† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1353|Trả lời: 0

Chương 7: NHU CẦU AN NINH ĐƯỢC CUNG ỨNG - Cầu Nguyện TP

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-5-2014 21:59:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 7: NHU CẦU AN NINH ĐƯỢC CUNG ỨNG
Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams

“Song xin cứu chúng con khỏi điều ác ”
Mat Mt 6:13
Ma quỷ có thật. Nó là sư tử rống tìm kiếm người nào có thể nhai nuốt được. Nó đến dưới lốt của chiên. Nó lãnh đạo các thế lực linh ở chốn không trung. Nó là cha đẻ của tội ác.
Ma quỷ làm việc cật lực để làm ngã lòng tín đồ. Ma quỷ hẳn đã thành công nếu Đức Chúa Trời không đặt một “bức tường” quanh dân sự Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời biết chúng ta không lớn mạnh về mặt thuộc linh được nếu không có thử thách rèn luyện, cho nên thỉnh thoảng Đức Chúa Trời lại dời bức tường đó đi, Ngài cho phép Sa-tan quấy rối chúng ta. Đó chính là vì điều tốt cho chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể biết được khía cạnh tốt ấy nhờ sự cầu nguyện và thờ phượng mà thôi. Câu hỏi đầu tiên nên hỏi Đức Chúa Trời khi chúng ta gặp nan đề là, “Chúa ơi, Ngài đang muốn dạy con điều gì đây?”.
Sự khó khăn có thể làm ích cho chúng ta. “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (IICo 2Cr 4:7). Chúng ta hãy biến những nan đề thành người đầy tớ cho mình! Chúng ta hãy nhận lấy điều tốt, nếu có thể được, từ những sự khó khăn này.
Dàn bài
Nguồn giải cứu
Quyền năng của sự cầu nguyện
Quyền năng của tình yêu thương
Bí quyết để được an ninh
Sự an ninh trên thân thể
Sự anh ninh trên linh hồn
Khuôn mẫu bài cầu nguyện của Chúa
Chủ đề trọng tâm
Lời cầu nguyện cho chúng ta
Các mục tiêu của bài học
Khi học xong bài này bạn sẽ có thể:
Giải thích sự cầu nguyện và tình yêu thương có liên quan thế nào đến sự giải cứu.
Mô tả việc nhận được sự an ninh như thế nào qua cầu nguyện và thờ phượng.
Tóm tắt bài cầu nguyện mà Chúa Jesus dạy trong Mat Mt 6:9-13.
Sinh hoạt học tập
1.Đọc phần triển khai bài từng đoạn một. Viết trả lời cho các câu hỏi trong bài và các câu hỏi phần tự kiểm tra.
2.Nhớ câu gốc IGi1Ga 4:8
3.Cầu nguyện bài cầu nguyện chung trong Mat Mt 6:9-13 một cách chậm rãi, cố gắng nhớ ý nghĩa của từng câu theo như mình đã học.
4.Ôn lại các câu hỏi phần tự kiểm tra từ bài 7-10
Từ ngữ
Sự an ninh
Sự tóm tắt
Giày vò
Triển khai bài học
NGUỒN GIẢI CỨU
Mục tiêu 1: Phát biểu tại sao tình yêu của Đức Chúa Trời lại quan trọng đối với những kẻ tin vào linh của những người đã khuất.
Chúng ta đã tới bài cuối của cuốn sách này. Chúng ta sẽ nói về tất cả những điều đụng chạm đến tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ nói về những sự rắc rối đến từ bên ngoài; sẽ nói về các linh gian ác, bệnh tật, lũ lụt và đói kém. Nhưng chúng ta cũng có thể có được sự bảo vệ cũng như được giải cứu khỏi những điều này nữa. Ngợi khen Chúa!
Một điều nên nhớ là ma quỷ không thể gây rắc rối cho chúng ta trừ phi Đức Chúa Trời cho phép nó. Và nếu Đức Chúa Trời cho phép, thì hẳn Ngài có một mục đích khi làm như vậy. Hẳn Ngài muốn dạy chúng ta điều gì đó. Cho nên một lần nữa chúng ta sẽ quan tâm về nước Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ khác để có thể học biết điều tốt nào đến từ những điều xảy đến cho chúng ta vì nước Đức Chúa Trời. Rồi khi chúng ta cầu xin sự giải cứu, chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể minh họa điều này như sau.
1. Hãy giải thích hình vẽ minh họa trên.
Chúng ta phải chắc một điều là mình không lợi dụng Chúa để được giải cứu, nhưng Đức Chúa Trời phải luôn luôn và mãi mãi là đối tượng của sự tìm kiếm của chúng ta. Chúng ta không được làm như vầy:
2. Hãy giải thích hình vẽ minh họa trên.
Quyền năng của sự cầu nguyện.
Những ai tin vào thế giới thần linh vô hình đều biết tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Nó rất thật đối với những kẻ nào hiểu được quyền năng của Sa-tan và các linh gian ác theo nó. Chúa Jesus biết được sự thật về các linh gian ác. Ngài biết rằng chúng tồn tại. Ngài biết rằng chúng giày vò những kẻ nào không được Đức Chúa Trời bảo vệ Chúa đã đuổi rất nhiều quỷ. Tất cả chúng nó đều sợ Ngài vì chúng biết quyền năng của Ngài lớn hơn quyền năng của Sa-tan.
Ngợi khen Chúa, vì chúng ta có quyền năng của Chúa Jesus. Đây là quyền năng mà ma quỷ sợ! Chúng không sợ chúng ta, nhưng chúng sợ Đấng ở trong chúng ta. “Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (IGi1Ga 4:4).
3. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái mỗi câu đúng.
a. Chúa Jesus biết sự thật về các linh gian ác
b. Ma quỷ không sợ Chúa Jesus
c. Chúng ta không có quyền năng trên ma quỷ
d. Quyền năng của Sa-tan lớn hơn quyền năng của riêng chúng ta.
Nếu chúng ta có được quyền năng tương tự như quyền năng của Chúa Jesus trên ma quỷ thì chúng ta phải quan tâm đến nước Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ khác để ý muốn của chúng ta được giống như ý muốn của Ngài. Thánh Linh của Ngài chỉ có thể làm việc qua chúng ta khi ý muốn của chúng ta hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh đến nhu cầu cầu nguyện và thờ phượng. Chúng ta phải cùng Chúa trò chuyện thường xuyên nếu chúng ta biết cách xử dụng quyền năng của Ngài.
Quyền năng của tình yêu thương:
Khi chúng ta nói về ma quỷ và về sự giải cứu khỏi quyền năng của chúng, thì chúng ta phải nói về sức mạnh của tình yêu thương. Dĩ nhiên ở đây ám chỉ đến tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và một lần nữa chúng ta lại thấy sự cần thiết phải thờ phượng để tình yêu của chúng ta đối với Ngài được phát triển.
IGi1Ga 4:18 là một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Nó nói về sức mạnh của tình yêu thương. Nói rằng “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi”.
Thật là một bức tranh lạ lùng mà chúng ta có được về những kẻ tin vào thế giới vô hình của các linh nhưng lại không biết quyền năng của Đức,Chúa Trời! Đối với họ sự sợ hãi là vua. Sự sợ hãi ở đàng sau mọi điều họ làm. Vì sợ hãi mà họ đặt ra nhiều luật lệ: đừng đi trên con đường trước đó đã có một con mèo đen băng qua; đừng ăn thức ăn do một người đàn bà đang có bệnh nấu; đừng đi dưới cái thang; đừng dùng tên hồi nhỏ; đừng sống trong một ngôi nhà chưa được sửa soạn bằng thuốc trừ tà linh; đừng gieo cấy nếu chưa coi ngày; đừng làm việc dưới trăng rằm. Đừng! đừng! đừng! đừng. Mỗi bộ tộc và mỗi quốc gia đều có những cái “đừng” của nó, và tất cả những cái đó đều đến từ sợ hãi. Sợ các linh hồn, sợ sự chết!
4. Tại sao người ta đặt ra nhiều luật lệ?
“Sự sợ hãi có hình phạt” (IGi1Ga 4:18). Sự sợ hãi! Hẳn là kinh khủng biết bao khi sống thường xuyên trong sự sợ hãi. Những con người này thậm chí còn sợ rằng mình sẽ phải bị chết! Họ tìm kiếm các bùa ngãi và thuốc để phá vỡ quyền lực của các ác linh. Họ tìm kiếm một điều gì đó có thể giải cứu họ khỏi những điều họ sợ hãi. Chúng ta có thể minh họa điều này như sau.
5. Khi nói sự “sợ hãi có hình phạt”, điều ấy có nghĩa gì?
Tất cả những điều chúng ta đã nói ngày nay không chỉ áp dụng cho giới thiếu hiểu biết mà thôi, nhưng phần nhiều cũng được áp dụng cho những người có học và cho những người ở địa vị cao. Sự sợ hãi không chỉ ở với kẻ nghèo nàn và dốt nát, mà nó còn đến với các cơ quan chính phủ nữa. Sự sợ hãi vào tận trong cung điện của nhà vua. Sự sợ hãi du hành trên biển cả trong các tàu bè. Sự sợ hãi ở khắp mọi nơi vì nó được tìm thấy ở bất cứ nơi nào có những kẻ không biết đến sức mạnh của tình yêu thương.
Chúng ta phải làm gì đây với sự sợ hãi? Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta một câu trả lời. Ông nói, “quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (IGi1Ga 4:18).
6. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái những câu đúng.
a. Chỉ những người không có học mới sợ hãi.
b. Một ông vua không bao giờ sợ hãi
c. Sự sợ hãi được tìm thấy ở khắp mọi nơi
d. Sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi.
Chúng ta càng yêu Chúa chừng nào thì chúng ta càng ít sợ chừng ấy. Chúng ta yêu Chúa kém chừng nào thì chúng ta lại càng sợ hơn chừng ấy! Hãy học cách yêu thương Đức Chúa Trời, thì sự sợ hãi sẽ trốn xa. Tình yêu thương đã đuổi nó đi! Bây giờ bạn có thể thấy được tầm quan trọng của cầu nguyện và thờ phượng đúng. Chính qua sự cầu nguyện và thờ phượng mà chúng ta học được cách yêu Chúa và cách hiểu Ngài! Như vậy, khi tình yêu thương đến, thì hình vẽ minh họa của chúng ta sẽ như sau.
Bạn có sợ chết không? Bạn có sợ nghèo đói không? Sợ chiến tranh không? Sợ các ác linh không? Bệnh tật? Tai nạn? Sấm chớp? Bão lốc? Bóng tối? Đây là những điều không bao giờ mất đi. Chúng luôn luôn ở với chúng ta. Nhưng nỗi sợ chúng có thể được cất đi? Hiểu biết và yêu thương Đức Chúa Trời, và có nước Ngài ở trong chúng ta tức là khiến sự sợ hãi bị quăng xa. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi.
7. Làm sao chúng ta có thể rũ bỏ sự sợ hãi?
BÍ QUYẾT ĐỂ ĐƯỢC AN NINH
Mục tiêu 2: Phát biểu bí quyết để được an ninh
Sự an ninh trên thân thể.
Chúng ta hãy bắt đầu thảo luận xem mình cần được giải cứu khỏi điều gì. Điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho một người là gì? Có người nói điều xấu nhất có thể xảy đến là cái chết. Người khác lại nói đó là bị mù, hoặc bị què. Cũng có người nói rằng nghèo đói còn tệ hơn sự chết.
Nhưng Đức Chúa Trời nói gì? “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Mat Mt 10:28).
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mat Mt 16:26).
“Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin” (Gia Gc 2:5).
“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)” (KhKh 2:9).
Điều Đức Chúa Trời nói là còn có một điều gì đó tệ hại hơn cả sự chết của thân thể; và còn có một điều gì đó giá trị hơn cả sự giàu có. Thật quan trọng cho chúng ta phải biết điều gì có giá trị lâu dài và thật sự để chúng ta có thể cầu nguyện một cách đúng đắn.
8. Đức Chúa Trời nói gì về thân thể và sự giàu có của đời này?
Bạn có nhớ lúc Sứ đồ Phao-lô được cho biết rằng nếu ông đi đến thành Giê-ru-sa-lem thì ông sẽ bị giết không? Trong Cong Cv 21:13, ông trả lời “Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi; lại cũng sẵn lòng vì Danh Đức Chúa Jesus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa”. Điều Phao-lô nói là, “cho dù điều gì xảy ra với tôi đi nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ có những gì xảy ra vì Danh Chúa Jesus mới quan trọng”.
Sự an ninh trên linh hồn
Bí quyết của sự an ninh là để có sự sống đời đời. “Và, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (GiGa 17:3). Sự sống đời đời là một vấn đề thời gian nhưng nó cũng có nghĩa là sự nhận thức. Sống đời đời chẳng thích thú gì trừ phi đó là cuộc sống tốt đẹp mãi mãi! Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta có sự sống đời đời. Và khi chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta luôn luôn được an toàn. Khi chúng ta quay lưng khỏi Chúa và từ chối không nhận biết Ngài thì chúng ta mất đi sự an ninh mà Ngài đã hứa cho chúng ta.
Điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho một Cơ Đốc nhân là bị xa cách Đức Chúa Trời. Nếu bệnh tật kéo chúng ta lại gần Chúa hơn thì bệnh tật không phải là điều xấu. Nếu nghèo đói làm chúng ta tin cậy Chúa hơn thì nghèo đói không phải là điều xấu. Nếu tai nạn tỉnh thức chúng ta ra khỏi một cuộc sống thờ ơ thì tai nạn không phải là điều xấu.
9. Điều lệ hại nhất có thể xảy đến cho một Cơ Đốc nhân là:
a) Đau yếu
b) Nghèo đói
c) Gặp tai nạn
d) Xa cách Đức Chúa Trời
Điều xấu nào phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời thì chính là điều xấu mà chúng ta cần được giải cứu khỏi nó. Nếu thú vui phân rẽ chúng ta khỏi Chúa, thì thú vui là điều xấu. Nếu sự giàu có phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời thì sự giàu có là điều xấu. Nếu sức khỏe làm chúng ta quên Đức Chúa Trời thì sức khỏe trở thành điều xấu cho chúng ta!
Sứ đồ Phao-lô là một con người của nghịch cảnh. Ông bị đắm tàu, bị đánh đập; bị bỏ tù; bị ném đá. Tuy nhiên ông không bao giờ tìm kiếm sự giải thoát khỏi những điều ấy. Ông chấp nhận chúng là một phần của đời sống cho Đấng Christ. Phao-lô đã biết được bí quyết của sự an toàn: Ông có sự sống đời đời và không người nào có thể cất điều ấy khỏi ông! Ong chỉ tìm kiếm sự “được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài” (Phi Pl 3:10). Bằng cách nhận biết Chúa Jesus, Phao-lô đã được an toàn.
Chính những kẻ đặt nước Đức Chúa Trời trước mọi thứ khác là những người đã học biết rằng sự cầu nguyện mang lại sự an ninh. Họ sẽ tồn tại trước những tên lửa của kẻ ác, và sẽ được gọi là những kẻ chiến thắng tại ngai của Đức Chúa Trời.
10. Bí quyết của sự an ninh là gì?
KHUÔN MẪU BÀI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA
Mục tiêu 3: Cấu tạo một câu tóm tắt Mat Mt 6:9-13.
Bài cầu nguyện Chúa Jesus dạy kết thúc bằng những lời, “vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời, A-men” (Mat Mt 6:13). Như vậy, sự cầu nguyện, theo như Chúa Jesus dạy, bắt đầu bằng sự thờ phượng và kết thúc bằng sự thờ phượng. Sau khi chúng ta đã đặt danh Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời và ý Đức Chúa Trời trước tiên trong sự cầu nguyện và trong đời sống thì chúng ta có thể trình dâng những khẩn cầu của chúng ta lên cho Chúa. Chúng ta biết rằng mọi điều chúng ta cần Ngài sẽ cung cấp!
11. Điền vào chỗ trống bằng những chữ đúng.
“vì... , ... , và... thuộc về Cha đời đời. A-men”
12. Điền vào chỗ trống bằng những chữ đúng.
Bài cầu nguyện Chúa Jesus dạy bắt đầu với ... và kết thúc
bằng...
Chủ đề trọng tâm
Thờ phượng là ngợi khen Đức Chúa Trời, thờ phượng là sự hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy:
1. Cầu nguyện có nghĩa là luôn luôn thờ phượng. Nó có nghĩa là nói chuyện với Đức chúa Trời thường xuyên để biết cách xử dụng quyền năng của Ngài.
2. Thờ phượng có nghĩa là luôn luôn đặt Danh Đức Chúa Trời, nước Ngài, và ý muốn Ngài lên hàng đầu trong sự cầu nguyện của chúng ta.
3. Sự thờ phượng có nghĩa là luôn luôn đặt danh, nước, ý muốn Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống chúng ta.
Lời cầu nguyện cho chúng ta
Chúng ta đóng cuốn sách cầu nguyện và thờ phượng này bằng lời cầu nguyện sau:
Lạy Cha chúng con đến với tư cách là con cái của Ngài, là những kẻ tham dự vào gia đình trên thiên đàng. Chúng con thờ lạy Ngài. Nguyện Danh thánh Cha được vinh hiển. Nguyện nước Cha được đến. Nguyện ý Cha được nên. Nguyện những điều này luôn luôn là những điều hàng đầu trong đời sống của chúng con. Chúng con thật sự có những nhu cầu. Xin ban cho chúng con tùy theo ý muốn và kế hoạch của Ngài. Chúng con cần sự tiếp trợ cho bản thân và cho gia đình. Chúng con cần sống hòa hợp với những người xung quanh. Chúng con cần đắc thắng tội lỗi trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cần được giải cứu khỏi bệnh tật và nguy hiểm quanh mình. Xin hãy ban những nhu cầu này khi chúng con còn đang tìm kiếm những điều vĩnh cửu không thấy được trên mọi thứ khác. A-men.
Tự kiểm tra
TRẢ LỜI NGẮN. Viết câu trả lời đúng vào chỗ cho sẵn.
1. Chúng ta phải làm gì nếu chúng ta muốn có chức vụ giải cứu?
...
2. Tình yêu thương trọn vẹn làm được điều gì?
...
3. Tại sao tình yêu của Đức Chúa Trời lại quan trọng đối với những người tin vào các linh?
...
4. Kể ra ba điều mà con người đang tìm cách để được giải cứu khỏi?
5. Bí quyết của sự an ninh là gì?
...
6. Điều lệ hại nhất có thể xảy đến cho một người là gì?
...
7. Viết ra 6:33
...
Phần giải đáp
7. Bằng cách học yêu Chúa qua sự cầu nguyện và thờ phượng.
1. Chúng ta nên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự giải cứu sẽ được cho thêm.
8. Linh hồn quý giá hơn thân thể, và sự sống quý giá hơn sự giàu có.
2. Đức Chúa Trời đang bị xử dụng như là một phương tiện để có sự giải cứu.
9. d) Bị xa cách Đức Chúa Trời
3.
a. Đúng
b. Sai
c. Sai
d. Đúng.
10. Biết Chúa Jesus và đặt nước Đức Chúa Trời trước mọi thứ khác.
4. Vì sợ hãi
11. Nước
Quyền năng
Vinh hiển
5. Thật kinh khủng phải sống thường xuyên trong sợ hãi.
12. Thờ phượng.
6.
a. Sai
b. Sai
c. Đúng
d. Đúng

Bảng chú Giải
Người theo thuyết kẻ bất tri:
Người nghi ngờ sự hiện hữu hoặc tính khả tri của Đức Chúa Trời; ngầm chứa sự không sẵn lòng tin hoặc chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.
Người tin linh những người đã khuất:
Là người tin vào linh của tổ tiên đã khuất; các linh thân thuộc này được coi như vẫn còn ở trong gia đình, và người ta tin rằng những linh đó có quyền năng thay đổi sự việc trong cuộc sống của những người sống.
Người theo thuyết vật linh:
Tin rằng cây cỏ, đá, tinh tú v.v.. đều có linh hồn. Những linh này có thân vị và được người ta sợ hãi và thờ phượng dầu họ kém hơn các thần.
Người theo thuyết vô thần:
Là người không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hoặc vào bất cứ thần nào.
Người theo thuyết lấy cái tôi làm trung tâm:
Là người sống lấy cái tôi làm trung tâm; họ rất vị kỷ, chỉ nghĩ về bản thân và quyền lợi riêng mình.
Sự thông giải:
Giải nghĩa; thông dịch; nghĩa trong bài nói về sự thông giải tiếng lạ: khả năng hiểu và nói ra, bằng thứ tiếng thông
thường về những điều đã được nói ra một cách siêu nhiên bằng một ngôn ngữ lạ, theo như lời được Đức Thánh Linh ban cho.
Sự suy gẫm:
Những suy nghĩ sâu sắc, lắng đọng về những vấn đề thiêng liêng hoặc những hành vi dâng mình.
Thiên nhiên:
Theo định nghĩa trong bài 1: Thế giới được tạo dựng, bao gồm cây cỏ và động vật là một phần của thế giới đó; làm theo định nghĩa bài 5: phẩm chất cơ bản làm cho một điều gì đó được là chính nó, hoặc được thuộc về loài của mình.
Người theo thuyếtphiếm thần:
Là người tin rằng Đức Chúa Trời và vũ trụ đều giống nhau; cả hai đều là một.
Sự nài xin:
Một yêu cầu nghiêm trọng, thiết tha dâng lên cho người bề trên hoặc cho Thượng Đế; một lời cầu nguyện; một điều gì đó được xin hoặc được yêu cầu.
Những điều tiên quyết:
Những điều cao hơn về cấp bậc hoặc vị trí; đến trước hết xét về mặt thứ tự hoặc về tầm quan trọng.
Những kẻ trầm luân:
Là kẻ đã đánh mất mọi ý thức trách nhiệm hoặc sự đoan chính; một người đã chối bỏ Đức Chúa Trời; là kẻ từ chối không chấp nhận Ngài.
Tiếng lạ:
Nói tiếng lạ, hoặc “glossolalia” là sự diễn tả các âm thanh về ngôn ngữ mà người nói chưa bao giờ được học và không hiểu, sức mạnh điều khiển cái lưỡi là Đức Thánh Linh.
Người theo thuyết phổ biến:
Là những kẻ tin vào sự cứu rỗi cuối cùng cho tất cả nhân loại cho dẫu họ thờ phượng thần nào đi nữa.
Kẻ tin:
Từ này dùng cho một kẻ trở lại đạo Cơ Đốc; là một kẻ đã thực thi đức tin cứu rỗi cho kẻ khác và trong công tác của Chúa Jesus.
Văn hóa:
Tư tưởng, tập tục, kỹ năng, nghệ thuật v.v...
Tình anh em:
Tính cách hoặc vị thế là anh em với nhau, một tình anh em trong tôn giáo; một loại tình nghĩa huynh đệ.
Chức năng:
Một hoạt động đặc biệt phù hợp với một người hoặc một vật, vì nó mà một vật tồn tại; là mục đích, là sự xử dụng thông thường.
Thành kiến:
Một quan điểm mạnh mẽ, thường không được thiện ý, được hình thành mà không bỏ thời giờ và sự quan tâm để xét đoán một cách công bằng vì một ác cảm cá nhân hoặc một ý tưởng được in trí; một quan điểm không công bằng.
Hiện thực:
Sự tồn tại thật: một sự việc có thật; một sự kiện thực tế.
Tính chất mặn của muối:
Là tính chất bảo tồn, sửa chữa hoặc tẩy sạch; chất muối của người tín đồ; ảnh hưởng tốt lành của người tín đồ lên những kẻ chung quanh anh ta vì sự hiểu biết của anh ta về Chúa Jesus và đời sống công nghĩa mà Chúa Jesus giúp anh ta sống.
Ao tưởng:
Một ý tưởng không có thật; một đức tin lầm lẫn; sự sai lầm.
Công bố:
Tuyên bố cách công khai; khiến mọi người biết một cách công khai và chính thức; ngợi khen và tôn vinh giữa mọi người.
Kẻ phản loạn:
Một kẻ bất tuân ai đó có thẩm quyền; kẻ đối kháng hoặc chống cự lại quyền lực, thay vì tuân phục nó; có tính nổi loạn, bất tuân; thách thức thế lực.
Thanh danh:
Là điều người ta nghĩ và nói về tính cách của một người; toàn bộ phẩm chất hoặc tính cách được phần đông người khác trông vào và đánh giá.
Kẻ tiếm vị:
Kẻ nắm sự cai trị bằng bạo lực mà không hề có quyền; kẻ nắm lấy quyền lực, địa vị, của cải, hoặc quyền lợi, và giữ chúng làm của riêng nhờ dùng bạo lực chứ không được quyền, tên nó là Sa-tan, ma quỉ (như được sử dụng trong bài.)
Giảng Tin Lành:
Rao giảng Phúc Âm; làm cho cải đạo theo Cơ Đốc giáo.
Nhiệm vụ lớn lao:
Mệnh lệnh của Chúa Jesus bảo rao giảng Phúc Âm cho cả thế giới; mỗi sách Phúc Âm đều có câu riêng nói về nhiệm vụ này, nhưng trong bài học, từ này qui về 28:19-20.
Bản chất:
(coi từ khóa thiên nhiên)
Theo như:
Sự đồng ý, theo kịp với.
Sự kết ước:
Một sự đồng ý hoặc cam kết làm điều gì; một lời hứa sẽ tiếp tục theo hướng hành động nào đó.
Điều kiện:
Điều khoản hoặc những yêu cầu được đòi hỏi trước khi hoàn thành một lời hứa.
Đấng an ủi:
Đức Thánh Linh được xem như là người an ủi, giúp đỡ; người được gọi tới để giúp đỡ kẻ khác; người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ.
Thuận phục:
Đầu phục; từ bỏ; đối kháng; chịu thua hoặc trao phó: chuyển giao quyền sở hữu.
Ống dẫn:
Một con đường hoặc một lối đi để cho điều gì đó chảy qua hoặc băng qua, một phương tiện qua đó một vật gì có
thể di chuyển được hoặc chảy đi.
Phương tiện:
Cách thức để đạt được điều gì.
Kẻ ngoại giáo:
Kẻ thờ lạy nhiều thần, hoặc không thờ lạy thần nào cả.
Người quản lý:
Người chăm sóc hoặc cai quản của cải của người khác; người được nhờ cậy để lãnh nhiệm vụ coi sóc hàng hóa đã được giao phó cho anh ta.
Chức phận quản lý:
Vị trí, nhiệm vụ và trách nhiệm của một người quản lý.
Kế sinh nhai:
Tất cả những thứ chúng ta cần để sống: thức ăn, quần áo, nơi ở v.v.., phương tiện kiếm ăn.
Tinh thần quốc gia cực đoạn:
Được xử dụng một cách đặc biệt trong bài này: nghĩa là một người coi quốc gia của mình là trọng tâm của đời sống thay vì để Đấng Christ làm trung tâm đời sống của ông ta.
Sự phân biệtchủng tộc:
Được xử dụng một cách đặc biệt trong bài này: nghĩa là một người đặt chủng tộc hoặc tầng lớp của mình làm trung tâm của đời sống thay chỗ của Đấng Christ.
Về mặt xã hội:
Liên quan tới việc sống hợp đoàn thành nhóm của con người ; việc sống
và thích sống với kẻ khác.
Tinh thần đặt bộ tộc làm trung tâm:
Được xử dụng cách đặc biệt trong bài: nghĩa là một người đặt bộ tộc của anh ta làm trung tâm của đời sống anh ta thay vì Đấng Christ.
Bị cám dỗ:
Bị quyến rũ do khơi dậy các mối hy vọng và ham muốn; bị lôi kéo tới hoặc bị dẫn đi xa.
Tư dục:
Ước muốn tội lỗi rất mạnh mẽ và mãnh liệt; tội lỗi vì dẫn đến một đối tượng bị cấm; hoặc vì nó quá mạnh mẽ đến nỗi đánh mất sự tự chủ.
Kẻ chiến thắng:
Người chinh phục được, đánh bại, hoặc chiến thắng ai đó hoặc điều gì đó; trong bài: chịu nỗi, vượt qua được và đánh bại ma quỉ.
Sự nên thánh:
Sự thánh khiết bên trong; sự phân cách khỏi mọi điều ô uế; sự công nghĩa bên trong nhận từ nơi Đức Chúa Trời.
Sự trưởng thành thuộc linh:
Chiều sâu trong Chúa: giai đoạn lớn lên của một tín đồ được giống Chúa Jesus hơn, và được thúc đẩy bởi tình yêu của Đức Chúa Trời; tính chất giống Đấng Christ: người tín đồ tìm kiếm việc trở nên giống Chúa Jesus hơn.
Sự cám dỗ:
Sự vật khiến cho hoặc cố gắng khiến cho ai đó làm điều sai, bằng cách dâng cho người đó thú vui hoặc phần thưởng nào đó; hành động thử thách một cách đặc biệt khiến ai đó làm điều xấu.
Sự chiến thắng:
Nói theo cách thuộc linh: sự đánh bại ma quỉ: một sự thắng trận trong việc đấu tranh hoặc trong trận đấu chống lại ma quỉ, một cách chiến thắng: không bị bại trận, vượt qua những điều mà Sa-tan xử dụng để chống chúng ta.
Sự an ninh:
Sự an toàn; thoát khỏi sợ hãi, nguy hiểm, lo lắng và nghi ngờ.
Sự tóm tắt:
Đưa ra các ý chính trong một câu phát biểu ngắn.
Giày vò:
Gây ra sự đau đớn cùng cực; gây ra nỗi thống khổ trầm trọng cho thân thể và tâm trí.


Giải Đáp Phần Kiểm Tra
BÀI 1
1. Vì họ không chắc có Đức Chúa Trời hay không, hoặc Ngài có nghe lời cầu nguyện của họ hay không.
2. “Quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi”.
3. Anh ta trở nên một con người mới, là người từ bỏ lối xấu cũ.
4. “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện”
5. Vì chúng ta bị cám dỗ cầu nguyện cho người ta thấy.
6. a) Lời đã được viết
b) Con hằng sống
c) Thánh Linh
7. Cầu nguyện, bước đi (hoặc sống), ý chỉ
8. b) thiên nhiên là Đức Chúa Trời
9. b) Đọc lời Chúa thường xuyên, suy gẫm chúng, và xin Chúa giúp chúng ta hiểu được.
10. c) luôn luôn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác.
11.
a. 5) Người trầm luân
b. 7) Người theo thuyết vật linh
c. 2) Người theo thuyết “Bất khả tri”
d. 6) Người theo thuyết bổ biến
e. 1) Người vô thần
f. 4) Người lấy cái tôi làm trung tâm
g. 3) Người theo thuyết phiếm phần
BÀI 2
1. Đức Chúa Trời muốn Ngài là Cha của một gia đình có con trai và con gái yêu mến Ngài.
2. Với sự dạn dĩ, khiêm nhường, ca hát, ngợi khen và tạ ơn (không theo thứ tự).
3. Những kẻ con cái Ngài Những kẻ không phải là con cái Ngài
4. Ngài giúp chúng ta cầu nguyện như những người con. Ngài cầu thay cho chúng ta. Ngài nói qua chúng ta bằng tiếng mới để chúng ta được soi sáng
5. c) Chúng ta nên chấp nhận các tín hữu làm anh em cho dầu chúng ta có khác biệt.
6.
a) S
b) Đ
c) Đ
d) Đ
7.
a. C
b. T
c. T
d. C
e. T
f. C
g. C
h. T
i. T
j. C
BÀI 3
1. Lời nói, cách cư xử, và đời sống cầu nguyện của anh ta.
2. Ở thiên đàng
3. Họ không cầu xin tiện nghi của đời này nhưng tìm cách làm vui lòng Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài.
4. Kẻ tin rên siết nhưng hy vọng. Kẻ không tin rên siết mà không có hy vọng.
5. Chúng ta phải cải thiện thế giới này qua sự có mặt của chúng ta.
6. Anh ta sẽ không khởi sự yêu thế gian. Anh ta sẽ trở thành sự sáng của thế gian.
7.
a. S
b. S
c. Đ
d. Đ
BÀI 4
1. Tôi tớ hầu việc nhưng không có tình yêu và sự thờ phượng conc ái yêu thương, và do đó, thờ phượng.
2. Những thần khác không thể bày tỏ tình yêu hoặc trả lời sự cầu nguyện.
3. Bản ngã, công việc, con người ( không theo thứ tự)
4. Họ theo Phao-lô, Abôlô, Phierơ, do đó đã sỉ nhục Đấng Christ.
5. Không hề có cái gọi là một ngôi bỏ trống - hoặc Đức Chúa Trời ở trên ngôi, hoặc Sa-tan ở trên ngôi.
6. Tôn vinh Đức Chúa Trời làm vua trong lòng của chúng ta. Không để những điều khác vào ngôi lòng của chúng ta. Tin vào quyền năng của Danh Chúa Jesus, và công bố lời hứa của Ngài. Canh giữ lời nói và hạnh kiểm của chúng ta.
BÀI 5
1. Có một nước ở bên trong lòng và có một nước ở ngoài.
2. Trong gia đình
Chốn công sở.
Giữa vòng bạn bè.
3. Đấng Christ có mặt ở giữa chúng ta.
4. Nó phát triển về mặt số lượng. Các thành viên tăng trưởng trong việc giống Đấng Christ.
5. Đi ra
Môn đồ hóa họ
Làm phép báp tem cho họ
Dạy dỗ họ.
6. Chúng ta phải khuyến khích nhau bằng sự hiểu biết này.
7. Cho các con gặt nhóm lại trong mùa gặt của Ngài.
8. Cho Tin Lành được giảng khắp đất.
9. Qua sự thờ phượng.
BÀI 6
1. Tất cả mọi người đều tin.
Tất cả mọi tín đồ đều giống Chúa Jesus
2. Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta theo ý Đức Chúa Trời.
3. Khi chúng ta từ chối thuần phục ý muốn Ngài.
4. Khi con người từ chối trở nên giống Đấng Christ.
5. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
6. Tất cả đều có thể thực hiện được.
7. Những việc không nằm trong ý muốn Đức Chúa Trời.
Những việc có thể hoặc không có thể nằm trong ý muốn Đức Chúa Trời.
Những việc nằm trong ý muốn Đức Chúa Trời.
BÀI 7
1. Đức Chúa Trời không muốn giúp một người khi người ấy không sẵn sàng để được giúp đỡ.
2. Đức Chúa Trời muốn cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta.
Không có điều gì bất khả đối với Đức Chúa Trời.
3. Vì chỉ một vài tín đồ có thể chống lại lối sống vị kỷ mà sự giàu sang mang đến.
4. Họ phải được thúc đẩy bởi tình yêu khiến vâng lời Đức Chúa Trời
5. Nó bày tỏ những điều ưu tiên của chúng ta trong cuộc sống.
6. Một người quản lý không sở hữu điều gì cả. Anh ta coi sóc tài sản của chủ mình. Anh ta được chủ nuôi nấng.
7. Nó sẽ thay đổi thái độ chúng ta. Chúng ta sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác.
BÀI 8
1. Tinh thần của con người không phải là tinh thần tha thứ, cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời để có thể tha thứ.
2. Nước Đức Chúa Trời là sự công nghĩa, bình an, và niềm vui mà Đức Thánh Linh ban cho. Có nước Đức Chúa Trời là có thể tha thứ.
3. Bằng cách quan tâm đến nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác.
4. Sự từ chối bản ngã
5. Theo điều tốt hoặc xấu cho anh ta.
6. Bộ tộc, chủng tộc, bản ngã, quốc gia, tôn giáo (không theo thứ tự).
7. Đặt Đấng Christ vào trung tâm của đời sống để Ngài chia xẻ gánh nặng với chúng ta.
BÀI 9
1. Người tín đồ có sự giúp đỡ của Thánh Linh
2. Bị cám dỗ
Mắc
Tư dục
Xui giục
3. Chúng vẫn còn trong anh ta nhưng anh ta được ban cho quyền năng để xử dụng chúng cách đúng đắn.
4. Cầu nguyện và thờ phượng.
5. Cầu nguyện là sửa soạn cho chiến trận
6. Một người đầy tình thương yêu, sự thánh sạch và lẽ thật.
7. Bằng cách trình dâng anh ta cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và thờ phượng.
8. Chúng ta được Thánh Linh thay đổi; chúng ta không tự thay đổi mình
9. Vì anh ta không nhất thiết được thúc đẩy bởi tình yêu thương.
BÀI 10
1. Hãy nói chuyện với Đức Chúa Trời thường xuyên và hãy chắc rằng ý muốn chúng ta được làm một với ý muốn Ngài.
2. Nó cất bỏ mọi sợ hãi
3. Nỗi sợ hãi giày vò ở những nơi nào không có tình yêu của Đức Chúa Trời.
4. Sự chết, bệnh tật, nghèo đói.
5. Biết Chúa Jesus, và đặt nước Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ khác.
6. Bị chia cách với Đức Chúa Trời.
7. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.

Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách