† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1223|Trả lời: 0

Lễ làm sạch dân sự. - Sự giải cứu ngày sau - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2014 20:44:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Lễ làm sạch dân sự. - Sự giải cứu ngày sau - Kinh thánh

2 Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. 3 Phàm những kẻ còn lại ở Si-ôn, những kẻ sót lại ở Giê-ru-sa-lem, tức là những kẻ ở Giê-ru-sa-lem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh; 4 khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó. 5 Trên khắp nơi núi Si-ôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày, và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm. Vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển: 6 sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp chỗ đụt cho khỏi gió táp mưa sa.

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-6-2020 01:50 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách