† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2406|Trả lời: 0

horizon-host.com - 10Gb Free, 00GB/month

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-4-2012 20:33:39 | Xem tất |Chế độ đọc
...Bấm vào đây để đăng ký >>

Welcome to Horizon-Host.com!Horizon-Host's free hosting plans gives you;
1) 10GB of diskspace
2) 100GB/month ofbandwidth
3) Up to 5 FTP usersper domain
4) Up to 5 emailaccounts per domain
5) 50MB email boxsize per email box
6) Up to 5 emailsaccounts per domain
7) Up to 5 MySQLdatabases per domain

...Bấm vào đây để đăng ký >>

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-10-2019 04:31 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách