† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1315|Trả lời: 0

Đại Hội Phục Hưng 2008, Nhận quyền phép để làm trọn sứ...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-9-2014 15:57:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Đại Hội Phục Hưng 2008, Nhận quyền phép để làm trọn sứ mạng

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 02:16 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách