sẽ gặp khó khăn khi làm các bài tập nếu bạn không tra xem các từ này.
- Ebinonites: Có lẽ là một tên gọi ban đầu dành cho một số Cơ Đốc Nhân Do thái ở tại Giêrusalem. Họ luôn trung thành với Torah, phủ nhận Phaolô và chối bỏ việc Chúa Jêsus được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Họ coi Chúa Jêsus như là vị tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất trong các tiên tri, con đẻ của Giôsép và Mary, chứ không phải Con Đời Đời của Đức Chúa Trời. Họ đề kháng nhân tính của Ngài bằng cách bảo rằng Chúa Cứu Thế không thể chịu đau đớn, vì Ngài vốn là Linh. Từ này ra từ ý nghĩa Hybá, là "những kẻ nghèo".
- Arius: Một người có đạo đức trong sạch, có nếp sống khổ hạnh, những sự xác quyết dứt khoát. Ông tin Chúa Jêsus, dầu là Con Đức Chúa Trời, song không thể đồng tồn tại đời đời với Đức Chúa Trời, và Ngài phải được xem như một điều ở ngoài bản chất thiên thượng và chỉ là một tạo vật. Là lãnh tụ của quan điểm Arian đã dẫn đến Giáo Hội Nghị Nicea vào năm 325.
- Socinus: Nhà sáng lập học thuyết thần học của Socinus đã phát triển thành một hệ thống thần học vào cuối thế kỷ 16. Học thuyết này đã lan tràn khi những người đã ủng hộ học thuyết của Socinus bị trục xuất khỏi nước Ý và lánh nạn ở tại Balan. Ngoài việc phủ nhận tính đời đời của Đấng Christ, học thuyết của Socinus còn bác bỏ các giáo lý chánh thống về sự chuộc tội. Thuyết này chú trọng đặc biệt vào Cơ Đốc Luận, đó là chức vụ của Đấng Christ chủ yếu là một chức vụ làm gương hơn là của một Đấng Cứu Thế.
- Schleiermacher: Một nhà thần học người Đức thế kỷ thứ 19, ông ta cảm thấy Kinh Thánh có giá trị là bởi nội dung thuộc linh chứ không phải vì nội dung đúng sự thực của các lời tuyên bố dứt khoát của Kinh Thánh.
- Hình Như Thuyết (Docetism): Niềm tin cho rằng Chúa Jêsus không có thân thể thuộc thể. Bất cứ điều gì người ta đã thấy hẳn chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ và chỉ là một sự hiện ra. Đức Chúa Trời không thể nào làm ô uế Chính Mình bởi xác thịt của loài người. Học thuyết nầy bắt nguồn từ động từ chữ Hylạp dokeo có nghĩa là "dường như".
- Sự kết hợp bản thể (hypostatic union): Sự quyện lẫn hai bản tánh, người và trời trong một thân vị của Đấng Christ. Chữ nầy là sự chuyển tự của chữ hypostatis trong Hyvăn, "bản thể" "bản chất" "thực chất" và hàm ý một sự tồn tại riêng hoặc một người.
- Bultmann (1984): Nhà thần học chánh thống hiện đại. Ông nhìn nhận Kinh Thánh không như một bản ký thuật dựa trên sự thực mà như là một bộ sưu tập các chuyện thần thoại có tính tôn giáo, là một phương tiện của sự mặc khải. Ông nổi tiếng vì những nỗ lực của mình nhằm bài huyền thoại hóa Kinh Thánh, tức là, cho thấy các phần nào là huyền thoại và loại trừ chúng khỏi Kinh Thánh trừ phi chúng trình bày lẽ thật thuộc linh.
- Thần nhân (theanthropic): Vừa có thuộc tính thiên thượng vừa có thuộc tính của nhân loại trong một con người: đó là Đấng Christ nhập thể, hai bản thể ấy không bị trộn lẫn để hình thành một bản tánh thứ ba hoặc chuyển đổi bản tánh nầy với bản tánh kia. Mỗi bản tánh đều giữ đặc điểm riêng biệt. Đấng Christ vừa là Đức Chúa Trời vừa là Người. Ngài không kém thua Đức Chúa Trời vì có nhân tánh và cũng không kém thua con người bởi mang thần tánh.
- Tính chất có mặt khắp mọi nơi (ubiquity): Ở khắp mọi nơi vào cùng một thời điểm. Khả năng lập tức có mặt khắp nơi: sự toàn tại.
- Biến thể thuyết (transubstantiation): Cách diễn giải của giáo hội Công giáo La mã về câu nói của Chúa Jêsus "Nầy là thân thể ta...Đây là huyết ta" (Mac Mc 14:22, 24) khi nói về bánh và nước nho trong bữa tiệc thương khó của Chúa. Cách giải thích nầy nhấn mạnh rằng văn tự phải được hiểu theo đúng nghĩa đen. Bánh thật sự trở thành thân thể Chúa và rượu nho trở thành máu của Ngài. Đối với chúng ta, bánh và nước nho vẫn là bánh và nước nho, không hề thay đổi. Nếu sự thay đổi đã xảy ra, chúng ta có thể tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế được nhận bởi tất cả những người dự phần, hoặc một cách phải lẽ để được cứu rỗi hoặc một cách sai trái để chịu hình phạt đời đời. Sự biến thể, theo quan điểm của người Tin lành là không đúng Kinh Thánh. Nó phá hủy bản chất thật của nghi lễ thánh.
- Khẳng định (predicate): Sự xác nhận.

THÂN VỊ TIỀN NHẬP THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 106-107
1. Sách giáo khoa trích dẫn HeDt 13:8 để khẳng định rằng các thuộc tánh của Đấng Christ đã tồn tại đời đời từ trước khi Ngài nhập thể. Câu Kinh Thánh nầy nhắc đến loại thuộc tính đặc biệt nào? .........................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vì sao trạng thái nhập thể của Đấng Christ đưa ra tranh cãi nhiều hơn trạng thái tiền nhập thể của Ngài? ..................................................................................................
..........................................................................................................................................
THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST NHẬP THỂ
Walvoord 107-109
Bạn sẽ thấy ích lợi khi ôn lại chín bằng chứng về thần tánh của Đấng Christ trong bài 1 của sách hướng dẫn học tập nầy.
3. Một trong những vấn đề tranh cãi gay go nhất liên quan đến giáo lý về sự nhập thể là gì? .........................................................................................................................
4. Theo quan điểm chánh thống, sự nhập thể của Đấng Christ đã ảnh hưởng đến bản tánh thiên thượng của Ngài như thế nào?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Từ trước đến nay các Cơ Đốc Nhân Do thái đã nhiều lần tranh cãi về vấn đề kết hợp nhân tánh và thần tánh của Chúa Cứu Thế. Những người được nêu tên dưới đây đã đề xướng những khái niệm về thần tánh của Đấng Christ sai trật so với những khái niệm của Kinh Thánh. Hãy nhận ra mỗi người hoặc mỗi nhóm người bằng các chỉ số thích hợp trước lời tuyên bố về sự rời bỏ giáo lý đó (Hãy tham khảo phần tra cứu từ hoặc bài thứ 12 trong sách hướng dẫn học tập nầy để có thêm lời giải thích).
...a) Vào thế kỷ thứ 20 đã gọi thần tánh của Đấng Christ là một huyền thoại của Tân ước.
...b) Vào thế kỷ thứ 19, lập luận rằng Đấng Christ không phải là nơi Đức Chúa Trời không hơn những người khác, cho rằng Đấng Christ nổi bật là bởi sự nhận thức của Ngài về Đức Chúa Trời.
...c) Ông ta phủ nhận thần tánh của Đấng Christ. Phong trào của ông đã phát triển ở tại Balan vào thế kỷ thứ 16.
...d) Thừa nhận Chúa Jêsus là con ruột của Giôsép, hoàn toàn không có thần tánh.
...e) Tin Đấng Christ là con đầu lòng nhưng không phải là con đời đời.
6. Khuynh hướng phủ nhận thần tánh của Đấng Christ trong thế kỷ thứ 20 như thế nào khi so sánh với sự bác bỏ thần tánh của Đấng Christ của các nhà thần học vào thế kỷ thứ 19.
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Kể ra ba quan điểm phóng khoáng hiện thời hoặc không chính thống về Đấng Christ.
a........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
c........................................................................................................................................
8. Phân biệt giữa sự giả định hay sự phỏng đoán trước cơ bản của các niềm tin chính thống với các niềm tin (tự do) phóng khoáng về thần tánh của Đấng Christ.
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
9. Giả sử bạn nghe ai đó bày tỏ những ý tưởng về Chúa Cứu Thế Jêsus khiến bạn thắc mắc niềm tin của người ấy nơi Chúa Cứu Thế. Cách tốt nhất để xác minh hoặc phản bác lời tuyên bố của người ấy là gì? ...................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST NHẬP THỂ
Walvoord 109-112
Hội Thánh ban đầu nhấn mạnh đến nhân tánh của Đấng Christ trong khi Hội Thánh ngày nay vì sự chối bỏ thần tánh của Đấng Christ đang lan rộng, nhấn mạnh đến thần tánh của Đấng Christ nhiều hơn. Một trong những lý do nhấn mạnh ban đầu về nhân tánh Đấng Christ dường như là một lý do về mặt triết học. Các niềm tin phổ thông bắt nguồn từ các trường phái Hy lạp, đó là bất cứ điều gì được liên kết với vật chất đều nhận sự ô uế từ vật chất, và sự hoàn hảo cao trọng hơn đạt được là bởi một sự phân ly có tính quyết định khỏi thân thể đáng ghét nầy. Có lẽ sự dạy dỗ nầy đã thúc đẩy sự nhấn mạnh của Giăng về nhân tánh của Đấng Christ khi ông nói "Phàm thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời" (IGi1Ga 4:2-3).
10. Niềm tin vào nhân tánh của Chúa Jêsus là một lẽ đạo quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Walvoord đưa ra một số sự kiện quan trọng được quyết định bởi nhân tánh của Đấng Christ. Sự kiện nào người tin Chúa chính thống khẳng định như là sự kém quan trọng nhất được quyết định bởi nhân tánh của Đấng Christ?
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Kể từ sau lời tuyên bố của Hội Nghị Chalcedon đến nay, Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời hoàn toàn và là con người hoàn toàn. Với sự nhấn mạnh tương đương Hội Thánh đã bảo vệ thần tánh của Chúa Jêsus. Kinh Thánh không bao giờ cho phép thần tánh của Ngài làm suy giảm nhân tánh của Ngài. Theo bạn vì sao Hội Thánh lại trung thành với cả hai khía cạnh nầy như vậy, bất chấp những cuộc tấn công của trường phái Dường Như Thuyết (Docetism) nhắm vào giáo lý về nhân tánh của Đấng Christ? ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Trong khi sách giáo khoa bàn luận phần lớn các đặc điểm về nhân tánh của Đấng Christ, Henry Thiessen (trang 299-303) liệt kê sáu lý do về nhân tánh của Đấng Christ. Việc học tập theo hệ thống nầy sẽ là một sự trợ giúp đối với bạn nếu bạn đã từng bàn luận đề tài nầy với người nào đó phủ nhận nhân tánh của Đấng Christ.
Sự Ra Đời Bình Thường Của Loài Người.
Thánh Kinh tuyên bố rõ ràng rằng Chúa Jêsus được sinh ra bởi một người mẹ loài người theo cách mà hết thảy loài người trên thế gian nầy có mặt trên đời. "Vả sự Giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: "Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép...thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh" (Mat Mt 1:18) "Nhưng khi kỳ hạn đã trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài, bởi một người đã sanh ra.." (GaGl 4:4) "Và Ngôi Lời đã trở nên xác thịt..." (GiGa 1:14). "Vậy họ..thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ" (LuLc 2:16) "Về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đavít sanh ra" (RoRm 1:3) "Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đavít và con cháu Ápraham" (Mat Mt 1:1) "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời" (LuLc 1:35).
Sự kiện Chúa Jêsus được hoài thai cách siêu nhiên không làm thay đổi các lãnh vực khác trong sự ra đời của Ngài. Sự hoài thai siêu nhiên để cho Ngài không sinh ra bởi một tội nhân bại hoại, chứ nó không làm thay đổi qui trình ra đời của một con người. Như đã nói ở trên, thiên sứ phán cùng Mary rằng "Con Thánh sanh ra bởi ngươi" (LuLc 1:35). Chúa Jêsus đã nhận lấy bản tánh loài người từ nơi Mary, song không phải là một bản tánh hư hoại. Khi trưởng thành Chúa Jêsus đã xác nhận "Vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta" (GiGa 14:30). Khi Satan cám dỗ Chúa Jêsus hắn thường tìm một khuynh hướng đáp ứng với tội lỗi trong những con người khác, song không có khuynh hướng ấy nơi Chúa Jêsus. Chúa chúng ta đã được sanh vào trong thế gian này với tư cách một mẫu vật hoàn hảo thứ ba của loài người- Ađam và Êva trước khi sa ngã là những mẫu vật hoàn hảo được tạo dựng- họ không được sanh ra!
Sự Phát Triển của Con Người bình Thường
Chúa Jêsus tăng trưởng theo các khuôn mẫu phát triển bình thường của một con người, "Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta" (LuLc 2:52). Chúng ta thường coi "sự khôn ngoan" hàm ý sự phát triển về trí tuệ hoặc trí năng, còn "thân hình" hàm ý sự tăng trưởng mặt thể xác, "đẹp lòng Đức Chúa Trời" hàm ý sự phát triển về mặt xã hội. Luca trước đó cũng đã ký thuật "Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài" (2:40). Là một bé trai, Chúa Jêsus có lẽ đã theo học trường của nhà hội, bởi vì đó là sự quy định cho các cậu bé Do thái. Tuy nhiên Ngài đã không tiếp tục theo học tại nhà trường cấp cao tại đền thờ nơi các thầy thông giáo (rabi) đã được đào luyện trong giới văn học và học tập uyên thâm. Những người Do thái đã kinh ngạc khi thốt lên". Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh?" (GiGa 7:15).
Chúa Jêsus đã đi trước xa trong các quy trình học tập theo khuôn mẫu bình thường của mọi người. Tân ước chép rằng "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu" (HeDt 5:8). Khi còn là một thanh niên đang lớn, Chúa Jêsus không đi con đường tắt về mặt kiến thức loài người. Nếu như thần tính luôn luôn hủy bỏ những giới hạn của con người thì Ngài đã không thật sự trở nên một với loài người, hầu cho Ngài có thể "bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta" (4:15).
Các Yếu Tố Về Bản Tánh Loài Người
Con người rõ ràng gồm cả vật chất (bởi vì loài người được tạo thành bởi một thân thể) lẫn phi vật chất (bởi vì con người gồm cả linh hồn và tâm hồn). Có thể nói các yếu tố của bản chất con người là gồm: thân thể, linh hồn và tâm thần). Chúa Jêsus có một thân thể bình thường "người để dầu thơm trên mình ta, là để sửa soạn chôn xác ta đó" (Mat Mt 26:12). Chúa Jêsus có một linh hồn "linh hồn ta buồn bực cho đến chết" (26:38) Chúa Jêsus có một tâm linh: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha (LuLc 23:46). Nếu có thuộc tánh nào của bản tánh loài người thiếu đi trong Đấng Christ, thì nhân tánh của Ngài hẳn sẽ có khiếm khuyết.
Tên gọi "Jêsus" là một cái tên dành cho nam giới khá phổ biến vào lúc ấy. Đó là hình thái Hy văn của từ Giôsuê trong văn Hy bá, có nghĩa là "Chúa Cứu Thế", "Người giải cứu". Kinh Thánh ghi nhận một người đồng thời có cùng tên với Ngài "Jêsus gọi là Giúc tu..." (CoCl 4:11).
Tên gọi được yêu thích của Chúa Jêsus để chỉ chính mình Ngài là "Con Người, và 83 lần thành ngữ nầy được tìm thấy trong các sách Phúc âm. Ngài cũng được gọi là "con cháu Ápraham" (Mat Mt 1:1) và "con cháu Đavít" (1:1; 9:27). Danh hiệu Con người trong ý nghĩa cơ bản dường như để nhận chân một người chỉ là con người, nhưng đối với người Do Thái nó cũng có những hàm ý về Đấng Mêsia, bởi vì trong DaDn 7:13 Đấng Mêsia được ban cho danh hiệu nầy. Song khi Chúa Jêsus dùng danh hiệu ấy một cách hết sức đặc thù để áp dụng cho Chính Mình Ngài, thì chắc chắn danh hiệu ấy nói lên sự hiệp nhất của Ngài với dòng dõi loài người.
Yếu Đuối Như Một Con Người Bình Thường
Những sự yếu đuối và yếu ớt không mang tính tội lỗi đặc trưng cho con người bình thường cũng thấy nơi Chúa Jêsus. Ngài đã đói (sau khi chịu cám dỗ Mat Mt 4:12) Ngài đã khát (tại trên thập tự giá, GiGa 19:28). Ngài mỏi mệt (tại bên giếng ở Samari 4:6) Ngài đã buồn (khi than khóc về thành Giêrusalem (Mat Mt 23:37). Ngài đã khóc (ở tại mộ Laxarơ, GiGa 11:35) và Ngài cũng đã ao ước sự cảm thông của con người (khi Ngài đem theo các môn đồ vào vườn Ghếtsêmanê với Ngài, Mat Mt 26:36-46). Có khi, cũng đã có những sự hạn chế về mặt hiểu biết (khi Ngài không tìm được trái vả nào nơi cây vả Mac Mc 11:13 và khi Ngài hỏi người ta đặt mồ Laxarơ ở đâu, GiGa 11:34). Chúa Jêsus không tự chống đỡ, nhưng xin sức mạnh của Cha Ngài giúp sức qua lời cầu nguyện - khoảng 27 lần các sách Phúc âm ký thuật rằng Chúa Jêsus đã cầu nguyện.
12. Theo bạn nếu Đấng Christ không có những yếu đuối vô tội ấy thì Ngài có thể bị cám dỗ không. ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Đặc Điểm Của Ngài Khi Là Một Người
Chúa Jêsus được nhận diện là một người Do thái (bởi người đàn bà tại giếng nước, GiGa 4:9) và những người đã đoán tuổi tác Ngài ("Thầy chưa đầy năm mươi tuổi" (8:57). Mary tưởng Ngài là người làm vườn khi bà nhận thấy Ngài ở trong vườn của ngôi mộ (20:15). Cơ sở những lời buộc tội nghịch cùng Chúa Jêsus là Ngài đã phạm thượng khi tự nhận mình khác hơn một con người. Đối với tất cả những người biết Ngài, thì Ngài là một con người điển hình không thể chối cãi được.
Chúa Jêsus phán "Hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta là người lấy lẽ thật..mà nói với các ngươi" (8:40). Giăng Báptít đã nói rằng :"Ấy là về Đấng đó mà ta đã nói rằng: Có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta" (1:30). Phierơ đã rao giảng về "Jêsus người Naxarét, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng...ở giữa các ngươi" (Cong Cv 2:22) Phao lô đã viết về "Một Đức Chúa Trời, và một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người" (ITi1Tm 2:5).
13. Nhóm tôn giáo nào ngày nay dạy rằng Đấng Christ chỉ là một linh?
..........................................................................................................................................
SỰ HIỆP NHẤT THẦN TÁNH VÀ NHÂN TÁNH
Walvoord 112-114
Vào năm 451 S.C. Hội nghị tại Chalcedon đã nhóm họp và viết ra lời công bố của hội nghị về đức tin liên quan đến hai bản tánh của Đấng Christ. Họ tuyên bố Ngài "được công nhận qua hai bản tánh không thể lẫn lộn được không thể thay đổi được, không thể phân chia được, không thể tách biệt được. Sự kết hợp hai bản thể không có cách gì lấy đi được nét riêng biệt của hai bản tánh, mà thuộc tánh của mỗi bản tánh được giữ gìn và đồng thời xảy ra trong một Thân Vị và một Bản Thể chứ không tách rời hoặc bị chia cắt thành hai thân vị". Lời tuyên bố của hội nghị nầy chứng thực cho sự kiện rằng đây là một sự hành động của Đức Chúa Trời chứ không phải của loài người để đạt được thần tánh. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, nhưng niềm tin chính thống vẫn luôn trung thành với nguyên tắc nầy. Giáo Hội Nghị Chalcedon đã xem việc hiệp nhất hai bản tánh trong một thân vị và các bản tánh vẫn giữ tính riêng biệt như một huyền nhiệm khiến cho không thể có một lời giải thích hoàn toàn được.
14. Những câu Kinh Thánh sau đây mặc khải rõ ràng bản tánh kết hợp của Chúa Cứu Thế Jêsus. Bên cạnh các câu Kinh Thánh được liệt kê bên dưới, bạn hãy viết những lời lẽ tỏ rõ hai bản tánh phân biệt của Đấng Christ - thần tánh và nhân tánh.
a. Phi Pl 2:6-11 Thần Tánh ................................................................................................
.........................................................................................................................................
Nhân tánh.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b. GiGa 1:1-4 Thần tánh...................................................................................................
Nhân tánh.......................................................................................................................
c. RoRm 1:2-5 thần tánh.................................................................................................
Nhân tánh.......................................................................................................................
d. IGi1Ga 1:1-3 thần tánh.................................................................................................
Nhân tánh........................................................................................................................
15. Bởi đâu mà Mat Mt 36:64 khẳng định rằng nhân tánh của Đấng Christ, mặc dầu được bắt đầu vào một thời điểm trong cõi thời gian, sẽ tiếp tục mãi mãi?
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
16. Bạn hãy nêu bốn lý do hậu thuẫn cho niềm tin cho rằng thân thể Đấng Christ sẽ tồn tại vô hạn?
a..........................................................................................................................................
b...........................................................................................................................................
c.........................................................................................................................................
d........................................................................................................................................
17. Giả sử bạn nghe ai đó ra sức giải thích sự hiệp nhất của thần tánh và nhân tánh trong con người Chúa Cứu Thế Jêsus. Để minh họa cho ý nghĩa của sự kết hiệp đó, người ấy đã ví sánh bản tánh Đấng Christ với bản tánh của người tin Chúa được kết hợp với bản tánh của Đấng Christ sau khi tin nhận Chúa. Người ấy lập luận rằng chúng ta trở nên một trong Đấng Christ giống như Đấng Christ làm một với Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn đã học tập thấu đáo về sự kết hiệp bản thể của Đấng Christ theo sự trình bày của Kinh Thánh, hãy cho biết có điều gì sai trật khi so sánh sự kết hiệp ấy với sự kết hiệp bản thể của Đấng Christ.
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
18. Đức Chúa Jêsus Christ được gọi là Đức Chúa Trời hoàn toàn, và là một con người hoàn toàn. Một số người đã nhầm lẫn nhân tính của Đấng Christ với bản tính Đức Chúa Trời như một phẩm chất kép chứ không phải được ràng buộc không thể tách biệt được trong một thân vị. Chúng ta có bằng chứng gì để chứng minh Đấng Christ là một thân vị riêng lẻ.
MỐI LIÊN HỆ CỦA HAI BẢN TÍNH.
Walvoord 114-118
Sự Giao Thông Của Các Thuộc Tính
Bảy phương diện mô tả chức năng của người Trời, tức Chúa Cứu Thế Jêsus, được tóm tắt như sau:
1. Thần Nhân là Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua Đấng Christ được xem như Đức Chúa Trời, là Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, Vua, và là một người, Ngài cũng giữ các chức vụ đó.
2. Thần Nhân là Đấng đời đời. Đấng Christ với tư cách Đức Chúa Trời là Đấng đời đời; khi làm người thì Ngài có một sự khởi đầu.
3. "Đấng Cứu Thế đời đời đã chết". Một lời tuyên bố như vậy rõ ràng là một nghịch lý.
4. Người Trời đã chịu khát. Đấng Christ với tư cách Đức Chúa Trời thì đã không khát; trong tư cách một người, Ngài mới khát.
5. Con người Jêsus từ trời đến. Đây lại là một nghịch lý khác.
6. Chúa Cứu Thế từ trời là một Đấng Tiên Tri, một Thầy Tế Lễ và một Vị Vua.
7. Con Người Jêsus là nhà Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và là Vua.
Bất chấp tính mâu thuẫn của những câu trên dưới cái nhìn của con người, tất cả bảy câu đó đều đúng sự thực. Chúng là những lời tuyên bố đúng trong ánh sáng của Kinh Thánh về Đấng Christ, Đấng Thần Nhân. Đấng Christ là một con người với hai bản tánh. Bởi vì Ngài chỉ là một thân vị, nên bất cứ điều gì đúng với một trong hai bản tánh hoặc đúng với cả hai đều đúng về Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn và là con người hoàn toàn.
19. Vì sao lại là sai khi bảo rằng Con Đức Chúa Trời đã liên kết Chính Ngài với một con người?
20. Bởi đâu hai bản tánh của Đấng Christ tương đương với Ba Ngôi Đức Chúa Trời?
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
21. Vì sao lại là không đúng khi nhắc đến nhân tánh của Đấng Christ như là bản tánh thần nhân (Đức Chúa Trời - Người) ?
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
22. Vì sao lại là điều hết sức cần thiết đối với nhà thần học theo phái Calvin để không chấp nhận bất cứ sự chuyển đổi về các thuộc tánh nào từ bản tánh nầy sang bản tánh khác của Đấng Christ?
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
23. Giả sử có người bảo với bạn rằng nếu Chúa Jêsus thật sự vẫn giữ thần tánh của Ngài trong khi sống trên trần gian nầy, thì Ngài không thể nào ngăn giữ sự bày tỏ liên tục về thần tánh của Ngài. Sách giáo khoa của bạn trả lời thế nào đối với thái độ phản đối thần tánh của Đấng Christ tồn tại đồng thời với nhân tánh của Ngài?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
24. Bạn làm thế nào để giải thích việc Đấng Christ sở hữu cả hai thuộc tánh dường như mâu thuẫn nhau như: sự toàn tri và sự hiểu biết bị hạn chế.
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BẢN TÁNH ĐỐI VỚI SỰ TỰ NHẬN THỨC CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 118-119
25. Vì sao bạn có thể kết luận Walvoord tin Đấng Christ có hai sự nhận biết riêng biệt? ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
26. Sách giáo khoa của bạn sử dụng giả định về hai nhận thức riêng rẻ như thế nào để giải quyết những vấn đề khó giải thích liên quan đến những thuộc tính tự nhiên và những thuộc tính thiêng thượng của Đấng Christ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ông E.S. Williams đã trưng dẫn một quan điểm khác của ông P. T. Forsyth, :"không thể nào có hai ý chí hoặc hai ý thức trong cùng một con người, dựa vào phương diện tâm lý có thể tin được hiện nay. Một người không thể vừa hiểu biết lại vừa dốt nát về cùng một vấn đề." Đồng ý với Forsyth, Williams đặt cơ sở lời giả định của ông về ý thức của Đấng Christ hoàn toàn dựa trên những gì ông thấy, được viết cách rõ ràng trong Kinh Thánh. Ông kết luận rằng ý thức của Đấng Christ về thần tánh của Ngài đã phát triển với một sự ý thức về nhân tánh của Ngài. Williams nói đến sự phát triển đó như là một ý thức "trải dần ra" bởi mối quan hệ thông công với Đức Chúa Cha hoặc bởi công việc của Đức Thánh Linh.
27. Những giả định cơ bản của Walvoord và Williams khác nhau như thế nào?
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BẢN TÁNH VỚI Ý CHÍ CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 119-120
28. Sách giáo khoa của bạn định nghĩa ý chí như thế nào?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
29. Walvoord có tách biệt ý chí loài người với ý muốn của Đức Chúa Trời không?
...........................................................................................................................................
NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG CỦA SỰ HIỆP NHẤT HAI BẢN TÁNH TRONG ĐẤNG CHRIST
Walvoord 120-122
30. Sau khi đọc HeDt 2:17 và sách giáo khoa, vì sao bạn thấy hai bản tánh của Đấng Christ là hết sức cần thiết? ...................................................................................
.........................................................................................................................................
31. Việc Đấng Christ có hai bản tánh làm cho chức vụ tế lễ của Đấng Christ dành cho bạn ngày nay được hiểu quả hơn như thế nào?
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Bài Tự Trắc Nghiệm
Các câu sau đây hoặc đúng hoặc sai. Nếu đúng bạn hãy viết chữ Đ trước đó, nếu sai bạn viết chữ S.
...14 Trước khi nhập thể, thân vị của Chúa Jêsus không gồm bất cứ thuộc tánh loài người nào.
...15 Cơ đốc giáo Chính Thống đã được hiệp nhất bởi việc khẳng định rằng trong sự nhập thể Chúa Jêsus đã không trở nên kém hơn Đức Chúa Trời.
...16 Thần tính của Chúa Cứu Thế Jêsus là một giáo lý trọng tâm của Kinh Thánh.
...17 Walvood cảm thấy một sự phủ nhận về nhân tánh đích thực của Đấng Christ là điều không thích hợp với đức tin Cơ Đốc chân chính.
...18 Việc Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước chứng tỏ thân thể Ngài khác với thân thể chúng ta.
...19 Quy những hành động của Chúa Cứu Thế nhập thể cho một con người riêng lẻ là điều thích hợp.
...20 Sách giáo khoa khẳng định rằng Chúa Cứu Thế nhập thể có thể đã cố tránh để không bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chỉ bằng cách là giao nộp các thuộc tánh của Đức Chúa Trời.
...21 E.S Williams và Forsyth cho rằng ý thức của Đấng Christ là một quá trình trải ra, bộc lộ ra.
...22 Trong Đấng Christ nhập thể, ý chí con người hoạt động hoàn toàn độc lập với ý muốn Đức Chúa Trời.
...23 Đấng Christ nhập thể đã chấp nhận việc loài người thờ phượng Ngài.
...24 Sự hiệp nhất giữa Trời và người của Chúa Cứu Thế chủ yếu chỉ về sự tồn tại từ trước của Đấng Christ.
...25 Hãy viết bên dưới đây một hoặc hai đoạn cho biết vì sao bạn tin vào nhân tính của Chúa Cứu Thế Jêsus. Làm vững mạnh câu trả lời của bạn bằng cách dủng ít nhất năm trong sáu lý do nói về nhân tính của Đấng Christ mà bạn đã học trong sách hướng dẫn
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giải đáp các câu hỏi của bài học
1. Chỉ những thuộc tánh nào liên quan đến thần tánh của Ngài. Câu Kinh Thánh nầy không ám chỉ thuộc tánh loài người vốn có một điểm bắt đầu về thời gian.
2. Đấng Christ tiền nhập thể chỉ cho thấy một bản chất duy nhất - là thần tánh. Còn việc trộn lẫn thần tánh và nhân tánh trong Đấng Christ nhập thể gợi lên những vấn đề phức tạp về mặt thần học.
3. Vấn đề rắc rối nhất của sự nhập thể là sự kết hợp hai bản tánh - thần tánh và nhân tánh.
4. Sự nhập thể không hề làm giảm đi thần tánh của Đấng Christ.
5. a) 5 Bultmann.
b) 4 Schleiermacher.
c) 1 Socinus.
d) 3 Ebionites.
e) 2 Arius.
6. Vào thế kỷ thứ 19 sự phủ nhận thần tánh của Đấng Christ chỉ là thiểu số; song trong thế kỷ thứ 20 sự phủ nhận đó đã tăng lên nhiều.
7. a Đấng Christ là một con người vĩ đại phải được tôn kính như các nhân vật lịch sử.
b Đấng Christ là một con người nhân lành và chân thật như bao nhiêu người tốt khác.
c Đấng Christ là một gương mẫu cao quý.
8. Những người chủ trương phóng khoáng không chịu tin Kinh Thánh là những sự kiện có thực, trong khi niềm tin chính thống thừa nhận Thánh Kinh là Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời.
9. Hãy tìm điều Kinh Thánh phán về chủ đề đó.
10. Thực tế sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá cần một Jêsus, là người. Cần phải có một con người đích thực để chuộc tội cho chúng ta.
11. Sự vâng phục của Hội Thánh đối với thẩm quyền của Kinh Thánh về nhị tánh của Đấng Christ đã ban cho Hội Thánh sức mạnh để chống lại những cuộc tấn công nguy hiểm chống lại Chúa Cứu Thế qua nhiều thế kỷ.
12. Nhiều học giả tuyên bố rằng nếu không có những yếu đuối thuộc thể thì sự cám dỗ đối với Đấng Christ sẽ không thể có được trên một vài khía cạnh nào đó. Nếu một người không biết khát là gì, không có niềm vui thích, và nỗi đau đớn, hoặc buồn rầu của con người, thì làm sao người ấy có thể quyết định từ bỏ chính mình về những sự thỏa thích nào đó?
13. Khoa Học Cơ Đốc.
14. a "Hình Đức Chúa Trời" hay "Vốn có bản thể của Thượng Đế" câu 6 trong Bản Diễn Ý.
"Trở nên giống như loài người" hay "Mang thân thể con người...xuất hiện như một người" câu 7,8 Bản Diễn Ý.
b "Ngôi Lời là Đức Chúa Trời" câu 1.
"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" câu 14.
c "được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép" câu 4.
"..Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đavít sanh ra" hay "về thể xác, Chúa giáng thế làm người theo dòng Đavít" câu 3 Bản Diễn Ý.
d "..Sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi" câu 2.
"Chúng tôi đã nghe, đã thấy..và tay chúng tôi đã rờ.." câu 1.
15. Đấng Christ sẽ trở lại thế gian với tư cách Con Người - một thành ngữ tỏ rõ nhân tánh của Ngài.
16. a Thân thể Ngài đã sống lại khi Ngài Phục sinh.
b Thân thể Đấng Christ đã thăng thiên.
c Ngài sẽ trở lại thế gian bằng thân thể.
d Thân thể Ngài là trái đầu mùa hay kiểu mẫu dành cho kẻ tin Chúa được sống lại trong cõi đời đời.
17. Sự kết hiệp nầy chỉ dành riêng cho Chúa Cứu Thế Jêsus mà thôi. Người tin Chúa được đầy dẫy Đức Chúa Trời, chứ không sở hữu các phẩm tánh của Đức Chúa Trời như Chúa Jêsus đã sở hữu trong sự kết hợp đó. Đây là loại giải thích trình bày Chúa Jêsus như một người đầy dẫy Đức Chúa Trời chứ không phải là Chính Mình Đức Chúa Trời.
18. Bản thể Đức Chúa Trời và bản tánh loài người chỉ về một người trong Kinh Thánh. Các đại từ trong Kinh Thánh luôn luôn nói đến một Chúa Cứu Thế, chứ không bao giờ xen lẫn thân vị thiên thượng rồi đến thân vị loài người.
19. Hodge nói rằng nhân cách nằm trong tâm hồn chứ không ở trong thân thể. Vì vậy, nhân tánh của Đấng Christ là nhân phẩm của một thân vị thiên thượng, chứ không phải một thân vị thiên thượng khoác lên nhân tánh. Con Đức Chúa Trời đã kết hợp chính mình với bản tánh loài người, chứ không kết hợp với một con người. Bạn có thể nói Ngài là một Đấng thần nhân, chứ không phải là một bản tánh thần nhân.
20. Về một phương diện chúng cũng giống như Ba Ngôi Đức Chúa Trời ấy là, các thân vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều là một nhưng là các thân vị phân biệt.
21. Sự trộn lẫn sẽ làm thành một bản tánh khác. Kinh Thánh trình bày nhân tánh của Đấng Christ là vẫn giữ lại các thuộc tánh giống loài người của nó.
22. Sự chuyển nhượng nầy sẽ tước bỏ thần tánh của Đấng Christ hoặc nhân tánh đích thực của Ngài - Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn và là người hoàn toàn.
23. Sau sự từ bỏ chính mình (Kenosis) của Chúa Cứu Thế, sự bày tỏ thần tánh của Ngài đã thay đổi. Tuy nhiên điều nầy không có nghĩa là giao nộp chính thần tánh của Ngài.
24. Sách giáo khoa của bạn giải thích điều có vẻ mâu thuẫn nầy bằng cách bảo rằng thần tánh và nhân tánh là hết sức khác biệt nên chúng không chuyển giao các thuộc tánh được, Đức Chúa Trời không chuyển đổi các thuộc tánh thiên thượng cho bản tánh con người và con người cũng không chuyển đổi các thuộc tánh loài người cho bản tánh Đức Chúa Trời được. Một số người tin rằng nhiều thuộc tánh thiên thượng của Đấng Christ đã không được bày tỏ. Ngài đã không giao nộp các thuộc tánh thiên thượng của Ngài mà chỉ sử dụng chúng một cách độc lập.
25. Ông nhắc đến cả sự tự ý thức của con người lẫn sự tự ý thức của Đức Chúa Trời.
26. Nếu một người chấp nhận tiền đề cơ bản của sách giáo khoa về hai sự tự nhận thức, thì chúng ta có thể đưa đến kết luận rằng sự tự ý thức của nhân tánh Đấng Christ không toàn tri trong khi tự ý thức của thần tánh Ngài thì toàn tri.
27. Walvoord giả định thần tánh là đời đời và không lúc nào tồn tại mà không có ý thức của nó. Đối với ông, đây là một ý tưởng được hàm ý trong Kinh Thánh. Walvoord chỉ thừa nhận điều gì được viết rõ ràng trong lời ký thuật về đời sống của Đấng Christ.
28. Một quyết định về mặt đạo đức.
29. Không. Ông khẳng định rằng chỉ có một ý chí.
30. Câu trả lời của bạn. Con Người, là Chúa Cứu Thế Jêsus đã chịu chết để đền tội cho nhân loại; tuy nhiên Ngài cũng cần phải là Đức Chúa Trời để bổ sung giá trị vô hạn cho sự hy sinh nầy.
31. Câu trả lời của bạn. Bởi vì Ngài đã là một con người, nên Ngài có thể cảm nhận những gì tôi cảm nhận. Bởi vì Ngài cũng là Con Đức Chúa Trời, nên Ngài lập tức đến được với Đức Chúa Trời vì những điều có cần của tôi.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 08:07 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách