† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1174|Trả lời: 0

Người phạm ngày sa-bát bị phạt xử tử - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-9-2014 19:49:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Người phạm ngày sa-bát bị phạt xử tử - Kinh thánh

32 Vả, dân Y-sơ-ra-ên đương ở tại đồng vắng, gặp một người lượm củi trong ngày sa-bát; 33 những kẻ gặp người đương lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng. 34 Họ bắt người giam tù, vì điều phải làm cho người chưa nhứt định. 35 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Người nầy phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. 36 Vậy, cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá, và người chết, y như Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se.

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 31-5-2020 03:11 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách