† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1429|Trả lời: 0

Ngày báo thù và cứu rỗi - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2014 21:39:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngày báo thù và cứu rỗi - Kinh thánh

1 Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm, là ai? - Ấy, chính ta, là Đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi! - 2 Áo ngươi có màu đỏ, áo xống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? 3 Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên; đương khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra: máu tươi họ đã vảy ra trên áo ta, áo xống ta đã vấy hết. 4 Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. 5 Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta; ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta! Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. 6 Ta đã giày đạp các dân trong cơn giận; đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 2-6-2020 06:13 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách