† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1663|Trả lời: 0

Chương 4: Những Người Cầu Thay Tiên Tri của Ngày - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:51:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Chương 4: Dòng Dõi Y-sa-ca- Những Người Cầu Thay Tiên Tri của Ngày Nay
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip LynTrò chuyện với con người vì cớ Đức Chúa Trời là một việc hệ trọng , nhưng trò chuyện với Đức Chúa Trời vì cớ con người còn hệ trọng hơn .
~ E. M. Bounds
NHỮNG AI LÀ CON CHÁU Y-SA-CA? Họ là một chi phái nhỏ, thuộc tầng lớp lao động chân tay, chi phái ít được nhắc đến nhất trong Kinh Thánh. Họ không phải là chi phái thống trị và có uy tín như chi phái Giu-đa, để từ đó ra Vua Đa-vít và Chúa Giê-su Christ chúng ta. Họ cũng không như Ép-ra-im, kiêu hãnh vì có các lãnh tụ như Giô-suê và Sa-mu-ên. Họ cũng không có các chiến binh lừng danh như chi phái Bên-gia-min, mà Sau-lơ đã xuất thân. Họ cũng không hùng mạnh như chi phái Đan, mà Sam-sôn đã xuất thân, và chắc chắn họ cũng không giàu có như A-se và Sa-bu-lôn. Có rất ít điều đặc biệt về họ, khác với chi phái Lê-vi đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra và đã kiêu hãnh vì có những người kính sợ Chúa như Môi-se. Họ không có lịch sử trận mạc thành công như Ma-na-se, mà từ đó Ghê-đê-ôn và Giép-thê đã xuất thân. Họ chẳng ra gì cả. Người ta khó lòng mà xác định được một lãnh tụ nổi bật ra từ Y-sa-ca trong lịch sử Y-sơ-ra-ên.
Tuy vậy, vì sao trong ISu1Sb 12:32, Đức Chúa Trời đã dấy họ lên làm những người quan trọng đến như thế trong lịch sử Y-sơ-ra-ên? Nếu chúng ta hiểu những bí quyết, chúng ta sẽ hiểu phong trào cầu thay. Cần phải hiểu và thấy được năm điều về dòng dõi Y-sa-ca theo tinh thần của phong trào cầu thay. Tôi tin rằng có những lời tiên tri về sự cầu thay và phong trào cầu thay.
I. Sanh Bởi Đức Chúa Trời Để Làm Một Dấu Hiệu
Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời , mà không phân biệt được dấu chỉ thời giờ ư?
~ Mat Mt 16:3
ĐIỂM ĐẦU TIÊN CẦN XEM XÉT ấy là dòng dõi Y-sa-ca, hay những người cầu thay, được Đức Chúa Trời sinh ra để làm một dấu hiệu chỉ ra sự son sẻ thuộc linh đã chấm dứt . Một thời kỳ mới của sự sinh sôi, thịnh vượng, phước hạnh sẽ đến với sự ra đời của dòng dõi Y-sa-ca.
Cuộc Tranh Đấu của Lê-a và Ra-chên
SaSt 30:1-43- nói về sự sinh ra Y-sa-ca. Gia-cốp cưới hai vợ, là Lê-a và Ra-chên. Ông yêu người vợ trẻ hơn (Ra-chên), vì nàng xinh đẹp hơn. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta nên nhìn xem tấm lòng, chứ đừng nhìn xem vẻ bề ngoài. Nhưng con người có nhiều nhược điểm, và Gia-cốp cũng không phải ngoại lệ. Ông đã xem khuôn mặt và yêu Ra-chên, nhưng La-ban - cha của các cô gái - là một người quỉ quyệt. Ông gài bẫy để Gia-cốp cưới Lê-a, người chị, trước hết. Gia-cốp phải làm việc bảy năm nữa để cưới Ra-chên. Nhưng ông yêu Ra-chên hơn Lê-a. Chúng ta đọc trong 29:30 rằng: “ Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a . Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm bảy năm nữa .”
Nhưng về phần sinh con cái, Lê-a sinh con nhiều hơn nhiều. Đây chính là điều đã xảy ra. Đức Giê-hô-va thấy nàng bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn Ra-chên lại son sẻ . Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên ; ... Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai , đặt tên là Si-mê-ôn ; ... Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai ... bởi cớ đó đặt tên là Lê-vi . Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy, tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa . Đoạn, nàng thôi thai nghén . (29:31-35 - ý nhấn mạnh là ý của tôi.)
Những Ngày Son Sẻ Và Xung Đột
Lê-a có bốn con trai: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa. Rồi chúng ta được biết Lê-a thôi sinh sản. Nhưng có xung đột trong nhà giữa Ra-chên và Lê-a. Một người không được yêu thương, người kia được yêu. Một người có nhiều con trai, người kia không có. Một người thấy mình cao hơn (vì các con trai mình), người kia cảm thấy thấp kém hơn. Đã có tranh chấp và chia rẽ trong nhà Gia-cốp.
Khi Ra-chên thấy mình không sanh con cho Gia-cốp, nàng ganh ghét chị mình và bảo Gia-cốp: “Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết ” (30:1)... dường như thể đó là lỗi của người nam vậy! Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao ?” (30:2)
Rồi Ra-chên đã tìm cách khác để giải quyết tình trạng khó xử của mình. Nàng đưa con đòi Bi-la đến làm người đại diện cho mình. Ra-chên rằng: Nầy con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa .” (30:9) Một phụ nữ nữa, giờ đây đã bước vào khung cảnh nầy! Giờ đây, với ba phụ nữ điều hành gia đình, thì điều đó chỉ có nghĩa là: xung đột càng thêm! Ra-chên đã chọn con đường tốt nhất loại hai. Điều nầy cũng giống như trường hợp Áp-ra-ham: Sa-ra thiếu đức tin nên để Áp-ra-ham quan hệ với nàng hầu A-ga của bà thay cho bà. Ngày nay, phần lớn xung đột ở Trung Đông là hậu quả do lỗi lầm của Áp-ra-ham và của Sa-ra.
Nàng hầu Bi-la của Ra-chên thọ thai hai lần, sanh cho Gia-cốp hai con trai, là Đan và Nép-ta-li . Lê-a thấy vậy, liền bắt chước Ra-chên và đưa con đòi Xinh-ba của mình đến với Gia-cốp (30:9-13). Xinh-ba sanh cho Gia-cốp hai con trai, là Gát và A-se . Giờ đây, Gia-cốp có tám con trai. Ra-chên vẫn cứ son sẻ, và Lê-a thôi sinh nở suốt bao nhiêu năm trời. Đây là những năm xung đột và son sẻ.
Trái Phong Già - Phương Cách Của Thế Gian
Chính lúc trống trải và xung đột nầy, khuynh hướng muốn cậy vào những phương cách của thế gian lại trở nên mạnh mẽ. Lúc đó, Ru-bên ra đồng và gặp được những trái phong già.
Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái phong già , đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình (câu 14). Ru-bên là con trai trưởng, có lẽ lúc bấy giờ là một cậu trai trẻ. Hãy nhớ rằng Lê-a đã thôi sanh nở từ sau khi sanh con trai thứ tư là Giu-đa. Ru-bên có thể bao nhiêu tuổi lúc ra đồng và tìm thấy trái phong già?
Ít nhất cậu cũng ở tuổi thiếu niên - có lẽ mười bốn hay mười lăm tuổi - đủ lớn để biết trái phong già được xã hội rất quí vì là thứ dược thảo cầu tự và thuốc kích dục. Ru-bên hẳn đã đủ lớn để biết mẹ mình cần nó vì mẹ đã thôi sinh nở. Ru-bên không thể là một cậu bé con. Điều nầy cho tôi biết rằng Lê-a hẳn đã không sinh nở trong ít nhất là 12 năm.
Ra-chên cũng vậy. Và nàng cũng tuyệt vọng y như vậy. Khi biết về trái phong già nầy, nàng thấy đây là phương tiện để chấm dứt thời son sẻ của nàng.
Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó . Đáp rằng: Cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao / (Rõ ràng Gia-cốp đang ngủ với Ra-chên, chứ không ở với Lê-a), nên mầy còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa? Ra-chên rằng: Ừ thôi! Chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó ” (30:14-15).
Đến tối, Gia-cốp, ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng . Vậy đêm đó, người lại nằm cùng nàng (30:14-16).
Ý nầy rõ ràng là: khác với Ra-chên, Lê-a không còn tin nơi trái phong già - xây khỏi sự khôn ngoan và những phương pháp làm cho có khả năng sinh sản của thế gian nầy - để đổi lấy một điều thực sự quan trọng ... một đêm ở với Gia-cốp.
Sự Ra Đời Kỳ Diệu Của Y-sa-ca
Sau lần gặp gỡ đó, Y-sa-ca đã ra đời! Đây là sự sinh hạ kỳ diệu sau mười hai năm, hoặc lẽ nhiều hơn nữa, thôi sinh nở.
Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm . Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng; vậy nàng đặt tên con trai đó là Y-sa-ca (30:17-18).
Câu 17 nói rằng Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a. Điều nầy nói lên Lê-a hẳn đã cầu nguyện. Nàng đã phải cầu thay. Nàng hẳn đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời suốt bao năm để có một con trai nữa! Lê-a đã sử dụng nhiều phương cách khác: thứ nhất, con đòi của nàng, rồi đến trái phong già. Nhưng giờ đây, nàng đã xây khỏi những phương cách của thế gian để kêu cầu cùng một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Chỉ trong một đêm yêu đương, Y-sa-ca đã được sinh hạ. Y-sa-ca đã được sinh ra cách diệu kỳ bởi Đức Chúa Trời nhờ lời cầu nguyện .
Kết Thúc Thời Son Sẻ
Sau khi Y-sa-ca chào đời, Lê-a đã sinh một con trai khác, là Sa-bu-lôn,rồi tiếp đó là một con gái, là Đi-na . Sau đó, Ra-chên thọ thai, sanh Giô-sép , rồi sau đó là Bên-gia-min . Điểm quan trọng đáng lưu ý ấy là: Sau khi Y-sa-ca chào đời, sự son sẻ và xung đột đã chấm dứt .
Sự ra đời của con cái Y-sa-ca là khởi điểm cho sự quay về của những người cầu thay cho thế gian. Sự ra đời nầy báo hiệu kết thúc sự son sẻ và xung đột thuộc linh cho mỗi xứ sở có phong trào cầu thay. Và đây là công việc của Đức Chúa Trời để nhậm lời cầu nguyện.
Tôi tin phong trào cầu thay được khai sinh do lời cầu nguyện của những người đi tiên phong trong phong trào thực hiện - những góa phụ, những phụ nữ độc thân, quí bà quí cô - những phụ nữ đã bị những mục sư ở chi hội của họ đối xử kẻ cả và gạt ra ngoài lề. Họ đã cầu nguyện khi các mục sư quá bận rộn xây cất các ngôi nhà thờ lớn. Họ cầu nguyện khi những nhà lãnh đạo quá bận rộn tổ chức các sự kiện. Họ cầu nguyện khi các giáo viên dạy Kinh Thánh quá bận rộn học tiếng Hy-lạp và Hi-bá-lai. Không ai có thì giờ để cầu nguyện. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời nghe lời kêu cầu của những Lê-a nầy - những nhà tiên phong của phong trào cầu thay. Và trên toàn thế giới cũng như tại nhiều quốc gia, họ đã cầu nguyện cho sự dấy lên của dòng dõi Y-sa-ca. Đến đúng kỳ, Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của họ và sinh hạ dòng dõi Y-sa-ca cách siêu nhiên.
Dòng dõi Y-sa-ca không sanh ra bởi tổ chức. Chúng ta không bao giờ có thể dùng những khóa hội thảo, những hội đồng, những lời hiệu triệu để “tổ chức” cho những người cầu thay xuất hiện tại bất cứ quốc gia nào. Y-sa-ca không sinh ra bởi sự thụ tinh nhân tạo hay sinh ra trong ống nghiệm. Y-sa-ca được Đức Chúa Trời sinh ra cách siêu nhiên, khi Ngài nhậm lời cầu nguyện.
Y-sa-ca đã sinh ra đúng cơ hội giữa lúc son sẻ. Lê-a đã thấy và đã nắm lấy cơ hội nầy. Nàng đã xây khỏi thế gian và những phương cách của thế gian. Tôi tin trong những năm tới đây, cánh cửa cơ hội mà Đức Chúa Trời đã hé mở cho phong trào cầu thay sẽ mở rộng khắp trên thế giới. Giờ đây là lúc chúng ta quì gối xuống và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.
Trong cuộc hội đàm GCOWE (Global Confultation On World Evangelism) tại Seoul năm 1995, Peter Wagner, chủ tịch của phong trào AD 2000 Prayer Track Movement, đã mở đầu phát biểu rằng: “Thưa quí vị, tôi xin báo tin cho quí vị. Phong trào cầu thay đã vượt khỏi tầm kiểm soát”. Ngợi khen Chúa! Nó đã vượt tầm kiểm soát. Nó vượt tầm kiểm soát của con người, nhưng đang trong tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang sinh ra phong trào ấy cách kỳ diệu trên toàn thế giới.
Điểm quan trọng phải nhớ ấy là: Phong trào cầu thay được ra đời bởi Đức Chúa Trời để làm dấu hiệu chỉ rằng sự son sẻ thuộc linh tại xứ sở chúng ta đã chấm dứt .† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách