† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1338|Trả lời: 0

Chương 2: MỘT MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH - Cầu Nguyện Thờ Phượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-5-2014 22:05:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 2: MỘT MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams

“Lạy Cha chúng tôi ”
Mat Mt 6:9
Cầu nguyện phải bắt đầu với sự hiểu biết chúng ta là ai. Phao-lô bảo chúng ta trong RoRm 12:3 rằng, "Chớ có tư tưởng cao quá lẽ!". Đây là một lời khuyên tốt. Người nói rằng, "Tôi là Đức Chúa Trời" đã tự biến mình thành vua của mọi thứ. Anh ta không cảm thấy rằng mình cần cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta là kẻ tin vào Đức Chúa Trời và yêu Ngài thì thật sự hiểu rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ cho chúng ta niềm tin khi cầu nguyện.
"Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu lên rằng, "Aba! Cha!" (RoRm 8:15).
Được làm con của Đức Chúa Trời thật là một điều tuyệt diệu làm sao! Và thật là kỳ diệu biết bao được thuộc về một gia đình lớn trong đó những kẻ tin bất luận chủng tộc, quốc gia, bộ lạc nào đều là anh em và chị em của nhau! Thật là tuyệt vời dường nào khi biết rằng Cha chúng ta yêu thương chúng ta và cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta!
Cho nên, chúng ta có thể dạn dĩ đến với Cha chúng ta khi cầu nguyện. Dĩ nhiên là chúng ta nên đến với Ngài cách kính trọng và khiêm cung rồi, nhưng không cần phải sợ hãi - Vì chúng ta biết Cha yêu chúng ta!
Dàn bài
Người Cha của các con
Đức tin cứu rỗi
Đức tin gìn giữ
Tình anh em giữa con cái với nhau
Quan điểm cũ mất đi
Quan điểm mới thành hình
Chức năng của con cái
Chinh phục con người
Thờ phượng Đức Chúa Trời
Các mục tiêu của bài học
Khi học xong bài này, bạn sẽ có thể:
Hiểu tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống và trong sự bước đi của Cơ Đốc nhân. Nói lên được mức ảnh hưởng của các nguyên tắc cơ bản trong IICo 2Cr 5:16-17 trên đời sống và sự thờ phượng của một người con Đức Chúa Trời như thế nào?
Xác định được chức năng quan trọng nhất của con cái Đức Chúa Trời.
Sinh hoạt học tập
1. Đọc RoRm 8:12-17 và nhớ câu gốc 15
2. Nhớ đến một người nào đó chưa thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho anh ta, nêu chính tên anh ta khi cầu nguyện.
3. Đọc danh mục các từ ngữ.
4. Nghiên cứu phần thân bài từng phần một. Về câu hỏi chọn lựa, hãy khoanh chữ cái đứng trước câu trả lời được bạn cho là đúng nhất. Với câu hỏi đúng - sai, hãy khoanh chữ cái đứng trước câu phát biểu.
5. Sau khi bạn hoàn tất phần khai triển bài học hãy xem lại mục tiêu bài học để biết chắc bạn đã làm tất cả những gì đề nghị ở đó.
Từ ngữ
Bạn sẽ hiểu tài liệu này tốt hơn nếu bạn sử dụng từ điển và bảng chú giải các từ ngữ. Hãy kiểm tra lại trong bảng chú giải ở cuối cuốn sách để tìm định nghĩa của các chữ chìa khóa chưa được quen thuộc dưới đây. Có lẽ bạn cũng muốn viết lại các từ mới cùng định nghĩa của chúng trong sổ tay cá nhân để giúp thêm cho bạn trong việc nhớ.
Kẻ tin
Văn hóa
Chức năng
Kẻ không tin
Thành kiến
Từ bỏ
Ăn năn
Tình anh em
Triển khai bài học
CHA CỦA CÁC CON
Mục tiêu 1: Thảo luận tầm quan trọng của sự cầu nguyện ở thời kỳ cứu rỗi và trong cuộc sống bước đi của Cơ Đốc nhân .
Cha của chúng ta! Trong những từ này có một ý nghĩa làm sao! Đức Chúa Trời đã tạo nên con người. Lập tức một cảm giác ấm áp sảng khoái tràn đến khi chúng ta nghĩ về kế hoạch từ buổi sáng thế của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự yêu thương - tình yêu không thể đứng một mình, nó phải được chia xẻ với một người nữa, nếu không, đó không phải là tình yêu thật. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo nên một ngôi vườn và đặt con người vào đó. Mỗi chiều Đức Chúa Trời và con người thường đi dạo và trò chuyện với nhau - thật là tuyệt vời. Chúa muốn chia xẻ tình yêu của Ngài với con người. Ngài cũng muốn đón nhận tình yêu nơi con người. Nhưng Ngài muốn con người tự nguyện yêu Ngài, cho nên Ngài cho con người quyền lựa chọn. Chúng ta gọi điều này là "ý chí tự do ".
Rồi tội lỗi đến - Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va. Họ đã tin vào lời dối trá của Sa-tan nói về Đức Chúa Trời, và họ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Mối tương giao đã bị phá vỡ - Tội lỗi đã xen vào Đức Chúa Trời và con người. Tình yêu thương đã không còn cách nào để chia xẻ nữa. Và con người bị đuổi ra khỏi khu vườn. Con người được dạy phải dâng của tế lễ bằng huyết cho đến khi có một Cứu Chúa đến sẽ cất tội lỗi của thế gian đi.
1. Điều gì đã chấm dứt mối tương giao của Đức Chúa Trời với con người?

Vào thời ấy, mục đích chính của sự thờ phượng là nhu cầu dâng của lễ chuộc tội. Mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời được dựa trên sự tuân thủ pháp luật.
Rồi các tiên tri đến và nói về một Cứu Chúa sẽ đến - Tên của Ngài là "Đức Chúa Trời ở với chúng ta" (Em-ma-nu-ên) Ngài sẽ cất tội lỗi đi, rồi con người một lần nữa sẽ đi dạo và trò chuyện với Đức Chúa Trời. Đấng Cứu Thế sẽ làm cho con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh và lẽ thật.
2. Mục đích chính trong việc thờ phượng của con người trước lúc Chúa Jesus đến là gì?

Như vậy, Chúa Jesus đã đến. Ngài sống một đời sống vô tội trên đất khi những kẻ gian ác đóng đinh Ngài, Ngài đã trở thành "Chiên Con" của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành "của lễ hy sinh" gánh hết tội lỗi của mọi người. Ngài đã trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta. Ngài đã trả giá cho hình phạt của tội lỗi, ấy là sự chết. Ngài chết và người ta đặt Ngài vào mồ. Nhưng vì cớ Ngài không phạm tội nên sự chết không thể giữ Ngài. Ngài sống lại từ nơi mồ mả. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau đó, Ngài bảo các môn đồ truyền rao Tin Lành. Họ phải nói với tất cả mọi người rằng tình yêu lại một lần nữa được xẻ chia giữa Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Trời và con người một lần nữa lại có thể đi dạo với nhau.
3. Ai đã trả giá cho hình phạt của tội lỗi chúng ta?

Đức tin cứu rỗi
Làm thế nào điều này xảy đến cho bạn? Kinh Thánh nói rằng nếu miệng bạn xưng nhận Chúa Jesus, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết, thì bạn sẽ được cứu Ngợi khen Chúa! Hãy nghĩ về điều ấy xem! Nếu bạn tin và kêu cầu Ngài, bạn sẽ được cứu! Nhưng, trước hết bạn phải kêu cầu.
"Vả, Kinh Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu" (RoRm 10:11-13).
4. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái câu trả lời đúng nhất.
Con người trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi.
a) đậu được kỳ sát hạch cho tân tín hữu
b) ngưng làm điều tội lỗi
c) tin vào Con hằng sống của Đức Chúa Trời và xưng nhận Ngài
làm Cứu Chúa.
Sự cứu rỗi bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Nó tới với những kẻ kêu cầu Chúa giúp đỡ. Nó bắt đầu khi bạn xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa và ăn năn. Sự cứu rỗi khởi sự khi bạn tin rằng Chúa Jesus là Cứu Chúa, là Con của Đức Chúa Trời đã sống lại từ trong kẻ chết. Nó khởi sự khi bạn xưng nhận bằng môi miệng và tin trong lòng. Nó khởi sự khi bạn cầu nguyện bằng sự cầu nguyện xưng nhận đức tin. Ha-lê-lu-gia!
5. Chức năng của sự cầu nguyện vào thời kỳ cứu rỗi là gì?
Chú ý rằng RoRm 10:12 nói, "không có sự phân biệt gì hết!... " Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Ngài muốn mọi người đều được cứu. Ngài muốn mọi người đều kêu cầu Ngài. Ngài muốn mọi người đều cầu nguyện trong đức tin.
Ở đây chúng ta thảo luận nhiều hơn về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nó không chấm dứt tại thập tự giá hay tại sự phục sinh. Đó chỉ là phần đầu. Bạn thấy đó, sự chết và phục sinh của Đấng Christ làm cho tất cả những kẻ tin đều trở thành Con của Đức Chúa Trời. "Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài" (GiGa 1:12). Con cái Đức Chúa Trời! Đó là toàn bộ kế hoạch! Đức Chúa Trời muốn có những đứa con yêu mến Ngài và gọi Ngài là "Cha! Cha của tôi!"
6. Đọc GiGa 1:12 - Đức Chúa Trời ban những quyền lợi gì cho những kẻ tin nhận Chúa Jesus?

Điều Đức Chúa Trời muốn từ buổi sáng thế thì ngày nay Ngài vẫn muốn. Ngài muốn chia xẻ tình yêu của Ngài với loài người. Ngài muốn có mối tương giao với con người. Đó là điều làm cho sự thờ phượng trở nên vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời muốn có những đứa con biết yêu mến và thờ phượng Ngài. Chỉ có con của Đức Chúa Trời mới thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ có những kẻ tin vào Ngài mới có thể cầu nguyện trong đức tin. Như vậy, cầu nguyện bắt đầu với xưng nhận và tin, rồi sau đó dẫn đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
7. Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu đúng.
a Chúng ta có thể có sự cứu rỗi mà không cần Chúa Jesus.
b Đức Chúa Trời ghét tội nhân
c Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người con của Đức Chúa Trời.
d Chỉ có con của Đức Chúa Trời mới thờ phượng Đức Chúa Trời
Lúc thế giới này tận chung, tất cả những kẻ đã tin và là con của Đức Chúa Trời sẽ nhóm nhau lại trên thiên đàng. Một tiếng nói lớn sẽ tuyên đọc, "Nầy đền thờ của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng" (KhKh 21:3). Chính là đó! Chính đó là kế hoạch Đức Chúa Trời đã có từ ban đầu. Chính đó là kế hoạch đã được khởi sự cho những kẻ tin. Tất cả những ai kêu cầu Ngài trong đức tin đều có thể bắt đầu mối thông công với Đức Chúa Trời ngay tức khắc. Họ có thể nói chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện và thờ phượng. Họ có thể chia xẻ tình yêu với Đức Chúa Trời ngay trên đất này. Họ không cần chờ đến lúc bước vào thiên đàng!
Đức tin gìn giữ
Một điều tuyệt diệu về tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu ấy không bao giờ tàn. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, nhưng Ngài không thể giao thông với chúng ta vì chúng ta không yêu Ngài. Nhưng khi chúng ta tin rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời đã chết cho chúng ta và đã sống lại, thì rồi chúng ta có thể một lần nữa chia xẻ tình yêu với Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta lại có thể thờ phượng và nói chuyện cùng Ngài. Đức tin cho chúng ta có thể làm con cái của Đức Chúa Trời - Bao lâu chúng ta còn giữ đức tin nơi Ngài thì không gì có thể phá vỡ tình yêu đó giữa Ngài và chúng ta.
8. Mối thông công giữa Đức Chúa Trời và con người được phục hồi bởi.
a) con người cố hết sức để được tốt
b) con người dâng của lễ sinh tế cho tội lỗi của anh ta
c) con người tiếp nhận Jesus Christ làm Cứu Chúa.
Dĩ nhiên, nếu chúng ta chối bỏ đức tin nơi Ngài thì điều đó sẽ phá vỡ mối tương giao chúng ta có với Ngài. Tình yêu phải được cho đi cách tự nguyện. Đức Chúa Trời đã tự ý ban tình yêu Ngài cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta ngưng tin Ngài thì tình yêu của chúng ta đối với Ngài sẽ tan biến. Và mối tương giao với Đức Chúa Trời cũng mất.
Chúng ta được cứu nhờ đức tin và chúng ta được gìn giữ cũng bởi đức tin. Nếu chúng ta giữ đức tin thì cũng giữ được sự cứu rỗi. Nếu chúng ta bỏ đức tin, thì rồi nền tảng của mối liên hệ với Đức Chúa Trời cũng mất. Khi đức tin đã ra đi thì tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời cũng hết, và một lần nữa chúng ta lại là tội nhân và là kẻ không tin.
9. Một tín đồ đánh mất sự cứu rỗi khi anh ta
a) ngưng tin vào Chúa Jesus Christ
b) Có một hành động phạm tội
c) Bỏ Hội Thánh của mình và gia nhập một Hội Thánh khác.
Bằng sự cầu nguyện, chúng ta kêu cầu Chúa mà được cứu. Bằng sự cầu nguyện, tình yêu giữa chúng ta và Đức Chúa Trời lại một lần nữa được phục hồi. Tình yêu phải được chia xẻ, và khi chúng ta ngưng chia xẻ tình yêu với Đức Chúa Trời thì mối thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị chết. Nhưng bằng sự cầu nguyện và thờ phượng mà đức tin và tình yêu của chúng ta vẫn được mạnh mẽ.
TÌNH ANH EM GIỮA CON CÁI VỚI NHAU
Mục tiêu 2: Giải thích ý nghĩa của IICo 2Cr 5:16-17, và nói lên ảnh hưởng của nó trên con cái Đức Chúa Trời như thế nào.
Tựa đề của phần này là "tình anh em giữa con cái với nhau". "Tình anh em" có nghĩa là "tính chất anh em" hoặc "vị thế anh em".
Điều gì đã làm cho những tín đồ có thể trở thành anh em? Đương nhiên, sở dĩ có được điều đó là do có chung một “Cha” ! Ngày chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và tôn xưng Đấng Christ làm Cứu Chúa, ngày ấy chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời và trở nên một thành viên trong mối thân tình anh em!
Tất cả những ai trở nên con của một cha đều là anh em với nhau. Khi chúng ta nói "Cha chúng tôi", tức là chúng ta thú nhận rằng tất cả con cái của Ngài đều là anh em của chúng ta. "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em" (RoRm 8:29). Hãy nghĩ về điều này xem! Tất cả những kẻ tin thật đều là anh chị em với nhau. Kế hoạch của Đức Chúa Trời từ ban đầu là Ngài phải là Cha của "nhiều anh em" mà trong đó Đấng Christ là con cả.
10. Khoanh tròn mẫu tự trước câu đúng.
a) Tất cả mọi người đều là anh em.
b) Nếu Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta thì Chúa Jesus là "anh cả" của chúng ta.
c) Chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời bằng cách trở nên tốt
d) Đức Chúa Trời không muốn trở thành Cha của chúng ta.
Quan điểm cũ mất đi
Đức Chúa Trời phân chia con người thành hai nhóm. Chỉ có hai nhóm thôi! Một nhóm tạo thành gia đình của Ngài, và nhóm kia không phải thuộc về gia đình của Ngài. Không phải Đức Chúa Trời coi rẻ thế giới như con người. Ngài không nói, "Đó là một người da đỏ, kia là người Phi, kia là một người da trắng, nọ là một người da đen. Đó là người giàu, kia là người nghèo, đó là người có học, và kia là người không học". Chẳng phải thế chút nào! Đó là cách thế giới phân loại con người. Nhưng Đức Chúa Trời không xét đoán theo tiêu chuẩn con người. Ngài chỉ nhìn thấy có hai nhóm - nhóm này là con cái của Ngài, còn nhóm kia không phải. Cho nên Ngài nhìn vào con người và nói, "Đó là con của ta - Đứa kia cũng là con ta - Nhưng đứa kia thì không phải con ta". Dầu vậy chúng ta vẫn chính là người chọn lựa trong việc này.
11. Trong mắt Đức Chúa Trời, có hai hạng người. Đó là những hạng nào?
Chúng ta nên nhìn con người như Đức Chúa Trời nhìn họ. Trong gia đình Đức Chúa Trời, không có chỗ cho thành kiến - thế gian phân chia con người theo quốc gia, chủng tộc, bộ tộc, và văn hóa. Nhưng chúng ta chỉ nên thấy hai nhóm người mà thôi - một nhóm là anh em, chị em của chúng ta, còn nhóm kia không phải.
12. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái mỗi câu đúng.
a Đức Chúa Trời yêu thương tất cả loài người.
b Tất cả mọi người đều là tạo vật của Đức Chúa Trời
c Tất cả mọi người đều là con của Đức Chúa Trời
d Tất cả mọi người đều là anh em với nhau.
Quan điểm mới được hình thành
Bạn nói, "làm thế nào được? Tất cả chúng ta không thể nào như nhau trong gia đình của Đức Chúa Trời được". Điều đó đúng, và Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định thay đổi những điểm làm người này khác người kia cả. Điều Chúa muốn làm là làm đầy tấm lòng chúng ta bằng tình yêu của Ngài cho đến khi những sự khác biệt đó không còn làm nên sự khác biệt nữa.
Một người Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là một người Mỹ. Người da đỏ vẫn còn là người da đỏ; da đen vẫn đen; da trắng vẫn trắng - Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta thay đổi quốc tịch, chủng tộc hay bộ tộc. Ngài chỉ làm cho các loại người khác nhau đó có thể sống chúng trong tình yêu thương và sự hòa bình. Bằng cách nào được vậy? Bằng cách trở thành một gia đình - một gia đình được nối kết bởi Đức Thánh Linh và bởi sự cầu nguyện. Tục ngữ rất đúng khi nói rằng một gia đình cầu nguyện với nhau thì sẽ tụ tập với nhau. Nó đúng ngay với một gia đình có cha mẹ và con cái của họ. Và nó cũng đúng đối với đại gia đình đông khắp thế giới của Đức Chúa Trời, một gia đình được tạo nên từ nhiều chủng tộc và quốc gia khác nhau. Cầu nguyện làm thay đổi mọi thứ!
13. IICo 2Cr 5:16 nói rằng chúng ta không nên xét đoán theo tiêu chuẩn của loài người, có nghĩa là chúng ta nên:
a) không mong chờ những hạng người khác biệt nhau sống chung trong hòa bình.
b) cố gắng trừ bỏ những điểm khác nhau phân biệt con người
c) chấp nhận các tín hữu làm anh em mặc dầu có sự khác biệt với nhau.
Nhiều người không phải là con của Đức Chúa Trời vì họ từ chối tin Đấng làm Cứu Chúa của họ. Họ không thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói, "Lạy Cha chúng con". Họ cũng không phải là anh em của những kẻ tin. Khi một tín đồ gặp một người không tin, anh ta không thể gọi người ấy là "anh". Tại sao vậy? Vì người đó không có chung một cha với anh ta, không phải là một người trong cùng một gia đình - Chúa Jesus đã bảo những kẻ từ chối tin Ngài rằng, "Các ngươi bởi Cha mình là ma quỷ sanh ra" (GiGa 8:44).
Mặt khác, nếu một tín hữu gặp một tín hữu khác, cho dù người ấy khác chủng tộc và quốc tịch, nhưng lập tức anh ta liền cảm thấy một tình yêu đối với người ấy vì đó là một người anh em của anh ta. Người ấy là một thành viên trong chính gia đình của anh ta. Vì đối với một người con của Đức Chúa Trời, điểm tách biệt anh ta với người khác không phải là chủng tộc hay quốc tịch, nhưng đúng ra đó là vì họ là kẻ không tin. Anh ta không thể cảm thấy tự nhiên "như ở nhà" đối với họ.
14. Điều gì đã ngăn cách con của Đức Chúa Trời với người khác?

CHỨC NĂNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CON
Mục tiêu 3: Nói lên chức năng và trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời trong việc thờ phượng và phục vụ.
Chinh phục con người.
Con của Đức Chúa Trời làm gì đang khi còn sống trên đất này? Tại sao Đức Chúa Trời lại giữ họ ở đấy? Vì một lý do rất tốt đẹp. Ấy là bởi gia đình của Ngài chưa xây dựng xong, và Đức Chúa Trời thật lòng không muốn bất cứ ai bị hư mất cả. Ngài muốn tất cả mọi người đều trở nên thành viên của gia đình Ngài. Nhưng người nào có nghe về những điều Chúa Jesus đã làm cho họ thì mới có thể tin Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã cho các con cái của Ngài làm một việc: Ngài bảo họ hãy đi vào thế gian và nói về Tin Lành của Chúa Jesus cho mọi loài thọ tạo. Thật là một công việc kỳ diệu, một trách nhiệm đẹp đẽ biết bao!
Nhưng chúng ta không làm công tác ấy một mình, vì Chúa Jesus ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đang cầu nguyện cho chúng ta. Khi chúng ta thất bại, Ngài ở đó nghe tiếng khóc của chúng ta kêu xin Ngài giúp đỡ, và Ngài nói với Đức Chúa Trời về nhu cầu của chúng ta. Ngài cầu thay cho chúng ta!
Đức Thánh Linh khiến chúng ta ý thức được mình là ai. Ngài làm cho chúng ta thờ phượng và vui mừng vì cớ chúng ta được là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Sự nhận biết này khiến chúng ta biết chắc rằng mình có thể làm được điều Đức Chúa Trời đòi hỏi mình làm. Không hề sợ hãi, chúng ta kêu lên, "Cha ơi! Cha của con ơi!".
Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta không biết mình nên cầu nguyện điều gì. Khi kế hoạch của Đức Chúa Trời không rõ ràng và ý muốn của Ngài dường như không chắc chắn đối với chúng ta, thì Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta bằng sự thở than mà ngôn từ không thể diễn tả được. Ngài đúng là một người giúp đỡ quý giá biết bao!
15. Hãy kể ra một trường hợp Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta.

Khi chúng ta cầu nguyện cho sự cứu rỗi của con người thì thường Đức Thánh Linh sẽ cầu nguyện qua chúng ta bằng một thứ tiếng lạ, nhấc bỏ gánh nặng cho chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện. Bằng ngôn ngữ đã biết hoặc bằng ngôn ngữ mới, Đức Thánh Linh sẽ khích lệ chúng ta, và ban cho chúng ta sức mạnh để đi ra với năng lực thuộc linh, hầu có thể làm chứng và chinh phục người khác về với Đấng Christ. Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện - Thánh Linh giúp chúng ta thờ phượng. Nhằm mục đích gì? Nhằm giúp chúng ta tiến hành công việc của mình.
Thờ phượng Đức Chúa Trời
Cầu nguyện là gì? Đó là một mối thông công với Đức Chúa Trời. Quan hệ đó đôi khi nói thành lời, đôi khi không. Vì ở đây chúng ta không đề cập đến cầu nguyện chung với thờ phượng, nên có thể nói rằng cầu nguyện liên quan nhiều đến nhu cầu của con người, trong khi thờ phượng lại liên quan đến sự ngợi khen Đức Chúa Trời hơn.
Những từ như "ăn năn, cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa, trục xuất, công bố,tin, cám ơn và khẩn nài" thường diễn tả ý cầu nguyện. Còn những từ như "ngợi khen, cảm tạ, suy gẫm, học hỏi, tôn kính, vinh quang, mừng vui" thường diễn tả sự thờ phượng. Đó là những hành động của con cái Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và thờ phượng. Khi bạn thêm việc đọc lời Chúa vào các việc kể trên, thì bạn có đến hai cách qua đó các thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời có thể tiếp giao với Ngài.
16. Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu đúng.
a Chúng ta có thể giao tiếp với Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh.
b Cầu nguyện có thể thành lời hoặc không thành lời
c Thờ phượng luôn luôn là sự ngợi khen Đức Chúa Trời
d Đức Chúa Trời muốn giao tiếp với con người.
Sự cầu nguyện mang chúng ta vào chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện khiến đức tin chúng ta trở nên mạnh để công bố lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện sẽ mang Chúa Jesus. Đấng cầu thay cho chúng ta, về phía chúng ta, khi chúng ta đã phạm tội. Sự cầu nguyện mang đến chúng ta năng lực khi chúng ta cần giải cứu. Trên hết, sự cầu nguyện sẽ giữ cho tình yêu giữa Đức Chúa Trời và chúng ta cứ tuôn chảy khi chúng ta thờ phượng Ngài. Rồi đây chúng ta sẽ học thế nào là "cầu nguyện không thôi" nhưng ở đây nói rằng sự cầu nguyện đối với con cái Đức Chúa Trời cũng tự nhiên như thở vậy, thì cũng đủ lắm rồi.
Còn một điểm nữa trước khi kết thúc bài học này. Đó là chúng ta không phải e ngại khi đến trước mặt Chúa - Hãy nhớ rằng Ngài là "Cha của chúng ta". Một đứa trẻ có thể sợ khách lạ nhưng nó không sợ Cha của nó. Cho nên, khi cầu nguyện, chúng ta được dạy hãy đến cách dạn dĩ - Chúng ta được dạy đi vào sự hiện diện của Ngài bằng sự ca hát, và vào hành lang Ngài bằng sự ngợi khen. Bạn hãy tự đọc lấy điều này trong Thi thiên 100. Chúng ta nên cám ơn Ngài và chúc phước Danh Ngài. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời chẳng giống như một nơi chốn đầy sự sợ hãi chút nào cả, phải không? Trái lại, nó như một gia đình hơn - giống như sự sum họp gia đình vậy. Và đó chính là điều Đức Chúa Trời muốn, vì Ngài là "Cha chúng ta" và chúng ta là con cái của Ngài.
17. Thi Tv 100:1-5 nói chúng ta nên bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào?

Tự kiểm tra
Sau khi đã ôn bài học này, bạn hãy làm phần tự kiểm tra. Sau đó hãy kiểm soát lại câu trả lời của bạn với các câu giải đáp ở phía sau cuốn sách. Hãy coi lại mọi câu hỏi bạn trả lời sai.
CÂU HỎI NGẮN. Viết câu trả lời đúng vào chỗ cho sẵn.
1. Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã mong muốn có mối quan hệ như thế nào với con người?
2. Hãy kể ra 5 cách mà một con cái Đức Chúa Trời có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
3. Trong mắt Đức Chúa Trời, tất cả nhân loại đều được chia thành hai nhóm. Đó là gì?
4 Hãy kể ra ba cách qua đó Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện?
CÂU HỎI CHỌN LỰA. Chỉ có một câu đúng cho từng câu hỏi. Khoanh mẫu tự của câu đúng.
5. Khi IICo 2Cr 5:16 nói chúng ta không nên xét đoán theo tiêu chuẩn con người, nó muốn nói rằng.
a) Chúng ta nên chấp nhận tất cả mọi người làm anh em.
b) Chúng ta nên cố gắng bỏ đi mọi sự khác biệt chia phân con người.
c) Chúng ta nên chấp nhận các tín hữu làm anh em cho dầu chúng ta có khác biệt.
6. ĐÚNG - SAI. Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu đúng.
a. Chỉ cầu nguyện là cứu chúng ta
b. Chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta được cứu
c. Chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời khi đang đi
d. Chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự ca hát.
7. Viết từ "C" trước những chữ nào diễn tả sự cầu nguyện đúng nhất và chữ "T" trước những chữ diễn tả đúng nhất sự thờ phượng.
... a Xin
... b Vinh hiển
... c Ngợi khen
... d Khẩn nài
... e Tôn kính
... f Ăn năn
... g Tìm kiếm
... h Cám ơn
... i Tôn cao
... j Công bố
Phần giải đáp
9. a) Ngưng tin vào Chúa Jesus Christ.
1. Con người bất tuân Đức Chúa Trời
10. a. Sai
b. Đúng
c. Sai
d. Sai
2. Để dâng của lễ chuộc tội
11. Những kẻ là con cái Đức Chúa Trời
Những kẻ không phải con cái Đức Chúa Trời
3. Jesus Christ
12 a. Đúng
b. Đúng
c. Sai
d. Sai
4. c) Tin vào Con hằng sống của Đức Chúa Trời và xưng nhận
Ngài làm Cứu Chúa.
13. c) Chúng ta nên chấp nhận mọi tín đồ làm anh em cho dầu có
khác biệt.
5.Kêu cầu Chúa trong sự ăn năn và đức tin để được cứu rỗi.
14. Đó là sự kiện họ là kẻ không tin - không thuộc về gia đình của
Đức Chúa Trời
6. Quyền trở thành con cái Đức Chúa Trời
15. Khi chúng ta không biết cầu nguyện ra sao cho phải.
7. a. Sai
b. Sai
c. Đúng
d. Đúng
16.
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
8. c) Con người tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình.
17. Bằng ca hát, ngợi khen và cảm tạ.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:37 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách