† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 14137|Trả lời: 0

Download Nguồn tư liệu từ Cloud Library - John & Lisa Bevere mp4 + mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-11-2013 18:04:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download Nguồn tư liệu từ Cloud Library

Nếu bạn dùng di động xin bấm vào link dưới để hiển thị tốt nhất:
http://nguonsusong.us/download-n ... bevere-mp4-mp3.html

Ghi chú: Đã sửa chữa, di dời dữ liệu, quí khách có thể download với tốc độ cao.  Cũng không quên chia sẻ trên G+, Facebook để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cảm ơn rất nhiều!

Cập nhật bài mới ngày 08 / 07 / 2017


Video mp4

Đời hay Đạo

Đạo hay đời 01  Đạo hay đời 02  Đạo hay đời 03  Đạo hay đời 04  Đạo hay đời 05  Đạo hay đời 06John và Lisa Bevere tại Việt Nam

Đời sống phi thườngGiải đáp về hôn nhânNhững cô gái cầm gươmSức mạnh của hai trong một
Được thúc đẩy bởi cỏi đời đời Loại bỏ sự nhút nhácSống thánh khiếtCâu chuyện Hôn nhân
Câu chuyện Hôn nhân 00 Câu chuyện Hôn nhân 02 Câu chuyện Hôn nhân 04 Câu chuyện Hôn nhân 06
Câu chuyện Hôn nhân 01 Câu chuyện Hôn nhân 03 Câu chuyện Hôn nhân 05

Mới cập nhật......
Dưới sự che phủ Hôn cô gái rồi làm cho người ta khócMồi Sa-tan Sứ điệp nuôi dưỡng


Đức Thánh Linh video
Đức Thánh Linh 00 Đức Thánh Linh 02 Đức Thánh Linh 04 Đức Thánh Linh 06
Đức Thánh Linh 01 Đức Thánh Linh 03 Đức Thánh Linh 05

Không nao sờn video
Không nao sờn 00 Không nao sờn 03 Không nao sờn 06 Không nao sờn 09 Không nao sờn 12
Không nao sờn 01 Không nao sờn 04 Không nao sờn 07 Không nao sờn 10
Không nao sờn 02 Không nao sờn 05 Không nao sờn 08 Không nao sờn 11

Kính sợ Chúa video
Kính sợ Chúa 00 Kính sợ Chúa 02 Kính sợ Chúa 04Kính sợ Chúa   06 Kính sợ Chúa 08
Kính sợ Chúa 01 Kính sợ Chúa 03 Kính sợ Chúa 05 Kính sợ Chúa 07


Audio mp3

Đời hay Đạo

Đạo hay đời 01  Đạo hay đời 02  Đạo hay đời 03  Đạo hay đời 04  Đạo hay đời 05  Đạo hay đời 06
Câu chuyện Hôn nhân
Câu chuyện Hôn nhân 00 Câu chuyện Hôn nhân 02 Câu chuyện Hôn nhân 04 Câu chuyện Hôn nhân 06
Câu chuyện Hôn nhân 01 Câu chuyện Hôn nhân 03 Câu chuyện Hôn nhân 05

Mới cập nhật......
Sứ điệp nuôi dưỡngMồi Sa-tan Dưới sự che phủHôn cô gái rồi làm cho người ta khóc


Đức Thánh Linh mp3
Đức Thánh Linh 00 Đức Thánh Linh 02 Đức Thánh Linh 04 Đức Thánh Linh 06
Đức Thánh Linh 01 Đức Thánh Linh 03 Đức Thánh Linh 05


Không nao sờn mp3

Không nao sờn 01 Không nao sờn 04 Không nao sờn 07 Không nao sờn 10
Không nao sờn 02 Không nao sờn 05 Không nao sờn 08 Không nao sờn 11
Không nao sờn 03 Không nao sờn 06 Không nao sờn 09 Không nao sờn 12

Kính sợ Chúa mp3
Kính sợ Chúa 01 Kính sợ Chúa 03 Kính sợ Chúa 05 Kính sợ Chúa 07
Kính sợ Chúa 02 Kính sợ Chúa 04 Kính sợ Chúa 06 Kính sợ Chúa 08


Audio Sách Nói

Sách nói Đời hay Đạo

Đạo hay đời 01 Đạo hay đời 02 Đạo hay đời 03 Đạo hay đời 04 Đạo hay đời 05Đạo hay đời 06
Đạo hay đời 07 Đạo hay đời 08 Đạo hay đời 09 Đạo hay đời 10Đạo hay đời 11Đạo hay đời 12
Đạo hay đời 13 Đạo hay đời 14 Đạo hay đời 15 Đạo hay đời 16 Đạo hay đời- giới thiệu


Câu chuyện Hôn nhân
Câu chuyện Hôn nhân- giới thiệu Câu chuyện Hôn nhân 01 Câu chuyện Hôn nhân 03 Câu chuyện Hôn nhân 05
Câu chuyện Hôn nhân- phụ lục Câu chuyện Hôn nhân 02 Câu chuyện Hôn nhân 04Câu chuyện Hôn nhân 06


Đức Thánh Linh mp3
Đức Thánh Linh intro
Đức Thánh Linh 03 Đức Thánh Linh 06Đức Thánh Linh  09
Đức Thánh Linh 01  
Đức Thánh Linh 04 Đức Thánh Linh 07 Đức Thánh Linh 10
Đức Thánh Linh 02 Đức Thánh Linh 05 Đức Thánh Linh 8 Đức Thánh Linh 11


Không nao sờn mp3

Không nao sờn intro Không nao sờn 05 Không nao sờn 10Không nao sờn   15
Không nao sờn 01 Không nao sờn 06 Không nao sờn 11 Không nao sờn 16
Không nao sờn 02 Không nao sờn 07 Không nao sờn 12 Không nao sờn 17
Không nao sờn 03 Không nao sờn 08 Không nao sờn 13 Không nao sờn 18
Không nao sờn 04 Không nao sờn 09 Không nao sờn 14


Kính sợ Chúa mp3

Kính sợ Chúa intro
Kính sợ Chúa 04 Kính sợ Chúa 08 Kính sợ Chúa 12
Kính sợ Chúa 01 Kính sợ Chúa 05 Kính sợ Chúa 09 Kính sợ Chúa 13
Kính sợ Chúa 02 Kính sợ Chúa 06 Kính sợ Chúa 10 Kính sợ Chúa 14
Kính sợ Chúa 03 Kính sợ Chúa 07 Kính sợ Chúa 11 Kính sợ Chúa EpilogueSách
Câu chuyện hôn nhân Đời hay Đạo

Không nao sờn Kính sợ Chúa Mồi của Sa-tan
Bài tập  Không nao sờn Bài tập Kính sợ Chúa Đức Thánh Linh ( căn bản )
Sư tử cái trổi dậy Cô gái cầm gươm Kinh thánh

Ghi chú:
Sách trên là dạng PDF, bạn cần phần AdbeRdr90_en_US mềm đọc file PDF để xem, tải AdbeRdr90_en_US ở link dưới:
.......Tải AdbeRdr90_en_US >>


Vài nét về thư viện Cloud Library

Chức vụ messenger International tập trung soạn ra những tư liệu nhằm giúp đỡ các mục sư và và lãnh đạo hội thánh khắp thế giới không phân biệt giàu hay nghèo. Đây chính là mục đích của thư viện CloudLibrary. Thư viện này được thiết lập để cung cấp các sách vở và băng đĩa miễn phí.

Mục tiêu của chúng tôi là dịch các tư liệu này sang mọi ngôn ngữ chính để mang tin lành đến 98% dân số trên thế giới. Thư viện CloudLibrary là một kênh để hoàn thành mục tiêu này. Tại sao là vậy? Bởi vì những tư liệu bằng âm thanh và hình ảnh lan truyền nhanh hơn là sách vở. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích thú vào thư viện này.
Từ Đấng tạo hóa

Các tư liệu này là tư liệu của Chúa. Tên của chúng tôi được ghi trên các sách vở này là vì chúng tôi là người đầu tiên đọc nó. Chung tôi cho phép qúy vị chia sẻ các tư liệu này bằng kỳ cách nào mà quý vị có thể chia sẻ được.

Chúa Giê-su truyền bảo chúng ta không chỉ rao giảng tin lành mà còn môn đồ hóa nữa. Các sứ điệp này sẽ giúp quý vị trở thành môn đồ Chúa. Chúng tôi đầu tư để huấn luyện quý vị vì chúng tôi tin nơi quý vị và khả năng của quý vị, bởi ân điển Chúa các sứ điệp này sẽ biến đổi ảnh hưởng của quý vị. Chúa đặt sự vĩ đại bên trong bạn, và Ngài mong ước biết rõ bạn. Các tư liệu này sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ riêng tư và gần gũi với Chúa. Khi bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, bạn sẽ được biến đổi bởi quyền năng của Lời Ngài.

Chúa tạo dựng quý vị nhằm mục đích ban cho quý vị ân tứ và ảnh hưởng duy nhất. Chúng tôi khích lệ quý vị hãy tìm kiếm mọi sự mà Chúa dành cho quý vị.

Xin Chúa ban phước cho qúy vị và gia đình quý vị.
John & Lisa BevereHổ Trợ Khải Tượng

Qúy vị có khao khát muốn thấy các tư liệu được xức dầu này được phổ biến khắp thế giới không? Nếu quý vị muốn hổ trợ sứ mạng của thư viện Cloud Library, xin email getinvolved@cloudlibrary.org. Chúng tôi cảm ơn trước quý vị về lời cầu nguyện và sự hổ trợ của quý vị!

Những tư liệu trên trang Cloud Library là dành tặng cho bạn! Chúng tôi khuyến khích bạn hãy sao chép, phân phối, trích dẫn hay chia sẻ những tư liệu này cho người khác. Bạn được phép đăng tải những bài học Video và Audio này trên YouTube, TuDou, Youku hay bất kỳ trang mạng xã hội nào và nhớ để đường link đến trang Cloudlibrary.org trên trang webpage của bạn để giúp người khác nhận được những tư liệu này. Hãy gởi email các sách ebook cho các tín hữu hội thánh, cho các sinh viên trường Kinh thánh, các lãnh đạo hội thánh và cho nhiều người mà bạn biết là họ sẽ được phước khi nhận được các tư liệu này trong thứ tiếng của họ.

nguồn: http://cloudlibrary.org/vi


Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-10-2019 11:52 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách