† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1490|Trả lời: 0

Chương 1 : CẦU NGUYỆN VỚI AI ? - Cầu Nguyện Thờ Phượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-5-2014 22:06:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams

Giới Thiệu Tài Liệu
Thờ phượng là ngợi khen Đức Chúa Trời. Thờ phượng là phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đến một cuộc sống mới trong cầu nguyện và thờ phượng. Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến một loại hình sống mới. Trước hết, có thể dường như là chúng tôi đang nói đến đủ thứ chuyện khác nhau ngoại trừ chuyện cầu nguyện và thờ phượng - Có lẽ bạn sẽ tự hỏi làm thế nào có thể học cầu nguyện qua việc học về sự hiện diện của Đức Chúa Trời; về tính hiện thực của thiên đàng; về vinh hiển; nước trời; và về ý chỉ của Chúa, về việc kiếm sống; quan hệ với láng giềng; vượt qua thử thách; và làm gì khi bệnh tật và có nan đề. Có thể giống như là chúng tôi đã đi lạc đề vậy.
Tuy nhiên, nếu xét kỹ vào bài cầu nguyện mà Chúa Jesus đã dạy các môn đồ khi họ hỏi Ngài phải cầu nguyện thế nào, các bạn sẽ được thấy rằng, Ngài đã đan tất cả những điểm này vào bài cầu nguyện của Ngài. Dường như Ngài đang nói rằng, "Các con không thể tách rời cầu nguyện và thờ phượng ra khỏi việc sống được. Các con không thể nói về sự cầu nguyện rằng, "Xong! Bây giờ tôi sẽ quay về công việc!".
Bài học lớn mà chúng ta phải học từ Chúa Jesus về sự cầu nguyện, rằng sự cầu nguyện không bao giờ kết thúc cả. Nó không chấm dứt với chữ "A-men!". Đó là một hoạt động không bao giờ chấm hết, mà đan quyện vào mọi phần đời của chúng ta. Cầu nguyện là cách suy nghĩ, và nó không thể tách rời khỏi mọi hành động của chúng ta.
Cho nên, thời giờ, nơi chốn và lời lẽ thờ phượng sẽ không phải là những điều được nói tới trong cuốn sách này. Thay vào đó, chúng tôi trình bày sự cầu nguyện như là bước sửa soạn cho sự thờ.Chương 1 : CẦU NGUYỆN VỚI AI ?
Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams

"Vậy, các ngươi hãy cầu xin như vầy”
Mat Mt 6:9
Cầu nguyện với ai thì quan trọng hơn là cầu nguyện như thế nào và ở đâu. Há chẳng phải là điều kinh khủng sao khi chúng ta học hết những gì có được để biết phải cầu nguyện ra sao, nhưng rồi sau đó lại khám phá ra rằng, té ra lâu nay chúng ta cầu nguyện với một đối tượng không đúng?
Dầu vậy cách cầu nguyện vẫn quan trọng hơn nơi chốn cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện đúng đối tượng, và cầu nguyện theo một cách thức đúng đắn, thì cho dầu chúng ta có đang ở trong một tòa nhà, đang đi, hay đang làm việc, thì cũng chẳng tạo nên sự khác biệt lớn lao cho lắm. Điều bên trong chúng ta thì quan trọng hơn cái bề ngoài chúng ta.
Vì vậy, trong bài học này, chúng tôi sẽ nói về một Đức Chúa Trời chân thật, và làm thế nào để cầu nguyện với Ngài. Chúng ta sẽ học về những điều quan trọng đối với Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện theo ý của Ngài. Chúng tôi muốn học làm thế nào để cuộc nói chuyện của chúng ta trong lúc cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến bước đi của chúng ta trong đời sống. Chúng ta có quá nhiều điều phải học!
Dàn bài
Những quan niệm sai về Đức Chúa Trời
“không có Đức Chúa Trời"
"kẻ bất tri"
"không thích Đức Chúa Trời"
"Đức Chúa Trời là thiên nhiên"
"Tôi là Đức Chúa Trời"
"Bất cứ thần nào cũng được"
"Linh người đã khuất"
Đức Chúa Trời tự bày tỏ
Qua lời đã được viết ra của Ngài
Qua Con trai Hằng sống của Ngài
Qua Đức Thánh Linh
Đức Chúa Jesus dạy về sự cầu nguyện
Cầu nguyện cách đơn sơ và kín đáo
Cầu nguyện luôn luôn
Các mục tiêu của bài học:
Khi học xong bài này, có thể bạn sẽ
Thảo luận về những quan niệm sai lầm của người ta đối với Đức ChúaTrời và những quan niệm này ảnh hưởng đến sự thờ phượng của họ ra sao.
Nhận diện được những cách mà Đức Chúa Trời chân thật bày tỏ chính mình.
Tóm tắt điều Chúa Jesus nói về sự cầu nguyện, và áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống của bạn.
Sinh hoạt học tập
1. Nhớ hết các câu trong 6:5-8.
2. Đọc phần thân bài từng đoạn một. Viết trả lời những câu hỏi nghiên cứu trong từng đoạn. Những câu hỏi nghiên cứu trong bài này sẽ bao gồm những câu hỏi có nhiều khả năng chọn lựa. Để tỏ rằng bạn đã chọn xong câu có khả năng đúng nhất rồi, xin hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu bạn đã chọn.
3. Làm bài tự kiểm tra ở cuối bài học, và kiểm soát lại câu trả lời của bạn bằng những câu giải đáp ở đằng sau cuốn sách. Bạn có thể sử dụng Kinh Thánh đối với những câu không nằm trong số câu gốc phải nhớ.
4. Sau khi đã học xong phần thân bài, hãy xem lại phần mục đích bài học để bảo đảm rằng bạn làm được những gì tác giả đề nghị.
5. Hãy khởi sự có một sổ tay. Bạn hãy viết những câu giải đáp dài cho những câu hỏi nghiên cứu trong sách. Có lẽ bạn cũng muốn viết lại bất cứ từ nào mới cũng như định nghĩa của chúng vào sổ tay nữa.
Từ ngữ
Những từ ngữ ở đầu mỗi bài học là cốt để giúp bạn trong những từ mà bạn có thể không hiểu rõ lắm nơi bài học của mình. Xin hãy đọc danh sách những từ ngữ mỗi khi bắt đầu phần thân bài. Và hãy tham khảo lại danh sách này bất cứ khi nào thấy cần.
Nếu bạn gặp phải một trong những chữ này ở một bài khác mà không nhớ được nghĩa của nó, thì xin lật qua bảng chú giải bắt đầu từ trang 172.
Người theo bất tri thuyết
Người tin linh tổ tiên
Người theo thuyết vật linh
Người theo thuyết vô thần
Người theo thuyết lấy các bản ngã làm trung tâm
Sự thông giải
Sự suy gẫm
Thiên nhiên
Người theo thuyết phiếm thần
Sự nài xin
Những điều tiên quyết
Những kẻ trầm luân
Tiếng lạ
Người theo thuyết phổ biến.
Triển khai bài học
NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI
Mục tiêu 1: Định nghĩa bảy quan niệm sai lầm về Đức Chúa Trời
"Không có Đức Chúa Trời"
Chúng ta hãy bắt đầu bài học về cầu nguyện và thờ phượng bằng cách nói rằng những kẻ thờ lạy tất phải có một Đấng nào đó cho họ cầu nguyện. Bạn không thể nào thờ phượng nếu không có điều gì để thờ phượng cả. Nhiều người tuyên bố không có Đức Chúa Trời và vì thế chẳng có gì khiến ta phải thờ lạy cả. "Cầu nguyện chẳng ích gì" họ nói: "vì chẳng có ai nghe cả!". Ta gọi những con người này là những kẻ vô thần vì họ không tin có Đức Chúa Trời tồn tại. Thật là những con người điên dại làm sao! Họ không thể thấy bằng chứng về Đức Chúa Trời cho dầu nó sờ sờ trước mắt họ. Trật tự khít khao của vũ trụ, vẻ đẹp của loài hoa, cơ thể tuyệt diệu của con người - tất cả đều đồng nói lên rằng, "có một Thượng Đế sáng tạo". Nếu nói rằng thế giới hiện hữu không cần Đấng sáng tạo thì cũng giống như nhìn một chiếc đồng hồ rồi nói tự nó có chứ chẳng ai làm ra cả.
Các bạn hãy đánh dấu để chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái bên trái câu bạn chọn.
1. Người vô thần không cầu nguyện vì
a) Anh ta không tin có một Đức Chúa Trời
b) Anh ta không chắc có một Đức Chúa Trời hay không
c) Anh ta không muốn vâng lời Đức Chúa Trời.
"Kẻ bất tri"
Có người bối rối vì họ không thể thấy Đức Chúa Trời. Họ thấy những điều Ngài đã tạo ra, và họ tin rằng phải có một nguyên cớ của sự sáng tạo. Nhưng họ nghi ngờ và nói, "Chúng ta không thể nói chắc được. Có lẽ có mà cũng có lẽ không có một Đức Chúa Trời". Chúng ta gọi nhữngngười này là những kẻ theo thuyết "Bất tri", bởi vì họ tin rằng cho dẫu có một Đức Chúa Trời thì con người cũng không thể biết Ngài. "Tại sao lại cầu nguyện", họ nói, "một khi bạn không chắc liệu có ai đó để nghe chúng ta không?"
Kẻ “không cần Đức Chúa Trời”
Có nhiều người rất ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trờinhưng lại không muốn vâng lời Ngài. Chúng ta gọi họ là "những kẻ trầm luân" vì họ từ chối chấp nhận điều họ biết. "Những kẻ trầm luân" cũng không muốn cầu nguyện nữa vì họ "ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa" (GiGa 3:19). Nhưng rồi sẽ đến một ngày nọ những kẻ trầm luân sẽ cầu nguyện. Họ sẽ cầu nguyện cho đá rơi trên họ để dấu họ khỏi "mắt của Đấng ngồi trên Ngôi" (KhKh 6:16). Đó sẽ là ngày của cơn thạnh nộ và đoán phạt.
2. Tại sao những kẻ trầm luân không cầu nguyện?


"Đức Chúa Trời là thiên nhiên"
Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời và thiên nhiên là một - Họ không tin vào một Thượng Đế sáng tạo, Đấng đã bị họ tách rời khỏi công trình sáng tạo của Ngài. Những người này nói rằng cây cối là Đức Chúa Trời; mây là Đức Chúa Trời, con người là Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi những kẻ này là những kẻ theo "thuyết phiếm thần". Họ bảo rằng bất cứ vật gì tốt lành là Đức Chúa Trời. Thật là sai lầm làm sao! Đối với họ, thiên nhiên là Đức Chúa Trời. Đối với họ, Đức Chúa Trời không có thân vị. Đức Chúa Trời của những kẻ phiếm thần không có mặt mũi. Bạn không thể cầu nguyện với Ngài vì Ngài không có tài. Ngài không thể trả lời bạn vì Ngài không có giọng nói - Ngài không thể thấy bạn vì Ngài không có mắt - Ngài không thể yêu bạn vì Ngài không có tim! Thế thì đó là Đức Chúa Trời kiểu gì vậy? Bạn thấy đó, khi nói: Đức Chúa Trời là sự yêu thương, là một chuyện, nhưng nói rằng sự yêu thương là Đức Chúa Trời, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cũng vậy, nói Đức Chúa Trời ở trong sự sáng tạo của Ngài, là một chuyện; nhưng nói rằng sự sáng tạo là Đức Chúa Trời thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
3. Hãy kể tên bốn điều mà Đức Chúa Trời của những kẻ phiếm thần không thể làm.

"Tôi là Đức Chúa Trời"
Những kẻ này sẽ nói với bạn rằng mỗi người có quyền tin điều mình ưng ý, và ý kiến của mọi người đều tốt ngang nhau. Chúng ta hãy gọi những kẻ nói như thế là những kẻ "lấy cái tôi làm trung tâm", bởi vì họ không thấy một Đức Chúa Trời nào cả ngoại trừ chính họ. Họ không muốn bất cứ ai bảo họ phải làm điều gì đó. Người lấy cái tôi làm trung tâm không chấp nhận tiêu chuẩn của hành vi mà họ không thích. "Tốt" ở đây có nghĩa là tốt cho chính họ. Họ không cầu nguyện. Tại sao họ lại cầu nguyện cơ chứ? Họ đâu có muốn bất cứ thứ quyền lực nào cao hơn ý kiến của họ về điều tốt, điều xấu đâu!
4. Những tiêu chuẩn mà những kẻ lấy cái tôi làm trung tâm căn cứ vào là những điều gì?
"Bất cứ thần nào cũng được".
Hạng người này nhiều lắm. "Bạn thờ thần nào cũng được. Vị nào cũng tốt như vị nào. Bất cứ thần nào cũng vậy". Đây là những kẻ được gọi là kẻ theo thuyết phổ biến. Họ tin rằng các tôn giáo cũng giống như các con đường dẫn đến đỉnh núi. Mỗi tôn giáo chọn một đường khác nhau, nhưng tất cả đều đến đỉnh núi. Đây là một sự dạy dỗ nguy hiểm và xấu. Những kẻ nào tin vào đấy đều thực sự đang nói rằng Đức Chúa Trời chỉ là một ý tưởng trong đầu con người, chứ không phải là một hiện thực. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải là một ý tưởng. Ngài có thật - Ngài là một Thượng Đế - Ngài là Đấng Tạo Hóa tạo nên thế giới và mọi vật trong đó. Chúng ta phải tìm ra Ngài là ai. Chúng ta phải thờ phượng Ngài. Chúng ta sẽ nói về Ngài là ai trong phần tới - Nhưng trước đó, chúng ta hãy nói về một niềm tin khác nữa đang được mọi người trên khắp thế giới nắm giữ.
5. Chúng ta gọi người cho rằng "bất cứ thần nào cũng được" là gì?
"Linh người đã khuất"
Phần lớn người ta đều tin vào cuộc sống sau khi qua đời. Tuy nhiên vì chúng ta không còn thấy người chết sau khi họ bỏ chúng ta đi nữa, cho nên có một sự bí ẩn về họ: Có người tin rằng người chết có trở về dưới dạng linh hồn, quanh quẩn nơi hồi trước họ đã sống. Họ nghĩ những linh nầy tham dự vào hoạt động của người sống. Niềm tin này gọi là thuyết vật linh .
Có một nỗi sợ hãi vô cùng giữa vòng những người theo thuyết vật linh vì yếu tố xa lạ và kinh sợ của thế giới vô hình. Trong lúc đó, nhiều người trong số đó lại tin rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng họ nghĩ rằng Ngài quá xa và không quan tâm đến nhu cầu của họ, nên không thể giúp họ được. Cho nên sự thờ phượng của họ mang hình thức dâng hi ến nhằm làm vui lòng và khẩn xin các linh mà họ tin là đang ở gần bên họ. Bùa chú được dùng để đuổi xua buồn đau, và của lễ được dâng để được ơn trước các linh hồn người chết. Kinh Thánh nói, "Vì sự sợ hãi có hình phạt" (IGi1Ga 4:18), đây chính là cảm giác của người theo thuyết vật linh. Cũng trong câu Kinh Thánh này nói, "tình yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi". Bây giờ chúng ta muốn nói về một Đức Chúa Trời của tình yêu có thật, đang gần gũi tất cả những ai kêu cầu Ngài. Ngài có quyền năng trả lời sự cầu nguyện và quăng đi sự sợ hãi.
6. Tại sao những người tin vào linh người chết sử dụng bùa chú và của lễ?

ĐỨC CHÚA TRỜI TỰ BÀY TỎ
Mục tiêu 2: Viết ra ba cách mà một Đức Chúa Trời chân thật đã bày tỏ chính mình cho con người.
Bày tỏ qua lời đã được viết ra của Ngài
Một vị thần đòi hỏi con người thờ phượng và vâng lời thì phải bày tỏ chính mình cho con người. Đây mới chính thật là cách mà Đức Chúa Trời chân thật đã làm: Ngài đã bày tỏ chính mình. Chúng ta có thể biết Ngài. Chúng ta cũng có thể hiểu ý chỉ của Ngài.
Mỗi một tôn giáo nào cũng chỉ cho chúng ta các tiên tri, các khải tượng, phép lạ, cùng sự dạy dỗ từ các giáo sư của nó. Đức Chúa Trời chân thật cũng cho chúng ta tất cả những điều đó, nhưng Ngài còn làm hơn thế nữa để tự bày tỏ Ngài ra. Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cùng ý chỉ của Ngài cho chúng ta bằng cách nói với chúng ta qua ba cách được tượng trưng theo sự minh họa bên dưới đây.
Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ qua các tiên tri, và các sứ đồ, là những người đã viết ra lời của Ngài trong một cuốn sách thiêng liêng gọi là Kinh Thánh. Bất cứ nơi nào Kinh Thánh được công nhận và được tin là lời Đức Chúa Trời thì người ta lại được đổi mới. Bất cứ khi nào có một người chấp nhận sự dạy dỗ của Chúa Jesus và hiểu rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, thì một phép lạ sẽ xảy ra trong đời sống người đó: anh ta trở thành một con người mới! Anh ta sẽ từ bỏ lối cũ xấu xa để theo một lối tốt. Cũng hãy suy xét sự thống nhất của sứ điệp trong Kinh Thánh xem! Một sứ điệp ấy được viết bởi nhiều người khác nhau tại những thời điểm và nơi chốn khác nhau. Thêm vào đây là sự tồn tại những bản chép Kinh Thánh vượt qua mọi nỗ lực nhằm hủy diệt và bôi nhọ nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kinh Thánh là một cuốn sách của phép lạ. Đó là cuốn sách bày tỏ Đức Chúa Trời chúng ta.
7. Đức Chúa Trời đã dùng ai để chép lại lời của Ngài trong Kinh Thánh?
Bày tỏ qua Con Một hằng sống của Ngài
Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình qua Chúa Jesus Christ, con trai của Ngài. Chúa Jesus sống như một con người trên đất này hơn 30 năm. "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta" (GiGa 1:14). Hãy nghĩ về sự tuyên bố của Chúa Jesus xem! Ngài nói rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Và Ngài hỗ trợ cho sự tuyên bố ấy bằng chức vụ chữa bệnh và bày tỏ năng quyền đầy lạ lùng của Ngài. Hãy nghĩ về sự chết và phục sinh của Chúa Jesus Christ xem! Đức Chúa Trời chắc chắn đã bày tỏ chính Ngài qua Con của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ mình qua thân vị Chúa Jesus trên đất này.
8. Ai là Ngôi Lời mà qua đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài?

Bày tỏ qua Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời cũng tự bày tỏ mình Đức Thánh Linh vào bất cứ lúc nào, cho bất cứ ai chấp nhận lẽ thật về Chúa Jesus. "Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (RoRm 8:16). Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho bất cứ ai bằng lòng tin trở thành một con người mới. Điều Đức Chúa Trời đã làm cho người khác thì Ngài cũng sẽ làm cho bạn. Nếu bạn đặt đức tin nơi Ngài thì Ngài sẽ bộc lộ chính Ngài cho bạn qua Thánh Linh. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật đi! Hãy cầu nguyện và để Thánh Linh của Chúa ấn chứng cho bạn! Một khi bạn đã cảm thấy quyền năng của Ngài trong đời sống của riêng mình rồi, thì không cần phải minh chứng gì nữa cả, vì bạn sẽ biết ngay Đức Chúa Trời chân thật là ai.
9. Đức Chúa Trời khiến bạn biết mình là con của Ngài bằng cách nào?
SỰ DẠY DỖ CỦA CHÚA JESUS VỀ VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN
Mục tiêu 3: Giải thích những điểm ưu tiên trong bài cầu nguyện mà Chúa Jesus đã dạy cho các môn đồ.
Cầu nguyện đơn giản và kín đáo
Các môn đồ nói với Chúa Jesus, "Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu
nguyện" (LuLc 11:1). Chúng ta có thể học được điều tốt nhất về sự cầu nguyện nơi người cầu nguyện tốt nhất. Cho nên, chúng ta hãy để Chúa Jesus làm thầy giáo của chúng ta.
Chúa Jesus bảo môn đồ đừng cầu nguyện giống người Pha-ri-si (Mat Mt 6:5). Họ cầu nguyện trong các nhà hội và các góc đường. Có gì sai trái khi cầu nguyện nơi công cộng không? Dĩ nhiên là không! Không phải Chúa Jesus trách người Pha-ri-si vì cầu nguyện nơi công cộng đâu. Ngài trách họ bởi vì họ cầu nguyện chỉ cốt cho người ta thấy. Cầu nguyện chốn công cộng chẳng có gì sai. Chúa Jesus cũng đã cầu nguyện nơi công cộng. Chỉ có cầu nguyện cốt để người ta trông thấy mới là điều sai!
10. Hãy xem 6:5-6 trong Kinh Thánh của bạn. Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho những kẻ cầu nguyện nơi kín đáo?

Có những dịp hoàn toàn đúng và thích đáng buộc một người phải cầu nguyện nơi công cộng thay cho một nhóm người. Dĩ nhiên, đây là loại cầu nguyện khó nhất, bởi vì sự chú ý đều tập trung vào người cầu nguyện. Thường thường thì người ta hay nghĩ về cái người đang cầu nguyện hơn là nghĩ về Đức Chúa Trời mà người đó đang cầu nguyện với. Điều này có thể gây ra cám dỗ lớn cho người cầu nguyện. Có thể anh ta bị cám dỗ làm giống như hành động của người Pha-ri-si. Có thể anh ta bị cám dỗ cầu nguyện để cho con người nghe và thấy.
11. Khoanh chữ cái bên trái câu trả lời đúng nhất
Chúa bảo các môn đồ đừng làm giống người Pha-ri-si vì người Pha-ri-si cầu nguyện:
a) nơi công cộng
b) cầu nguyện dài
c) để người ta trông thấy
Có những người có thể đưa dẫn một nhóm người vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ có thể dẫn tâm trí người ta hướng về Chúa. Chúng ta cần những người hướng dẫn cầu nguyện loại này làm sao! Đặc biệt các truyền đạo nên phát triển ân tứ này.
Chúng ta làm sao học được cách hướng dẫn cầu nguyện nơi công cộng mà không nghĩ về chính mình hay người khác? Điều này không thể học được bằng cách "thực tập" nơi công cộng; mà nó chỉ học được bằng sự cầu nguyện chốn riêng tư. Nó cũng được học khi chúng ta một mình với Chúa, và được Đức Thánh Linh dạy chúng ta cất bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí để còn lại một mình Chúa mà thôi. Và rồi, khi chúng ta đứng nơi chốn công cộng thì cũng sẽ giống như chúng ta đang ở chốn riêng tư. Dẫu cho khi chúng ta biết là mọi người đang lắng nghe, thì tư tưởng chúng ta cũng chỉ tập trung vào điều đang thưa với Chúa Jesus mà thôi. Ở giữa đám đông người thì chúng ta cũng chỉ một mình với Chúa.
12. Làm sao chúng ta học được cách cầu nguyện chốn công cộng?

Những người đầy dẫy Thánh Linh thường cầu nguyện với nhau. Đây là một cách giúp người tín đồ khép mình lại với Chúa cho dẫu anh ta đang ở giữa một nhóm người. Khi có nhiều người cầu nguyện với nhau, thì đó là một kinh nghiệm đẹp đẽ. Có những lúc cùng cầu nguyện, người ta cảm nhận được Đức Thánh Linh, và rồi sẽ có sự ngợi khen và nói tiếng mới.
Nói tiếng mới có nghĩa là thờ phượng trong Thánh Linh theo một ngôn ngữ được Đức Chúa Trời ban cho, không ai hiểu được trừ phi có sự thông giải. Đây là một ân tứ thuộc linh có thể đọc được trong ICô-rinh-tô 14. Ân tứ này dành cho tín đồ nào có đức tin nhận lãnh và nó rất có ích trong việc thờ phượng. Khi điều này xảy ra, mọi người đều được phước và Đức Chúa Trời được vinh hiển.
Còn về sự cầu nguyện chốn riêng tư thì sao? Chúa Jesus nói về phần chúng ta, hãy đi vào phòng và đóng cửa lại. Ngài nói rằng Cha chúng ta Đấng nhìn thấy điều chúng ta làm nơi kín nhiệm, sẽ thưởng chúng ta cách công khai (Mat Mt 6:6). Khi nói những lời này, Chúa Jesus ám chỉ đến tâm trạng hơn là một căn phòng có cửa. Điều quan trọng là chúng ta đang ở với Chúa. Bạn có thể một mình với Chúa dù đang ở đâu. Có người khi đang đi vào rừng là lúc cầu nguyện tốt nhất. Có người lại có khả năng "ở một mình" đang khi có nhiều người quanh họ. Cho nên, điều quan trọng là ở việc một mình với Đức Chúa Trời.
13. Bài học quan trọng Chúa Jesus dạy là gì khi Ngài bảo chúng ta nên đi vào phòng, đóng cửa lại, khi cầu nguyện?
Chúng ta nên nhớ rằng cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Khi bạn tới thăm ai đó, điều quan trọng là từng người một phải có cơ hội để nói. Có một vài lần chúng ta cầu nguyện không giống như hai người nói chuyện chút nào, mà nghe như đang giảng cho Chúa! Cầu nguyện như vậy rất nghèo nàn. Có ai muốn viếng thăm một người cứ nói suốt không? Chúng ta muốn xa lánh những người như thế càng nhanh càng tốt phải không? Chúng ta không vui thú trò chuyện với họ. Hẳn Chúa cũng thường mong có thể nói một đôi điều với chúng ta, nhưng chúng ta không cho Ngài có cơ hội để nói. Việc chúng ta lắng nghe Chúa hẳn phải quan trọng hơn việc Chúa lắng nghe chúng ta. Có điều gì chúng ta nói mà Ngài lại chưa biết cả sao? Nhưng, có quá nhiều điều chúng ta phải học hỏi... chỉ với điều kiện chúng ta chịu lắng nghe!
Chúng ta có thể lắng nghe Chúa như thế nào? Đức Chúa Trời nói với chúng ta ra sao? Một cách rất tốt để lắng nghe Chúa là cầu nguyện với lời Chúa trước mặt. Nếu chúng ta đọc một câu Kinh Thánh và rồi xin Chúa chỉ cho chúng ta ý nghĩa của nó, thì Đức Chúa Trời sẽ mang ý nghĩa đến tâm trí chúng ta.
Đó là Đức Chúa Trời đang trò chuyện với chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ là thầy giáo của chúng ta - dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Khi Thánh Linh làm cho lẽ thật trở nên hiện thực với chúng ta rồi, sẽ đến lúc chúng ta thờ phượng và cám ơn Ngài vì lẽ thật mà Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục đọc cho đến khi Đức Chúa Trời nói một lần nữa qua Lời của Ngài. Cách cầu nguyện như thế tuyệt vời làm sao!
14. Khi chúng ta cầu nguyện, cách tốt để nghe điều Chúa nói với chúng ta là gì?
Hãy nhớ điều Chúa Jesus nói về "Lời lặp vô ích" (Mat Mt 6:7) Đức Chúa Trời không điếc. Ngài không thờ ơ và không cần ai phải thuyết phục. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu, cho nên chúng ta chỉ cần đề cập đến những điều cần xin và tin cậy vào sự trả lời của Ngài. Đôi khi chúng ta tỏ ra thiếu đức tin khi cứ xin mãi làm như Đức Chúa Trời chẳng đoái nghe chúng ta ngay lần đầu chúng ta xin vậy. Khi khác chúng ta lại hành động giống như chúng ta tin rằng Ngài cần phải được thuyết phục vậy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài không phải là người cay nghiệt hay ích kỷ - Ngài muốn giúp chúng ta!
15. Khoanh tròn mẫu tự bên trái của mỗi câu ĐÚNG
a) Đức Chúa Trời muốn trả lời sự cầu nguyện của chúng ta
b) Đức Chúa Trời không muốn trả lời một số lời cầu nguyện của chúng ta bởi vì Ngài ích kỷ.
c) Bài cầu nguyện của chúng ta cần thiết phải dài lê thê
d) Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện với sự tin tưởng và phó thác nơi Ngài.
Cầu nguyện không thôi.
Mục tiêu 4: Giải thích ý nghĩa của "cầu nguyện không thôi "
Chúng ta nghe nói phải "cầu nguyện không thôi cho hết thảy các thánh đồ" (Eph Ep 6:18). Ở ITe1Tx 5:17 chúng ta đọc thấy: "cầu nguyện không thôi". Làm thế nào một người có thể cầu nguyện không thôi? Làm thế nào để anh ta có thể cầu nguyện luôn luôn được?
Dễ dàng nhận thấy rằng sự cầu nguyện không phải chỉ là quỳ gối. Nó cũng không phải chỉ là thời gian bỏ ra để suy gẫm, để làm hành động thờ phượng và để khẩn xin. Cầu nguyện là một hành động "Không thôi", là hành động "luôn luôn". Và cầu nguyện phải là cần thiết, phải là một thái độ, hoặc một cách sống.
Đến đây, nếu không có sự cầu nguyện và thờ phượng nơi chốn riêng tư hoặc nơi công cộng, thì cũng không thể nào hoàn tất điều gọi là thái độ hoặc cách sống như vậy được. Bởi vì thái độ và thói quen được hình thành bằng cách cứ làm đi làm lại một số điều. Điều này rất đúng cho sự cầu nguyện. Bạn không thể nào cầu nguyện "Không thôi" được trừ phi bạn lập được thói quen cầu nguyện.
Tuy nhiên, đời sống cầu nguyện của chúng ta không được đo theo thời gian, mà phải đo bằng chất lượng cầu nguyện của chúng ta. Có lắm khi tâm trí chúng ta ở nhà mà thể xác ở nhà thờ - hoặc, tâm trí chúng ta đang ở trong bếp khi đầu gối lại khom xuống cầu nguyện. Nếu chúng ta học cầu nguyện cho đúng, ắt chúng ta sẽ có thể lúc nào cũng bước đi đúng cả. Đây chính là điều chúng tôi muốn nói về sự "cầu nguyện không thôi". Như vậy, chúng ta nên học biết ý của Đức Chúa Trời từ nơi Lời Ngài, thuận phục Ngài trong sự cầu nguyện và thờ phượng cho đến khi chúng ta có thể bước đi mỗi giờ trong từng ngày theo kế hoạch của Ngài cho đời sống chúng ta.
16. Tại sao đo sự cầu nguyện theo thời gian không phải là điều tốt nhất?

Chúa Jesus là tấm gương cầu nguyện cho chúng ta. Ngài trải qua nhiều giờ rất lâu trong sự cầu nguyện. Ngài đã kiêng ăn. Để nhằm mục đích gì? Để đảm bảo rằng những mong ước của riêng Ngài sẽ được trả lời ư? Hay để đảm bảo sự giải cứu cho những kẻ đau khổ? Hoàn toàn không phải! Lời cầu nguyện của Ngài cho kẻ đau rất ngắn và đơn giản - Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đời sống của Ngài là cả một sự cầu nguyện và thờ phượng rồi. Bằng cách tìm kiếm ý của Cha Ngài trong khi cầu nguyện, nên Ngài có thể bước đi liên tục theo ý chỉ đó. Ngài cầu nguyện không thôi.
17. Tại sao Chúa Jesus không cần cầu nguyện những bài cầu nguyện dài để giải cứu kẻ bệnh?
Làm thế nào có thể cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời? Chúa Jesus đã dạy chúng ta cách thức trong Mat Mt 6:9-13. Ngài nói, "Vậy, các ngươi hãy cầu xin như vầy" (6:9). Khi Chúa Jesus nói về cách cầu nguyện thì Ngài cũng nói về thứ tự cầu xin của chúng ta. Ngài nói về việc tìm kiếm điều quan trọng nhất trước tiên. Hãy để ý thứ tự cầu xin trong bài cầu nguyện Ngài đã dạy. Trước hết, Ngài nói về danh Cha, nước Cha và ý Cha. Sau đó, Ngài cầu nguyện, "cho chúng con, tha thứ chúng con, chớ để chúng con và giữ chúng con". Nói cách khác, Chúa Jesus nói rằng, khi cầu nguyện, chúng ta phải ưu tiên Danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa. Bắt đầu cầu nguyện bằng "cho chúng con, tha thứ chúng con, chớ để chúng con và giữ chúng con", là cầu xin sai thứ tự - Chúa Jesus đã nói rất rõ trong 6:33, "Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa".
18. Sự ưu tiên trong cầu nguyện là ... Đức Chúa Trời,... ... Đức Chúa Trời, và ... Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta học cách cầu nguyện như Chúa Jesus đã dạy, thì chúng ta sẽ học cách sống như Chúa Jesus đã sống - Khi chúng ta quan tâm đến nước Đức Chúa Trời trên hết thảy mọi thứ khác, tức là chúng ta đang cầu nguyện không thôi!
Bao lâu ước muốn của chúng ta còn quan trọng đối với chúng ta hơn là ý của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ còn lảo đảo, đo thời gian bỏ ra cầu nguyện. Bởi vì, Đức Chúa Trời không nắm một chiếc đồng hồ trong tay để xem chúng ta ở trong phòng cầu nguyện bao lâu - Đức Chúa Trời chỉ tìm xem Ngài có là Chúa trong đời sống chúng ta mỗi khoảnh khắc trong ngày không thôi!
19. Bốn việc Đức Chúa Trời hứa cung cấp nếu chúng ta quan tâm đến vương quốc của Ngài là: (Xem 6:9-13).
a...
b ...
c ...
d...
Tự kiểm tra
Sau khi bạn đã ôn lại bài học, thì hãy tự kiểm tra lấy - Sau đó hãy kiểm lại câu trả lời của bạn bằng những câu giải đáp phía sau cuốn sách - Hãy ôn lại bất cứ câu hỏi nào giải đáp không đúng.
TRẢ LỜI NGẮN. Viết câu trả lời đúng vào chỗ để sẵn.
1. Tại sao những người theo thuyết "kẻ bất tri" không cầu nguyện?
...
2. Hãy viết lại IGi1Ga 4:18 để có thể cho những người tin vào "linh người đã khuất" một hy vọng.
...
3. Chứng cớ nào về Đức Chúa Trời được thấy nơi cuộc sống của một người khi người đó chấp nhận sự giảng dạy của Đấng Christ và hiểu Ngài là Con của Đức Chúa Trời?
... .
4. Hãy viết lời yêu cầu của các môn đồ trong LuLc 11:1
... .
5. Tại sao cầu nguyện nơi chốn công cộng thì khó khăn?
... .
6. Kể tên ba cách qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài.
a Bày tỏ qua... của Ngài
b Bày tỏ qua ... của Ngài
c Bày tỏ qua ... của Ngài.
7. Cầu nguyện không ngừng là học để ... cho đúng để chúng ta có thể ... đúng - Điều này có nghĩa là chúng ta luôn luôn tìm kiếm... của Đức Chúa Trời trên mọi ý muốn riêng của chúng ta.
CÂU CHỌN LỰA. Chỉ có một câu trả lời duy nhất đúng cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn mẫu tự của câu trả lời đúng.
8. Người theo thuyết phiếm thần thường nói rằng
a) Đức Chúa Trời yêu tất cả nhân loại.
b) Thiên nhiên là Đức Chúa Trời
c) Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành
9. Chúng ta có thể làm gì để nghe tiếng Chúa?
a) Để ra nhiều thời giờ xin Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta.
b) Đọc lời Chúa thường xuyên, suy gẫm chúng, và xin Chúa giúp chúng ta hiểu được.
c) Lặp lại hoài hủy bài cầu nguyện của Chúa
10. Một người cầu nguyện không thôi là
a) luôn luôn quỳ gối khi cầu nguyện
b) luôn luôn nghĩ về Đức Chúa Trời
c) luôn luôn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác
CHỌN CẶP PHÙ HỢP - Ráp từng tên (số) cho phù hợp với câu (chữ) diễn tả đúng nhất tên ấy.
... a Người "không thích Đức Chúa Trời"
... b Người tin vào "linh người đã khuất"
... c Người theo thuyết "không thể biết chắc"
... d Người theo "bất cứ thần nào"
... e Người "không có Đức Chúa Trời"
... f Người nói "Tôi là Đức Chúa Trời"
... g Người cho "thiên nhiên là Đức Chúa Trời"
1) Người vô thần
2) Người “Bất tri”
3) Người theo thuyết phiếm thần
4) Người lấy cái tôi làm trung tâm
5) Người trầm luân
6) Người theo thuyết phổ biến
7) Người theo thuyết vật linh
Phần giải đáp
10# Thưởng họ cách công khai
1 a) Anh ta không tin có một Đức Chúa Trời
11 c) Để được con người trông thấy
2. Vì họ yêu sự tối hơn sự sáng.
12. Chúng ta học cầu nguyện nơi công cộng bằng cách trước hết học cầu nguyện nơi kín nhiệm
3. Thần không thể trả lời, yêu thương, nghe, hoặc thấy (không cần theo thứ tự).
13. Rằng chúng ta cần để thời giờ ở riêng với Chúa khi cầu nguyện.

4. Ý tưởng của chính anh ta về đúng,sai
14. Cầu nguyện với Lời Chúa trước mặt, xin Ngài giúp đỡ chúng ta
hiểu chúng.
5. Người theo thuyết phổ biến
15.
a Đúng
b Sai
c Sai
d Đúng
6. Vì anh ta sợ hãi linh của sự chết
16. Vì tâm trí chúng ta không phải lúc nào cũng để vào sự cầu nguyện
khi chúng ta quỳ gối.
7. Các tiên tri và các sứ đồ
17. Vì Ngài cầu nguyện không thôi bằng cách bước đi liên tục trong ý
muốn của Đức Chúa Trời.
8. Chúa Jesus Christ.
18. Danh, nước, ý
9. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hòa nhập chính mình Ngài vào
nhân linh chúng ta để tuyên bố rằng chúng ta là con của Ngài.
19.
a Thức ăn
b Sự tha thứ
c Không có sự thử thách quá khó khăn
d Giữ chúng ta khỏi điều ác
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách