† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3074|Trả lời: 0

Ban Thanh niên Nhà thờ Ngãi Giao đi thăm viếng đâu năm

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-1-2012 17:36:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Đây là hình ảnh Ban Thanh niên Nhà thờ Ngãi Giao đi thăm viếng đâu năm

Thăm nhà " Võ Tòng " Xã Đá Bac


Thanh niên thăm Hội thánh nhánh Cù Bị

Thanh niên thăm Hội thánh nhánh Kim Long
Thanh niên thăm nhà bác Ba xã Đá Bạc

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 26-10-2021 06:49 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách